جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پیرموسی

فیرورق | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز پیرموسی

اذان صبح: ٠٤:١٨:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٣٥:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:٥٨:٠٠
اذان مغرب: ٢١:٢٠:٠٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٨:٤٠

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیرموسی (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای پیرموسی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پیرموسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیرموسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

نیچه
بدترین پاداش یك استاد این است كه دانشجویانش تا ابد شاگرد وی باقی بمانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیرموسی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیرموسی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیرموسی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پیرموسی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیرموسی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پیرموسی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٤١٠٦:٥٥:٥٤١٣:٣٠:٤٢٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٤٤:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٥٧٠٦:٥٤:٢٨١٣:٣٠:٢٧٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٤٣:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:١٣٠٦:٥٣:٠٢١٣:٣٠:١٣٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٤٣:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٢٨٠٦:٥١:٣٧١٣:٢٩:٥٩٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٤٢:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٤٥٠٦:٥٠:١٣١٣:٢٩:٤٦٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٤٢:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٨:٥٠١٣:٢٩:٣٣٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٤٢:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:١٨٠٦:٤٧:٢٧١٣:٢٩:٢٠٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٣٣٠٠:٤١:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٣٥٠٦:٤٦:٠٥١٣:٢٩:٠٨٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٤١:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٤٤:٤٤١٣:٢٨:٥٦٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٤٠:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١١٠٦:٤٣:٢٤١٣:٢٨:٤٥٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٤٠:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٤٢:٠٥١٣:٢٨:٣٤٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٤٠:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٤٠:٤٦١٣:٢٨:٢٤٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٣٩:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٩:٢٩١٣:٢٨:١٤٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٣٩:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٢٩٠٦:٣٨:١٣١٣:٢٨:٠٤٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٣٩:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٣٦:٥٧١٣:٢٧:٥٥٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٣٨:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٢٠٦:٣٥:٤٣١٣:٢٧:٤٧٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٣٨:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٣٤:٣٠١٣:٢٧:٣٩٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤١:٣٦٠٠:٣٨:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٣٣:١٨١٣:٢٧:٣١٢٠:٢٢:٢١٢٠:٤٢:٣٦٠٠:٣٧:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٣٢:٠٧١٣:٢٧:٢٤٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٣٧٠٠:٣٧:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٨٠٦:٣٠:٥٨١٣:٢٧:١٨٢٠:٢٤:١٥٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٣٧:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٩:٤٩١٣:٢٧:١٢٢٠:٢٥:١٢٢٠:٤٥:٣٧٠٠:٣٦:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢٨:٤٢١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢٦:٠٨٢٠:٤٦:٣٧٠٠:٣٦:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٧:٣٦١٣:٢٧:٠٣٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٧:٣٧٠٠:٣٦:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٢٦:٣٢١٣:٢٦:٥٩٢٠:٢٨:٠١٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٣٦:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٢٥:٢٩١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٨:٥٧٢٠:٤٩:٣٧٠٠:٣٥:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤١٠٦:٢٤:٢٧١٣:٢٦:٥٣٢٠:٢٩:٥٣٢٠:٥٠:٣٦٠٠:٣٥:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٤٠٦:٢٣:٢٦١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣٠:٤٨٢٠:٥١:٣٥٠٠:٣٥:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٢٢:٢٧١٣:٢٦:٤٩٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥٢:٣٤٠٠:٣٥:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٢١:٣٠١٣:٢٦:٤٨٢٠:٣٢:٣٩٢٠:٥٣:٣٣٠٠:٣٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پیرموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پیرموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پیرموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیرموسی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پیرموسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیرموسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرموسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پیرموسی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای پیرموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پیرموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پیرموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیرموسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرموسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پیرموسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای پیرموسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرموسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پیرموسی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پیرموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پیرموسی روستای پیرموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پیرموسی روستای پیرموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پیرموسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرموسی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پیرموسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیرموسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرموسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پیرموسی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٦:٠٦:٢٣١٣:٣٢:١٩٢٠:٥٨:١٥٢١:٢٠:٤٠٠٠:٣٤:٤٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٦:٠٦:٣٧١٣:٣٢:٣٢٢٠:٥٨:٢٦٢١:٢٠:٥١٠٠:٣٤:٥٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣١٠٦:٠٦:٥٣١٣:٣٢:٤٥٢٠:٥٨:٣٥٢١:٢٠:٥٩٠٠:٣٥:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥١٠٦:٠٧:١٠١٣:٣٢:٥٨٢٠:٥٨:٤٣٢١:٢١:٠٦٠٠:٣٥:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٥٠٦:٠٧:٢٩١٣:٣٣:١١٢٠:٥٨:٤٨٢١:٢١:١١٠٠:٣٥:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤١٠٦:٠٧:٥٠١٣:٣٣:٢٤٢٠:٥٨:٥٢٢١:٢١:١٤٠٠:٣٦:٠١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٩٠٦:٠٨:١٢١٣:٣٣:٣٦٢٠:٥٨:٥٤٢١:٢١:١٥٠٠:٣٦:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤١٠٦:٠٨:٣٥١٣:٣٣:٤٨٢٠:٥٨:٥٤٢١:٢١:١٤٠٠:٣٦:٣٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٥٠٦:٠٩:٠٠١٣:٣٤:٠٠٢٠:٥٨:٥٢٢١:٢١:١١٠٠:٣٦:٥١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥١٠٦:٠٩:٢٧١٣:٣٤:١٢٢٠:٥٨:٤٨٢١:٢١:٠٥٠٠:٣٧:٠٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٠٠٦:٠٩:٥٥١٣:٣٤:٢٤٢٠:٥٨:٤٢٢١:٢٠:٥٨٠٠:٣٧:٢٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٢٠٦:١٠:٢٤١٣:٣٤:٣٥٢٠:٥٨:٣٤٢١:٢٠:٤٩٠٠:٣٧:٤٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٥٠٦:١٠:٥٤١٣:٣٤:٤٦٢٠:٥٨:٢٥٢١:٢٠:٣٨٠٠:٣٨:٠٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٦:١١:٢٦١٣:٣٤:٥٦٢٠:٥٨:١٣٢١:٢٠:٢٤٠٠:٣٨:٢٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٠٠٦:١١:٥٩١٣:٣٥:٠٧٢٠:٥٨:٠٠٢١:٢٠:٠٩٠٠:٣٨:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٦:١٢:٣٣١٣:٣٥:١٧٢٠:٥٧:٤٥٢١:١٩:٥١٠٠:٣٨:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٦:١٣:٠٨١٣:٣٥:٢٦٢٠:٥٧:٢٨٢١:١٩:٣٢٠٠:٣٩:١٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٦:١٣:٤٥١٣:٣٥:٣٥٢٠:٥٧:٠٩٢١:١٩:١١٠٠:٣٩:٣٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٦:١٤:٢٢١٣:٣٥:٤٤٢٠:٥٦:٤٨٢١:١٨:٤٧٠٠:٣٩:٥٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٦:١٥:٠١١٣:٣٥:٥٣٢٠:٥٦:٢٥٢١:١٨:٢٢٠٠:٤٠:١٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠١٠٦:١٥:٤٠١٣:٣٦:٠٠٢٠:٥٦:٠١٢١:١٧:٥٥٠٠:٤٠:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٦:١٦:٢١١٣:٣٦:٠٨٢٠:٥٥:٣٤٢١:١٧:٢٦٠٠:٤٠:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٦:١٧:٠٣١٣:٣٦:١٥٢٠:٥٥:٠٦٢١:١٦:٥٥٠٠:٤١:٠٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٦:١٧:٤٥١٣:٣٦:٢٢٢٠:٥٤:٣٦٢١:١٦:٢٢٠٠:٤١:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٦:١٨:٢٨١٣:٣٦:٢٨٢٠:٥٤:٠٤٢١:١٥:٤٧٠٠:٤١:٤٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:١٩:١٣١٣:٣٦:٣٣٢٠:٥٣:٣٠٢١:١٥:١٠٠٠:٤٢:٠٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:١٩:٥٧١٣:٣٦:٣٨٢٠:٥٢:٥٥٢١:١٤:٣١٠٠:٤٢:١٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:٢٠:٤٣١٣:٣٦:٤٣٢٠:٥٢:١٧٢١:١٣:٥١٠٠:٤٢:٣٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٢١:٣٠١٣:٣٦:٤٧٢٠:٥١:٣٨٢١:١٣:٠٩٠٠:٤٢:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٢٢:١٧١٣:٣٦:٥١٢٠:٥٠:٥٧٢١:١٢:٢٤٠٠:٤٣:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٢٣:٠٤١٣:٣٦:٥٣٢٠:٥٠:١٥٢١:١١:٣٩٠٠:٤٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پیرموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پیرموسی روستای پیرموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پیرموسی روستای پیرموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیرموسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرموسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیرموسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیرموسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیرموسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیرموسی

روستای پیرموسی بر روی نقشه

روستای پیرموسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیرموسی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیرموسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیرموسی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پیرموسی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای پیرموسی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پیرموسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیرموسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پیرموسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیرموسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیرموسی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پیرموسی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق پیرموسی
زمان پخش اذان زنده به افق پیرموسی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیرموسی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیرموسی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پیرموسی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا پیرموسی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پیرموسی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیرموسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو