جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پیشین

سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز پیشین


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٢٧:١٨
غروب آفتاب: ١٨:٣٨:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٥٥:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٥٣

دوشنبه ١١ فروردین ١٣٩٩
٠٥ شعبان ١٤٤١ قمری
٣٠ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پیشین (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ فروردین ٩٩ شهر پیشین)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر پیشین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پیشین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام (38 هـ ق)

امام جعفر صادق (ع)
اثر سجده در تمام مواضع هفت گانه سجده او نمایان بود ؛ از این جهت «سجّاد» نامیده شد

اوقات شرعی ماه جاری شهر پیشین

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پیشین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پیشین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پیشین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پیشین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیشین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٠:٣٠١٢:٢٠:٥١١٨:٥١:٣٤١٩:٠٨:٣٦٢٣:٤٠:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٤٩:٣٩١٢:٢٠:٤١١٨:٥٢:٠٥١٩:٠٩:٠٩٢٣:٤٠:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٤٨:٤٩١٢:٢٠:٣٢١٨:٥٢:٣٦١٩:٠٩:٤٢٢٣:٤٠:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٤٨:٠٠١٢:٢٠:٢٣١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:١٥٢٣:٣٩:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٤٧:١٢١٢:٢٠:١٥١٨:٥٣:٣٩١٩:١٠:٤٩٢٣:٣٩:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٤٦:٢٥١٢:٢٠:٠٧١٨:٥٤:١١١٩:١١:٢٢٢٣:٣٩:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٥:٣٩١٢:٢٠:٠٠١٨:٥٤:٤٢١٩:١١:٥٦٢٣:٣٩:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٤٤:٥٣١٢:١٩:٥٣١٨:٥٥:١٤١٩:١٢:٣٠٢٣:٣٨:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٤:٠٩١٢:١٩:٤٧١٨:٥٥:٤٦١٩:١٣:٠٤٢٣:٣٨:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٣٦٠٥:٤٣:٢٦١٢:١٩:٤١١٨:٥٦:١٨١٩:١٣:٣٨٢٣:٣٨:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٢:٤٣١٢:١٩:٣٦١٨:٥٦:٥٠١٩:١٤:١٢٢٣:٣٨:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٢:٠٢١٢:١٩:٣٢١٨:٥٧:٢٢١٩:١٤:٤٦٢٣:٣٨:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٥٣٠٥:٤١:٢١١٢:١٩:٢٨١٨:٥٧:٥٤١٩:١٥:٢١٢٣:٣٧:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٠:٤٢١٢:١٩:٢٤١٨:٥٨:٢٧١٩:١٥:٥٥٢٣:٣٧:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٠٩٠٥:٤٠:٠٣١٢:١٩:٢٢١٨:٥٨:٥٩١٩:١٦:٢٩٢٣:٣٧:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:١٩٠٥:٣٩:٢٦١٢:١٩:١٩١٨:٥٩:٣١١٩:١٧:٠٤٢٣:٣٧:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٣٠٠٥:٣٨:٥٠١٢:١٩:١٨١٩:٠٠:٠٤١٩:١٧:٣٨٢٣:٣٧:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٤٢٠٥:٣٨:١٥١٢:١٩:١٦١٩:٠٠:٣٦١٩:١٨:١٣٢٣:٣٧:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٥٦٠٥:٣٧:٤١١٢:١٩:١٦١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:٤٨٢٣:٣٧:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:١٠٠٥:٣٧:٠٩١٢:١٩:١٦١٩:٠١:٤١١٩:١٩:٢٢٢٣:٣٧:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٢٦٠٥:٣٦:٣٧١٢:١٩:١٧١٩:٠٢:١٤١٩:١٩:٥٧٢٣:٣٦:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٤٣٠٥:٣٦:٠٧١٢:١٩:١٨١٩:٠٢:٤٦١٩:٢٠:٣١٢٣:٣٦:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٠١٠٥:٣٥:٣٨١٢:١٩:٢٠١٩:٠٣:١٨١٩:٢١:٠٦٢٣:٣٦:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٥:١٠١٢:١٩:٢٢١٩:٠٣:٥١١٩:٢١:٤٠٢٣:٣٦:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٣٤:٤٤١٢:١٩:٢٥١٩:٠٤:٢٣١٩:٢٢:١٤٢٣:٣٦:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٣٤:١٨١٢:١٩:٢٩١٩:٠٤:٥٥١٩:٢٢:٤٨٢٣:٣٦:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٣٣:٥٤١٢:١٩:٣٣١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٣:٢٢٢٣:٣٦:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٣٣:٣١١٢:١٩:٣٧١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٣:٥٥٢٣:٣٦:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٣:٠٩١٢:١٩:٤٢١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٤:٢٩٢٣:٣٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیشین

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر پیشین

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر پیشین

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٠:١٨١٢:٢٨:٣١١٨:٣٧:٠٧١٨:٥٣:٢٩٢٣:٥٠:١٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:١٩:١٤١٢:٢٨:١٢١٨:٣٧:٣٥١٨:٥٣:٥٨٢٣:٤٩:٥٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٢:١٦٠٦:١٨:١٠١٢:٢٧:٥٤١٨:٣٨:٠٣١٨:٥٤:٢٧٢٣:٤٩:٣٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠١:٠٦٠٦:١٧:٠٦١٢:٢٧:٣٦١٨:٣٨:٣١١٨:٥٤:٥٥٢٣:٤٩:١٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٩:٥٧٠٦:١٦:٠٢١٢:٢٧:١٨١٨:٣٨:٥٩١٨:٥٥:٢٤٢٣:٤٨:٥٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٨:٤٧٠٦:١٤:٥٨١٢:٢٧:٠١١٨:٣٩:٢٧١٨:٥٥:٥٣٢٣:٤٨:٣٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٧:٣٧٠٦:١٣:٥٤١٢:٢٦:٤٣١٨:٣٩:٥٥١٨:٥٦:٢٢٢٣:٤٨:١١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٢:٥١١٢:٢٦:٢٥١٨:٤٠:٢٣١٨:٥٦:٥١٢٣:٤٧:٥٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٥:١٨٠٦:١١:٤٨١٢:٢٦:٠٧١٨:٤٠:٥١١٨:٥٧:٢٠٢٣:٤٧:٢٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٠:٤٥١٢:٢٥:٥٠١٨:٤١:١٩١٨:٥٧:٤٩٢٣:٤٧:٠٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٠٩:٤٢١٢:٢٥:٣٣١٨:٤١:٤٧١٨:٥٨:١٨٢٣:٤٦:٤٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:٠٨:٤٠١٢:٢٥:١٦١٨:٤٢:١٥١٨:٥٨:٤٧٢٣:٤٦:٢٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٠٧:٣٨١٢:٢٤:٥٩١٨:٤٢:٤٣١٨:٥٩:١٦٢٣:٤٦:٠٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٠٦:٣٦١٢:٢٤:٤٢١٨:٤٣:١٢١٨:٥٩:٤٦٢٣:٤٥:٤٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٨:١٩٠٦:٠٥:٣٥١٢:٢٤:٢٦١٨:٤٣:٤٠١٩:٠٠:١٦٢٣:٤٥:٢٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٤:٣٤١٢:٢٤:٠٩١٨:٤٤:٠٨١٩:٠٠:٤٥٢٣:٤٥:٠٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٣:٣٣١٢:٢٣:٥٤١٨:٤٤:٣٧١٩:٠١:١٥٢٣:٤٤:٤٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٢:٣٤١٢:٢٣:٣٨١٨:٤٥:٠٦١٩:٠١:٤٦٢٣:٤٤:٢٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠١:٣٤١٢:٢٣:٢٣١٨:٤٥:٣٥١٩:٠٢:١٦٢٣:٤٤:٠٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٠:٣٥١٢:٢٣:٠٨١٨:٤٦:٠٤١٩:٠٢:٤٦٢٣:٤٣:٤٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤١:٢٧٠٥:٥٩:٣٧١٢:٢٢:٥٣١٨:٤٦:٣٣١٩:٠٣:١٧٢٣:٤٣:٢٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٠:١٩٠٥:٥٨:٣٩١٢:٢٢:٣٩١٨:٤٧:٠٢١٩:٠٣:٤٨٢٣:٤٣:٠٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٩:١٢٠٥:٥٧:٤٢١٢:٢٢:٢٥١٨:٤٧:٣٢١٩:٠٤:١٩٢٣:٤٢:٤٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٠٥٠٥:٥٦:٤٦١٢:٢٢:١٢١٨:٤٨:٠٢١٩:٠٤:٥١٢٣:٤٢:٣٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٦:٥٩٠٥:٥٥:٥٠١٢:٢١:٥٩١٨:٤٨:٣٢١٩:٠٥:٢٢٢٣:٤٢:١٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٥٣٠٥:٥٤:٥٥١٢:٢١:٤٧١٨:٤٩:٠٢١٩:٠٥:٥٤٢٣:٤١:٥٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:٤٧٠٥:٥٤:٠٠١٢:٢١:٣٥١٨:٤٩:٣٢١٩:٠٦:٢٦٢٣:٤١:٣٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥٣:٠٦١٢:٢١:٢٣١٨:٥٠:٠٢١٩:٠٦:٥٨٢٣:٤١:٢٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٢:١٣١٢:٢١:١٢١٨:٥٠:٣٣١٩:٠٧:٣١٢٣:٤١:٠٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥١:٢١١٢:٢١:٠١١٨:٥١:٠٣١٩:٠٨:٠٣٢٣:٤٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر پیشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر پیشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر پیشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پیشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیشین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پیشین

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پیشین

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١١:٢٢٠٥:٢٦:٤٤١١:٣٠:١٨١٧:٣٤:١٦١٧:٥٠:٣٧٢٣:٢٢:١٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٤٠٦:٢٥:٣٩١٢:٣٠:٠٠١٨:٣٤:٤٥١٨:٥١:٠٥٢٣:٥١:٥٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٢٤:٣٥١٢:٢٩:٤٣١٨:٣٥:١٣١٨:٥١:٣٤٢٣:٥١:٣٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٣:٣١١٢:٢٩:٢٥١٨:٣٥:٤٢١٨:٥٢:٠٣٢٣:٥١:١٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٢:٢٧١٢:٢٩:٠٧١٨:٣٦:١٠١٨:٥٢:٣٢٢٣:٥٠:٥٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٢١:٢٢١٢:٢٨:٤٩١٨:٣٦:٣٨١٨:٥٣:٠١٢٣:٥٠:٣٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٠:١٨١٢:٢٨:٣١١٨:٣٧:٠٧١٨:٥٣:٢٩٢٣:٥٠:١٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:١٩:١٤١٢:٢٨:١٢١٨:٣٧:٣٥١٨:٥٣:٥٨٢٣:٤٩:٥٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٦٠٦:١٨:١٠١٢:٢٧:٥٤١٨:٣٨:٠٣١٨:٥٤:٢٧٢٣:٤٩:٣٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٦٠٦:١٧:٠٦١٢:٢٧:٣٦١٨:٣٨:٣١١٨:٥٤:٥٥٢٣:٤٩:١٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٧٠٦:١٦:٠٢١٢:٢٧:١٨١٨:٣٨:٥٩١٨:٥٥:٢٤٢٣:٤٨:٥٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٧٠٦:١٤:٥٨١٢:٢٧:٠١١٨:٣٩:٢٧١٨:٥٥:٥٣٢٣:٤٨:٣٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٧٠٦:١٣:٥٤١٢:٢٦:٤٣١٨:٣٩:٥٥١٨:٥٦:٢٢٢٣:٤٨:١١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٢:٥١١٢:٢٦:٢٥١٨:٤٠:٢٣١٨:٥٦:٥١٢٣:٤٧:٥٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:١١:٤٨١٢:٢٦:٠٧١٨:٤٠:٥١١٨:٥٧:٢٠٢٣:٤٧:٢٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٠:٤٥١٢:٢٥:٥٠١٨:٤١:١٩١٨:٥٧:٤٩٢٣:٤٧:٠٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٠٩:٤٢١٢:٢٥:٣٣١٨:٤١:٤٧١٨:٥٨:١٨٢٣:٤٦:٤٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٨٠٦:٠٨:٤٠١٢:٢٥:١٦١٨:٤٢:١٥١٨:٥٨:٤٧٢٣:٤٦:٢٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٠٧:٣٨١٢:٢٤:٥٩١٨:٤٢:٤٣١٨:٥٩:١٦٢٣:٤٦:٠٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٠٦:٣٦١٢:٢٤:٤٢١٨:٤٣:١٢١٨:٥٩:٤٦٢٣:٤٥:٤٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٩٠٦:٠٥:٣٥١٢:٢٤:٢٦١٨:٤٣:٤٠١٩:٠٠:١٦٢٣:٤٥:٢٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٤:٣٤١٢:٢٤:٠٩١٨:٤٤:٠٨١٩:٠٠:٤٥٢٣:٤٥:٠٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٣:٣٣١٢:٢٣:٥٤١٨:٤٤:٣٧١٩:٠١:١٥٢٣:٤٤:٤٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٢:٣٤١٢:٢٣:٣٨١٨:٤٥:٠٦١٩:٠١:٤٦٢٣:٤٤:٢٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠١:٣٤١٢:٢٣:٢٣١٨:٤٥:٣٥١٩:٠٢:١٦٢٣:٤٤:٠٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٠:٣٥١٢:٢٣:٠٨١٨:٤٦:٠٤١٩:٠٢:٤٦٢٣:٤٣:٤٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٧٠٥:٥٩:٣٧١٢:٢٢:٥٣١٨:٤٦:٣٣١٩:٠٣:١٧٢٣:٤٣:٢٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٩٠٥:٥٨:٣٩١٢:٢٢:٣٩١٨:٤٧:٠٢١٩:٠٣:٤٨٢٣:٤٣:٠٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٥:٥٧:٤٢١٢:٢٢:٢٥١٨:٤٧:٣٢١٩:٠٤:١٩٢٣:٤٢:٤٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٥٠٥:٥٦:٤٦١٢:٢٢:١٢١٨:٤٨:٠٢١٩:٠٤:٥١٢٣:٤٢:٣٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٩٠٥:٥٥:٥٠١٢:٢١:٥٩١٨:٤٨:٣٢١٩:٠٥:٢٢٢٣:٤٢:١٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پیشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پیشین شهر پیشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پیشین شهر پیشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پیشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیشین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پیشین

پیشین یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. پیشین در ۸ کیلومتری مرز پاکستان قرار دارد و سدی نیز به نام سد پیشین در چند کیلومتری آن ساخته شده است و یکی از بزرگترین سدهای استان نیز که در سال ۱۳۷۲ درجمهوری اسلامی ایران افتتاح و به بهره‌برداری

شهر پیشین در ویکیپدیا

شهر پیشین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پیشین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پیشین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پیشین بر روی نقشه

شهر پیشین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پیشین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پیشین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پیشین
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر پیشین + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر پیشین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پیشین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پیشین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پیشین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پیشین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پیشین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پیشین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیشین
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ پیشین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پیشین
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ پیشین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پیشین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پیشین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو