جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پیانکو

میان جوین | جغتای | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز پیانکو


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٧
اذان ظهر: ١١:٢٧:٥١
غروب آفتاب: ١٦:٢٩:٣٥
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٢٩
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٤٢

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیانکو (شهرستان جغتای) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای پیانکو)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای پیانکو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیانکو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پاتانجالی
در برابر كسی كه دشمنی در او به كلی مرده است، دیگران نیز نمی‌توانند دشمنی بورزند؛ چرا كه او با كسی ستیزی ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیانکو

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیانکو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیانکو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پیانکو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیانکو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیانکو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٣:٤٩١٢:٣٩:٥٣١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٦:٠٠٢٣:٥٢:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٢:٣٧١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٥٦٢٣:٥٢:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٢٦٠٥:٥١:٢٦١٢:٣٩:٣٥١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٧:٥٢٢٣:٥٢:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٥٥٠٥:٥٠:١٧١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:٤٨٢٣:٥١:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤٩:٠٨١٢:٣٩:٢٠١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٩:٤٤٢٣:٥١:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٥٠٥:٤٨:٠٠١٢:٣٩:١٢١٩:٣٠:٥٨١٩:٥٠:٤٠٢٣:٥١:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٦٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣٩:٠٦١٩:٣١:٥١١٩:٥١:٣٦٢٣:٥٠:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٥:٤٩١٢:٣٨:٥٩١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٢:٣٢٢٣:٥٠:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤٤:٤٥١٢:٣٨:٥٤١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٣:٢٨٢٣:٥٠:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٣:٤٢١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:٢٣٢٣:٥٠:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٤٢:٤٠١٢:٣٨:٤٤١٩:٣٥:٢١١٩:٥٥:١٩٢٣:٤٩:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:١٨٠٥:٤١:٤٠١٢:٣٨:٤٠١٩:٣٦:١٣١٩:٥٦:١٤٢٣:٤٩:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٤٠:٤٠١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٧:٠٩٢٣:٤٩:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٣٥٠٥:٣٩:٤٣١٢:٣٨:٣٤١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٨:٠٤٢٣:٤٩:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:١٥٠٥:٣٨:٤٦١٢:٣٨:٣٢١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٨:٥٩٢٣:٤٨:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٣٧:٥١١٢:٣٨:٣٠١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٩:٥٤٢٣:٤٨:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٣٦:٥٧١٢:٣٨:٢٩١٩:٤٠:٣١٢٠:٠٠:٤٨٢٣:٤٨:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:٢٣٠٥:٣٦:٠٥١٢:٣٨:٢٨١٩:٤١:٢١٢٠:٠١:٤٢٢٣:٤٨:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٣٥:١٤١٢:٣٨:٢٨١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٢:٣٦٢٣:٤٨:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٣:٥٦٠٥:٣٤:٢٥١٢:٣٨:٢٩١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٣:٢٩٢٣:٤٧:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٢:٤٥٠٥:٣٣:٣٧١٢:٣٨:٣٠١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٤:٢٢٢٣:٤٧:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥١:٣٥٠٥:٣٢:٥١١٢:٣٨:٣٢١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٥:١٥٢٣:٤٧:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٠:٢٧٠٥:٣٢:٠٦١٢:٣٨:٣٥١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٦:٠٧٢٣:٤٧:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٩:٢١٠٥:٣١:٢٣١٢:٣٨:٣٨١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٦:٥٩٢٣:٤٧:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٨:١٦٠٥:٣٠:٤٢١٢:٣٨:٤١١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٧:٥٠٢٣:٤٧:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٧:١٤٠٥:٣٠:٠٢١٢:٣٨:٤٥١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٨:٤٠٢٣:٤٧:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٦:١٣٠٥:٢٩:٢٤١٢:٣٨:٥٠١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٩:٣٠٢٣:٤٦:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٥:١٤٠٥:٢٨:٤٧١٢:٣٨:٥٥١٩:٤٩:٢٧٢٠:١٠:١٩٢٣:٤٦:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٤:١٧٠٥:٢٨:١٢١٢:٣٩:٠٠١٩:٥٠:١٣٢٠:١١:٠٨٢٣:٤٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیانکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیانکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیانکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیانکو

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای پیانکو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیانکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیانکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای پیانکو

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای پیانکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پیانکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پیانکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیانکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیانکو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای پیانکو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای پیانکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیانکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای پیانکو

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٦:٢٩١١:٢٦:٢٩١٦:٥٦:٠٠١٧:١٤:٤٤٢٢:٤٤:٠٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٧:٢٦١١:٢٦:٢١١٦:٥٤:٤٦١٧:١٣:٣٢٢٢:٤٣:٥٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٨:٢٤١١:٢٦:١٤١٦:٥٣:٣٤١٧:١٢:٢١٢٢:٤٣:٤٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٩:٢٢١١:٢٦:٠٧١٦:٥٢:٢٢١٧:١١:١٢٢٢:٤٣:٣٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٠:٢١١١:٢٦:٠١١٦:٥١:١٢١٧:١٠:٠٤٢٢:٤٣:٢٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠١:٢٠١١:٢٥:٥٦١٦:٥٠:٠٣١٧:٠٨:٥٧٢٢:٤٣:١٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٢:١٩١١:٢٥:٥١١٦:٤٨:٥٥١٧:٠٧:٥١٢٢:٤٣:١١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٣:١٨١١:٢٥:٤٧١٦:٤٧:٤٨١٧:٠٦:٤٧٢٢:٤٣:٠٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٤:١٨١١:٢٥:٤٤١٦:٤٦:٤٣١٧:٠٥:٤٤٢٢:٤٢:٥٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٥:١٨١١:٢٥:٤٢١٦:٤٥:٣٩١٧:٠٤:٤٢٢٢:٤٢:٥٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٦:١٨١١:٢٥:٤١١٦:٤٤:٣٦١٧:٠٣:٤٢٢٢:٤٢:٤٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٧:١٩١١:٢٥:٤٠١٦:٤٣:٣٥١٧:٠٢:٤٣٢٢:٤٢:٤٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٨:٢٠١١:٢٥:٤٠١٦:٤٢:٣٥١٧:٠١:٤٥٢٢:٤٢:٤٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٩:٢١١١:٢٥:٤١١٦:٤١:٣٦١٧:٠٠:٤٩٢٢:٤٢:٣٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٠:٢٢١١:٢٥:٤٣١٦:٤٠:٣٩١٦:٥٩:٥٤٢٢:٤٢:٣٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١١:٢٣١١:٢٥:٤٦١٦:٣٩:٤٣١٦:٥٩:٠١٢٢:٤٢:٣٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٢:٢٥١١:٢٥:٤٩١٦:٣٨:٤٩١٦:٥٨:٠٩٢٢:٤٢:٣٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٣:٢٦١١:٢٥:٥٣١٦:٣٧:٥٦١٦:٥٧:١٩٢٢:٤٢:٣٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٤:٢٨١١:٢٥:٥٩١٦:٣٧:٠٥١٦:٥٦:٣٠٢٢:٤٢:٣٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٥:٣٠١١:٢٦:٠٤١٦:٣٦:١٥١٦:٥٥:٤٣٢٢:٤٢:٣٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٦:٣٢١١:٢٦:١١١٦:٣٥:٢٧١٦:٥٤:٥٨٢٢:٤٢:٤٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٧:٣٤١١:٢٦:١٩١٦:٣٤:٤١١٦:٥٤:١٤٢٢:٤٢:٤٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٨:٣٦١١:٢٦:٢٧١٦:٣٣:٥٦١٦:٥٣:٣٢٢٢:٤٢:٤٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٩:٣٨١١:٢٦:٣٧١٦:٣٣:١٤١٦:٥٢:٥٢٢٢:٤٢:٥٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٠:٣٩١١:٢٦:٤٧١٦:٣٢:٣٣١٦:٥٢:١٤٢٢:٤٢:٥٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢١:٤١١١:٢٦:٥٨١٦:٣١:٥٣١٦:٥١:٣٧٢٢:٤٣:٠٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٢:٤٣١١:٢٧:١٠١٦:٣١:١٦١٦:٥١:٠٢٢٢:٤٣:١٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٣:٤٥١١:٢٧:٢٣١٦:٣٠:٤٠١٦:٥٠:٢٩٢٢:٤٣:٢٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٤:٤٦١١:٢٧:٣٦١٦:٣٠:٠٦١٦:٤٩:٥٨٢٢:٤٣:٣٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٥:٤٧١١:٢٧:٥١١٦:٢٩:٣٥١٦:٤٩:٢٩٢٢:٤٣:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پیانکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای پیانکو روستای پیانکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای پیانکو روستای پیانکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیانکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیانکو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیانکو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیانکو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیانکو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیانکو

روستای پیانکو بر روی نقشه

روستای پیانکو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیانکو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیانکو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیانکو
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای پیانکو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای پیانکو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیانکو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیانکو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیانکو رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق پیانکو
جدول اوقات شرعی امروز فردا پیانکو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پیانکو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پیانکو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیانکو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیانکو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پیانکو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ پیانکو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیانکو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو