جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پیرانشهر

پیرانشهر | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز پیرانشهر


اذان صبح: ٠٥:٤٣:١٨
طلوع آفتاب: ٠٧:١١:٥٣
اذان ظهر: ١٢:١٤:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:١٧:٣٨
اذان مغرب: ١٧:٣٧:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٥٤

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پیرانشهر (شهرستان پیرانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر پیرانشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر پیرانشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پیرانشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
نادانی و پستی یك نفر در گذشته نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پیرانشهر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پیرانشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پیرانشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پیرانشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پیرانشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیرانشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٤١:١٥١٣:٢٧:١٢٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٤٠:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٤٠:٠٤١٣:٢٧:٠٣٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٣٩:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٨:٥٣١٣:٢٦:٥٤٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٣٩:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣٧:٤٤١٣:٢٦:٤٦٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٣٩:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣٦:٣٦١٣:٢٦:٣٨٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٣٨:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٣٥:٢٨١٣:٢٦:٣١٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٣٨:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٣٤:٢٢١٣:٢٦:٢٤٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٣٨:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٣٣:١٧١٣:٢٦:١٨٢٠:١٩:٥٢٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٣٨:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٢٠٦:٣٢:١٣١٣:٢٦:١٢٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٣٧:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٣١:١١١٣:٢٦:٠٧٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤١:٢٩٠٠:٣٧:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٣٠:٠٩١٣:٢٦:٠٣٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٢:٢٥٠٠:٣٧:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٩:٠٩١٣:٢٥:٥٩٢٠:٢٣:٢١٢٠:٤٣:٢٠٠٠:٣٦:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٨:١٠١٣:٢٥:٥٥٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:١٥٠٠:٣٦:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٧٠٦:٢٧:١٣١٣:٢٥:٥٣٢٠:٢٥:٠٤٢٠:٤٥:١٠٠٠:٣٦:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٦:١٧١٣:٢٥:٥٠٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٦:٠٤٠٠:٣٦:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٢٥:٢٢١٣:٢٥:٤٩٢٠:٢٦:٤٦٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٣٦:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٢٤:٢٨١٣:٢٥:٤٨٢٠:٢٧:٣٧٢٠:٤٧:٥٣٠٠:٣٥:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٢٣:٣٦١٣:٢٥:٤٧٢٠:٢٨:٢٨٢٠:٤٨:٤٦٠٠:٣٥:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٢٢:٤٦١٣:٢٥:٤٧٢٠:٢٩:١٨٢٠:٤٩:٤٠٠٠:٣٥:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤١٠٦:٢١:٥٧١٣:٢٥:٤٨٢٠:٣٠:٠٨٢٠:٥٠:٣٣٠٠:٣٥:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٢١:٠٩١٣:٢٥:٤٩٢٠:٣٠:٥٧٢٠:٥١:٢٦٠٠:٣٥:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٢٠:٢٣١٣:٢٥:٥١٢٠:٣١:٤٦٢٠:٥٢:١٨٠٠:٣٥:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٩:٣٩١٣:٢٥:٥٣٢٠:٣٢:٣٥٢٠:٥٣:١٠٠٠:٣٤:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٨:٥٦١٣:٢٥:٥٦٢٠:٣٣:٢٤٢٠:٥٤:٠١٠٠:٣٤:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٨:١٥١٣:٢٦:٠٠٢٠:٣٤:١١٢٠:٥٤:٥٢٠٠:٣٤:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٠١٠٦:١٧:٣٥١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٤:٥٩٢٠:٥٥:٤٣٠٠:٣٤:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١٦:٥٧١٣:٢٦:٠٩٢٠:٣٥:٤٥٢٠:٥٦:٣٢٠٠:٣٤:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٢٠٦:١٦:٢٠١٣:٢٦:١٤٢٠:٣٦:٣١٢٠:٥٧:٢١٠٠:٣٤:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٢:٠٥٠٦:١٥:٤٦١٣:٢٦:١٩٢٠:٣٧:١٧٢٠:٥٨:١٠٠٠:٣٤:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیرانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیرانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیرانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیرانشهر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر پیرانشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پیرانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیرانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر پیرانشهر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر پیرانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پیرانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پیرانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پیرانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیرانشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پیرانشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر پیرانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیرانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پیرانشهر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٣:٤٢١٢:١٣:٤٨١٧:٤٣:٢٤١٨:٠٢:٠٦٢٣:٣١:٢٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٤:٣٩١٢:١٣:٤٠١٧:٤٢:١٠١٨:٠٠:٥٥٢٣:٣١:١٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٥:٣٧١٢:١٣:٣٢١٧:٤٠:٥٨١٧:٥٩:٤٥٢٣:٣١:٠٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٦:٣٥١٢:١٣:٢٦١٧:٣٩:٤٧١٧:٥٨:٣٦٢٣:٣٠:٥٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٧:٣٣١٢:١٣:٢٠١٧:٣٨:٣٧١٧:٥٧:٢٨٢٣:٣٠:٤٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٨:٣٢١٢:١٣:١٤١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٦:٢١٢٣:٣٠:٤١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤٩:٣٠١٢:١٣:١٠١٧:٣٦:٢١١٧:٥٥:١٦٢٣:٣٠:٣٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٥٠:٣٠١٢:١٣:٠٦١٧:٣٥:١٥١٧:٥٤:١٢٢٣:٣٠:٢٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥١:٢٩١٢:١٣:٠٣١٧:٣٤:٠٩١٧:٥٣:٠٩٢٣:٣٠:٢٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٢:٢٩١٢:١٣:٠١١٧:٣٣:٠٦١٧:٥٢:٠٧٢٣:٣٠:١٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٥٣:٢٩١٢:١٣:٠٠١٧:٣٢:٠٣١٧:٥١:٠٧٢٣:٣٠:١٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٤:٢٩١٢:١٢:٥٩١٧:٣١:٠٢١٧:٥٠:٠٨٢٣:٣٠:٠٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٥:٣٠١٢:١٢:٥٩١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٩:١١٢٣:٣٠:٠٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٦:٣١١٢:١٣:٠٠١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٨:١٥٢٣:٣٠:٠٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٦٠٦:٥٧:٣٢١٢:١٣:٠٢١٧:٢٨:٠٧١٧:٤٧:٢٠٢٣:٢٩:٥٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٨:٣٣١٢:١٣:٠٥١٧:٢٧:١١١٧:٤٦:٢٧٢٣:٢٩:٥٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٩:٣٤١٢:١٣:٠٨١٧:٢٦:١٧١٧:٤٥:٣٦٢٣:٢٩:٥٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٥٠٧:٠٠:٣٥١٢:١٣:١٢١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٤:٤٦٢٣:٢٩:٥٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٨٠٧:٠١:٣٧١٢:١٣:١٨١٧:٢٤:٣٤١٧:٤٣:٥٨٢٣:٢٩:٥٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠٢:٣٨١٢:١٣:٢٣١٧:٢٣:٤٥١٧:٤٣:١١٢٣:٣٠:٠٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٣:٤٠١٢:١٣:٣٠١٧:٢٢:٥٧١٧:٤٢:٢٦٢٣:٣٠:٠٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠٤:٤٢١٢:١٣:٣٨١٧:٢٢:١١١٧:٤١:٤٣٢٣:٣٠:٠٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠١٠٧:٠٥:٤٤١٢:١٣:٤٦١٧:٢١:٢٧١٧:٤١:٠١٢٣:٣٠:١٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٦:٤٥١٢:١٣:٥٦١٧:٢٠:٤٤١٧:٤٠:٢١٢٣:٣٠:١٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٧:٤٧١٢:١٤:٠٦١٧:٢٠:٠٣١٧:٣٩:٤٣٢٣:٣٠:٢٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٨:٤٩١٢:١٤:١٧١٧:١٩:٢٤١٧:٣٩:٠٦٢٣:٣٠:٢٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٣٠٧:٠٩:٥٠١٢:١٤:٢٩١٧:١٨:٤٧١٧:٣٨:٣٢٢٣:٣٠:٣٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٥٠٧:١٠:٥١١٢:١٤:٤٢١٧:١٨:١٢١٧:٣٧:٥٩٢٣:٣٠:٤٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٨٠٧:١١:٥٣١٢:١٤:٥٥١٧:١٧:٣٨١٧:٣٧:٢٨٢٣:٣٠:٥٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٠٠٧:١٢:٥٤١٢:١٥:١٠١٧:١٧:٠٧١٧:٣٦:٥٩٢٣:٣١:٠٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر پیرانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پیرانشهر شهر پیرانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پیرانشهر شهر پیرانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پیرانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیرانشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پیرانشهر

پیرانشهر یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران است. پیرانشهر به لحاظ تقسیمبندی مناطق کردنشین جزء منطقه مکریان می‌باشد. پیرانشهر به دلیل داشتن سنگهای گرانیت دارای شهرت جهانی است

شهر پیرانشهر در ویکیپدیا

شهر پیرانشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پیرانشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پیرانشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پیرانشهر بر روی نقشه

شهر پیرانشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پیرانشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پیرانشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پیرانشهر
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر پیرانشهر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر پیرانشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پیرانشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پیرانشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پیرانشهر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پیرانشهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پیرانشهر
جدول اوقات شرعی امروز فردا پیرانشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پیرانشهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق پیرانشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پیرانشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیرانشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیرانشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پیرانشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو