جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پیرمردان

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز پیرمردان


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٠٥
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٥٣

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیرمردان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای پیرمردان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پیرمردان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیرمردان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

شری كارتر اسكات
هنگامی كه سر رشته ی زندگی تان را در دست خود بگیرید، دنیا پاسخ مثبت می دهد و هوش سرشار، برافروخته می گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیرمردان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیرمردان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیرمردان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پیرمردان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیرمردان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیرمردان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٦:٤٥١٢:٥٠:٢١١٩:١٤:٢٣١٩:٣١:١٨٠٠:١٠:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٥:٤٤١٢:٥٠:٠٧١٩:١٤:٥٥١٩:٣١:٥٢٠٠:١٠:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٤:٤٣١٢:٤٩:٥٣١٩:١٥:٢٧١٩:٣٢:٢٦٠٠:٠٩:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٣:٤٣١٢:٤٩:٣٩١٩:١٥:٥٩١٩:٣٣:٠٠٠٠:٠٩:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٢:٤٤١٢:٤٩:٢٥١٩:١٦:٣١١٩:٣٣:٣٤٠٠:٠٩:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢١:٤٥١٢:٤٩:١٢١٩:١٧:٠٤١٩:٣٤:٠٨٠٠:٠٨:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٠:٤٧١٢:٤٩:٠٠١٩:١٧:٣٧١٩:٣٤:٤٣٠٠:٠٨:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٢٥٠٦:١٩:٥٠١٢:٤٨:٤٧١٩:١٨:٠٩١٩:٣٥:١٧٠٠:٠٨:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:١٧٠٦:١٨:٥٣١٢:٤٨:٣٥١٩:١٨:٤٢١٩:٣٥:٥٢٠٠:٠٧:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٧:٥٧١٢:٤٨:٢٤١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:٢٧٠٠:٠٧:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٧:٠٢١٢:٤٨:١٣١٩:١٩:٤٨١٩:٣٧:٠٢٠٠:٠٧:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٦:٠٧١٢:٤٨:٠٣١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٧:٣٧٠٠:٠٧:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٥:١٤١٢:٤٧:٥٣١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٨:١٣٠٠:٠٦:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٤:٢١١٢:٤٧:٤٣١٩:٢١:٢٨١٩:٣٨:٤٨٠٠:٠٦:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٣:٢٩١٢:٤٧:٣٤١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:٢٤٠٠:٠٦:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٢:٣٨١٢:٤٧:٢٦١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٠٠٠٠:٠٦:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١١:٤٨١٢:٤٧:١٨١٩:٢٣:١٠١٩:٤٠:٣٦٠٠:٠٥:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٠:٥٩١٢:٤٧:١٠١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:١٢٠٠:٠٥:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٠:١١١٢:٤٧:٠٣١٩:٢٤:١٨١٩:٤١:٤٨٠٠:٠٥:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٩:٢٤١٢:٤٦:٥٧١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٢:٢٥٠٠:٠٥:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٨:٣٨١٢:٤٦:٥١١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٣:٠١٠٠:٠٤:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٧:٥٣١٢:٤٦:٤٦١٩:٢٦:٠١١٩:٤٣:٣٨٠٠:٠٤:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٧:٠٩١٢:٤٦:٤٢١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٤:١٥٠٠:٠٤:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٦:٣٨١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٥٢٠٠:٠٤:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٥:٤٤١٢:٤٦:٣٤١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٢٩٠٠:٠٤:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٥:٠٤١٢:٤٦:٣٢١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٦:٠٦٠٠:٠٤:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٤:٢٤١٢:٤٦:٢٩١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٣:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٣:٤٦١٢:٤٦:٢٨١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٢٠٠٠:٠٣:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤٦:٢٧١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٥٧٠٠:٠٣:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیرمردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیرمردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیرمردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیرمردان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پیرمردان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیرمردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرمردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پیرمردان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای پیرمردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پیرمردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پیرمردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیرمردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرمردان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیرمردان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیرمردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرمردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیرمردان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٨:٢١١٢:٤٦:٤٣١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:٣٣٠٠:٠٣:٠١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٧:٥٦١٢:٤٦:٤٧١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٠٩٠٠:٠٢:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٧:٣٣١٢:٤٦:٥٣١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٤٤٠٠:٠٢:٥٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥٧:١١١٢:٤٦:٥٨١٩:٣٧:٠١١٩:٥٥:١٩٠٠:٠٢:٥٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٦:٥٠١٢:٤٧:٠٤١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٥٣٠٠:٠٢:٥٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٦:٣١١٢:٤٧:١١١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٦:٢٧٠٠:٠٣:٠١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٦:١٣١٢:٤٧:١٨١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٧:٠١٠٠:٠٣:٠٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥٥:٥٦١٢:٤٧:٢٥١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٣:٠٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٥:٤٠١٢:٤٧:٣٣١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٣:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٥:٢٦١٢:٤٧:٤٢١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:٣٨٠٠:٠٣:١٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٥:١٣١٢:٤٧:٥٠١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٩:١٠٠٠:٠٣:١٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٥:٠١١٢:٤٨:٠٠١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٤١٠٠:٠٣:٢١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٤:٥١١٢:٤٨:٠٩١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:١١٠٠:٠٣:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٤:٤٢١٢:٤٨:١٩١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٤١٠٠:٠٣:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٤:٣٤١٢:٤٨:٢٩١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠١:١٠٠٠:٠٣:٣٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٤:٢٨١٢:٤٨:٤٠١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٣٨٠٠:٠٣:٤٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٤:٢٢١٢:٤٨:٥٠١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٠٣:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٤:١٨١٢:٤٩:٠٢١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٠٤:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٤:١٦١٢:٤٩:١٣١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٠٤:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٤:١٤١٢:٤٩:٢٥١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٤:١٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٤:١٤١٢:٤٩:٣٧١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٠٤:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٤:١٥١٢:٤٩:٤٩١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٤:١٠٠٠:٠٤:٣٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٤:١٨١٢:٥٠:٠١١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٠٤:٤٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٤:٢٢١٢:٥٠:١٤١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٠٤:٥٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٤:٢٦١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:١٥٠٠:٠٥:١٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٤:٣٢١٢:٥٠:٣٩١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٥:٢١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٤:٤٠١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٠٥:٣٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٤:٤٨١٢:٥١:٠٥١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:١٠٠٠:٠٥:٤٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٤:٥٨١٢:٥١:١٨١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٠٥:٥٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥٥:٠٨١٢:٥١:٣١١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٠٦:١١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٥٥:٢٠١٢:٥١:٤٤١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٦:٢٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پیرمردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیرمردان روستای پیرمردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیرمردان روستای پیرمردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیرمردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرمردان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیرمردان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیرمردان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیرمردان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیرمردان

روستای پیرمردان بر روی نقشه

روستای پیرمردان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیرمردان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیرمردان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیرمردان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پیرمردان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای پیرمردان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیرمردان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیرمردان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیرمردان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پیرمردان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پیرمردان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پیرمردان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیرمردان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیرمردان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پیرمردان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پیرمردان
زمان پخش اذان زنده به افق پیرمردان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیرمردان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو