جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پیشنک

فنوج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز پیشنک


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٢٨
اذان ظهر: ١١:٢٥:٣٣
غروب آفتاب: ١٦:٤٠:٣٤
اذان مغرب: ١٦:٥٨:٣٦
نیمه شب: ٢٢:٤٥:١٦

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیشنک (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای پیشنک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پیشنک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیشنک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
مردم، حیوانات و همه‌ی موجودات زنده را دوست داشته باش و به آنها عشق بورز.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیشنک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیشنک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیشنک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پیشنک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیشنک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیشنک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٣٧٠٥:٥٩:٠٢١٢:٣٠:٠١١٩:٠١:٢١١٩:١٨:٢٨٢٣:٤٩:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٣٤٠٥:٥٨:١١١٢:٢٩:٥١١٩:٠١:٥٣١٩:١٩:٠٢٢٣:٤٩:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣١٠٥:٥٧:٢٠١٢:٢٩:٤٢١٩:٠٢:٢٥١٩:١٩:٣٦٢٣:٤٨:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٨٠٥:٥٦:٣٠١٢:٢٩:٣٣١٩:٠٢:٥٨١٩:٢٠:١٠٢٣:٤٨:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٥:٤١١٢:٢٩:٢٥١٩:٠٣:٣٠١٩:٢٠:٤٥٢٣:٤٨:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٤:٥٣١٢:٢٩:١٧١٩:٠٤:٠٢١٩:٢١:١٩٢٣:٤٨:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٢٦٠٥:٥٤:٠٦١٢:٢٩:١٠١٩:٠٤:٣٥١٩:٢١:٥٤٢٣:٤٨:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٣:٢٠١٢:٢٩:٠٣١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٢:٢٩٢٣:٤٧:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٢:٣٥١٢:٢٨:٥٧١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٣:٠٣٢٣:٤٧:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥١:٥٠١٢:٢٨:٥١١٩:٠٦:١٣١٩:٢٣:٣٨٢٣:٤٧:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥١:٠٧١٢:٢٨:٤٦١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٤:١٣٢٣:٤٧:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٠:٢٥١٢:٢٨:٤١١٩:٠٧:١٩١٩:٢٤:٤٨٢٣:٤٧:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٤٩:٤٣١٢:٢٨:٣٧١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٥:٢٤٢٣:٤٦:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٤٩:٠٣١٢:٢٨:٣٤١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٥:٥٩٢٣:٤٦:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٨:٢٤١٢:٢٨:٣١١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٦:٣٤٢٣:٤٦:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤٧:٤٦١٢:٢٨:٢٩١٩:٠٩:٣١١٩:٢٧:٠٩٢٣:٤٦:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:١٨٠٥:٤٧:٠٩١٢:٢٨:٢٧١٩:١٠:٠٥١٩:٢٧:٤٥٢٣:٤٦:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٦:٣٤١٢:٢٨:٢٦١٩:١٠:٣٨١٩:٢٨:٢٠٢٣:٤٦:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٥:٥٩١٢:٢٨:٢٦١٩:١١:١١١٩:٢٨:٥٦٢٣:٤٦:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٤٥:٢٦١٢:٢٨:٢٦١٩:١١:٤٤١٩:٢٩:٣١٢٣:٤٥:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:١٠٠٥:٤٤:٥٣١٢:٢٨:٢٦١٩:١٢:١٧١٩:٣٠:٠٦٢٣:٤٥:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٤:٢٣١٢:٢٨:٢٨١٩:١٢:٥١١٩:٣٠:٤١٢٣:٤٥:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤٣:٥٣١٢:٢٨:٢٩١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:١٦٢٣:٤٥:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٣:٢٤١٢:٢٨:٣٢١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٥١٢٣:٤٥:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٢:٥٧١٢:٢٨:٣٥١٩:١٤:٢٩١٩:٣٢:٢٦٢٣:٤٥:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٢:٣١١٢:٢٨:٣٨١٩:١٥:٠٢١٩:٣٣:٠١٢٣:٤٥:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤٢:٠٦١٢:٢٨:٤٢١٩:١٥:٣٥١٩:٣٣:٣٥٢٣:٤٥:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٣١٠٥:٤١:٤٣١٢:٢٨:٤٧١٩:١٦:٠٧١٩:٣٤:١٠٢٣:٤٥:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤١:٢٠١٢:٢٨:٥٢١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:٤٤٢٣:٤٥:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیشنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیشنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیشنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیشنک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پیشنک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیشنک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیشنک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پیشنک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای پیشنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پیشنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پیشنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیشنک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیشنک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پیشنک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پیشنک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیشنک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پیشنک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٧٠٥:٥٦:٠١١١:١٨:٠٣١٦:٣٩:٥٢١٦:٥٧:٢٨٢٢:٣٨:٣٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٦٠٥:٥٦:٤٦١١:١٨:١٩١٦:٣٩:٣٩١٦:٥٧:١٧٢٢:٣٨:٤٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٤٠٥:٥٧:٣١١١:١٨:٣٦١٦:٣٩:٢٨١٦:٥٧:٠٧٢٢:٣٩:٠١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٣٠٥:٥٨:١٧١١:١٨:٥٤١٦:٣٩:١٩١٦:٥٦:٥٩٢٢:٣٩:١٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٢٠٥:٥٩:٠٢١١:١٩:١٢١٦:٣٩:١١١٦:٥٦:٥٣٢٢:٣٩:٣١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥١٠٥:٥٩:٤٧١١:١٩:٣١١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٦:٤٨٢٢:٣٩:٤٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٠:٣٢١١:١٩:٥١١٦:٣٨:٥٩١٦:٥٦:٤٥٢٢:٤٠:٠٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠١:١٧١١:٢٠:١٢١٦:٣٨:٥٦١٦:٥٦:٤٣٢٢:٤٠:٢٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٢:٠١١١:٢٠:٣٣١٦:٣٨:٥٥١٦:٥٦:٤٣٢٢:٤٠:٤١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٢:٤٦١١:٢٠:٥٥١٦:٣٨:٥٤١٦:٥٦:٤٤٢٢:٤١:٠٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٣:٣٠١١:٢١:١٨١٦:٣٨:٥٦١٦:٥٦:٤٧٢٢:٤١:٢٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٤:١٤١١:٢١:٤١١٦:٣٨:٥٩١٦:٥٦:٥١٢٢:٤١:٤١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٤:٥٧١١:٢٢:٠٤١٦:٣٩:٠٣١٦:٥٦:٥٧٢٢:٤٢:٠٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٥:٤٠١١:٢٢:٢٩١٦:٣٩:٠٩١٦:٥٧:٠٥٢٢:٤٢:٢٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٦:٢٣١١:٢٢:٥٤١٦:٣٩:١٧١٦:٥٧:١٣٢٢:٤٢:٤٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٨٠٦:٠٧:٠٥١١:٢٣:١٩١٦:٣٩:٢٦١٦:٥٧:٢٣٢٢:٤٣:١١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٧:٤٧١١:٢٣:٤٥١٦:٣٩:٣٦١٦:٥٧:٣٥٢٢:٤٣:٣٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٨:٢٨١١:٢٤:١١١٦:٣٩:٤٩١٦:٥٧:٤٨٢٢:٤٣:٥٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٩:٠٨١١:٢٤:٣٨١٦:٤٠:٠٢١٦:٥٨:٠٣٢٢:٤٤:٢٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٠٩:٤٨١١:٢٥:٠٥١٦:٤٠:١٧١٦:٥٨:١٨٢٢:٤٤:٥٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٠:٢٨١١:٢٥:٣٣١٦:٤٠:٣٤١٦:٥٨:٣٦٢٢:٤٥:١٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١١:٠٦١١:٢٦:٠١١٦:٤٠:٥١١٦:٥٨:٥٤٢٢:٤٥:٤٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١١:٤٤١١:٢٦:٢٩١٦:٤١:١١١٦:٥٩:١٤٢٢:٤٦:٠٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٢:٢١١١:٢٦:٥٨١٦:٤١:٣١١٦:٥٩:٣٥٢٢:٤٦:٣٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٢:٥٧١١:٢٧:٢٧١٦:٤١:٥٣١٦:٥٩:٥٨٢٢:٤٧:٠٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٣:٣٢١١:٢٧:٥٦١٦:٤٢:١٧١٧:٠٠:٢٢٢٢:٤٧:٣٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٤:٠٧١١:٢٨:٢٥١٦:٤٢:٤٢١٧:٠٠:٤٧٢٢:٤٨:٠٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٤:٤٠١١:٢٨:٥٥١٦:٤٣:٠٨١٧:٠١:١٣٢٢:٤٨:٣٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٥:١٣١١:٢٩:٢٤١٦:٤٣:٣٥١٧:٠١:٤١٢٢:٤٩:٠٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٥:٤٤١١:٢٩:٥٤١٦:٤٤:٠٤١٧:٠٢:٠٩٢٢:٤٩:٢٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پیشنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پیشنک روستای پیشنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پیشنک روستای پیشنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیشنک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیشنک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیشنک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیشنک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیشنک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیشنک

روستای پیشنک بر روی نقشه

روستای پیشنک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیشنک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیشنک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیشنک
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پیشنک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای پیشنک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیشنک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیشنک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیشنک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پیشنک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پیشنک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیشنک
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پیشنک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پیشنک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پیشنک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیشنک
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پیشنک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیشنک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو