جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پوده

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز پوده

اذان صبح: ٠٤:٢٧:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:١٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٠:٢٩

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پوده (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای پوده)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پوده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پوده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً خداوند بزرگ می‌فرماید: من تا زمانی كه بنده‌ام، مرا یاد می‌كند و لب‌هایش برای (ذكر نام من) به حركت در می‌آید، با او هستم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پوده

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پوده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پوده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پوده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پوده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پوده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٥:٤١١٣:٠٣:٣٦١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٤٩٠٠:٢١:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٤:٣٠١٣:٠٣:٢١١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٣٢٠٠:٢١:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٣:٢٠١٣:٠٣:٠٧١٩:٣٣:٢٥١٩:٥١:١٦٠٠:٢٠:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٢:٥٣١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٢:٠٠٠٠:٢٠:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣١:٠١١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٢:٤٤٠٠:١٩:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٢:٢٧١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٢٨٠٠:١٩:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٨:٤٦١٣:٠٢:١٤١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:١٢٠٠:١٩:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٥٧٠٠:١٩:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٦:٣٣١٣:٠١:٥٠١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٤١٠٠:١٨:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠١:٣٩١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٢٦٠٠:١٨:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠١:٢٨١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:١٠٠٠:١٨:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠١:١٧١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٥٥٠٠:١٧:٤٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٢:١٧١٣:٠١:٠٧١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٧:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢١:١٥١٣:٠٠:٥٨١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٧:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:١٠٠٠:١٦:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٩:١٥١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٥٥٠٠:١٦:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٨:١٦١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٤١٠٠:١٦:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٧:١٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١٦:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٦:٢١١٣:٠٠:١٨١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:١١٠٠:١٥:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٠:١٢١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٥:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٤:٣١١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٤٢٠٠:١٥:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٠:٠١١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٥:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٢:٤٥١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٤:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢١٠٦:١١:٥٤١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٥٩٠٠:١٤:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٤٠٦:١١:٠٤١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٤:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٠:١٥١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٣٠٠٠:١٤:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٩:٢٨١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٤:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٨:٤١١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٠١٠٠:١٤:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٩:٤١١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٤٦٠٠:١٣:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پوده

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پوده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پوده

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای پوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پوده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای پوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پوده

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پوده روستای پوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پوده روستای پوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پوده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای پوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پوده

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٧:٣١١٣:٠٥:١٣٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٥٤٠٠:١٦:٠١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٥:٢٦٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٦:١٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٨:٠٠١٣:٠٥:٣٩٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:١٥٠٠:١٦:٢٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٥:٥٢٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٢٣٠٠:١٦:٤٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٦:٠٤٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٣٠٠٠:١٦:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٦:١٧٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٣٥٠٠:١٧:١٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٦:٣٠٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٣٩٠٠:١٧:٢٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٩:٣٣١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٤١٠٠:١٧:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠٦:٥٤٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٤٢٠٠:١٧:٥٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٦:٠٠:١٨١٣:٠٧:٠٦٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٤٠٠٠:١٨:١٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠٧:١٧٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٨:٢٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٣٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٧:٢٨٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١٨:٤٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٧:٣٩٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢٧٠٠:١٨:٥٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٩:١٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٦:٠٢:٢٨١٣:٠٨:٠٠٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٩:٢٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٨:١٠٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٩:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٠:٠٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢٠:١٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٨:٣٨٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢٠:٢٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢٠:٤٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٤١٠٠:٢٠:٥٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٩:٠١٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢١:١٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٩:٠٩٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٢١:٢٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٩:١٥٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٢١:٤٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٩:٢١٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٢١:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٢:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٨:٥٨١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢٢:١٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٢:٣١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٠:١١١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:١٢٠٠:٢٢:٤٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٢٢:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١١:٢٦١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢٣:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پوده روستای پوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پوده روستای پوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پوده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پوده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پوده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پوده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پوده

روستای پوده بر روی نقشه

روستای پوده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پوده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پوده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پوده
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پوده + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای پوده + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پوده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پوده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پوده رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق پوده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پوده
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ پوده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پوده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ پوده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا پوده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پوده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پوده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پوده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو