جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پهرست سفلی

بالاده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز پهرست سفلی


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٥٦

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پهرست سفلی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای پهرست سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پهرست سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پهرست سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه پدر و مادر خود را راضی كند، حقیقتاً‌ خداوند را نیز راضی كرده است و كسی كه پدر و مادر خود را خشمگین سازد، حقیقتاً خدا را خشمگین كرده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پهرست سفلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پهرست سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پهرست سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پهرست سفلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پهرست سفلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پهرست سفلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٢:٤٩١٢:٥٦:٢٢١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:١٤٠٠:١٦:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣١:٤٨١٢:٥٦:٠٧١٩:٢٠:٥١١٩:٣٧:٤٨٠٠:١٦:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٠:٤٨١٢:٥٥:٥٣١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:٢١٠٠:١٥:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:١٣٠٦:٢٩:٤٨١٢:٥٥:٣٩١٩:٢١:٥٥١٩:٣٨:٥٥٠٠:١٥:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٥:٢٦١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٢٩٠٠:١٥:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٢٧:٥٠١٢:٥٥:١٣١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٠:٠٣٠٠:١٤:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٦:٥٢١٢:٥٥:٠٠١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٠:٣٨٠٠:١٤:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٤:٤٨١٩:٢٤:٠٥١٩:٤١:١٢٠٠:١٤:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٤:٥٨١٢:٥٤:٣٦١٩:٢٤:٣٨١٩:٤١:٤٧٠٠:١٣:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٤:٠٣١٢:٥٤:٢٥١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:٢١٠٠:١٣:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٣:٠٨١٢:٥٤:١٤١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٢:٥٦٠٠:١٣:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٤:٠٣١٩:٢٦:١٧١٩:٤٣:٣١٠٠:١٣:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢١:٢٠١٢:٥٣:٥٣١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٠٧٠٠:١٢:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٠:٢٧١٢:٥٣:٤٤١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٤:٤٢٠٠:١٢:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:١٨٠٠:١٢:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٨:٤٥١٢:٥٣:٢٦١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٥:٥٤٠٠:١٢:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٧:٥٥١٢:٥٣:١٨١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٦:٢٩٠٠:١١:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٧:٠٦١٢:٥٣:١١١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٠٥٠٠:١١:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٦:١٨١٢:٥٣:٠٤١٩:٣٠:١٢١٩:٤٧:٤٢٠٠:١١:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٥:٣١١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:١٨٠٠:١١:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٤:٤٥١٢:٥٢:٥٢١٩:٣١:٢١١٩:٤٨:٥٥٠٠:١١:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٤:٠٠١٢:٥٢:٤٧١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٣١٠٠:١٠:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٣:١٧١٢:٥٢:٤٢١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٠٨٠٠:١٠:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٢:٣٤١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٤٥٠٠:١٠:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١١:٥٢١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٢١٠٠:١٠:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١١:١٢١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٤:١٣١٩:٥١:٥٨٠٠:١٠:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٣٥٠٠:١٠:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:١٢٠٠:٠٩:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٤٩٠٠:٠٩:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پهرست سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پهرست سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پهرست سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پهرست سفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پهرست سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پهرست سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پهرست سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پهرست سفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای پهرست سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پهرست سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پهرست سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پهرست سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پهرست سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پهرست سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پهرست سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پهرست سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پهرست سفلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٢:٤٣١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٢٤٠٠:٠٩:٠٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٤:٠٦١٢:٥٢:٤٨١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٠٩:٠٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥٢:٥٣١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠٩:٠٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٢:٥٩١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٠٩٠٠:٠٩:٠٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٣:٠٥١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠٩:٠٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٣:١٢١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:١٨٠٠:٠٩:٠٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٣:١٩١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٥١٠٠:٠٩:٠٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٣:٢٦١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٠٩:٠٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠١:٥٠١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٩:١٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠١:٣٦١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٠٩:١٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠١:٢٣١٢:٥٣:٥١١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٠٩:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠١:١١١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٣١٠٠:٠٩:٢٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠١:٠١١٢:٥٤:١٠١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٩:٣٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥٤:٢٠١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٣١٠٠:٠٩:٣٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٤:٣٠١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٠٩:٤٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٠:٣٨١٢:٥٤:٤٠١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٠٩:٤٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٤:٥١١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٠٩:٥٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٠:٢٩١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٠:٠٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٥:١٤١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٠:١٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٥:٢٥١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٠:٢٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٥:٣٧١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٠:٣١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٥:٤٩١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠٠٠٠:١٠:٤١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٠:٢٩١٢:٥٦:٠٢١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٠:٥٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥٦:١٤١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٤٤٠٠:١١:٠٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٠:٣٧١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٠٤٠٠:١١:١٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٠:٤٣١٢:٥٦:٤٠١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٢٤٠٠:١١:٢٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٠:٥١١٢:٥٦:٥٣١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٤٢٠٠:١١:٣٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٧:٠٦١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٥٩٠٠:١١:٥٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠١:٠٩١٢:٥٧:١٩١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:١٦٠٠:١٢:٠٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠١:١٩١٢:٥٧:٣٢١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٣١٠٠:١٢:١٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠١:٣١١٢:٥٧:٤٥١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٤٥٠٠:١٢:٢٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پهرست سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پهرست سفلی روستای پهرست سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پهرست سفلی روستای پهرست سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پهرست سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پهرست سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پهرست سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پهرست سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پهرست سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پهرست سفلی

روستای پهرست سفلی بر روی نقشه

روستای پهرست سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پهرست سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پهرست سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پهرست سفلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پهرست سفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای پهرست سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پهرست سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پهرست سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پهرست سفلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پهرست سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا پهرست سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پهرست سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پهرست سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پهرست سفلی
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پهرست سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پهرست سفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پهرست سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پهرست سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو