جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پولادباغی

رودبار | تفرش | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز پولادباغی

اذان صبح: ٠٤:٢٢:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٠
اذان ظهر: ١٣:١٦:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:٢٧:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٤٨:٢٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:٤٧

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پولادباغی (شهرستان تفرش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای پولادباغی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پولادباغی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پولادباغی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

شری كارتر اسكات
هنگامی كه سر رشته ی زندگی تان را در دست خود بگیرید، دنیا پاسخ مثبت می دهد و هوش سرشار، برافروخته می گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پولادباغی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پولادباغی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پولادباغی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پولادباغی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پولادباغی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پولادباغی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٠:٥٩١٣:١١:٤٥١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٣١٠٠:٢٧:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٩:٤٢١٣:١١:٣٠١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٧:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٨:٢٥١٣:١١:١٦١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:١١٠٠:٢٧:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٧:٠٩١٣:١١:٠٢١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٢٦:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٥:٥٤١٣:١٠:٤٩١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٢٦:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٤:٣٩١٣:١٠:٣٦١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٢٥:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٣:٢٥١٣:١٠:٢٣١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٥:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٢:١٢١٣:١٠:١١١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٥:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٩:٥٩١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:١٦٠٠:٢٤:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٢٤:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٩:٣٧١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٤:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٩:٢٦١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٣:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٦:٢٠١٣:٠٩:١٦١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٤٠٠٠:٢٣:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٥:١٢١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٣٢٠٠:٢٣:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٢٣٠٠:٢٣:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:١٤٠٠:٢٢:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٨:٤١١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٢:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٥٧٠٠:٢٢:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٤٩٠٠:٢١:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٨:٢١١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٤١٠٠:٢١:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٨:١٥١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٣٢٠٠:٢١:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٢٤٠٠:٢١:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٨:٠٦٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٠:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:٠٦٠٠:٢٠:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٧:٥٨٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٥٨٠٠:٢٠:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٢٠:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٢:١١١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢٠:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١١:١٩١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٣١٠٠:١٩:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٢١٠٠:١٩:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پولادباغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پولادباغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پولادباغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پولادباغی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پولادباغی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پولادباغی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پولادباغی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پولادباغی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای پولادباغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پولادباغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پولادباغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پولادباغی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پولادباغی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پولادباغی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای پولادباغی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پولادباغی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پولادباغی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پولادباغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پولادباغی روستای پولادباغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پولادباغی روستای پولادباغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پولادباغی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پولادباغی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پولادباغی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای پولادباغی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پولادباغی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پولادباغی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٩٠٥:٥٨:٠٨١٣:١٣:٢٢٢٠:٢٨:٣٥٢٠:٤٩:٣١٠٠:٢١:٠٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٤٠٥:٥٨:٢٢١٣:١٣:٣٥٢٠:٢٨:٤٦٢٠:٤٩:٤٢٠٠:٢١:١٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥١٠٥:٥٨:٣٨١٣:١٣:٤٨٢٠:٢٨:٥٦٢٠:٤٩:٥١٠٠:٢١:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٥:٥٨:٥٤١٣:١٤:٠١٢٠:٢٩:٠٤٢٠:٤٩:٥٩٠٠:٢١:٤٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣١٠٥:٥٩:١٣١٣:١٤:١٤٢٠:٢٩:١١٢٠:٥٠:٠٥٠٠:٢٢:٠٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٩:٣٢١٣:١٤:٢٦٢٠:٢٩:١٦٢٠:٥٠:٠٩٠٠:٢٢:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٠٠٥:٥٩:٥٣١٣:١٤:٣٩٢٠:٢٩:١٩٢٠:٥٠:١٢٠٠:٢٢:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٨٠٦:٠٠:١٥١٣:١٤:٥١٢٠:٢٩:٢١٢٠:٥٠:١٢٠٠:٢٢:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٧٠٦:٠٠:٣٨١٣:١٥:٠٣٢٠:٢٩:٢١٢٠:٥٠:١٢٠٠:٢٣:٠٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٩٠٦:٠١:٠٢١٣:١٥:١٥٢٠:٢٩:١٩٢٠:٥٠:٠٩٠٠:٢٣:٢١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٣٠٦:٠١:٢٨١٣:١٥:٢٦٢٠:٢٩:١٦٢٠:٥٠:٠٤٠٠:٢٣:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٨٠٦:٠١:٥٥١٣:١٥:٣٨٢٠:٢٩:١١٢٠:٤٩:٥٨٠٠:٢٣:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٦:٠٢:٢٢١٣:١٥:٤٨٢٠:٢٩:٠٤٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٢٤:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٥٠٦:٠٢:٥١١٣:١٥:٥٩٢٠:٢٨:٥٥٢٠:٤٩:٤٠٠٠:٢٤:٢٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٦٠٦:٠٣:٢١١٣:١٦:٠٩٢٠:٢٨:٤٥٢٠:٤٩:٢٨٠٠:٢٤:٤٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٨٠٦:٠٣:٥٢١٣:١٦:١٩٢٠:٢٨:٣٤٢٠:٤٩:١٥٠٠:٢٤:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٦:٠٤:٢٤١٣:١٦:٢٩٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٨:٥٩٠٠:٢٥:١٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٤:٥٦١٣:١٦:٣٨٢٠:٢٨:٠٥٢٠:٤٨:٤٢٠٠:٢٥:٣٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٥:٣٠١٣:١٦:٤٧٢٠:٢٧:٤٨٢٠:٤٨:٢٣٠٠:٢٥:٤٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٦:٠٤١٣:١٦:٥٥٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٨:٠٣٠٠:٢٦:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٦:٤٠١٣:١٧:٠٣٢٠:٢٧:١٠٢٠:٤٧:٤١٠٠:٢٦:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٧:١٦١٣:١٧:١١٢٠:٢٦:٤٨٢٠:٤٧:١٧٠٠:٢٦:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٧:٥٣١٣:١٧:١٨٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٦:٥١٠٠:٢٦:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٨:٣٠١٣:١٧:٢٤٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٦:٢٣٠٠:٢٧:٠٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٩:٠٩١٣:١٧:٣٠٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٥:٥٤٠٠:٢٧:١٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٩:٤٧١٣:١٧:٣٦٢٠:٢٥:٠٤٢٠:٤٥:٢٣٠٠:٢٧:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:١٠:٢٧١٣:١٧:٤١٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٤:٥١٠٠:٢٧:٤٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠١٠٦:١١:٠٧١٣:١٧:٤٦٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٤:١٦٠٠:٢٨:٠٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:١١:٤٨١٣:١٧:٥٠٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٣:٤١٠٠:٢٨:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠١٠٦:١٢:٢٩١٣:١٧:٥٣٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٣:٠٣٠٠:٢٨:٢٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠١٠٦:١٣:١١١٣:١٧:٥٦٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٢٨:٤١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پولادباغی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پولادباغی روستای پولادباغی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پولادباغی روستای پولادباغی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پولادباغی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پولادباغی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پولادباغی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پولادباغی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پولادباغی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پولادباغی

روستای پولادباغی بر روی نقشه

روستای پولادباغی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پولادباغی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پولادباغی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پولادباغی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پولادباغی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای پولادباغی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پولادباغی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پولادباغی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پولادباغی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پولادباغی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پولادباغی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پولادباغی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پولادباغی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پولادباغی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پولادباغی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ پولادباغی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پولادباغی
زمان پخش اذان مستقیم به افق پولادباغی
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ پولادباغی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پولادباغی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو