جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پیرموسی

فیرورق | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز پیرموسی


اذان صبح: ٠٦:٠٤:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٨:١٦
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٥٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٢٥

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیرموسی (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای پیرموسی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پیرموسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیرموسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ثورو ویك
زندگیت هرچه كه باشد با آن روبرو شو و آن را در آغوش بگیر، از آن دوری مكن و به نامهای سخت و درشتش مخوان؛ زندگی آنقدر بد نیست كه تو هستی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیرموسی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیرموسی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیرموسی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پیرموسی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیرموسی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیرموسی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٤٠:٢٨١٣:٢٨:٢٢٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣٩:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣٩:١١١٣:٢٨:١٢٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٣٩:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٧:٥٥١٣:٢٨:٠٣٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٥١٠٠:٣٩:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣٦:٤٠١٣:٢٧:٥٤٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٩:٥١٠٠:٣٨:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٣٥:٢٦١٣:٢٧:٤٦٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٥٢٠٠:٣٨:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:١٢٠٦:٣٤:١٤١٣:٢٧:٣٨٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤١:٥٢٠٠:٣٨:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٣٣:٠٢١٣:٢٧:٣١٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٣٧:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٣١:٥١١٣:٢٧:٢٤٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٣٧:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٦٠٦:٣٠:٤٢١٣:٢٧:١٨٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٣٧:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٩:٣٤١٣:٢٧:١٢٢٠:٢٥:٢٧٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٣٦:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢٨:٢٧١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢٦:٢٣٢٠:٤٦:٥٣٠٠:٣٦:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٢٧:٢١١٣:٢٧:٠٣٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٧:٥٣٠٠:٣٦:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:٢٦:١٧١٣:٢٦:٥٩٢٠:٢٨:١٥٢٠:٤٨:٥٣٠٠:٣٦:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٢٥:١٤١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٩:١١٢٠:٤٩:٥٢٠٠:٣٥:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٢٤:١٣١٣:٢٦:٥٣٢٠:٣٠:٠٧٢٠:٥٠:٥١٠٠:٣٥:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٢٣:١٢١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣١:٠٢٢٠:٥١:٥٠٠٠:٣٥:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٢٢:١٤١٣:٢٦:٤٩٢٠:٣١:٥٧٢٠:٥٢:٤٩٠٠:٣٥:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٢١:١٦١٣:٢٦:٤٨٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٣:٤٧٠٠:٣٤:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤١٠٦:٢٠:٢٠١٣:٢٦:٤٧٢٠:٣٣:٤٦٢٠:٥٤:٤٥٠٠:٣٤:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٩:٢٦١٣:٢٦:٤٧٢٠:٣٤:٤٠٢٠:٥٥:٤٢٠٠:٣٤:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١٨:٣٣١٣:٢٦:٤٨٢٠:٣٥:٣٤٢٠:٥٦:٤٠٠٠:٣٤:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٤٢٠٦:١٧:٤٢١٣:٢٦:٤٩٢٠:٣٦:٢٧٢٠:٥٧:٣٦٠٠:٣٣:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٢٥٠٦:١٦:٥٣١٣:٢٦:٥١٢٠:٣٧:٢٠٢٠:٥٨:٣٣٠٠:٣٣:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٦:٠٤١٣:٢٦:٥٤٢٠:٣٨:١٢٢٠:٥٩:٢٨٠٠:٣٣:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٥٧٠٦:١٥:١٨١٣:٢٦:٥٦٢٠:٣٩:٠٤٢١:٠٠:٢٤٠٠:٣٣:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٤٦٠٦:١٤:٣٣١٣:٢٧:٠٠٢٠:٣٩:٥٥٢١:٠١:١٨٠٠:٣٣:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٧٠٦:١٣:٥٠١٣:٢٧:٠٤٢٠:٤٠:٤٦٢١:٠٢:١٢٠٠:٣٣:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٣٠٠٦:١٣:٠٩١٣:٢٧:٠٩٢٠:٤١:٣٦٢١:٠٣:٠٥٠٠:٣٣:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٢٤٠٦:١٢:٢٩١٣:٢٧:١٤٢٠:٤٢:٢٥٢١:٠٣:٥٨٠٠:٣٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیرموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیرموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیرموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیرموسی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پیرموسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیرموسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرموسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پیرموسی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای پیرموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پیرموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پیرموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیرموسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرموسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پیرموسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پیرموسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرموسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پیرموسی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٩:١٩١٢:١٦:٢٥١٧:١٣:١٢١٧:٣٣:٤٢٢٣:٣١:٠٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٩٠٧:٢٠:٢٣١٢:١٦:٤١١٧:١٢:٤١١٧:٣٣:١٣٢٣:٣١:١٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٣٠٧:٢١:٢٦١٢:١٦:٥٨١٧:١٢:١٢١٧:٣٢:٤٧٢٣:٣١:٣٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٧٠٧:٢٢:٢٩١٢:١٧:١٦١٧:١١:٤٥١٧:٣٢:٢٣٢٣:٣١:٤٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٤١٠٧:٢٣:٣٢١٢:١٧:٣٤١٧:١١:٢٠١٧:٣٢:٠٠٢٣:٣١:٥٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٥٠٧:٢٤:٣٤١٢:١٧:٥٤١٧:١٠:٥٧١٧:٣١:٤٠٢٣:٣٢:١٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٨٠٧:٢٥:٣٥١٢:١٨:١٤١٧:١٠:٣٦١٧:٣١:٢١٢٣:٣٢:٢٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٠٠٧:٢٦:٣٥١٢:١٨:٣٤١٧:١٠:١٧١٧:٣١:٠٥٢٣:٣٢:٤٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٢٠٧:٢٧:٣٥١٢:١٨:٥٥١٧:١٠:٠١١٧:٣٠:٥١٢٣:٣٣:٠٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢٨:٣٤١٢:١٩:١٧١٧:٠٩:٤٦١٧:٣٠:٣٩٢٣:٣٣:٢٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢٩:٣٢١٢:١٩:٤٠١٧:٠٩:٣٤١٧:٣٠:٢٨٢٣:٣٣:٣٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٥٠٧:٣٠:٣٠١٢:٢٠:٠٣١٧:٠٩:٢٤١٧:٣٠:٢٠٢٣:٣٣:٥٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٤٠٧:٣١:٢٦١٢:٢٠:٢٧١٧:٠٩:١٥١٧:٣٠:١٤٢٣:٣٤:١٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٣٠٧:٣٢:٢١١٢:٢٠:٥١١٧:٠٩:١٠١٧:٣٠:١٠٢٣:٣٤:٤٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:١١٠٧:٣٣:١٥١٢:٢١:١٦١٧:٠٩:٠٦١٧:٣٠:٠٨٢٣:٣٥:٠٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥٨٠٧:٣٤:٠٩١٢:٢١:٤٢١٧:٠٩:٠٤١٧:٣٠:٠٩٢٣:٣٥:٢٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٤٤٠٧:٣٥:٠٠١٢:٢٢:٠٨١٧:٠٩:٠٥١٧:٣٠:١١٢٣:٣٥:٤٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٠٠٧:٣٥:٥١١٢:٢٢:٣٤١٧:٠٩:٠٧١٧:٣٠:١٥٢٣:٣٦:١١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٤٠٧:٣٦:٤١١٢:٢٣:٠١١٧:٠٩:١٢١٧:٣٠:٢١٢٣:٣٦:٣٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٨٠٧:٣٧:٢٩١٢:٢٣:٢٨١٧:٠٩:١٩١٧:٣٠:٣٠٢٣:٣٧:٠٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤٠٠٧:٣٨:١٦١٢:٢٣:٥٦١٧:٠٩:٢٨١٧:٣٠:٤٠٢٣:٣٧:٢٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٢٢٠٧:٣٩:٠١١٢:٢٤:٢٤١٧:٠٩:٤٠١٧:٣٠:٥٣٢٣:٣٧:٥١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠٢٠٧:٣٩:٤٥١٢:٢٤:٥٢١٧:٠٩:٥٣١٧:٣١:٠٧٢٣:٣٨:١٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٤١٠٧:٤٠:٢٧١٢:٢٥:٢٠١٧:١٠:٠٩١٧:٣١:٢٣٢٣:٣٨:٤٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:٢٠٠٧:٤١:٠٨١٢:٢٥:٤٩١٧:١٠:٢٦١٧:٣١:٤٢٢٣:٣٩:١٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:٥٧٠٧:٤١:٤٨١٢:٢٦:١٨١٧:١٠:٤٦١٧:٣٢:٠٢٢٣:٣٩:٣٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٨:٣٣٠٧:٤٢:٢٥١٢:٢٦:٤٨١٧:١١:٠٨١٧:٣٢:٢٤٢٣:٤٠:٠٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٩:٠٧٠٧:٤٣:٠١١٢:٢٧:١٧١٧:١١:٣١١٧:٣٢:٤٩٢٣:٤٠:٣٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤١٠٧:٤٣:٣٦١٢:٢٧:٤٧١٧:١١:٥٧١٧:٣٣:١٥٢٣:٤١:٠٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:١٠:١٣٠٧:٤٤:٠٨١٢:٢٨:١٧١٧:١٢:٢٥١٧:٣٣:٤٣٢٣:٤١:٣٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پیرموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پیرموسی روستای پیرموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پیرموسی روستای پیرموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیرموسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرموسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیرموسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیرموسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیرموسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیرموسی

روستای پیرموسی بر روی نقشه

روستای پیرموسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیرموسی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیرموسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیرموسی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پیرموسی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای پیرموسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیرموسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیرموسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیرموسی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پیرموسی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیرموسی
زمان پخش اذان مستقیم به افق پیرموسی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیرموسی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پیرموسی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پیرموسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق پیرموسی
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پیرموسی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیرموسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو