جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پیر برزگو

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز پیر برزگو


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١٧:٤٩

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیر برزگو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای پیر برزگو)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای پیر برزگو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیر برزگو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

فلسفه ی ذِن
پیش از رسیدن به مقام روشن‌بینی، هیزم بشكن و آب بیاور؛ پس از رسیدن به مقام روشن‌بینی، هیزم بشكن و آب بیاور.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیر برزگو

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیر برزگو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیر برزگو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پیر برزگو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیر برزگو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیر برزگو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٠:٠٥١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٢:٤٧٠٠:١١:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٩:١٢١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٣:٢٣٠٠:١١:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٨:١٩١٢:٥٢:١٥١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٣:٥٩٠٠:١٠:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٧:٢٧١٢:٥٢:٠٧١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٣٦٠٠:١٠:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٦:٣٦١٢:٥١:٥٩١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:١٣٠٠:١٠:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٥:٤٥١٢:٥١:٥١١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٤٩٠٠:١٠:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٤:٥٦١٢:٥١:٤٤١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٢٦٠٠:٠٩:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٤:٠٨١٢:٥١:٣٧١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٠٣٠٠:٠٩:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٣:٢٠١٢:٥١:٣١١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٧:٤٠٠٠:٠٩:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٢:٣٤١٢:٥١:٢٥١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:١٧٠٠:٠٩:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١١:٤٨١٢:٥١:٢٠١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٥٤٠٠:٠٩:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١١:٠٤١٢:٥١:١٥١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٣٢٠٠:٠٨:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٠:٢١١٢:٥١:١١١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٠٩٠٠:٠٨:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٩:٣٩١٢:٥١:٠٨١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٨:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥١:٠٥١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٢٤٠٠:٠٨:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٨:١٨١٢:٥١:٠٣١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:٠١٠٠:٠٨:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٧:٣٩١٢:٥١:٠١١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٣٨٠٠:٠٨:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٧:٠١١٢:٥١:٠٠١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:١٦٠٠:٠٨:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥١:٠٠١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٥٣٠٠:٠٧:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٥:٥٠١٢:٥١:٠٠١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٣٠٠٠:٠٧:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٥:١٦١٢:٥١:٠٠١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٥:٠٧٠٠:٠٧:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٤:٤٣١٢:٥١:٠٢١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٤٤٠٠:٠٧:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٤:١٢١٢:٥١:٠٤١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٢١٠٠:٠٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٣:٤١١٢:٥١:٠٦١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٥٨٠٠:٠٧:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٣:١٢١٢:٥١:٠٩١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٧:٣٥٠٠:٠٧:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٢:٤٥١٢:٥١:١٢١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:١١٠٠:٠٧:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٢:١٩١٢:٥١:١٦١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٤٧٠٠:٠٧:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠١:٥٣١٢:٥١:٢١١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٢٣٠٠:٠٧:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠١:٣٠١٢:٥١:٢٦١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٧:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیر برزگو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیر برزگو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیر برزگو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیر برزگو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای پیر برزگو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیر برزگو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیر برزگو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای پیر برزگو

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای پیر برزگو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای پیر برزگو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای پیر برزگو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیر برزگو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیر برزگو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پیر برزگو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای پیر برزگو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیر برزگو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پیر برزگو

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٢:٢٤١٣:٠١:٠٨١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٧:٣٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٢:٥٦١٣:٠١:١٠١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٧:٤٧
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٣:٢٨١٣:٠١:١١١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٧:٥٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٤:٠١١٣:٠١:١١١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١٨:٠٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٤:٣٣١٣:٠١:١١١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٣٣٠٠:١٨:٠٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٥:٠٦١٣:٠١:١٠١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٤:٥٦٠٠:١٨:١٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٥:٣٨١٣:٠١:٠٩١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:١٩٠٠:١٨:١٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٦:١١١٣:٠١:٠٧١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١٨:٢٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٦:٤٤١٣:٠١:٠٤١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٨:٢٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:١٧:١٦١٣:٠١:٠١١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:١٨٠٠:١٨:٣٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٣٥٠٠:١٨:٣٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٠:٥١٠٠:١٨:٣٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٨:٣٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٠:٤٢١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٢٠٠٠:١٨:٤٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:٣٣٠٠:١٨:٤٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٧:٤٤٠٠:١٨:٤٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٠:٢٢١٩:٣٩:١٨١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٨:٣٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢١:٣٥١٣:٠٠:١٤١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٠٤٠٠:١٨:٣٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٠:٠٥١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:١٣٠٠:١٨:٣٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٩:٥٦١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٢٠٠٠:١٨:٣٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٩:٤٦١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٢٧٠٠:١٨:٢٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٣:٤٢١٢:٥٩:٣٥١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٣٢٠٠:١٨:٢٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٤:١٣١٢:٥٩:٢٤١٩:٣٤:١٣١٩:٥١:٣٧٠٠:١٨:٢١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٤:٤٤١٢:٥٩:١٣١٩:٣٣:١٩١٩:٥٠:٤٠٠٠:١٨:١٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٥:١٥١٢:٥٩:٠١١٩:٣٢:٢٤١٩:٤٩:٤٣٠٠:١٨:١٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٥:٤٥١٢:٥٨:٤٨١٩:٣١:٢٨١٩:٤٨:٤٥٠٠:١٨:٠٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٦:١٦١٢:٥٨:٣٥١٩:٣٠:٣١١٩:٤٧:٤٦٠٠:١٧:٥٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢٦:٤٦١٢:٥٨:٢٢١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٦:٤٧٠٠:١٧:٤٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢٧:١٦١٢:٥٨:٠٨١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٥:٤٧٠٠:١٧:٤٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٧:٤٦١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٤:٤٦٠٠:١٧:٣٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٢٨:١٦١٢:٥٧:٣٨١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٣:٤٤٠٠:١٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پیر برزگو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پیر برزگو روستای پیر برزگو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پیر برزگو روستای پیر برزگو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیر برزگو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیر برزگو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیر برزگو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیر برزگو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیر برزگو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیر برزگو

روستای پیر برزگو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیر برزگو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیر برزگو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیر برزگو
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای پیر برزگو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای پیر برزگو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیر برزگو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیر برزگو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیر برزگو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیر برزگو
زمان پخش اذان آنلاین به افق پیر برزگو
زمان پخش اذان مستقیم به افق پیر برزگو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پیر برزگو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پیر برزگو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پیر برزگو دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ پیر برزگو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیر برزگو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیر برزگو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو