جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پیرزاغه

صایین قلعه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز پیرزاغه

اذان صبح: ٠٥:٣٥:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٢٣
اذان ظهر: ١٣:٠٧:١٥
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٣١:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٤:٥٩

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیرزاغه (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای پیرزاغه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای پیرزاغه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیرزاغه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

جین آنوئیل
هر چه را دوست بداری، زیباست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیرزاغه

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیرزاغه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیرزاغه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پیرزاغه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیرزاغه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پیرزاغه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٢٩٠٦:٤٠:٣٦١٣:١٣:٥٨١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٢٨:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٩:١٦١٣:١٣:٤٤١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٢٨:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٧:٥٧١٣:١٣:٣٠١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٨:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٦:٣٨١٣:١٣:١٧١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٥:٢١١٣:١٣:٠٤١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٢١٠٠:٢٧:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣٤:٠٤١٣:١٢:٥١١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:١٥٠٠:٢٧:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣٢:٤٧١٣:١٢:٣٩١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٦:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٣١:٣٢١٣:١٢:٢٧١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢٦:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٣٠:١٧١٣:١٢:١٥١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٥٨٠٠:٢٦:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٢:٠٥١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٥:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٧:٥٠١٣:١١:٥٤١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢٥:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٦:٣٩١٣:١١:٤٤١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٤٢٠٠:٢٥:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٥:٢٨١٣:١١:٣٥١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٤:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٤:١٨١٣:١١:٢٦١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٤:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٢٣:٠٩١٣:١١:١٧٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٤:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٢:٠١١٣:١١:٠٩٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٣:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢٠:٥٤١٣:١١:٠٢٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٣:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٩:٤٨١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٣:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٨:٤٤١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٢:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٧:٤١١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢٢:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٠١٠٦:١٦:٣٩١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٢٢:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٥:٣٨١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٢:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٤:٣٨١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٢١:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٣:٤٠١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٢١:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٢:٤٣١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٢١:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٧٠٦:١١:٤٧١٣:١٠:٢١٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٢١:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠٠٠٦:١٠:٥٣١٣:١٠:١٩٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٢١:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٤٥٠٦:١٠:٠٠١٣:١٠:١٨٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:١٣٠٠:٢٠:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٩:٠٩١٣:١٠:١٨٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٠:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پیرزاغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پیرزاغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پیرزاغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیرزاغه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای پیرزاغه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیرزاغه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرزاغه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای پیرزاغه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای پیرزاغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای پیرزاغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای پیرزاغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیرزاغه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرزاغه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پیرزاغه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای پیرزاغه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرزاغه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پیرزاغه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای پیرزاغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پیرزاغه روستای پیرزاغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پیرزاغه روستای پیرزاغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پیرزاغه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرزاغه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پیرزاغه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیرزاغه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیرزاغه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پیرزاغه

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٧:٣٧١٣:١٦:٤٥١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:١٥٠٠:٣١:٣٦
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٨:٢٥١٣:١٦:٣٠١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٥٤٠٠:٣١:٢٩
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٩:١٣١٣:١٦:١٣١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٣١٠٠:٣١:٢١
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٤٠٦:٤٠:٠١١٣:١٥:٥٧١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠٨٠٠:٣١:١٣
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٠٨٠٦:٤٠:٤٨١٣:١٥:٤٠١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٣١:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١٢٠٦:٤١:٣٦١٣:١٥:٢٣١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:١٩٠٠:٣٠:٥٥
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:١٥٠٦:٤٢:٢٣١٣:١٥:٠٥١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٣٠:٤٤
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:١٨٠٦:٤٣:١٠١٣:١٤:٤٧١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٣٠:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٠٠٦:٤٣:٥٨١٣:١٤:٢٨١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٣٠:٢٣
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٤:٤٥١٣:١٤:٠٩١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٣٦٠٠:٣٠:١١
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٥:٣٢١٣:١٣:٥٠١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٢٩:٥٩
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٦:١٩١٣:١٣:٣١١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٤١٠٠:٢٩:٤٦
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٧:٠٥١٣:١٣:١١١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:١٣٠٠:٢٩:٣٣
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٧:٥٢١٣:١٢:٥١١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٤٤٠٠:٢٩:٢٠
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٨:٣٩١٣:١٢:٣١١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:١٦٠٠:٢٩:٠٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٩:٢٦١٣:١٢:١١١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:٤٧٠٠:٢٨:٥١
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٥٠:١٣١٣:١١:٥٠١٩:٣٢:٥٢١٩:٥١:١٧٠٠:٢٨:٣٧
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥٠:٥٩١٣:١١:٢٩١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:٤٨٠٠:٢٨:٢٢
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥١:٤٦١٣:١١:٠٩١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٨:١٨٠٠:٢٨:٠٦
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٧٠٦:٥٢:٣٣١٣:١٠:٤٨١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٦:٤٨٠٠:٢٧:٥٠
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥٣:٢٠١٣:١٠:٢٧١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:١٨٠٠:٢٧:٣٤
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١١٠٦:٥٤:٠٦١٣:١٠:٠٥١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٣:٤٨٠٠:٢٧:١٨
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٤:٥٣١٣:٠٩:٤٤١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:١٧٠٠:٢٧:٠١
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٥:٤٠١٣:٠٩:٢٣١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٤٧٠٠:٢٦:٤٤
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٦:٢٧١٣:٠٩:٠١١٩:٢١:٠١١٩:٣٩:١٦٠٠:٢٦:٢٧
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٧:١٤١٣:٠٨:٤٠١٩:١٩:٣١١٩:٣٧:٤٦٠٠:٢٦:١٠
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٨:٠١١٣:٠٨:١٩١٩:١٨:٠١١٩:٣٦:١٦٠٠:٢٥:٥٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٨:٤٩١٣:٠٧:٥٧١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٤٥٠٠:٢٥:٣٥
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٩:٣٦١٣:٠٧:٣٦١٩:١٥:٠١١٩:٣٣:١٥٠٠:٢٥:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠٠:٢٣١٣:٠٧:١٥١٩:١٣:٣٢١٩:٣١:٤٤٢٣:٥٤:٥٩
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠١:١١١٢:٠٦:٥٤١٨:١٢:٠٢١٨:٣٠:١٤٢٣:٢٤:٤١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پیرزاغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پیرزاغه روستای پیرزاغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پیرزاغه روستای پیرزاغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیرزاغه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیرزاغه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیرزاغه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیرزاغه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیرزاغه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیرزاغه

روستای پیرزاغه بر روی نقشه

روستای پیرزاغه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیرزاغه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیرزاغه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیرزاغه
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای پیرزاغه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای پیرزاغه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای پیرزاغه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیرزاغه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پیرزاغه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیرزاغه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیرزاغه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق پیرزاغه
زمان پخش اذان زنده به افق پیرزاغه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیرزاغه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پیرزاغه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پیرزاغه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پیرزاغه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پیرزاغه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ پیرزاغه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیرزاغه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو