جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پهرست سفلی

بالاده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز پهرست سفلی


اذان صبح: ٠٤:٤٤:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:١٠:١٥
نیمه شب: ٠٠:١٨:٤٤

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پهرست سفلی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای پهرست سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای پهرست سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پهرست سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

لئوبوسكالیا
منكر گذشته نمی‌توان شد، ولی گردن به بردگی آن نیز نمی‌باید نهاد. گذشته فقط می‌تواند فردا را تا اندازه‌ای برایمان پیش‌بینی‌پذیر كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پهرست سفلی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پهرست سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پهرست سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پهرست سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پهرست سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پهرست سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٢:٠١١٢:٥٤:٠١١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٣:٤١٠٠:١٣:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢١:٠٨١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:١٦٠٠:١٢:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٠:١٦١٢:٥٣:٤٢١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٥٢٠٠:١٢:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٩:٢٤١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٢٨٠٠:١٢:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٨:٣٤١٢:٥٣:٢٥١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:٠٤٠٠:١٢:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٧:٤٤١٢:٥٣:١٨١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٤٠٠٠:١١:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٦:٥٦١٢:٥٣:١١١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:١٦٠٠:١١:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٦:٠٨١٢:٥٣:٠٤١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٧:٥٢٠٠:١١:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٥:٢١١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:٢٨٠٠:١١:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٤:٣٦١٢:٥٢:٥٢١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:٠٥٠٠:١٠:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٣:٥١١٢:٥٢:٤٧١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٤١٠٠:١٠:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٣:٠٧١٢:٥٢:٤٢١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:١٨٠٠:١٠:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٢:٢٥١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٣:١٤١٩:٥٠:٥٤٠٠:١٠:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١١:٤٣١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٣١٠٠:١٠:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١١:٠٣١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٠٨٠٠:١٠:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٤٤٠٠:٠٩:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٢١٠٠:٠٩:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٩:٠٨١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٣:٥٨٠٠:٠٩:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٣٥٠٠:٠٩:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:١١٠٠:٠٩:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٧:٢٤١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٤٨٠٠:٠٩:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٢٤٠٠:٠٩:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٢:٣١١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٠١٠٠:٠٩:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٥:٥٢١٢:٥٢:٣٣١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٣٧٠٠:٠٩:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٥:٢٣١٢:٥٢:٣٦١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:١٣٠٠:٠٩:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٤٩٠٠:٠٩:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٢:٤٣١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٢٤٠٠:٠٩:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٤:٠٦١٢:٥٢:٤٨١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٠٩:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥٢:٥٣١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پهرست سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پهرست سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پهرست سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پهرست سفلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای پهرست سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پهرست سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پهرست سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای پهرست سفلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای پهرست سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای پهرست سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای پهرست سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پهرست سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پهرست سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پهرست سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پهرست سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پهرست سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پهرست سفلی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠١٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٨:٠١١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٠١٠٠:١٢:٤٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٨:١٤١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:١٢٠٠:١٢:٥٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٨:٢٧١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٣:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥٨:٤٠١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٣١٠٠:١٣:٢٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥٨:٥٣١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٣:٤١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥٩:٠٥١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٣:٥٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٩:١٨١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٤:٠٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٣:٤٥١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٤:٢٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٤:٣٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٤:٥٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٥:٠٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٠:١٧١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٥:٢٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٥١٠٠:١٥:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٥:٥٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٦:٢٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٤١٠٠:١٦:٠٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٣٤٠٠:١٦:١٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٧:١٦١٣:٠١:٠٩١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٦:٣٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠١:١٨١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:١٥٠٠:١٦:٤٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠١:٢٧١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٦:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠١:٣٥١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٧:١٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠١:٤٣١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٣٦٠٠:١٧:٢٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠١:٥٠١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٧:٣٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٠:٠٢١٣:٠١:٥٧١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٠٣٠٠:١٧:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٠:٣١١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٣:٢٢٢٠:١١:٤٤٠٠:١٨:٠١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١١:٠١١٣:٠٢:٠٩١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٢٤٠٠:١٨:١٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:١١:٣١١٣:٠٢:١٤١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٠٢٠٠:١٨:٢٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٢:٠١١٣:٠٢:١٩١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٨:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:١٥٠٠:١٨:٤٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٢:٢٧١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٨:٥٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٢:٣٠١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٩:٠٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٢:٣٣١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٩:١٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پهرست سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پهرست سفلی روستای پهرست سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پهرست سفلی روستای پهرست سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پهرست سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پهرست سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای پهرست سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پهرست سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پهرست سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پهرست سفلی

روستای پهرست سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پهرست سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پهرست سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پهرست سفلی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای پهرست سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای پهرست سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پهرست سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پهرست سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پهرست سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق پهرست سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پهرست سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پهرست سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پهرست سفلی
افق شرعی امروز فردا پهرست سفلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پهرست سفلی دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ پهرست سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پهرست سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پهرست سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو