جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پیازآباد

شیروان و چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز پیازآباد


اذان صبح: ٠٥:٤١:١٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٥:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:١٤
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٣٤:١٠

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پیازآباد (شهرستان شیروان و چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر پیازآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر پیازآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پیازآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هیچ خیری در سكوت از حكمِ به‌جا نیست، چنان كه هیچ خیری در سخن بر مبنای نادانی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پیازآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پیازآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پیازآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پیازآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پیازآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیازآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٦:٣٦١٣:١٨:٠٧٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٨:٤٨٠٠:٣٣:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٥:٣١١٣:١٧:٥٨٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٣٧٠٠:٣٣:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٤:٢٧١٣:١٧:٤٩٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٣٢:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٧:٤١٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:١٥٠٠:٣٢:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣٢:٢٢١٣:١٧:٣٣٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٣٢:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٤٠٦:٣١:٢١١٣:١٧:٢٦٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٣١:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٣٠:٢١١٣:١٧:١٩٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣١:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٩:٢٢١٣:١٧:١٣٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٣١٠٠:٣١:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٨:٢٤١٣:١٧:٠٨٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٣١:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٣٠:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٦:٣٢١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٣٠:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٦:٥٤٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٣٠:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٤:٤٥١٣:١٦:٥١٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٣٠:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٣:٥٣١٣:١٦:٤٨٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٣٠:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٦:٤٦٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:١٣٠٠:٢٩:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٢:١٤١٣:١٦:٤٤٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٠١٠٠:٢٩:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٢١:٢٦١٣:١٦:٤٣٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢٩:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٦:٤٢٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢٩:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٩:٥٤١٣:١٦:٤٢٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢٩:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٩:١١١٣:١٦:٤٣٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:١٢٠٠:٢٩:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٨:٢٨١٣:١٦:٤٤٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٨:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٧:٤٧١٣:١٦:٤٦٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢٨:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٧:٠٨١٣:١٦:٤٩٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٨:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٦:٣٠١٣:١٦:٥٢٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:١٩٠٠:٢٨:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٥:٥٤١٣:١٦:٥٥٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٢٨:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٥:١٩١٣:١٦:٥٩٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:٥٠٠٠:٢٨:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٤:٤٥١٣:١٧:٠٤٢٠:١٩:٤٤٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٢٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٤:١٣١٣:١٧:٠٩٢٠:٢٠:٢٦٢٠:٤٠:١٩٠٠:٢٨:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٣:٤٣١٣:١٧:١٥٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤١:٠٢٠٠:٢٨:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیازآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیازآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیازآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیازآباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر پیازآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پیازآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیازآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر پیازآباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر پیازآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر پیازآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر پیازآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پیازآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیازآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر پیازآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر پیازآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیازآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر پیازآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٧:٢٧١٣:٢٣:٠٥١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٣٠٠٠:٣٩:٤١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٤٨:٠٩١٣:٢٢:٤٩١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:١٤٠٠:٣٩:٣٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٨:٥١١٣:٢٢:٣٣١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٣:٥٨٠٠:٣٩:٢٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٩:٣٣١٣:٢٢:١٦١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٢:٤٠٠٠:٣٩:١٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٥٠:١٥١٣:٢١:٥٩١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٢٢٠٠:٣٩:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥٠:٥٧١٣:٢١:٤٢١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٠٤٠٠:٣٨:٥٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥١:٣٨١٣:٢١:٢٤١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٣٨:٤٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٢:٢٠١٣:٢١:٠٦١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٣٨:٣١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٣:٠١١٣:٢٠:٤٨١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٣٨:١٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٣:٤٣١٣:٢٠:٢٩١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٣٨:٠٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٤:٢٤١٣:٢٠:١٠١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٣٧:٥٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٥:٠٥١٣:١٩:٥١١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٣٧:٤٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٥:٤٦١٣:١٩:٣١١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٣٧:٢٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٦:٢٧١٣:١٩:١١١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:١٨٠٠:٣٧:١١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٠٠٦:٥٧:٠٨١٣:١٨:٥١١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٥٥٠٠:٣٦:٥٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٧:٤٩١٣:١٨:٣١١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٣٢٠٠:٣٦:٤١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٨:٢٩١٣:١٨:١٠١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٠٩٠٠:٣٦:٢٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٣٠٦:٥٩:١٠١٣:١٧:٤٩١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٤٥٠٠:٣٦:١٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٣٠٦:٥٩:٥١١٣:١٧:٢٨١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٢٢٠٠:٣٥:٥٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٣٠٧:٠٠:٣١١٣:١٧:٠٧١٩:٣٣:١١١٩:٥٠:٥٨٠٠:٣٥:٣٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٣٠٧:٠١:١٢١٣:١٦:٤٦١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٣٤٠٠:٣٥:٢٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠١:٥٢١٣:١٦:٢٥١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:١٠٠٠:٣٥:٠٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠٢:٣٣١٣:١٦:٠٣١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٤٥٠٠:٣٤:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٣:١٤١٣:١٥:٤٢١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:٢١٠٠:٣٤:٢٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٣:٥٤١٣:١٥:٢٠١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٥٦٠٠:٣٤:١٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٤:٣٥١٣:١٤:٥٩١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:٣٢٠٠:٣٣:٥٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٣٠٧:٠٥:١٦١٣:١٤:٣٧١٩:٢٣:٢٧١٩:٤١:٠٨٠٠:٣٣:٣٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٠٠٧:٠٥:٥٧١٣:١٤:١٦١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٤٣٠٠:٣٣:١٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٧٠٧:٠٦:٣٨١٣:١٣:٥٤١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٨:١٩٠٠:٣٢:٥٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٤٠٧:٠٧:١٩١٣:١٣:٣٣١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:٥٥٠٠:٠٢:٣٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٨:٠٠١٢:١٣:١٢١٨:١٧:٥٢١٨:٣٥:٣١٢٣:٣٢:١٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر پیازآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر پیازآباد شهر پیازآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر پیازآباد شهر پیازآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پیازآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیازآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پیازآباد

پیازآباد (شیروان و چرداول)، روستایی از توابع بخش هلیلان شهرستان چرداول در استان ایلام ایران است

شهر پیازآباد در ویکیپدیا

شهر پیازآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پیازآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پیازآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پیازآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پیازآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پیازآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پیازآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر پیازآباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر پیازآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پیازآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پیازآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پیازآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیازآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پیازآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ پیازآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پیازآباد
افق شرعی امروز فردا پیازآباد دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ پیازآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پیازآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق پیازآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پیازآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو