جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پیرغیب

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز پیرغیب

اذان صبح: ٠٥:١٠:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٤٠
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٣٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٤٩

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیرغیب (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای پیرغیب)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای پیرغیب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیرغیب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

كرك داگلاس
برای رسیدن به هر چیزی باید شجاعت شكست خوردن را داشته باشی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیرغیب

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیرغیب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیرغیب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پیرغیب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیرغیب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پیرغیب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٣:٣٥١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٧:٢٧٠٠:١٧:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٢:٣٤١٢:٥٦:٣٨١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:٠٠٠٠:١٦:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣١:٣٥١٢:٥٦:٢٤١٩:٢١:٣٧١٩:٣٨:٣٣٠٠:١٦:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣٠:٣٥١٢:٥٦:١٠١٩:٢٢:٠٩١٩:٣٩:٠٦٠٠:١٦:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٠٦٠٦:٢٩:٣٧١٢:٥٥:٥٦١٩:٢٢:٤٠١٩:٣٩:٣٩٠٠:١٥:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٨:٣٩١٢:٥٥:٤٣١٩:٢٣:١٢١٩:٤٠:١٣٠٠:١٥:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٢٧:٤١١٢:٥٥:٣١١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٥:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٦:٤٥١٢:٥٥:١٩١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٢٠٠٠:١٤:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٢٥:٤٩١٢:٥٥:٠٧١٩:٢٤:٤٨١٩:٤١:٥٥٠٠:١٤:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٤:٥٥١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٢٩٠٠:١٤:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٣:٥٩١٢:٥٤:٤٤١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٠٣٠٠:١٤:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٣:٠٥١٢:٥٤:٣٤١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٣٨٠٠:١٣:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٢:١٢١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:١٢٠٠:١٣:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢١:٢٠١٢:٥٤:١٤١٩:٢٧:٣١١٩:٤٤:٤٧٠٠:١٣:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٠:٢٩١٢:٥٤:٠٥١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٥:٢٢٠٠:١٣:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٩:٣٩١٢:٥٣:٥٧١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٥:٥٧٠٠:١٢:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٨:٥٠١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٣٣٠٠:١٢:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٨:٠١١٢:٥٣:٤٢١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٠٨٠٠:١٢:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٧:١٤١٢:٥٣:٣٥١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٤٤٠٠:١٢:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٦:٢٧١٢:٥٣:٢٨١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٢٠٠٠:١١:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٥:٤٢١٢:٥٣:٢٣١٩:٣١:٢٥١٩:٤٨:٥٦٠٠:١١:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٣:١٨١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٣٢٠٠:١١:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٤:١٤١٢:٥٣:١٣١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٠٨٠٠:١١:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٣:٣٢١٢:٥٣:٠٩١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٤٤٠٠:١١:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٢:٥١١٢:٥٣:٠٦١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٢١٠٠:١٠:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٢:١١١٢:٥٣:٠٣١٩:٣٤:١٦١٩:٥١:٥٧٠٠:١٠:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١١:٣٢١٢:٥٣:٠١١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٣٣٠٠:١٠:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٢:٥٩١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:١٠٠٠:١٠:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٠:١٧١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٤٦٠٠:١٠:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پیرغیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پیرغیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پیرغیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیرغیب

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای پیرغیب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیرغیب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرغیب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای پیرغیب

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای پیرغیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای پیرغیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای پیرغیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیرغیب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرغیب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای پیرغیب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای پیرغیب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرغیب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای پیرغیب

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای پیرغیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای پیرغیب روستای پیرغیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای پیرغیب روستای پیرغیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پیرغیب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرغیب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای پیرغیب

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیرغیب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرغیب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای پیرغیب

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٣:٢٤٠٥:٥٩:٣١١٢:٠٣:٤٦١٨:٠٨:٢٥١٨:٢٤:٥٤٢٣:٥٥:١٩
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:١٤٠٦:٥٨:٢٥١٣:٠٣:٢٨١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٥:٢٥٠٠:٢٤:٥٩
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٠٤٠٦:٥٧:١٨١٣:٠٣:١٠١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٥:٥٦٠٠:٢٤:٣٩
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٥٣٠٦:٥٦:١٢١٣:٠٢:٥٢١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٦:٢٧٠٠:٢٤:١٩
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٤٢٠٦:٥٥:٠٥١٣:٠٢:٣٤١٩:١٠:٢٦١٩:٢٦:٥٨٠٠:٢٣:٥٩
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٣١٠٦:٥٣:٥٩١٣:٠٢:١٥١٩:١٠:٥٧١٩:٢٧:٢٨٠٠:٢٣:٣٨
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٢٠٠٦:٥٢:٥٢١٣:٠١:٥٧١٩:١١:٢٧١٩:٢٧:٥٩٠٠:٢٣:١٧
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥١:٤٦١٣:٠١:٣٩١٩:١١:٥٧١٩:٢٨:٣٠٠٠:٢٢:٥٦
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥٦٠٦:٥٠:٤٠١٣:٠١:٢١١٩:١٢:٢٧١٩:٢٩:٠٠٠٠:٢٢:٣٥
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٤٤٠٦:٤٩:٣٣١٣:٠١:٠٣١٩:١٢:٥٧١٩:٢٩:٣١٠٠:٢٢:١٤
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٣٢٠٦:٤٨:٢٧١٣:٠٠:٤٥١٩:١٣:٢٧١٩:٣٠:٠٢٠٠:٢١:٥٣
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٤٧:٢١١٣:٠٠:٢٧١٩:١٣:٥٧١٩:٣٠:٣٣٠٠:٢١:٣٢
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٤٦:١٦١٣:٠٠:٠٩١٩:١٤:٢٧١٩:٣١:٠٤٠٠:٢١:١١
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٤٥:١٠١٢:٥٩:٥١١٩:١٤:٥٧١٩:٣١:٣٥٠٠:٢٠:٥٠
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٤٤:٠٥١٢:٥٩:٣٤١٩:١٥:٢٧١٩:٣٢:٠٦٠٠:٢٠:٢٩
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٣١٠٦:٤٣:٠٠١٢:٥٩:١٧١٩:١٥:٥٨١٩:٣٢:٣٨٠٠:٢٠:٠٨
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤١:٥٦١٢:٥٩:٠٠١٩:١٦:٢٨١٩:٣٣:٠٩٠٠:١٩:٤٧
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤٠:٥٢١٢:٥٨:٤٣١٩:١٦:٥٨١٩:٣٣:٤١٠٠:١٩:٢٦
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٥٤٠٦:٣٩:٤٨١٢:٥٨:٢٦١٩:١٧:٢٩١٩:٣٤:١٣٠٠:١٩:٠٦
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٣٨:٤٥١٢:٥٨:١٠١٩:١٨:٠٠١٩:٣٤:٤٥٠٠:١٨:٤٥
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٣٠٠٦:٣٧:٤٢١٢:٥٧:٥٤١٩:١٨:٣٠١٩:٣٥:١٧٠٠:١٨:٢٥
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:١٩٠٦:٣٦:٣٩١٢:٥٧:٣٨١٩:١٩:٠١١٩:٣٥:٤٩٠٠:١٨:٠٤
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٠٧٠٦:٣٥:٣٧١٢:٥٧:٢٢١٩:١٩:٣٢١٩:٣٦:٢١٠٠:١٧:٤٤
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٤:٣٦١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٦:٥٤٠٠:١٧:٢٤
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٣:٣٥١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٧:٢٧٠٠:١٧:٠٥
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٢:٣٤١٢:٥٦:٣٨١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:٠٠٠٠:١٦:٤٥
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣١:٣٥١٢:٥٦:٢٤١٩:٢١:٣٧١٩:٣٨:٣٣٠٠:١٦:٢٦
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:١٥٠٦:٣٠:٣٥١٢:٥٦:١٠١٩:٢٢:٠٩١٩:٣٩:٠٦٠٠:١٦:٠٧
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٠٦٠٦:٢٩:٣٧١٢:٥٥:٥٦١٩:٢٢:٤٠١٩:٣٩:٣٩٠٠:١٥:٤٩
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٨:٣٩١٢:٥٥:٤٣١٩:٢٣:١٢١٩:٤٠:١٣٠٠:١٥:٣٠
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٢٧:٤١١٢:٥٥:٣١١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٥:١٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای پیرغیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای پیرغیب روستای پیرغیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای پیرغیب روستای پیرغیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیرغیب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرغیب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیرغیب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیرغیب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیرغیب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیرغیب

روستای پیرغیب بر روی نقشه

روستای پیرغیب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیرغیب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیرغیب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیرغیب
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای پیرغیب + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای پیرغیب + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای پیرغیب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیرغیب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پیرغیب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیرغیب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیرغیب رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق پیرغیب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پیرغیب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیرغیب
زمان پخش اذان آنلاین به افق پیرغیب
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پیرغیب دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیرغیب
افق شرعی امروز فردا پیرغیب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا پیرغیب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیرغیب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو