جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پولادباغی

رودبار | تفرش | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز پولادباغی


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٥٧
اذان ظهر: ١١:٥٧:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:١٣
اذان مغرب: ١٧:٢١:٤٠
نیمه شب: ٢٣:١٤:٣٢

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پولادباغی (شهرستان تفرش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای پولادباغی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پولادباغی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پولادباغی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یوهان اسمیت
پایه ی دوستی این است كه هرچه دادید، فراموش كنید و هرچه گرفتید، به یاد بسپارید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پولادباغی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پولادباغی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پولادباغی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پولادباغی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پولادباغی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پولادباغی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٩:١٥١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٣:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٤:٥٧١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٣:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢٣:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٢٨٠٠:٢٢:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٨:٤١١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٢:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٢:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٩:٣٥١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢١:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٨:٢١١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢١:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٨:١٥١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٤٦٠٠:٢١:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٦:٣٤١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢١:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٨:٠٦٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٢٠:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٠:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٧:٥٨٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٠:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:١١٠٦:١٢:٥١١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢٠:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١١:٥٩١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٢٠:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١١:٠٧١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٤٣٠٠:١٩:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٠:١٧١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٣٣٠٠:١٩:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٢٤٠٠:١٩:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:١٣٠٠:١٩:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٩:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٥٢٠٠:١٩:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٧:٥٤٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٨:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٣٠٠٠:١٨:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٧:٥٩٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:١٨٠٠:١٨:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٢:٠٥٠٠:١٨:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٥٣٠٠:١٨:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٨:١١٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:٣٩٠٠:١٨:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠٨:١٦٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:٢٥٠٠:١٨:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٢:٢٨٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٥:١١٠٠:١٨:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پولادباغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پولادباغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پولادباغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پولادباغی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای پولادباغی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پولادباغی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پولادباغی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای پولادباغی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای پولادباغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پولادباغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پولادباغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پولادباغی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پولادباغی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پولادباغی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پولادباغی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پولادباغی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پولادباغی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١١٠٦:٥٢:٠٠١١:٥٧:٢٨١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٢:٠٣٢٣:١٤:١٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥٢:٥٧١١:٥٧:٤٤١٧:٠٢:١٣١٧:٢١:٤٠٢٣:١٤:٣٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٣:٥٤١١:٥٨:٠١١٧:٠١:٥٠١٧:٢١:١٩٢٣:١٤:٤٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٤:٥١١١:٥٨:١٨١٧:٠١:٢٩١٧:٢١:٠١٢٣:١٤:٥٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٥:٤٨١١:٥٨:٣٧١٧:٠١:١٠١٧:٢٠:٤٤٢٣:١٥:١٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٦:٤٤١١:٥٨:٥٦١٧:٠٠:٥٣١٧:٢٠:٢٩٢٣:١٥:٢٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٧:٤٠١١:٥٩:١٦١٧:٠٠:٣٨١٧:٢٠:١٥٢٣:١٥:٤٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٨:٣٥١١:٥٩:٣٧١٧:٠٠:٢٤١٧:٢٠:٠٤٢٣:١٦:٠٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤١٠٦:٥٩:٢٩١١:٥٩:٥٨١٧:٠٠:١٣١٧:١٩:٥٤٢٣:١٦:٢٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٧:٠٠:٢٣١٢:٠٠:٢٠١٧:٠٠:٠٣١٧:١٩:٤٧٢٣:١٦:٣٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٥٠٧:٠١:١٧١٢:٠٠:٤٢١٦:٥٩:٥٦١٧:١٩:٤١٢٣:١٦:٥٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٧:٠٢:٠٩١٢:٠١:٠٦١٦:٥٩:٥٠١٧:١٩:٣٧٢٣:١٧:١٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٧٠٧:٠٣:٠١١٢:٠١:٢٩١٦:٥٩:٤٦١٧:١٩:٣٥٢٣:١٧:٣٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠٣:٥٢١٢:٠١:٥٤١٦:٥٩:٤٤١٧:١٩:٣٥٢٣:١٨:٠١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٧٠٧:٠٤:٤٣١٢:٠٢:١٩١٦:٥٩:٤٥١٧:١٩:٣٧٢٣:١٨:٢٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠٥:٣٢١٢:٠٢:٤٤١٦:٥٩:٤٧١٧:١٩:٤٠٢٣:١٨:٤٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٤٠٧:٠٦:٢٠١٢:٠٣:١٠١٦:٥٩:٥١١٧:١٩:٤٦٢٣:١٩:٠٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٧:٠٨١٢:٠٣:٣٦١٦:٥٩:٥٧١٧:١٩:٥٣٢٣:١٩:٣٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٩٠٧:٠٧:٥٤١٢:٠٤:٠٣١٧:٠٠:٠٤١٧:٢٠:٠٢٢٣:١٩:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٨:٣٩١٢:٠٤:٣٠١٧:٠٠:١٤١٧:٢٠:١٣٢٣:٢٠:٢٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣١٠٧:٠٩:٢٤١٢:٠٤:٥٨١٧:٠٠:٢٦١٧:٢٠:٢٦٢٣:٢٠:٤٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٠٠٧:١٠:٠٧١٢:٠٥:٢٦١٧:٠٠:٣٩١٧:٢٠:٤٠٢٣:٢١:١٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٩٠٧:١٠:٤٨١٢:٠٥:٥٤١٧:٠٠:٥٥١٧:٢٠:٥٦٢٣:٢١:٤١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٧٠٧:١١:٢٩١٢:٠٦:٢٣١٧:٠١:١٢١٧:٢١:١٤٢٣:٢٢:٠٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٤٠٧:١٢:٠٨١٢:٠٦:٥٢١٧:٠١:٣١١٧:٢١:٣٤٢٣:٢٢:٣٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٠٠٧:١٢:٤٦١٢:٠٧:٢١١٧:٠١:٥٢١٧:٢١:٥٦٢٣:٢٣:٠٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:١٣:٢٣١٢:٠٧:٥٠١٧:٠٢:١٥١٧:٢٢:١٩٢٣:٢٣:٣٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٩٠٧:١٣:٥٨١٢:٠٨:٢٠١٧:٠٢:٤٠١٧:٢٢:٤٤٢٣:٢٤:٠١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٢٠٧:١٤:٣٢١٢:٠٨:٤٩١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٣:١١٢٣:٢٤:٣٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٤٠٧:١٥:٠٤١٢:٠٩:١٩١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٣:٣٩٢٣:٢٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پولادباغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پولادباغی روستای پولادباغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پولادباغی روستای پولادباغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پولادباغی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پولادباغی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پولادباغی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پولادباغی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پولادباغی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پولادباغی

روستای پولادباغی بر روی نقشه

روستای پولادباغی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پولادباغی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پولادباغی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پولادباغی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پولادباغی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای پولادباغی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پولادباغی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پولادباغی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پولادباغی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پولادباغی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق پولادباغی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پولادباغی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق پولادباغی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پولادباغی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پولادباغی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پولادباغی
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پولادباغی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پولادباغی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو