جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پیرمردان

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز پیرمردان


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٢٥
نیمه شب: ٠٠:١٢:٤٠

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیرمردان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای پیرمردان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای پیرمردان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیرمردان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

پوسه نه
تنبلی، آدمی را خیال پرست بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیرمردان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیرمردان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیرمردان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پیرمردان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیرمردان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیرمردان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٥:٥٥١٢:٤٨:٠١١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٧:٤٧٠٠:٠٧:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٥:٠٢١٢:٤٧:٥١١٩:٢١:٠٤١٩:٣٨:٢٢٠٠:٠٦:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٤:٠٩١٢:٤٧:٤٢١٩:٢١:٣٨١٩:٣٨:٥٨٠٠:٠٦:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٣:١٨١٢:٤٧:٣٣١٩:٢٢:١٢١٩:٣٩:٣٤٠٠:٠٦:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٢:٢٧١٢:٤٧:٢٥١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٠:١٠٠٠:٠٦:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٨٠٦:١١:٣٨١٢:٤٧:١٧١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٠:٤٦٠٠:٠٥:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٠:٤٩١٢:٤٧:١٠١٩:٢٣:٥٤١٩:٤١:٢٢٠٠:٠٥:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٠:٠١١٢:٤٧:٠٣١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٥٩٠٠:٠٥:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠٩:١٤١٢:٤٦:٥٧١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٣٥٠٠:٠٥:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٥٠٦:٠٨:٢٨١٢:٤٦:٥١١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:١٢٠٠:٠٤:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٧:٤٣١٢:٤٦:٤٦١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٤٨٠٠:٠٤:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٧:٠٠١٢:٤٦:٤٢١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٢٥٠٠:٠٤:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٦:١٧١٢:٤٦:٣٨١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٥:٠٢٠٠:٠٤:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٥:٣٥١٢:٤٦:٣٤١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:٣٩٠٠:٠٤:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٤:٥٥١٢:٤٦:٣٢١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٦:١٥٠٠:٠٤:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٤:١٥١٢:٤٦:٢٩١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٦:٥٢٠٠:٠٣:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٣:٣٧١٢:٤٦:٢٨١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٢٩٠٠:٠٣:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٣:٠٠١٢:٤٦:٢٧١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠٣:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٢:٢٤١٢:٤٦:٢٦١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٤٣٠٠:٠٣:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠١:٤٩١٢:٤٦:٢٦١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:١٩٠٠:٠٣:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠١:١٦١٢:٤٦:٢٧١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٥٦٠٠:٠٣:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٠:٤٣١٢:٤٦:٢٨١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٣٣٠٠:٠٣:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٠:١٢١٢:٤٦:٣٠١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٠٩٠٠:٠٣:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٩:٤٣١٢:٤٦:٣٢١٩:٣٣:٤٠١٩:٥١:٤٦٠٠:٠٣:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٩:١٤١٢:٤٦:٣٥١٩:٣٤:١٤١٩:٥٢:٢٢٠٠:٠٣:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٨:٤٧١٢:٤٦:٣٩١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٥٨٠٠:٠٣:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٨:٢١١٢:٤٦:٤٣١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:٣٣٠٠:٠٣:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٧:٥٦١٢:٤٦:٤٧١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٠٩٠٠:٠٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٧:٣٣١٢:٤٦:٥٣١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٤٤٠٠:٠٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیرمردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیرمردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیرمردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیرمردان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای پیرمردان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیرمردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرمردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای پیرمردان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای پیرمردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای پیرمردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای پیرمردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیرمردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرمردان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پیرمردان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پیرمردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرمردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پیرمردان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٥٥:٣٦١٢:٥٢:٠١١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:١١٠٠:٠٦:٤١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٥:٥٠١٢:٥٢:١٤١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٠٦:٥٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٦:٠٥١٢:٥٢:٢٧١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٠٧:٠٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٦:٢١١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٤١٠٠:٠٧:٢٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٢:٥٢١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٠٧:٣٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٦:٥٦١٢:٥٣:٠٥١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٠٧:٥١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٧:١٤١٢:٥٣:١٧١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٠٨:٠٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٣:٢٩١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٨:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٠٨:٣٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٨:١٦١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٠٨:٤٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٨:٣٨١٢:٥٤:٠٥١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٠٩:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٤:١٦١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٠٩:١٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٩:٢٤١٢:٥٤:٢٧١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٠٩:٣٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٩:٤٩١٢:٥٤:٣٨١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٠٩:٤٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٠:٠١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٤:٥٨١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٠:١٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢١٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١٠:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٥:١٧١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٠:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠١:٥٩١٢:٥٥:٢٦١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:١٣٠٠:١٠:٥٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥٥:٣٤١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١١:٠٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥٥:٤٢١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١١:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٥:٤٩١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١١:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٥:٥٦١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:١٣٠٠:١١:٤٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٤:٢١١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١١:٥٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٦:٠٨١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٢:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٦:١٤١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:١٢٠٠:١٢:٢٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٥:٥١١٢:٥٦:١٩١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٤٩٠٠:١٢:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٢:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٦:٥٣١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٥٩٠٠:١٢:٥٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٧:٢٤١٢:٥٦:٣٠١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٢:٥٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٧:٥٥١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پیرمردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پیرمردان روستای پیرمردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پیرمردان روستای پیرمردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیرمردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرمردان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای پیرمردان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیرمردان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیرمردان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیرمردان

روستای پیرمردان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیرمردان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیرمردان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیرمردان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای پیرمردان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای پیرمردان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیرمردان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیرمردان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیرمردان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق پیرمردان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ پیرمردان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پیرمردان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا پیرمردان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پیرمردان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پیرمردان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پیرمردان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق پیرمردان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیرمردان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو