جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پیرچاله

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز پیرچاله


اذان صبح: ٠٥:٠٠:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:١٥
اذان مغرب: ١٩:٤١:٢٨
نیمه شب: ٠٠:١٢:٣٤

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیرچاله (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای پیرچاله)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای پیرچاله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیرچاله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

گابریل گارسیا ماركز
خدای من؛ اگر قلب داشتم، كینه و نفرتهای خود را بر روی یخ می نوشتم و به امید برآمدن خورشید می ماندم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیرچاله

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیرچاله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیرچاله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پیرچاله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیرچاله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیرچاله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٤:٥٣١٢:٤٧:١٩١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٧:٢٧٠٠:٠٦:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٣:٥٩١٢:٤٧:٠٩١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٠٤٠٠:٠٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:١٠٠٦:١٣:٠٦١٢:٤٧:٠٠١٩:٢١:١٧١٩:٣٨:٤٠٠٠:٠٥:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٢:١٤١٢:٤٦:٥١١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:١٦٠٠:٠٥:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١١:٢٣١٢:٤٦:٤٣١٩:٢٢:٢٦١٩:٣٩:٥٣٠٠:٠٥:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٠:٣٣١٢:٤٦:٣٥١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٠:٣٠٠٠:٠٤:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٠٩:٤٤١٢:٤٦:٢٨١٩:٢٣:٣٥١٩:٤١:٠٦٠٠:٠٤:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٠٨:٥٥١٢:٤٦:٢١١٩:٢٤:٠٩١٩:٤١:٤٣٠٠:٠٤:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٨:٠٨١٢:٤٦:١٥١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٢:٢٠٠٠:٠٤:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٧:٢٢١٢:٤٦:٠٩١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٥٧٠٠:٠٤:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٦:٣٦١٢:٤٦:٠٤١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:٣٤٠٠:٠٣:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٥:٥٢١٢:٤٦:٠٠١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:١١٠٠:٠٣:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٥:٠٩١٢:٤٥:٥٦١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٤٩٠٠:٠٣:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٤:٢٧١٢:٤٥:٥٢١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:٢٦٠٠:٠٣:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٣:٤٦١٢:٤٥:٤٩١٩:٢٨:١٤١٩:٤٦:٠٣٠٠:٠٣:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٣:٠٦١٢:٤٥:٤٧١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:٤٠٠٠:٠٣:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٢:٢٧١٢:٤٥:٤٥١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:١٨٠٠:٠٢:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠١:٥٠١٢:٤٥:٤٤١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:٥٥٠٠:٠٢:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠١:١٣١٢:٤٥:٤٤١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:٣٢٠٠:٠٢:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٠:٣٨١٢:٤٥:٤٤١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٠٩٠٠:٠٢:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٠:٠٤١٢:٤٥:٤٥١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:٤٧٠٠:٠٢:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٥٠٥:٥٩:٣٢١٢:٤٥:٤٦١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٢٤٠٠:٠٢:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤٥:٤٨١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٠٠٠٠:٠٢:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٨:٣٠١٢:٤٥:٥٠١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:٣٧٠٠:٠٢:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠٤٠٥:٥٨:٠١١٢:٤٥:٥٣١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:١٤٠٠:٠٢:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٧:٣٤١٢:٤٥:٥٧١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠٢:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٧:٠٧١٢:٤٦:٠١١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:٢٦٠٠:٠٢:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٦:٤٢١٢:٤٦:٠٥١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٠٢٠٠:٠٢:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٦:١٩١٢:٤٦:١٠١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٣٧٠٠:٠٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیرچاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیرچاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیرچاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیرچاله

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای پیرچاله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیرچاله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرچاله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای پیرچاله

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای پیرچاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای پیرچاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای پیرچاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیرچاله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرچاله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پیرچاله

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای پیرچاله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرچاله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پیرچاله

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٥:٥٢١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١٢:٢٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٥:٥٤١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٢:٣٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٥:٥٥١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٢٢٠٠:١٢:٤٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥٥:٥٥١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٢:٤٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٩:٢٢١٢:٥٥:٥٥١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٢:٥٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٥:٥٤١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٣٦٠٠:١٢:٥٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٠:٢٧١٢:٥٥:٥٣١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٥٨٠٠:١٣:٠٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٠:٥٩١٢:٥٥:٥١١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:١٩٠٠:١٣:٠٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١١:٣٢١٢:٥٥:٤٨١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٣:١٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٢:٠٥١٢:٥٥:٤٥١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٦:٥٧٠٠:١٣:١٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٢:٣٧١٢:٥٥:٤٢١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:١٥٠٠:١٣:٢٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٣:١٠١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٣١٠٠:١٣:٢٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٣:٤٢١٢:٥٥:٣٢١٩:٣٧:٠١١٩:٥٤:٤٦٠٠:١٣:٢٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٤:١٥١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:٠٠٠٠:١٣:٢٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٤:٤٧١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:١٣٠٠:١٣:٢٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١٥:١٩١٢:٥٥:١٣١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٢٤٠٠:١٣:٢٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٥:٥١١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٣:٥٩١٩:٥١:٣٥٠٠:١٣:٢٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٦:٢٣١٢:٥٤:٥٨١٩:٣٣:١١١٩:٥٠:٤٥٠٠:١٣:٢٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٦:٥٥١٢:٥٤:٤٩١٩:٣٢:٢١١٩:٤٩:٥٣٠٠:١٣:٢١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٤:٤٠١٩:٣١:٣١١٩:٤٩:٠١٠٠:١٣:١٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٧:٥٨١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:٠٧٠٠:١٣:١٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٨:٢٩١٢:٥٤:٢٠١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:١٣٠٠:١٣:١١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٤:٠٩١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:١٧٠٠:١٣:٠٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٩:٣١١٢:٥٣:٥٧١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٢١٠٠:١٣:٠١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٣:٤٥١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٢٤٠٠:١٢:٥٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٠:٣٢١٢:٥٣:٣٣١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٢٦٠٠:١٢:٤٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٣:١٩١٩:٢٥:١٢١٩:٤٢:٢٨٠٠:١٢:٤٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢١:٣٣١٢:٥٣:٠٦١٩:٢٤:١٥١٩:٤١:٢٨٠٠:١٢:٣٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٢:٠٣١٢:٥٢:٥٢١٩:٢٣:١٦١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٢:٢٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٢:٣٣١٢:٥٢:٣٧١٩:٢٢:١٧١٩:٣٩:٢٧٠٠:١٢:١٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٣:٠٣١٢:٥٢:٢٢١٩:٢١:١٨١٩:٣٨:٢٥٠٠:١٢:٠٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پیرچاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پیرچاله روستای پیرچاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پیرچاله روستای پیرچاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیرچاله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرچاله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیرچاله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیرچاله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیرچاله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیرچاله

روستای پیرچاله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیرچاله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیرچاله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیرچاله
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای پیرچاله + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای پیرچاله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیرچاله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیرچاله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیرچاله رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پیرچاله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پیرچاله
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پیرچاله دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیرچاله
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پیرچاله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا پیرچاله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پیرچاله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ پیرچاله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیرچاله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو