جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پوده

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز پوده


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٣٣
اذان ظهر: ١١:٥٤:٣٥
غروب آفتاب: ١٦:٥٨:٢٨
اذان مغرب: ١٧:١٧:٣٦
نیمه شب: ٢٣:١٢:٠٦

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پوده (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای پوده)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پوده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پوده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

بن بیكر
مردانی كه می كوشند زنها را درك كنند، فقط موفق می شوند با آنها ازدواج كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پوده

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پوده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پوده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پوده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پوده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پوده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠١:٠٦١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٥٢٠٠:١٧:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢١:٠١١٣:٠٠:٥٧١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٣٧٠٠:١٧:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٠:٠١١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٦:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٩:٠١١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٦:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٦:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١١٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٦:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٦:٠٩١٣:٠٠:١٨١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٥:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٥:١٣١٣:٠٠:١٢١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٥:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٤:١٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٥:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٠:٠١١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٥:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٢:٣٤١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٤:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١١:٤٣١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:١١٠٠:١٤:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٠:٥٣١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٤:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٤:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٤:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:١٢٠٠:١٤:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٩:٤١١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٣:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٧:٠٣١٢:٥٩:٤١١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٤١٠٠:١٣:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٩:٤١١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٣:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:١٠٠٠:١٣:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٣:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٣:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٣:٤٥١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٣:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٣:١٠١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٦:٠٥٠٠:١٣:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٤٨٠٠:١٢:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٢:٠٤١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٣٠٠٠:١٢:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:١٢٠٠:١٢:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠١:٠٣١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٢:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٠:١٣٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٣٥٠٠:١٢:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پوده

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پوده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پوده

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای پوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پوده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پوده

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٧:٥٥١١:٤٩:١٩١٧:٠٠:٢٦١٧:١٩:٠٨٢٣:٠٧:٣٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٨:٤٨١١:٤٩:٣٥١٧:٠٠:٠٦١٧:١٨:٥٠٢٣:٠٧:٤٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٩:٤١١١:٤٩:٥٢١٦:٥٩:٤٧١٧:١٨:٣٣٢٣:٠٨:٠١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٠:٣٣١١:٥٠:٠٩١٦:٥٩:٣٠١٧:١٨:١٩٢٣:٠٨:١٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠١٠٦:٤١:٢٦١١:٥٠:٢٨١٦:٥٩:١٥١٧:١٨:٠٥٢٣:٠٨:٣١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٢:١٨١١:٥٠:٤٧١٦:٥٩:٠٢١٧:١٧:٥٤٢٣:٠٨:٤٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٣:١٠١١:٥١:٠٧١٦:٥٨:٥١١٧:١٧:٤٤٢٣:٠٩:٠٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٤٤:٠١١١:٥١:٢٧١٦:٥٨:٤١١٧:١٧:٣٧٢٣:٠٩:٢١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٤:٥٢١١:٥١:٤٩١٦:٥٨:٣٣١٧:١٧:٣٠٢٣:٠٩:٣٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٥:٤٣١١:٥٢:١١١٦:٥٨:٢٧١٧:١٧:٢٦٢٣:٠٩:٥٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٦:٣٣١١:٥٢:٣٣١٦:٥٨:٢٢١٧:١٧:٢٣٢٣:١٠:١٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٧:٢٢١١:٥٢:٥٦١٦:٥٨:٢٠١٧:١٧:٢٢٢٣:١٠:٣٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٨:١١١١:٥٣:٢٠١٦:٥٨:١٩١٧:١٧:٢٣٢٣:١٠:٥٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٨:٥٩١١:٥٣:٤٥١٦:٥٨:٢٠١٧:١٧:٢٦٢٣:١١:٢١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٩:٤٧١١:٥٤:٠٩١٦:٥٨:٢٣١٧:١٧:٣٠٢٣:١١:٤٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٠:٣٣١١:٥٤:٣٥١٦:٥٨:٢٨١٧:١٧:٣٦٢٣:١٢:٠٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥١:١٩١١:٥٥:٠١١٦:٥٨:٣٤١٧:١٧:٤٤٢٣:١٢:٣٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٢:٠٤١١:٥٥:٢٧١٦:٥٨:٤٢١٧:١٧:٥٣٢٣:١٢:٥٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٢:٤٩١١:٥٥:٥٤١٦:٥٨:٥٢١٧:١٨:٠٤٢٣:١٣:١٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٣:٣٢١١:٥٦:٢١١٦:٥٩:٠٤١٧:١٨:١٧٢٣:١٣:٤٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٤:١٤١١:٥٦:٤٩١٦:٥٩:١٧١٧:١٨:٣١٢٣:١٤:١٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٤:٥٦١١:٥٧:١٧١٦:٥٩:٣٢١٧:١٨:٤٧٢٣:١٤:٣٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٥:٣٦١١:٥٧:٤٥١٦:٥٩:٤٩١٧:١٩:٠٥٢٣:١٥:٠٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٦٠٦:٥٦:١٥١١:٥٨:١٤١٧:٠٠:٠٨١٧:١٩:٢٤٢٣:١٥:٣٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٦:٥٣١١:٥٨:٤٢١٧:٠٠:٢٨١٧:١٩:٤٥٢٣:١٥:٥٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٧:٣٠١١:٥٩:١٢١٧:٠٠:٥٠١٧:٢٠:٠٧٢٣:١٦:٢٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٨:٠٦١١:٥٩:٤١١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:٣١٢٣:١٦:٥٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٥٠٦:٥٨:٤١١٢:٠٠:١٠١٧:٠١:٣٩١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٧:٢٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٩:١٤١٢:٠٠:٤٠١٧:٠٢:٠٥١٧:٢١:٢٣٢٣:١٧:٥٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٩٠٦:٥٩:٤٦١٢:٠١:١٠١٧:٠٢:٣٣١٧:٢١:٥٢٢٣:١٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پوده روستای پوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پوده روستای پوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پوده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پوده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پوده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پوده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پوده

روستای پوده بر روی نقشه

روستای پوده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پوده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پوده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پوده
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پوده + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای پوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پوده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پوده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پوده رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پوده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پوده
زمان پخش اذان مستقیم به افق پوده
جدول اوقات شرعی امروز فردا پوده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پوده دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پوده
زمان پخش اذان آنلاین به افق پوده
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پوده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پوده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو