جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پیربلاغ

نوجه مهر | جلفا | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز پیربلاغ


اذان صبح: ٠٤:٠٧:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٤٥:٣٠
اذان مغرب: ٢١:٠٧:٤٢
نیمه شب: ٠٠:٢٦:٠٦

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیربلاغ (شهرستان جلفا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای پیربلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پیربلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیربلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

كیم وو چونگ
زندگی، درهای خود را به روی كسانی می‌گشاید كه خود را باور دارند؛ آنانی كه ایمان دارند؛ آنهایی كه زندگی را با انرژی و قدرت به مبارزه می‌طلبند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیربلاغ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیربلاغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیربلاغ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پیربلاغ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیربلاغ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیربلاغ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٩:٤٦١٣:٢٤:٥٣٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:١٠٠٠:٣٨:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢٠٠٦:٤٨:١٩١٣:٢٤:٣٩٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢١:١٠٠٠:٣٧:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤٦:٥٢١٣:٢٤:٢٤٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:١١٠٠:٣٧:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٤٥:٢٧١٣:٢٤:١١٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١١٠٠:٣٦:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٠٤٠٦:٤٤:٠٢١٣:٢٣:٥٧٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:١٢٠٠:٣٦:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٤٢:٣٧١٣:٢٣:٤٤٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:١٣٠٠:٣٦:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٤١:١٤١٣:٢٣:٣٢٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٦:١٤٠٠:٣٥:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٩:٥١١٣:٢٣:١٩٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:١٥٠٠:٣٥:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٨:٣٠١٣:٢٣:٠٧٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:١٦٠٠:٣٤:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٢:٥٦٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:١٧٠٠:٣٤:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٣٥:٤٩١٣:٢٢:٤٥٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:١٨٠٠:٣٤:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠١٠٦:٣٤:٣٠١٣:٢٢:٣٥٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:١٩٠٠:٣٣:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٩٠٦:٣٣:١٢١٣:٢٢:٢٥٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٣٣:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٣١:٥٥١٣:٢٢:١٥٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٢١٠٠:٣٣:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٣٠:٣٩١٣:٢٢:٠٦٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٣٢:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٩:٢٤١٣:٢١:٥٨٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٣٢:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٨:١٠١٣:٢١:٥٠٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣٢:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢٦:٥٧١٣:٢١:٤٢٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٣١:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٢٥:٤٦١٣:٢١:٣٦٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٣١:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٤:٣٥١٣:٢١:٢٩٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٣١:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:١٥٠٦:٢٣:٢٦١٣:٢١:٢٤٢٠:١٩:٥٧٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٣٠:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٤١٠٦:٢٢:١٨١٣:٢١:١٨٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤١:٣٠٠٠:٣٠:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٢١:١٢١٣:٢١:١٤٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٣٠:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٢٠:٠٧١٣:٢١:١٠٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٣:٣١٠٠:٢٩:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٩:٠٣١٣:٢١:٠٧٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٤:٣١٠٠:٢٩:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٨:٠٠١٣:٢١:٠٤٢٠:٢٤:٤٢٢٠:٤٥:٣١٠٠:٢٩:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٠٧٠٦:١٦:٥٩١٣:٢١:٠٢٢٠:٢٥:٣٨٢٠:٤٦:٣١٠٠:٢٩:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٠٠٦:١٦:٠٠١٣:٢١:٠٠٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٧:٣١٠٠:٢٨:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:١٥٠٦:١٥:٠٢١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٨:٣٠٠٠:٢٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیربلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیربلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیربلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیربلاغ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پیربلاغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیربلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیربلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پیربلاغ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای پیربلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پیربلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پیربلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیربلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیربلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیربلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیربلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیربلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیربلاغ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٦:٠٧:١٧١٣:٢١:١٥٢٠:٣٥:٤٢٢٠:٥٧:١٥٠٠:٢٦:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٦:٠٦:٣٥١٣:٢١:٢٠٢٠:٣٦:٣٢٢٠:٥٨:٠٩٠٠:٢٦:٤٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٢٠٦:٠٥:٥٥١٣:٢١:٢٥٢٠:٣٧:٢٢٢٠:٥٩:٠٢٠٠:٢٦:٤٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٨٠٦:٠٥:١٦١٣:٢١:٣١٢٠:٣٨:١١٢٠:٥٩:٥٤٠٠:٢٦:٣٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٥٠٦:٠٤:٤٠١٣:٢١:٣٧٢٠:٣٨:٥٩٢١:٠٠:٤٦٠٠:٢٦:٢٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٥٠٦:٠٤:٠٥١٣:٢١:٤٣٢٠:٣٩:٤٧٢١:٠١:٣٦٠٠:٢٦:٢٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٧٠٦:٠٣:٣٢١٣:٢١:٥٠٢٠:٤٠:٣٣٢١:٠٢:٢٦٠٠:٢٦:١٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٢٠٦:٠٣:٠٠١٣:٢١:٥٨٢٠:٤١:١٩٢١:٠٣:١٤٠٠:٢٦:١٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٨٠٦:٠٢:٣١١٣:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:٠٣٢١:٠٤:٠٢٠٠:٢٦:١٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٧٠٦:٠٢:٠٣١٣:٢٢:١٤٢٠:٤٢:٤٧٢١:٠٤:٤٨٠٠:٢٦:٠٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٩٠٦:٠١:٣٧١٣:٢٢:٢٣٢٠:٤٣:٢٩٢١:٠٥:٣٤٠٠:٢٦:٠٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٣٠٦:٠١:١٣١٣:٢٢:٣٢٢٠:٤٤:١١٢١:٠٦:١٨٠٠:٢٦:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٠٠٦:٠٠:٥١١٣:٢٢:٤٢٢٠:٤٤:٥١٢١:٠٧:٠١٠٠:٢٦:٠٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٩٠٦:٠٠:٣٠١٣:٢٢:٥١٢٠:٤٥:٣٠٢١:٠٧:٤٢٠٠:٢٦:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤١٠٦:٠٠:١٢١٣:٢٣:٠٢٢٠:٤٦:٠٨٢١:٠٨:٢٣٠٠:٢٦:٠٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٥٩:٥٥١٣:٢٣:١٢٢٠:٤٦:٤٥٢١:٠٩:٠٢٠٠:٢٦:٠٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٥٩:٤٠١٣:٢٣:٢٣٢٠:٤٧:٢١٢١:٠٩:٣٩٠٠:٢٦:١٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٥٩:٢٧١٣:٢٣:٣٤٢٠:٤٧:٥٥٢١:١٠:١٥٠٠:٢٦:١٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٥٩:١٦١٣:٢٣:٤٥٢٠:٤٨:٢٨٢١:١٠:٥٠٠٠:٢٦:٢٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٢٠٥:٥٩:٠٧١٣:٢٣:٥٧٢٠:٤٩:٠٠٢١:١١:٢٣٠٠:٢٦:٢٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٥٨:٥٩١٣:٢٤:٠٩٢٠:٤٩:٣٠٢١:١١:٥٥٠٠:٢٦:٣١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٥٨:٥٤١٣:٢٤:٢١٢٠:٤٩:٥٨٢١:١٢:٢٥٠٠:٢٦:٣٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٧٠٥:٥٨:٥٠١٣:٢٤:٣٤٢٠:٥٠:٢٦٢١:١٢:٥٤٠٠:٢٦:٤٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٥٨:٤٩١٣:٢٤:٤٦٢٠:٥٠:٥٢٢١:١٣:٢١٠٠:٢٦:٥٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٥٨:٤٩١٣:٢٤:٥٩٢٠:٥١:١٦٢١:١٣:٤٦٠٠:٢٧:٠٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٥٨:٥١١٣:٢٥:١٢٢٠:٥١:٣٨٢١:١٤:٠٩٠٠:٢٧:١٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٥٨:٥٤١٣:٢٥:٢٥٢٠:٥٢:٠٠٢١:١٤:٣١٠٠:٢٧:٢٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٥٩:٠٠١٣:٢٥:٣٨٢٠:٥٢:١٩٢١:١٤:٥١٠٠:٢٧:٣٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٥٩:٠٧١٣:٢٥:٥١٢٠:٥٢:٣٧٢١:١٥:٠٩٠٠:٢٧:٤٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٥٩:١٦١٣:٢٦:٠٤٢٠:٥٢:٥٣٢١:١٥:٢٦٠٠:٢٧:٥٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٥٩:٢٧١٣:٢٦:١٧٢٠:٥٣:٠٧٢١:١٥:٤٠٠٠:٢٨:١٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پیربلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیربلاغ روستای پیربلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیربلاغ روستای پیربلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیربلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیربلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیربلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیربلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیربلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیربلاغ

روستای پیربلاغ بر روی نقشه

روستای پیربلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیربلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیربلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیربلاغ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پیربلاغ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای پیربلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیربلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیربلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیربلاغ رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پیربلاغ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیربلاغ
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پیربلاغ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پیربلاغ
زمان پخش اذان مستقیم به افق پیربلاغ
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پیربلاغ دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق پیربلاغ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیربلاغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیربلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو