جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پیشین

سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز پیشین


اذان صبح: ٠٤:٢٦:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:١٢
اذان ظهر: ١١:٠٨:٣٨
غروب آفتاب: ١٦:٣١:٥١
اذان مغرب: ١٦:٤٩:١٩
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٢٢

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پیشین (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر پیشین)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر پیشین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پیشین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
كسی كه اطاعت نمی‌شود، رأیی ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پیشین

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پیشین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پیشین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پیشین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پیشین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیشین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٤٩:٣٩١٢:٢٠:٤١١٨:٥٢:٠٥١٩:٠٩:٠٩٢٣:٤٠:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٤٨:٤٩١٢:٢٠:٣٢١٨:٥٢:٣٦١٩:٠٩:٤٢٢٣:٤٠:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٤٨:٠٠١٢:٢٠:٢٣١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:١٥٢٣:٣٩:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٤٧:١٢١٢:٢٠:١٥١٨:٥٣:٣٩١٩:١٠:٤٩٢٣:٣٩:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٤٦:٢٥١٢:٢٠:٠٧١٨:٥٤:١١١٩:١١:٢٢٢٣:٣٩:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٥:٣٩١٢:٢٠:٠٠١٨:٥٤:٤٢١٩:١١:٥٦٢٣:٣٩:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٤٤:٥٣١٢:١٩:٥٣١٨:٥٥:١٤١٩:١٢:٣٠٢٣:٣٨:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٤:٠٩١٢:١٩:٤٧١٨:٥٥:٤٦١٩:١٣:٠٤٢٣:٣٨:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٣٦٠٥:٤٣:٢٦١٢:١٩:٤١١٨:٥٦:١٨١٩:١٣:٣٨٢٣:٣٨:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٢:٤٣١٢:١٩:٣٦١٨:٥٦:٥٠١٩:١٤:١٢٢٣:٣٨:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٢:٠٢١٢:١٩:٣٢١٨:٥٧:٢٢١٩:١٤:٤٦٢٣:٣٨:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٥٣٠٥:٤١:٢١١٢:١٩:٢٨١٨:٥٧:٥٤١٩:١٥:٢١٢٣:٣٧:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٠:٤٢١٢:١٩:٢٤١٨:٥٨:٢٧١٩:١٥:٥٥٢٣:٣٧:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٠٩٠٥:٤٠:٠٣١٢:١٩:٢٢١٨:٥٨:٥٩١٩:١٦:٢٩٢٣:٣٧:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:١٩٠٥:٣٩:٢٦١٢:١٩:١٩١٨:٥٩:٣١١٩:١٧:٠٤٢٣:٣٧:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٣٠٠٥:٣٨:٥٠١٢:١٩:١٨١٩:٠٠:٠٤١٩:١٧:٣٨٢٣:٣٧:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٤٢٠٥:٣٨:١٥١٢:١٩:١٦١٩:٠٠:٣٦١٩:١٨:١٣٢٣:٣٧:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٥٦٠٥:٣٧:٤١١٢:١٩:١٦١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:٤٨٢٣:٣٧:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:١٠٠٥:٣٧:٠٩١٢:١٩:١٦١٩:٠١:٤١١٩:١٩:٢٢٢٣:٣٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٢٦٠٥:٣٦:٣٧١٢:١٩:١٧١٩:٠٢:١٤١٩:١٩:٥٧٢٣:٣٦:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٤٣٠٥:٣٦:٠٧١٢:١٩:١٨١٩:٠٢:٤٦١٩:٢٠:٣١٢٣:٣٦:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٠١٠٥:٣٥:٣٨١٢:١٩:٢٠١٩:٠٣:١٨١٩:٢١:٠٦٢٣:٣٦:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٥:١٠١٢:١٩:٢٢١٩:٠٣:٥١١٩:٢١:٤٠٢٣:٣٦:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٣٤:٤٤١٢:١٩:٢٥١٩:٠٤:٢٣١٩:٢٢:١٤٢٣:٣٦:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٣٤:١٨١٢:١٩:٢٩١٩:٠٤:٥٥١٩:٢٢:٤٨٢٣:٣٦:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٣٣:٥٤١٢:١٩:٣٣١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٣:٢٢٢٣:٣٦:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٣٣:٣١١٢:١٩:٣٧١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٣:٥٥٢٣:٣٦:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٣:٠٩١٢:١٩:٤٢١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٤:٢٩٢٣:٣٦:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٣٢:٤٩١٢:١٩:٤٨١٩:٠٧:٠١١٩:٢٥:٠٢٢٣:٣٦:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیشین

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر پیشین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پیشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر پیشین

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر پیشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پیشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پیشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پیشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیشین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پیشین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر پیشین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیشین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پیشین

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٢٥:٥١١١:٠٧:١٧١٦:٤٨:٢٢١٧:٠٥:٠١٢٢:٢٩:٢٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٤٠٥:٢٦:٢٦١١:٠٧:٠٩١٦:٤٧:٣٢١٧:٠٤:١٢٢٢:٢٩:١٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٤٠٥:٢٧:٠١١١:٠٧:٠١١٦:٤٦:٤٢١٧:٠٣:٢٤٢٢:٢٩:٠٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٢٤٠٥:٢٧:٣٦١١:٠٦:٥٥١٦:٤٥:٥٤١٧:٠٢:٣٧٢٢:٢٨:٥٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٥٥٠٥:٢٨:١٢١١:٠٦:٤٩١٦:٤٥:٠٦١٧:٠١:٥١٢٢:٢٨:٤٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٦٠٥:٢٨:٤٨١١:٠٦:٤٣١٦:٤٤:١٩١٧:٠١:٠٦٢٢:٢٨:٣٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٧٠٥:٢٩:٢٥١١:٠٦:٣٩١٦:٤٣:٣٤١٧:٠٠:٢٢٢٢:٢٨:٣١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٩٠٥:٣٠:٠٢١١:٠٦:٣٥١٦:٤٢:٤٩١٦:٥٩:٣٩٢٢:٢٨:٢٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٠٠٥:٣٠:٣٩١١:٠٦:٣٢١٦:٤٢:٠٦١٦:٥٨:٥٧٢٢:٢٨:١٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٣٠٥:٣١:١٧١١:٠٦:٣٠١٦:٤١:٢٤١٦:٥٨:١٧٢٢:٢٨:١٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٥٠٥:٣١:٥٦١١:٠٦:٢٨١٦:٤٠:٤٣١٦:٥٧:٣٧٢٢:٢٨:١٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٨٠٥:٣٢:٣٥١١:٠٦:٢٨١٦:٤٠:٠٣١٦:٥٦:٥٩٢٢:٢٨:٠٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:١١٠٥:٣٣:١٤١١:٠٦:٢٨١٦:٣٩:٢٤١٦:٥٦:٢٢٢٢:٢٨:٠٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٤٠٥:٣٣:٥٣١١:٠٦:٢٩١٦:٣٨:٤٧١٦:٥٥:٤٧٢٢:٢٨:٠٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:١٨٠٥:٣٤:٣٣١١:٠٦:٣١١٦:٣٨:١١١٦:٥٥:١٢٢٢:٢٨:٠١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٢٠٥:٣٥:١٤١١:٠٦:٣٣١٦:٣٧:٣٦١٦:٥٤:٣٩٢٢:٢٨:٠١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٦٠٥:٣٥:٥٥١١:٠٦:٣٧١٦:٣٧:٠٢١٦:٥٤:٠٧٢٢:٢٨:٠١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٠٠٥:٣٦:٣٦١١:٠٦:٤١١٦:٣٦:٣٠١٦:٥٣:٣٦٢٢:٢٨:٠٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٥٠٥:٣٧:١٧١١:٠٦:٤٦١٦:٣٥:٥٨١٦:٥٣:٠٧٢٢:٢٨:٠٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٠٠٥:٣٧:٥٩١١:٠٦:٥٢١٦:٣٥:٢٩١٦:٥٢:٣٩٢٢:٢٨:٠٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٣٨:٤١١١:٠٦:٥٩١٦:٣٥:٠٠١٦:٥٢:١٣٢٢:٢٨:١١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٢١٠٥:٣٩:٢٤١١:٠٧:٠٦١٦:٣٤:٣٤١٦:٥١:٤٨٢٢:٢٨:١٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٧٠٥:٤٠:٠٦١١:٠٧:١٥١٦:٣٤:٠٨١٦:٥١:٢٤٢٢:٢٨:٢١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٤٠:٤٩١١:٠٧:٢٤١٦:٣٣:٤٤١٦:٥١:٠٢٢٢:٢٨:٢٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤١:٣٣١١:٠٧:٣٤١٦:٣٣:٢١١٦:٥٠:٤١٢٢:٢٨:٣٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٤٢:١٦١١:٠٧:٤٥١٦:٣٣:٠٠١٦:٥٠:٢٢٢٢:٢٨:٤٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٤٣:٠٠١١:٠٧:٥٧١٦:٣٢:٤٠١٦:٥٠:٠٤٢٢:٢٨:٥٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٣:٤٤١١:٠٨:١٠١٦:٣٢:٢٢١٦:٤٩:٤٨٢٢:٢٩:٠٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٤٤:٢٨١١:٠٨:٢٤١٦:٣٢:٠٦١٦:٤٩:٣٣٢٢:٢٩:١١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٦٠٥:٤٥:١٢١١:٠٨:٣٨١٦:٣١:٥١١٦:٤٩:١٩٢٢:٢٩:٢٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر پیشین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پیشین شهر پیشین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پیشین شهر پیشین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پیشین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیشین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پیشین

پیشین یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. پیشین در ۸ کیلومتری مرز پاکستان قرار دارد و سدی نیز به نام سد پیشین در چند کیلومتری آن ساخته شده است و یکی از بزرگترین سدهای استان نیز که در سال ۱۳۷۲ درجمهوری اسلامی ایران افتتاح و به بهره‌برداری

شهر پیشین در ویکیپدیا

شهر پیشین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پیشین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پیشین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پیشین بر روی نقشه

شهر پیشین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پیشین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پیشین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پیشین
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر پیشین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر پیشین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پیشین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پیشین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پیشین رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق پیشین
زمان پخش اذان آنلاین به افق پیشین
افق شرعی امروز فردا پیشین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پیشین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پیشین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پیشین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا پیشین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیشین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پیشین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو