جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پیرانشهر

پیرانشهر | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز پیرانشهر

اذان صبح: ٠٥:٢٢:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:١٩
اذان ظهر: ١٢:١٣:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٠:٤٤

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پیرانشهر (شهرستان پیرانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر پیرانشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر پیرانشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پیرانشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
ممكن است "كوشش" برای آنچه كه آدمی باید باشد، به خوبی آنچه كه آدمی به راستی هست و خود را بیان می‌كند، نباشد، بلكه نومیدی و دست از تلاش و كوشش كشیدن، بهتر از آن است كه آدمی بكوشد ماسك بر چهره بزند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پیرانشهر

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پیرانشهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پیرانشهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پیرانشهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پیرانشهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پیرانشهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٧:٠١١٣:٢٩:٤٢٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٥٢٠٠:٤٤:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥٥:٤٠١٣:٢٩:٢٧٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٤٤:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٥٤:١٩١٣:٢٩:١٣٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٤١٠٠:٤٣:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٥٢:٥٩١٣:٢٨:٥٩٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٤٣:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٠٨٠٦:٥١:٣٩١٣:٢٨:٤٦٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٣١٠٠:٤٣:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٣٢٠٦:٥٠:٢٠١٣:٢٨:٣٣٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٤٢:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٩:٠٢١٣:٢٨:٢٠٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٤٢:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٧:٤٥١٣:٢٨:٠٨٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:١٧٠٠:٤١:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٦:٢٩١٣:٢٧:٥٦٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:١٢٠٠:٤١:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٠٩٠٦:٤٥:١٣١٣:٢٧:٤٥٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٤١:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٣٥٠٦:٤٣:٥٩١٣:٢٧:٣٤٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٠٣٠٠:٤٠:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٠٢٠٦:٤٢:٤٥١٣:٢٧:٢٣٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣١:٥٨٠٠:٤٠:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٤١:٣٢١٣:٢٧:١٣٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٤٠:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٤٠:٢٠١٣:٢٧:٠٤٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٣٩:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٩:١٠١٣:٢٦:٥٥٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٣٩:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣٨:٠٠١٣:٢٦:٤٧٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٥:٤١٠٠:٣٩:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣٦:٥١١٣:٢٦:٣٩٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٣٨:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣٥:٤٣١٣:٢٦:٣١٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٣٨:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٣٤:٣٧١٣:٢٦:٢٤٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٣٨:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٣٣:٣٢١٣:٢٦:١٨٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٢٤٠٠:٣٨:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٣٢:٢٨١٣:٢٦:١٢٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٠:١٩٠٠:٣٧:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٣١:٢٥١٣:٢٦:٠٧٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤١:١٥٠٠:٣٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٣٠:٢٣١٣:٢٦:٠٣٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:١٠٠٠:٣٧:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٩:٢٣١٣:٢٥:٥٩٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٣:٠٥٠٠:٣٧:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٨:٢٤١٣:٢٥:٥٥٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٤:٠١٠٠:٣٦:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٧:٢٦١٣:٢٥:٥٣٢٠:٢٤:٥١٢٠:٤٤:٥٦٠٠:٣٦:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٦٠٦:٢٦:٣٠١٣:٢٥:٥٠٢٠:٢٥:٤٢٢٠:٤٥:٥١٠٠:٣٦:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٢٥:٣٥١٣:٢٥:٤٩٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٣٦:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٢٤:٤١١٣:٢٥:٤٨٢٠:٢٧:٢٥٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٣٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پیرانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پیرانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پیرانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیرانشهر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر پیرانشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پیرانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیرانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر پیرانشهر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر پیرانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر پیرانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر پیرانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پیرانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیرانشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پیرانشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر پیرانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیرانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پیرانشهر

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر پیرانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پیرانشهر شهر پیرانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پیرانشهر شهر پیرانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر پیرانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیرانشهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر پیرانشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیرانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیرانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر پیرانشهر

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٣:٣٠١٢:١٣:٥١١٧:٤٣:٤٣١٨:٠٢:٢٥٢٣:٣١:٣٢
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٤:٢٧١٢:١٣:٤٣١٧:٤٢:٢٩١٨:٠١:١٣٢٣:٣١:٢١
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٥:٢٥١٢:١٣:٣٥١٧:٤١:١٦١٨:٠٠:٠٢٢٣:٣١:١١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٦:٢٢١٢:١٣:٢٨١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٨:٥٣٢٣:٣١:٠١
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٧:٢٠١٢:١٣:٢٢١٧:٣٨:٥٥١٧:٥٧:٤٥٢٣:٣٠:٥٢
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٨:١٩١٢:١٣:١٦١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٦:٣٨٢٣:٣٠:٤٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٩:١٧١٢:١٣:١٢١٧:٣٦:٣٨١٧:٥٥:٣٢٢٣:٣٠:٣٦
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٥٠:١٦١٢:١٣:٠٨١٧:٣٥:٣١١٧:٥٤:٢٧٢٣:٣٠:٢٩
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥١:١٥١٢:١٣:٠٤١٧:٣٤:٢٥١٧:٥٣:٢٤٢٣:٣٠:٢٢
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥٢:١٥١٢:١٣:٠٢١٧:٣٣:٢١١٧:٥٢:٢٢٢٣:٣٠:١٦
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٣:١٥١٢:١٣:٠٠١٧:٣٢:١٨١٧:٥١:٢١٢٣:٣٠:١١
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٤:١٥١٢:١٢:٥٩١٧:٣١:١٧١٧:٥٠:٢٢٢٣:٣٠:٠٧
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٥:١٥١٢:١٢:٥٩١٧:٣٠:١٦١٧:٤٩:٢٤٢٣:٣٠:٠٣
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥٦:١٦١٢:١٣:٠٠١٧:٢٩:١٨١٧:٤٨:٢٨٢٣:٣٠:٠٠
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٥٧:١٧١٢:١٣:٠١١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٧:٣٣٢٣:٢٩:٥٨
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٨:١٨١٢:١٣:٠٤١٧:٢٧:٢٤١٧:٤٦:٤٠٢٣:٢٩:٥٧
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٩:١٩١٢:١٣:٠٧١٧:٢٦:٣٠١٧:٤٥:٤٨٢٣:٢٩:٥٦
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٢٠٧:٠٠:٢٠١٢:١٣:١١١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٤:٥٨٢٣:٢٩:٥٦
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٦٠٧:٠١:٢٢١٢:١٣:١٦١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٤:٠٩٢٣:٢٩:٥٧
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٩٠٧:٠٢:٢٤١٢:١٣:٢٢١٧:٢٣:٥٦١٧:٤٣:٢٢٢٣:٢٩:٥٩
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠٣:٢٦١٢:١٣:٢٩١٧:٢٣:٠٩١٧:٤٢:٣٧٢٣:٣٠:٠٢
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٤:٢٧١٢:١٣:٣٦١٧:٢٢:٢٢١٧:٤١:٥٣٢٣:٣٠:٠٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٥:٢٩١٢:١٣:٤٥١٧:٢١:٣٨١٧:٤١:١١٢٣:٣٠:١٠
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٦:٣١١٢:١٣:٥٤١٧:٢٠:٥٥١٧:٤٠:٣١٢٣:٣٠:١٥
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٥٠٧:٠٧:٣٣١٢:١٤:٠٤١٧:٢٠:١٤١٧:٣٩:٥٣٢٣:٣٠:٢١
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٨٠٧:٠٨:٣٥١٢:١٤:١٥١٧:١٩:٣٤١٧:٣٩:١٦٢٣:٣٠:٢٨
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٤١:٢١٠٧:٠٩:٣٧١٢:١٤:٢٧١٧:١٨:٥٧١٧:٣٨:٤١٢٣:٣٠:٣٦
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٤٠٧:١٠:٣٨١٢:١٤:٤٠١٧:١٨:٢١١٧:٣٨:٠٨٢٣:٣٠:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٧٠٧:١١:٤٠١٢:١٤:٥٣١٧:١٧:٤٧١٧:٣٧:٣٦٢٣:٣٠:٥٣
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٩٠٧:١٢:٤١١٢:١٥:٠٨١٧:١٧:١٥١٧:٣٧:٠٧٢٣:٣١:٠٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پیرانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر پیرانشهر شهر پیرانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر پیرانشهر شهر پیرانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پیرانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیرانشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پیرانشهر

پیرانشهر یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران است. پیرانشهر به لحاظ تقسیمبندی مناطق کردنشین جزء منطقه مکریان می‌باشد. پیرانشهر به دلیل داشتن سنگهای گرانیت دارای شهرت جهانی است

شهر پیرانشهر در ویکیپدیا

شهر پیرانشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پیرانشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پیرانشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پیرانشهر بر روی نقشه

شهر پیرانشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پیرانشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پیرانشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پیرانشهر
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر پیرانشهر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر پیرانشهر + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر پیرانشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پیرانشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر پیرانشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پیرانشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پیرانشهر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پیرانشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پیرانشهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پیرانشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پیرانشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پیرانشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پیرانشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیرانشهر
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ پیرانشهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پیرانشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو