جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پیانکو

میان جوین | جغتای | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز پیانکو


اذان صبح: ٠٣:٣٤:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٤١:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٢٠:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٥٤

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیانکو (شهرستان جغتای) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ روستای پیانکو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پیانکو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیانکو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رنان
همیشه كسانی از زندگی شكایت می كنند كه چیزهای غیر ممكن خواسته اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیانکو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیانکو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیانکو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پیانکو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیانکو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیانکو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠٩:٣٨١٢:٤٢:٢٤١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:٤٠٢٣:٥٧:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٨:١٦١٢:٤٢:٠٩١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٣٥٢٣:٥٦:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٦:٥٥١٢:٤١:٥٥١٩:١٧:٣١١٩:٣٦:٣٠٢٣:٥٦:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٥:٣٥١٢:٤١:٤١١٩:١٨:٢٤١٩:٣٧:٢٥٢٣:٥٦:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٤:١٥١٢:٤١:٢٨١٩:١٩:١٧١٩:٣٨:٢١٢٣:٥٥:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٢:٥٦١٢:٤١:١٥١٩:٢٠:١٠١٩:٣٩:١٦٢٣:٥٥:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠١:٣٨١٢:٤١:٠٢١٩:٢١:٠٢١٩:٤٠:١١٢٣:٥٤:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٠:٢٠١٢:٤٠:٥٠١٩:٢١:٥٥١٩:٤١:٠٧٢٣:٥٤:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٩:٠٣١٢:٤٠:٣٨١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٢:٠٣٢٣:٥٤:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤٠:٢٦١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٥٨٢٣:٥٣:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٦:٣٣١٢:٤٠:١٥١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥٣:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٥:١٩١٢:٤٠:٠٥١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٤:٥٠٢٣:٥٣:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٤:٠٦١٢:٣٩:٥٥١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٥:٤٥٢٣:٥٢:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٢:٥٤١٢:٣٩:٤٥١٩:٢٧:١٣١٩:٤٦:٤١٢٣:٥٢:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٧٠٥:٥١:٤٢١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٧:٣٧٢٣:٥٢:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٦٠٥:٥٠:٣٢١٢:٣٩:٢٨١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٨:٣٣٢٣:٥١:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٤٥٠٥:٤٩:٢٣١٢:٣٩:٢٠١٩:٢٩:٥١١٩:٤٩:٢٩٢٣:٥١:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٦٠٥:٤٨:١٦١٢:٣٩:١٣١٩:٣٠:٤٤١٩:٥٠:٢٥٢٣:٥١:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٤٧٠٥:٤٧:٠٩١٢:٣٩:٠٦١٩:٣١:٣٧١٩:٥١:٢١٢٣:٥٠:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:١٩٠٥:٤٦:٠٣١٢:٣٨:٥٩١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٢:١٧٢٣:٥٠:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤٤:٥٩١٢:٣٨:٥٤١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٣:١٣٢٣:٥٠:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٤:١٥١٩:٥٤:٠٨٢٣:٥٠:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤٢:٥٤١٢:٣٨:٤٤١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٥:٠٤٢٣:٤٩:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٤١:٥٣١٢:٣٨:٤٠١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٦:٠٠٢٣:٤٩:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:١٥٠٥:٤٠:٥٤١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٦:٥٥٢٣:٤٩:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠١:٥٤٠٥:٣٩:٥٦١٢:٣٨:٣٤١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٧:٥٠٢٣:٤٩:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٣٤٠٥:٣٨:٥٩١٢:٣٨:٣٢١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٨:٤٦٢٣:٤٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:١٥٠٥:٣٨:٠٤١٢:٣٨:٣٠١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٩:٤٠٢٣:٤٨:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٣٧:١٠١٢:٣٨:٢٩١٩:٤٠:١٨٢٠:٠٠:٣٥٢٣:٤٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیانکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیانکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیانکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیانکو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پیانکو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیانکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیانکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پیانکو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای پیانکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پیانکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پیانکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیانکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیانکو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیانکو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیانکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیانکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیانکو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٤٠٥:٣٠:٠٢١٢:٣٨:٤٥١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٨:٤٠٢٣:٤٧:٠٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٣٠٥:٢٩:٢٤١٢:٣٨:٥٠١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٩:٣٠٢٣:٤٦:٥٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٤٠٥:٢٨:٤٧١٢:٣٨:٥٥١٩:٤٩:٢٧٢٠:١٠:١٩٢٣:٤٦:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٧٠٥:٢٨:١٢١٢:٣٩:٠٠١٩:٥٠:١٣٢٠:١١:٠٨٢٣:٤٦:٤٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٢٠٥:٢٧:٣٨١٢:٣٩:٠٧١٩:٥٠:٥٨٢٠:١١:٥٦٢٣:٤٦:٤٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٩٠٥:٢٧:٠٧١٢:٣٩:١٣١٩:٥١:٤٢٢٠:١٢:٤٣٢٣:٤٦:٤٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٨٠٥:٢٦:٣٧١٢:٣٩:٢٠١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٣:٢٩٢٣:٤٦:٣٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٩٠٥:٢٦:٠٨١٢:٣٩:٢٨١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٤:١٤٢٣:٤٦:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٣٠٥:٢٥:٤٢١٢:٣٩:٣٦١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٤:٥٨٢٣:٤٦:٣٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٩٠٥:٢٥:١٧١٢:٣٩:٤٤١٩:٥٤:٣١٢٠:١٥:٤٢٢٣:٤٦:٣٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٧٠٥:٢٤:٥٣١٢:٣٩:٥٣١٩:٥٥:١١٢٠:١٦:٢٤٢٣:٤٦:٣٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٧٠٥:٢٤:٣٢١٢:٤٠:٠٢١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٧:٠٥٢٣:٤٦:٣٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٩٠٥:٢٤:١٢١٢:٤٠:١١١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٧:٤٦٢٣:٤٦:٣٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٤٠٥:٢٣:٥٤١٢:٤٠:٢١١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٨:٢٥٢٣:٤٦:٣٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٢٠٥:٢٣:٣٨١٢:٤٠:٣١١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٩:٠٢٢٣:٤٦:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٢٠٥:٢٣:٢٣١٢:٤٠:٤٢١٩:٥٨:١٥٢٠:١٩:٣٩٢٣:٤٦:٤٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٤٠٥:٢٣:١٠١٢:٤٠:٥٣١٩:٥٨:٤٩٢٠:٢٠:١٥٢٣:٤٦:٤٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٩٠٥:٢٢:٥٩١٢:٤١:٠٤١٩:٥٩:٢١٢٠:٢٠:٤٩٢٣:٤٦:٥٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٧٠٥:٢٢:٥٠١٢:٤١:١٥١٩:٥٩:٥٢٢٠:٢١:٢٢٢٣:٤٧:٠٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٧٠٥:٢٢:٤٢١٢:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٢٢٢٠:٢١:٥٣٢٣:٤٧:٠٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٠٠٥:٢٢:٣٦١٢:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٢:٢٣٢٣:٤٧:١٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٥٠٥:٢٢:٣٢١٢:٤١:٥١٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٢:٥٢٢٣:٤٧:٢١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٣٠٥:٢٢:٣٠١٢:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٣:١٩٢٣:٤٧:٢٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٤٠٥:٢٢:٢٩١٢:٤٢:١٦٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٣:٤٥٢٣:٤٧:٣٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٧٠٥:٢٢:٣٠١٢:٤٢:٢٨٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٤:٠٩٢٣:٤٧:٤٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٣٠٥:٢٢:٣٣١٢:٤٢:٤١٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٤:٣٢٢٣:٤٧:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٢٠٥:٢٢:٣٨١٢:٤٢:٥٤٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٤:٥٣٢٣:٤٨:٠٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٣٠٥:٢٢:٤٤١٢:٤٣:٠٧٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٥:١٢٢٣:٤٨:٢١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٧٠٥:٢٢:٥١١٢:٤٣:٢٠٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٥:٣٠٢٣:٤٨:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٤٠٥:٢٣:٠١١٢:٤٣:٣٤٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٥:٤٦٢٣:٤٨:٤٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٣٠٥:٢٣:١٢١٢:٤٣:٤٧٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٦:٠١٢٣:٤٨:٥٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پیانکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیانکو روستای پیانکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیانکو روستای پیانکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیانکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیانکو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیانکو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیانکو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیانکو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیانکو

روستای پیانکو بر روی نقشه

روستای پیانکو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیانکو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیانکو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیانکو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پیانکو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای پیانکو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیانکو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیانکو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیانکو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پیانکو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پیانکو دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پیانکو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پیانکو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پیانکو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پیانکو
جدول اوقات شرعی امروز فردا پیانکو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پیانکو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیانکو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو