جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پونل

رضوانشهر | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز پونل

اذان صبح: ٠٥:٣٦:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٠١:٥٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٥٥
اذان مغرب: ١٧:١٦:٢٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:٤٧

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پونل (شهرستان رضوانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر پونل)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر پونل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پونل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

امام علی (ع)
هر كس پنهان و آشكارش و كردار و گفتارش، مخالف یكدیگر نباشد، قطعاً امانتِ انسان بودن را ادا كرده و در عبادت اخلاص ورزیده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پونل

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پونل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پونل ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پونل (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پونل ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پونل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٤٠:١٤١٣:١٣:٤٩١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٢٨:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٨:٥٠١٣:١٣:٣٥١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٢٧:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٧:٢٧١٣:١٣:٢١١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٢٧:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٦:٠٥١٣:١٣:٠٧١٩:٥٠:٤٦٢٠:١٠:٠٠٠٠:٢٦:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٤:٤٣١٣:١٢:٥٣١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٥٧٠٠:٢٦:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٧٠٦:٣٣:٢٣١٣:١٢:٤٠١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٦:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٣٢:٠٣١٣:١٢:٢٨١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٥١٠٠:٢٥:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٢:١٥١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٥:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٩:٢٥١٣:١٢:٠٤١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٥:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٨:٠٧١٣:١١:٥٢١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٤٤٠٠:٢٤:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٦:٥١١٣:١١:٤١١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٤:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢٥:٣٥١٣:١١:٣١١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٣٩٠٠:٢٣:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٤:٢٠١٣:١١:٢١١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢٣:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٣:٠٦١٣:١١:١١١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٣:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢١:٥٤١٣:١١:٠٢٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٢٢:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٠:٥٤٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٢:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٩:٣١١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٢:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٨:٢٢١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٢:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٧:١٣١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢١:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٦:٠٦١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢١:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٥:٠٠١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢١:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١٣:٥٦١٣:١٠:١٥٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٠:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٢:٥٢١٣:١٠:١٠٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢٠:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١١:٥٠١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٩:١٠٠٠:٢٠:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٤٣٠٦:١٠:٤٩١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٢٠:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٠:٠٠٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٩:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٩:٥٨٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٢:٠١٠٠:١٩:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٥٧٠٠:١٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پونل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پونل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پونل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پونل

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر پونل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پونل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پونل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر پونل

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر پونل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر پونل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر پونل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پونل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پونل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پونل

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر پونل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پونل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پونل

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر پونل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پونل شهر پونل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پونل شهر پونل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر پونل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پونل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر پونل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر پونل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پونل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر پونل

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٩:٤٣١١:٥٩:٣٠١٦:٥٨:٥٧١٧:١٩:٠٦٢٣:١٤:٥١
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٥٠٧:٠٠:٤٥١١:٥٩:٤٦١٦:٥٨:٢٧١٧:١٨:٣٩٢٣:١٥:٠٣
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٨٠٧:٠١:٤٧١٢:٠٠:٠٢١٦:٥٨:٠٠١٧:١٨:١٤٢٣:١٥:١٥
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣١٠٧:٠٢:٤٨١٢:٠٠:٢٠١٦:٥٧:٣٤١٧:١٧:٥١٢٣:١٥:٢٨
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٣٠٧:٠٣:٤٨١٢:٠٠:٣٨١٦:٥٧:١٠١٧:١٧:٢٩٢٣:١٥:٤٢
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٥٠٧:٠٤:٤٨١٢:٠٠:٥٧١٦:٥٦:٤٨١٧:١٧:١٠٢٣:١٥:٥٧
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٧٠٧:٠٥:٤٨١٢:٠١:١٦١٦:٥٦:٢٨١٧:١٦:٥٢٢٣:١٦:١٣
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٦:٤٧١٢:٠١:٣٦١٦:٥٦:١٠١٧:١٦:٣٧٢٣:١٦:٢٩
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٨٠٧:٠٧:٤٥١٢:٠١:٥٧١٦:٥٥:٥٥١٧:١٦:٢٣٢٣:١٦:٤٧
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٨٠٧:٠٨:٤٣١٢:٠٢:١٩١٦:٥٥:٤١١٧:١٦:١٢٢٣:١٧:٠٥
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٩:٣٩١٢:٠٢:٤١١٦:٥٥:٣٠١٧:١٦:٠٢٢٣:١٧:٢٣
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٧٠٧:١٠:٣٥١٢:٠٣:٠٤١٦:٥٥:٢٠١٧:١٥:٥٥٢٣:١٧:٤٣
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٥٠٧:١١:٣٠١٢:٠٣:٢٨١٦:٥٥:١٣١٧:١٥:٤٩٢٣:١٨:٠٣
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٣٠٧:١٢:٢٥١٢:٠٣:٥٢١٦:٥٥:٠٧١٧:١٥:٤٦٢٣:١٨:٢٤
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٠٠٧:١٣:١٨١٢:٠٤:١٧١٦:٥٥:٠٤١٧:١٥:٤٥٢٣:١٨:٤٥
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٧٠٧:١٤:١٠١٢:٠٤:٤٢١٦:٥٥:٠٣١٧:١٥:٤٥٢٣:١٩:٠٨
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٢٠٧:١٥:٠١١٢:٠٥:٠٨١٦:٥٥:٠٤١٧:١٥:٤٨٢٣:١٩:٣١
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٧٠٧:١٥:٥١١٢:٠٥:٣٤١٦:٥٥:٠٨١٧:١٥:٥٣٢٣:١٩:٥٤
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤١٠٧:١٦:٤٠١٢:٠٦:٠١١٦:٥٥:١٣١٧:١٦:٠٠٢٣:٢٠:١٩
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢٥٠٧:١٧:٢٨١٢:٠٦:٢٨١٦:٥٥:٢٠١٧:١٦:٠٨٢٣:٢٠:٤٤
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١٨:١٤١٢:٠٦:٥٦١٦:٥٥:٣٠١٧:١٦:١٩٢٣:٢١:٠٩
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٨٠٧:١٩:٠٠١٢:٠٧:٢٤١٦:٥٥:٤١١٧:١٦:٣٢٢٣:٢١:٣٥
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٩٠٧:١٩:٤٣١٢:٠٧:٥٢١٦:٥٥:٥٥١٧:١٦:٤٦٢٣:٢٢:٠٢
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٨٠٧:٢٠:٢٦١٢:٠٨:٢١١٦:٥٦:١١١٧:١٧:٠٣٢٣:٢٢:٢٩
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٦٠٧:٢١:٠٧١٢:٠٨:٥٠١٦:٥٦:٢٨١٧:١٧:٢١٢٣:٢٢:٥٦
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٢٤٠٧:٢١:٤٦١٢:٠٩:١٩١٦:٥٦:٤٨١٧:١٧:٤٢٢٣:٢٣:٢٤
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٠٠٧:٢٢:٢٤١٢:٠٩:٤٨١٦:٥٧:١٠١٧:١٨:٠٤٢٣:٢٣:٥٢
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣٤٠٧:٢٣:٠٠١٢:١٠:١٨١٦:٥٧:٣٣١٧:١٨:٢٨٢٣:٢٤:٢١
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٨٠٧:٢٣:٣٥١٢:١٠:٤٨١٦:٥٧:٥٩١٧:١٨:٥٤٢٣:٢٤:٥٠
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٠٠٧:٢٤:٠٨١٢:١١:١٨١٦:٥٨:٢٦١٧:١٩:٢١٢٣:٢٥:١٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پونل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر پونل شهر پونل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر پونل شهر پونل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پونل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پونل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پونل

پونل، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رضوان‌شهر در استان گیلان ایران است

شهر پونل در ویکیپدیا

شهر پونل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پونل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پونل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پونل بر روی نقشه

شهر پونل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پونل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پونل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پونل
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر پونل + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر پونل + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر پونل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پونل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر پونل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پونل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پونل رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق پونل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پونل
زمان پخش اذان زنده به افق پونل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پونل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پونل
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پونل دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ پونل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پونل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پونل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو