جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پهرست علیا

بالاده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز پهرست علیا


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٤٤
نیمه شب: ٠٠:١٩:٢٧

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پهرست علیا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای پهرست علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای پهرست علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پهرست علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

بزرگمهر
خود را به هوس نزدیك مكن كه خرد از تو روی برمی تابد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پهرست علیا

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پهرست علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پهرست علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پهرست علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پهرست علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پهرست علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٢:٠٢١٢:٥٤:٠٣١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٣:٤٢٠٠:١٣:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢١:٠٩١٢:٥٣:٥٣١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:١٨٠٠:١٢:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٠:١٧١٢:٥٣:٤٤١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٤:٥٣٠٠:١٢:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٩:٢٥١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:٢٩٠٠:١٢:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٨:٣٥١٢:٥٣:٢٧١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:٠٥٠٠:١٢:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٧:٤٥١٢:٥٣:١٩١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٤١٠٠:١١:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٦:٥٧١٢:٥٣:١٢١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:١٧٠٠:١١:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٦:٠٩١٢:٥٣:٠٥١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٧:٥٣٠٠:١١:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٥:٢٢١٢:٥٢:٥٩١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٣٠٠٠:١١:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٤:٣٧١٢:٥٢:٥٣١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٠٦٠٠:١١:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٣:٥٢١٢:٥٢:٤٨١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٤٣٠٠:١٠:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٣:٠٨١٢:٥٢:٤٤١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:١٩٠٠:١٠:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٢:٢٦١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٣:١٥١٩:٥٠:٥٦٠٠:١٠:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١١:٤٤١٢:٥٢:٣٦١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:٣٢٠٠:١٠:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١١:٠٤١٢:٥٢:٣٣١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:٠٩٠٠:١٠:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٠:٢٤١٢:٥٢:٣١١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٤٦٠٠:١٠:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠١٠٦:٠٩:٤٦١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٢٣٠٠:٠٩:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٩:٠٩١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٥٩٠٠:٠٩:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٨:٣٣١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٣٦٠٠:٠٩:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:١٣٠٠:٠٩:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٤٩٠٠:٠٩:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٦:٥٣١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٢٦٠٠:٠٩:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:٠٢٠٠:٠٩:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٣٨٠٠:٠٩:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٥:٢٤١٢:٥٢:٣٧١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:١٤٠٠:٠٩:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٢:٤١١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٥٠٠٠:٠٩:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٢:٤٥١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٢٦٠٠:٠٩:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٢:٤٩١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٠:٠١٠٠:٠٩:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥٢:٥٤١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٠٩:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پهرست علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پهرست علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پهرست علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پهرست علیا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای پهرست علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پهرست علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پهرست علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای پهرست علیا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای پهرست علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای پهرست علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای پهرست علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پهرست علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پهرست علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پهرست علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای پهرست علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پهرست علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پهرست علیا

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٩:٢١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٩:٢٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٢٣٠٠:١٩:٣٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٦:١٢١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٩:٤٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٦:٤٤١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:١٥٠٠:١٩:٤٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٧:١٦١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٣٩٠٠:١٩:٥٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٢:٣٧١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٠١٠٠:٢٠:٠٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٠:٠٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٢:٣٢١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢٠:٠٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٠:١٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٩:٥٦١٣:٠٢:٢٥١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٢٠:١٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٢:٢١١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢٠:١٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢١:٠٠١٣:٠٢:١٦١٩:٤٣:١١٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٢٠:١٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٢:١٠١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٢٠:٢٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٢:٠٤١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٢٠٠٠:٢٠:٢٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠١:٥٧١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٨:٣٣٠٠:٢٠:٢٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠١:٥٠١٩:٤٠:١١١٩:٥٧:٤٤٠٠:٢٠:١٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠١:٤٢١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٦:٥٤٠٠:٢٠:١٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠١:٣٣١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٠٣٠٠:٢٠:١٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠١:٢٤١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:١١٠٠:٢٠:١٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٥:١١١٣:٠١:١٤١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:١٨٠٠:٢٠:٠٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠١:٠٤١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٢٥٠٠:٢٠:٠٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٠:٥٣١٩:٣٥:١٠١٩:٥٢:٣٠٠٠:٢٠:٠٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٠:٤١١٩:٣٤:١٧١٩:٥١:٣٤٠٠:١٩:٥٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٠:٢٩١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٠:٣٨٠٠:١٩:٤٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٧:٤٣١٣:٠٠:١٦١٩:٣٢:٢٧١٩:٤٩:٤١٠٠:١٩:٤٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٠:٠٣١٩:٣١:٣١١٩:٤٨:٤٣٠٠:١٩:٣٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٢٨:٤٢١٢:٥٩:٥٠١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٧:٤٤٠٠:١٩:٢٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢٩:١١١٢:٥٩:٣٦١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٦:٤٤٠٠:١٩:١٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٢٩:٤١١٢:٥٩:٢١١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٥:٤٤٠٠:١٩:١٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٠:١٠١٢:٥٩:٠٦١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٤:٤٣٠٠:١٩:٠١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پهرست علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پهرست علیا روستای پهرست علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پهرست علیا روستای پهرست علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پهرست علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پهرست علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پهرست علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پهرست علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پهرست علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پهرست علیا

روستای پهرست علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پهرست علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پهرست علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پهرست علیا
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای پهرست علیا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای پهرست علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پهرست علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پهرست علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پهرست علیا رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ پهرست علیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پهرست علیا
جدول اوقات شرعی امروز فردا پهرست علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پهرست علیا
زمان پخش اذان زنده به افق پهرست علیا
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ پهرست علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پهرست علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پهرست علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پهرست علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو