جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پیست اسکی ابرده

ابرده | بینالود | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز پیست اسکی ابرده


اذان صبح: ٠٣:٣٣:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:١٧:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٣١
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٥٨

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیست اسکی ابرده (شهرستان بینالود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای پیست اسکی ابرده)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پیست اسکی ابرده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیست اسکی ابرده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً ‌‌صدقه، خشم خدا را فرو می‌نشاند و از مرگ بد،‌ جلوگیری می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیست اسکی ابرده

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیست اسکی ابرده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیست اسکی ابرده ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پیست اسکی ابرده (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیست اسکی ابرده ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیست اسکی ابرده ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٠:٥٨١٢:٣٣:١٥١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٤:٥٦٢٣:٤٨:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٩:٣٨١٢:٣٣:٠١١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٥:٥٠٢٣:٤٧:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٨:١٨١٢:٣٢:٤٧١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٦:٤٤٢٣:٤٧:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٦:٥٨١٢:٣٢:٣٣١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٧:٣٨٢٣:٤٧:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٥:٣٩١٢:٣٢:١٩١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٨:٣٢٢٣:٤٦:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٢:٠٦١٩:١٠:٢٧١٩:٢٩:٢٦٢٣:٤٦:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٣:٠٤١٢:٣١:٥٤١٩:١١:١٩١٩:٣٠:٢١٢٣:٤٦:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥١:٤٨١٢:٣١:٤١١٩:١٢:١١١٩:٣١:١٥٢٣:٤٥:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٠:٣٢١٢:٣١:٣٠١٩:١٣:٠٢١٩:٣٢:١٠٢٣:٤٥:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٩:١٧١٢:٣١:١٨١٩:١٣:٥٤١٩:٣٣:٠٤٢٣:٤٥:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣١:٠٧١٩:١٤:٤٦١٩:٣٣:٥٩٢٣:٤٤:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٠:٥٧١٩:١٥:٣٨١٩:٣٤:٥٣٢٣:٤٤:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٠٧٠٥:٤٥:٣٨١٢:٣٠:٤٧١٩:١٦:٣٠١٩:٣٥:٤٨٢٣:٤٤:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١١:٣٦٠٥:٤٤:٢٧١٢:٣٠:٣٧١٩:١٧:٢٢١٩:٣٦:٤٣٢٣:٤٣:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤٣:١٧١٢:٣٠:٢٨١٩:١٨:١٤١٩:٣٧:٣٨٢٣:٤٣:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤٢:٠٨١٢:٣٠:٢٠١٩:١٩:٠٥١٩:٣٨:٣٣٢٣:٤٣:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤١:٠٠١٢:٣٠:١٢١٩:١٩:٥٧١٩:٣٩:٢٨٢٣:٤٢:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٣٩:٥٣١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٠:٤٩١٩:٤٠:٢٢٢٣:٤٢:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٨:٤٧١٢:٢٩:٥٧١٩:٢١:٤١١٩:٤١:١٧٢٣:٤٢:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣٧:٤٣١٢:٢٩:٥١١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٢:١٢٢٣:٤١:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠١:١٩٠٥:٣٦:٣٩١٢:٢٩:٤٥١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٣:٠٧٢٣:٤١:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٣٥:٣٧١٢:٢٩:٤٠١٩:٢٤:١٦١٩:٤٤:٠٢٢٣:٤١:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٣٤:٣٦١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٤:٥٧٢٣:٤١:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٧:١٠٠٥:٣٣:٣٦١٢:٢٩:٣٢١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٥:٥١٢٣:٤٠:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٤٩٠٥:٣٢:٣٨١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٦:٤٦٢٣:٤٠:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٢٩٠٥:٣١:٤١١٢:٢٩:٢٦١٩:٢٧:٤١١٩:٤٧:٤٠٢٣:٤٠:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:١٠٠٥:٣٠:٤٥١٢:٢٩:٢٣١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٨:٣٤٢٣:٤٠:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥١:٥٣٠٥:٢٩:٥١١٢:٢٩:٢٢١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٩:٢٨٢٣:٤٠:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٣٧٠٥:٢٨:٥٨١٢:٢٩:٢١١٩:٣٠:١٣١٩:٥٠:٢٢٢٣:٣٩:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیست اسکی ابرده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیست اسکی ابرده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیست اسکی ابرده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیست اسکی ابرده

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پیست اسکی ابرده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیست اسکی ابرده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیست اسکی ابرده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پیست اسکی ابرده

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای پیست اسکی ابرده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پیست اسکی ابرده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پیست اسکی ابرده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیست اسکی ابرده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیست اسکی ابرده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیست اسکی ابرده

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیست اسکی ابرده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیست اسکی ابرده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیست اسکی ابرده

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٧٠٥:٢١:٥٧١٢:٢٩:٣٧١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٨:١٩٢٣:٣٨:٢٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٨٠٥:٢١:١٩١٢:٢٩:٤١١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٩:٠٨٢٣:٣٨:١٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٠٠٥:٢٠:٤٣١٢:٢٩:٤٦١٩:٣٩:١٤١٩:٥٩:٥٦٢٣:٣٨:١٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٥٠٥:٢٠:٠٩١٢:٢٩:٥٢١٩:٣٩:٥٩٢٠:٠٠:٤٤٢٣:٣٨:١٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢١٠٥:١٩:٣٦١٢:٢٩:٥٨١٩:٤٠:٤٣٢٠:٠١:٣١٢٣:٣٨:٠٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٠٠٥:١٩:٠٥١٢:٣٠:٠٥١٩:٤١:٢٦٢٠:٠٢:١٨٢٣:٣٨:٠٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٠٠٥:١٨:٣٦١٢:٣٠:١٢١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٣:٠٣٢٣:٣٨:٠١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٣٠٥:١٨:٠٨١٢:٣٠:١٩١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٣:٤٨٢٣:٣٧:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٧٠٥:١٧:٤٢١٢:٣٠:٢٧١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٤:٣١٢٣:٣٧:٥٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢٤٠٥:١٧:١٧١٢:٣٠:٣٦١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٥:١٤٢٣:٣٧:٥٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٣٠٥:١٦:٥٥١٢:٣٠:٤٤١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٥:٥٦٢٣:٣٧:٥٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٠٥٠٥:١٦:٣٤١٢:٣٠:٥٣١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٦:٣٧٢٣:٣٨:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٢٩٠٥:١٦:١٤١٢:٣١:٠٣١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٧:١٦٢٣:٣٨:٠١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٥٥٠٥:١٥:٥٧١٢:٣١:١٣١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٧:٥٥٢٣:٣٨:٠٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٣٠٥:١٥:٤١١٢:٣١:٢٣١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٨:٣٢٢٣:٣٨:٠٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥٤٠٥:١٥:٢٧١٢:٣١:٣٣١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٩:٠٩٢٣:٣٨:١١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٧٠٥:١٥:١٤١٢:٣١:٤٤١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٩:٤٤٢٣:٣٨:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٣٠٥:١٥:٠٤١٢:٣١:٥٥١٩:٤٩:٠٠٢٠:١٠:١٧٢٣:٣٨:٢١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٤٢٠٥:١٤:٥٥١٢:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٣١٢٠:١٠:٥٠٢٣:٣٨:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٢٢٠٥:١٤:٤٧١٢:٣٢:١٨١٩:٥٠:٠٠٢٠:١١:٢١٢٣:٣٨:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٠٦٠٥:١٤:٤٢١٢:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٢٩٢٠:١١:٥١٢٣:٣٨:٤٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٥٢٠٥:١٤:٣٨١٢:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٥٦٢٠:١٢:١٩٢٣:٣٨:٤٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٠٠٥:١٤:٣٦١٢:٣٢:٥٥١٩:٥١:٢٢٢٠:١٢:٤٦٢٣:٣٨:٥٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣٢٠٥:١٤:٣٥١٢:٣٣:٠٧١٩:٥١:٤٦٢٠:١٣:١٢٢٣:٣٩:٠٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٦٠٥:١٤:٣٧١٢:٣٣:٢٠١٩:٥٢:١٠٢٠:١٣:٣٦٢٣:٣٩:١٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٢٠٥:١٤:٤٠١٢:٣٣:٣٣١٩:٥٢:٣١٢٠:١٣:٥٨٢٣:٣٩:٢٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢١٠٥:١٤:٤٤١٢:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٤:١٩٢٣:٣٩:٣٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٣٠٥:١٤:٥٠١٢:٣٣:٥٩١٩:٥٣:١١٢٠:١٤:٣٩٢٣:٣٩:٤٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٧٠٥:١٤:٥٨١٢:٣٤:١٢١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٤:٥٦٢٣:٤٠:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣٤٠٥:١٥:٠٨١٢:٣٤:٢٥١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٥:١٢٢٣:٤٠:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٣٠٥:١٥:١٩١٢:٣٤:٣٨١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٥:٢٧٢٣:٤٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پیست اسکی ابرده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیست اسکی ابرده روستای پیست اسکی ابرده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیست اسکی ابرده روستای پیست اسکی ابرده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیست اسکی ابرده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیست اسکی ابرده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیست اسکی ابرده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیست اسکی ابرده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیست اسکی ابرده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیست اسکی ابرده

روستای پیست اسکی ابرده بر روی نقشه

روستای پیست اسکی ابرده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیست اسکی ابرده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیست اسکی ابرده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیست اسکی ابرده
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پیست اسکی ابرده + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای پیست اسکی ابرده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیست اسکی ابرده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیست اسکی ابرده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیست اسکی ابرده رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا پیست اسکی ابرده دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق پیست اسکی ابرده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پیست اسکی ابرده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق پیست اسکی ابرده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پیست اسکی ابرده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیست اسکی ابرده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پیست اسکی ابرده
افق شرعی امروز فردا پیست اسکی ابرده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیست اسکی ابرده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو