جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پوده

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز پوده


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤١
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٧

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پوده (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای پوده)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای پوده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پوده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان پل سارتر
مردم از هر چیزی سخن می گویند، به ویژه از آنچه درباره اش هیچ نمی دانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پوده

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پوده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پوده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پوده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پوده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پوده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠١:١٦١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٠٧٠٠:١٧:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠١:٠٦١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٥٢٠٠:١٧:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢١:٠١١٣:٠٠:٥٧١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٣٧٠٠:١٧:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٠:٠١١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٦:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٩:٠١١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٦:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٦:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١١٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٦:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٦:٠٩١٣:٠٠:١٨١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٥:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٥:١٣١٣:٠٠:١٢١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٥:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٤:١٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٥:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٠:٠١١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٥:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٢:٣٤١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٤:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١١:٤٣١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:١١٠٠:١٤:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٠:٥٣١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٤:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٤:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٤:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:١٢٠٠:١٤:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٩:٤١١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٣:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٧:٠٣١٢:٥٩:٤١١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٤١٠٠:١٣:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٩:٤١١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٣:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:١٠٠٠:١٣:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٣:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٣:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٣:٤٥١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٣:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٣:١٠١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٦:٠٥٠٠:١٣:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٤٨٠٠:١٢:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٢:٠٤١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٣٠٠٠:١٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:١٢٠٠:١٢:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠١:٠٣١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پوده

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای پوده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای پوده

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای پوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای پوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای پوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پوده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای پوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پوده

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٢:١٢١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢٣:١٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢٣:٢٧
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٣:٣٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢٣:٤٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٣:٥٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١١٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٤:٠١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢٤:٠٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٦:٤٤١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٢٣٠٠:٢٤:١٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٤:٢٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٤:٢٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٤:٣١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٩:٢٣١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٠٤٠٠:٢٤:٣٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:١١٠٠:٢٤:٣٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٤:٤١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢١:٢٣١٣:٠٩:١٧١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٤:٤٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٩:١٠١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٤:٤٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٢٨٠٠:٢٤:٤٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٣:٢٣١٣:٠٨:٥٥١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٤:٤٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٢٩٠٠:٢٤:٤٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠٨:٣٧١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢٤:٤٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٨:٢٧١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٢٤:٤٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٦:٠١١٣:٠٨:١٧١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٤:٤٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢٤:٣٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٧:٢٠١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:١٤٠٠:٢٤:٣٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٧:٥٩١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٢٤:٢٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٠١٠٠:٢٤:٢٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٩:١٧١٣:٠٧:١٦١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٢٤:١٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٩:٥٦١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٤٥٠٠:٢٤:١٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٠:٣٥١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٢٤:٠٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣١:١٣١٣:٠٦:٣٤١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٢٦٠٠:٢٣:٥٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣١:٥٢١٣:٠٦:١٩١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:١٥٠٠:٢٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پوده روستای پوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پوده روستای پوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پوده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای پوده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پوده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پوده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پوده

روستای پوده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پوده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پوده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پوده
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای پوده + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای پوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پوده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پوده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پوده رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پوده دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق پوده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پوده
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پوده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پوده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ پوده دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پوده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پوده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پوده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو