جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پیشنک

فنوج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز پیشنک

اذان صبح: ٠٤:٢١:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٣٨:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٤٥:١٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٤:٤٩

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیشنک (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای پیشنک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پیشنک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیشنک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

یوگاناندا
شما باید بیاموزید كه با درد و رنج، شادی كنید؛ زیرا همه‌ی كارهای خدا خیر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیشنک

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیشنک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیشنک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پیشنک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیشنک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پیشنک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥١:١٠٠٦:٠٩:٣٣١٢:٣٢:٢١١٨:٥٥:٣٣١٩:١٢:٢٠٢٣:٥٢:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٠١٠٦:٠٨:٣٣١٢:٣٢:٠٦١٨:٥٦:٠٣١٩:١٢:٥٢٢٣:٥٢:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٠٧:٣٥١٢:٣١:٥٢١٨:٥٦:٣٤١٩:١٣:٢٤٢٣:٥٢:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٠٦:٣٦١٢:٣١:٣٨١٨:٥٧:٠٤١٩:١٣:٥٦٢٣:٥١:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٠٥:٣٩١٢:٣١:٢٥١٨:٥٧:٣٥١٩:١٤:٢٨٢٣:٥١:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٤:٤٢١٢:٣١:١٢١٨:٥٨:٠٦١٩:١٥:٠١٢٣:٥١:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٣:٤٥١٢:٣٠:٥٩١٨:٥٨:٣٧١٩:١٥:٣٤٢٣:٥٠:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٢:٥٠١٢:٣٠:٤٧١٨:٥٩:٠٨١٩:١٦:٠٦٢٣:٥٠:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠١:٥٥١٢:٣٠:٣٥١٨:٥٩:٣٩١٩:١٦:٣٩٢٣:٥٠:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠١:٠١١٢:٣٠:٢٤١٩:٠٠:١٠١٩:١٧:١٢٢٣:٥٠:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٠:٠٧١٢:٣٠:١٣١٩:٠٠:٤١١٩:١٧:٤٦٢٣:٤٩:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٥٢٠٥:٥٩:١٥١٢:٣٠:٠٢١٩:٠١:١٣١٩:١٨:١٩٢٣:٤٩:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٤٨٠٥:٥٨:٢٣١٢:٢٩:٥٢١٩:٠١:٤٥١٩:١٨:٥٣٢٣:٤٩:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٤٥٠٥:٥٧:٣٢١٢:٢٩:٤٣١٩:٠٢:١٧١٩:١٩:٢٧٢٣:٤٩:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٦:٤١١٢:٢٩:٣٤١٩:٠٢:٤٩١٩:٢٠:٠١٢٣:٤٨:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤١٠٥:٥٥:٥٢١٢:٢٩:٢٥١٩:٠٣:٢١١٩:٢٠:٣٥٢٣:٤٨:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٥:٠٤١٢:٢٩:١٧١٩:٠٣:٥٣١٩:٢١:٠٩٢٣:٤٨:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤٠٠٥:٥٤:١٦١٢:٢٩:١٠١٩:٠٤:٢٥١٩:٢١:٤٤٢٣:٤٨:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٣:٣٠١٢:٢٩:٠٣١٩:٠٤:٥٨١٩:٢٢:١٩٢٣:٤٧:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٢:٤٤١٢:٢٨:٥٧١٩:٠٥:٣١١٩:٢٢:٥٣٢٣:٤٧:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٢:٠٠١٢:٢٨:٥١١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٣:٢٨٢٣:٤٧:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥١:١٦١٢:٢٨:٤٦١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٤:٠٤٢٣:٤٧:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥٠:٣٤١٢:٢٨:٤١١٩:٠٧:١٠١٩:٢٤:٣٩٢٣:٤٧:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٤٩:٥٢١٢:٢٨:٣٧١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٥:١٤٢٣:٤٦:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٤٩:١٢١٢:٢٨:٣٤١٩:٠٨:١٦١٩:٢٥:٤٩٢٣:٤٦:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:١١٠٥:٤٨:٣٣١٢:٢٨:٣١١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٦:٢٥٢٣:٤٦:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٤٧:٥٥١٢:٢٨:٢٩١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٧:٠٠٢٣:٤٦:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٤٧:١٨١٢:٢٨:٢٧١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٧:٣٦٢٣:٤٦:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤٦:٤٢١٢:٢٨:٢٦١٩:١٠:٣٠١٩:٢٨:١٢٢٣:٤٦:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پیشنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پیشنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پیشنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیشنک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پیشنک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیشنک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیشنک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پیشنک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای پیشنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پیشنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پیشنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیشنک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیشنک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پیشنک

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای پیشنک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیشنک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پیشنک

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پیشنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پیشنک روستای پیشنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پیشنک روستای پیشنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پیشنک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیشنک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پیشنک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیشنک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیشنک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پیشنک

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٣٩:٣٧١٢:٣٣:٥٧١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٥٢٢٣:٤٩:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٢٠٥:٣٩:٥٠١٢:٣٤:١٠١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٧:٠٣٢٣:٤٩:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٠:٠٥١٢:٣٤:٢٣١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٧:١٤٢٣:٤٩:٤٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤٠:٢١١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٧:٢٣٢٣:٤٩:٥٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٣٠٥:٤٠:٣٧١٢:٣٤:٤٩١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٧:٣١٢٣:٥٠:١٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٣٠٥:٤٠:٥٥١٢:٣٥:٠٢١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:٣٨٢٣:٥٠:٢٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٤٠٥:٤١:١٣١٢:٣٥:١٤١٩:٢٩:١١١٩:٤٧:٤٤٢٣:٥٠:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤١:٣٢١٢:٣٥:٢٦١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٤٨٢٣:٥٠:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٠٠٥:٤١:٥٢١٢:٣٥:٣٨١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:٥١٢٣:٥١:٠٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٥٠٥:٤٢:١٣١٢:٣٥:٥٠١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٥٢٢٣:٥١:٢٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٤٢:٣٤١٢:٣٦:٠٢١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٥٣٢٣:٥١:٣٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٢:٥٦١٢:٣٦:١٣١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٥٢٢٣:٥١:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٦:٢٤١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٤٩٢٣:٥٢:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٣:٤٢١٢:٣٦:٣٥١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:٤٦٢٣:٥٢:١٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٧٠٥:٤٤:٠٦١٢:٣٦:٤٥١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٤١٢٣:٥٢:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤٤:٣١١٢:٣٦:٥٥١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٣٤٢٣:٥٢:٤٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣٧:٠٤١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:٢٦٢٣:٥٢:٥٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣٧:١٣١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:١٧٢٣:٥٣:١٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٥:٤٨١٢:٣٧:٢٢١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:٠٧٢٣:٥٣:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤٦:١٤١٢:٣٧:٣١١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:٥٥٢٣:٥٣:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٧:٣٩١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:٤١٢٣:٥٣:٥١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٧:٠٩١٢:٣٧:٤٦١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:٢٧٢٣:٥٤:٠٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٤٧:٣٧١٢:٣٧:٥٣١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:١١٢٣:٥٤:١٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٨:٠٠١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:٥٣٢٣:٥٤:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٣٥٢٣:٥٤:٣٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣٨:١٢١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:١٥٢٣:٥٤:٤٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٤٩:٣٣١٢:٣٨:١٧١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٥٣٢٣:٥٥:٠٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٠:٠٣١٢:٣٨:٢١١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٣١٢٣:٥٥:١٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٥٠:٣٣١٢:٣٨:٢٥١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:٠٧٢٣:٥٥:٢٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٨:٢٩١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٤١٢٣:٥٥:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥١:٣٣١٢:٣٨:٣٢١٩:٢٥:١٥١٩:٤٣:١٤٢٣:٥٥:٣٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پیشنک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پیشنک روستای پیشنک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پیشنک روستای پیشنک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیشنک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیشنک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیشنک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیشنک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیشنک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیشنک

روستای پیشنک بر روی نقشه

روستای پیشنک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیشنک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیشنک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیشنک
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پیشنک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای پیشنک + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پیشنک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیشنک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پیشنک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیشنک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیشنک رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیشنک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پیشنک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیشنک
جدول اوقات شرعی امروز فردا پیشنک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پیشنک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پیشنک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ پیشنک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پیشنک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیشنک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو