جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پنگی سفلی

رقیچه | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز پنگی سفلی


اذان صبح: ٠٥:١٤:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٢٣
اذان ظهر: ١١:٤٤:١٣
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٠٢
نیمه شب: ٢٣:٠٠:١٦

شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
٢٢ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پنگی سفلی (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ دی ٩٨ روستای پنگی سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای پنگی سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پنگی سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لاروشفوکو
فقط یک چیز از رسوایی سیاسی بدتر است! گمنامی سیاسی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پنگی سفلی

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پنگی سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پنگی سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پنگی سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پنگی سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پنگی سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٩:٥٤١٢:٣٢:٠٨١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٥٧٢٣:٤٦:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٨:٤٣١٢:٣١:٥٨١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:٥٠٢٣:٤٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٠٦٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣١:٤٨١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:٤٤٢٣:٤٥:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٦:٢٤١٢:٣١:٣٩١٩:١٧:٢٧١٩:٣٦:٣٧٢٣:٤٥:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٥:١٦١٢:٣١:٣٠١٩:١٨:١٨١٩:٣٧:٣٠٢٣:٤٥:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٤:٠٩١٢:٣١:٢٢١٩:١٩:٠٨١٩:٣٨:٢٣٢٣:٤٤:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:١٧٠٥:٤٣:٠٣١٢:٣١:١٤١٩:١٩:٥٨١٩:٣٩:١٧٢٣:٤٤:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤١:٥٨١٢:٣١:٠٧١٩:٢٠:٤٨١٩:٤٠:١٠٢٣:٤٤:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٤٠:٥٤١٢:٣١:٠٠١٩:٢١:٣٩١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٣:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٣٩:٥١١٢:٣٠:٥٤١٩:٢٢:٢٩١٩:٤١:٥٦٢٣:٤٣:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٤١٠٥:٣٨:٥٠١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٤٩٢٣:٤٣:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:١٩٠٥:٣٧:٤٩١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٣:٤٢٢٣:٤٣:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٥٩٠٥:٣٦:٥٠١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٤:٣٥٢٣:٤٢:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٣٥:٥٢١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٥:٢٨٢٣:٤٢:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٢١٠٥:٣٤:٥٥١٢:٣٠:٣١١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٦:٢٠٢٣:٤٢:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٠٤٠٥:٣٤:٠٠١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٧:١٣٢٣:٤٢:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٣٣:٠٦١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٨:١٦١٩:٤٨:٠٥٢٣:٤١:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٣٢:١٣١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٨:٥٧٢٣:٤١:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٢١٠٥:٣١:٢٢١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٩:٤٩٢٣:٤١:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٣٠:٣٢١٢:٣٠:٢٣١٩:٣٠:٤٢١٩:٥٠:٤١٢٣:٤١:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٥٩٠٥:٢٩:٤٣١٢:٣٠:٢٣١٩:٣١:٣١١٩:٥١:٣٢٢٣:٤١:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٥٠٠٥:٢٨:٥٦١٢:٣٠:٢٤١٩:٣٢:١٩١٩:٥٢:٢٣٢٣:٤١:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٤٣٠٥:٢٨:١١١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٣:١٤٢٣:٤٠:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:٣٧٠٥:٢٧:٢٦١٢:٣٠:٢٧١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٤:٠٤٢٣:٤٠:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٣٣٠٥:٢٦:٤٤١٢:٣٠:٢٩١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٤:٥٤٢٣:٤٠:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٦:٣١٠٥:٢٦:٠٣١٢:٣٠:٣٢١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٥:٤٣٢٣:٤٠:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٥:٣٠٠٥:٢٥:٢٣١٢:٣٠:٣٦١٩:٣٦:١٣١٩:٥٦:٣٢٢٣:٤٠:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٤:٣١٠٥:٢٤:٤٥١٢:٣٠:٤٠١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٧:٢٠٢٣:٤٠:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٣:٣٤٠٥:٢٤:٠٩١٢:٣٠:٤٤١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٨:٠٨٢٣:٤٠:١١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٢:٣٩٠٥:٢٣:٣٤١٢:٣٠:٤٩١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٨:٥٦٢٣:٤٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پنگی سفلی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای پنگی سفلی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای پنگی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنگی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای پنگی سفلی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٢:٣٦٠٦:٤٢:٣١١١:٣٥:٢٠١٦:٢٨:١٤١٦:٤٨:٣٠٢٢:٥٠:٣٦
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٤٢:٥٠١١:٣٥:٥٠١٦:٢٨:٥٥١٦:٤٩:١٠٢٢:٥١:٠٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٣:٠٧١١:٣٦:١٩١٦:٢٩:٣٧١٦:٤٩:٥١٢٢:٥١:٣٦
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤٣:٢٢١١:٣٦:٤٨١٦:٣٠:٢٠١٦:٥٠:٣٤٢٢:٥٢:٠٦
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٣:٥٢٠٦:٤٣:٣٥١١:٣٧:١٧١٦:٣١:٠٥١٦:٥١:١٨٢٢:٥٢:٣٦
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٣:٤٦١١:٣٧:٤٥١٦:٣١:٥١١٦:٥٢:٠٢٢٢:٥٣:٠٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٣:٥٦١١:٣٨:١٣١٦:٣٢:٣٨١٦:٥٢:٤٨٢٢:٥٣:٣٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤٤:٠٣١١:٣٨:٤١١٦:٣٣:٢٧١٦:٥٣:٣٦٢٢:٥٤:٠٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٤:٠٩١١:٣٩:٠٨١٦:٣٤:١٦١٦:٥٤:٢٤٢٢:٥٤:٣٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٤:١٢١١:٣٩:٣٥١٦:٣٥:٠٧١٦:٥٥:١٣٢٢:٥٥:٠٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٤:١٤١١:٤٠:٠١١٦:٣٥:٥٩١٦:٥٦:٠٣٢٢:٥٥:٣٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٤:١٣١١:٤٠:٢٧١٦:٣٦:٥١١٦:٥٦:٥٤٢٢:٥٦:٠٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٤:١١١١:٤٠:٥٢١٦:٣٧:٤٥١٦:٥٧:٤٥٢٢:٥٦:٢٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٥:١١٠٦:٤٤:٠٧١١:٤١:١٧١٦:٣٨:٣٩١٦:٥٨:٣٨٢٢:٥٦:٥٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٥:١١٠٦:٤٤:٠١١١:٤١:٤١١٦:٣٩:٣٤١٦:٥٩:٣١٢٢:٥٧:٢٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٣:٥٢١١:٤٢:٠٤١٦:٤٠:٣٠١٧:٠٠:٢٥٢٢:٥٧:٤٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٣:٤٢١١:٤٢:٢٧١٦:٤١:٢٧١٧:٠١:٢٠٢٢:٥٨:١٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٥:٠٢٠٦:٤٣:٣٠١١:٤٢:٥٠١٦:٤٢:٢٤١٧:٠٢:١٥٢٢:٥٨:٤٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٣:١٦١١:٤٣:١٢١٦:٤٣:٢٢١٧:٠٣:١١٢٢:٥٩:٠٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٣:٠٠١١:٤٣:٣٣١٦:٤٤:٢١١٧:٠٤:٠٨٢٢:٥٩:٢٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٢:٤٣١١:٤٣:٥٣١٦:٤٥:٢٠١٧:٠٥:٠٥٢٢:٥٩:٥٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٢:٢٣١١:٤٤:١٣١٦:٤٦:٢٠١٧:٠٦:٠٢٢٣:٠٠:١٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٢:٠١١١:٤٤:٣٢١٦:٤٧:٢٠١٧:٠٧:٠٠٢٣:٠٠:٣٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤١:٣٨١١:٤٤:٥١١٦:٤٨:٢١١٧:٠٧:٥٩٢٣:٠١:٠١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤١:١٣١١:٤٥:٠٨١٦:٤٩:٢٢١٧:٠٨:٥٧٢٣:٠١:٢٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٣:٢١٠٦:٤٠:٤٦١١:٤٥:٢٥١٦:٥٠:٢٣١٧:٠٩:٥٦٢٣:٠١:٤٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٣:٠١٠٦:٤٠:١٧١١:٤٥:٤١١٦:٥١:٢٥١٧:١٠:٥٦٢٣:٠٢:٠٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٩:٤٦١١:٤٥:٥٧١٦:٥٢:٢٧١٧:١١:٥٥٢٣:٠٢:٢١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٩:١٤١١:٤٦:١١١٦:٥٣:٢٩١٧:١٢:٥٥٢٣:٠٢:٣٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٨:٣٩١١:٤٦:٢٥١٦:٥٤:٣٢١٧:١٣:٥٥٢٣:٠٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای پنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پنگی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنگی سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پنگی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای پنگی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنگی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پنگی سفلی

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٤٠:٠١١١:٣٢:٢١١٦:٢٤:٤٢١٦:٤٥:٠٠٢٢:٤٧:٣٥
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٤٠:٣٠١١:٣٢:٥١١٦:٢٥:١٣١٦:٤٥:٣١٢٢:٤٨:٠٥
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٤٠:٥٨١١:٣٣:٢١١٦:٢٥:٤٦١٦:٤٦:٠٤٢٢:٤٨:٣٥
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٢٤٠٦:٤١:٢٤١١:٣٣:٥١١٦:٢٦:٢١١٦:٤٦:٣٨٢٢:٤٩:٠٥
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٤١:٤٨١١:٣٤:٢١١٦:٢٦:٥٧١٦:٤٧:١٤٢٢:٤٩:٣٥
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:١٣٠٦:٤٢:١٠١١:٣٤:٥١١٦:٢٧:٣٥١٦:٤٧:٥١٢٢:٥٠:٠٥
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٤٢:٣١١١:٣٥:٢٠١٦:٢٨:١٤١٦:٤٨:٣٠٢٢:٥٠:٣٦
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٤٢:٥٠١١:٣٥:٥٠١٦:٢٨:٥٥١٦:٤٩:١٠٢٢:٥١:٠٦
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٣:٠٧١١:٣٦:١٩١٦:٢٩:٣٧١٦:٤٩:٥١٢٢:٥١:٣٦
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤٣:٢٢١١:٣٦:٤٨١٦:٣٠:٢٠١٦:٥٠:٣٤٢٢:٥٢:٠٦
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٢٠٦:٤٣:٣٥١١:٣٧:١٧١٦:٣١:٠٥١٦:٥١:١٨٢٢:٥٢:٣٦
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٣:٤٦١١:٣٧:٤٥١٦:٣١:٥١١٦:٥٢:٠٢٢٢:٥٣:٠٦
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٣:٥٦١١:٣٨:١٣١٦:٣٢:٣٨١٦:٥٢:٤٨٢٢:٥٣:٣٦
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤٤:٠٣١١:٣٨:٤١١٦:٣٣:٢٧١٦:٥٣:٣٦٢٢:٥٤:٠٥
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٤:٠٩١١:٣٩:٠٨١٦:٣٤:١٦١٦:٥٤:٢٤٢٢:٥٤:٣٥
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٤:١٢١١:٣٩:٣٥١٦:٣٥:٠٧١٦:٥٥:١٣٢٢:٥٥:٠٣
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٤:١٤١١:٤٠:٠١١٦:٣٥:٥٩١٦:٥٦:٠٣٢٢:٥٥:٣٢
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٤:١٣١١:٤٠:٢٧١٦:٣٦:٥١١٦:٥٦:٥٤٢٢:٥٦:٠٠
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٤:١١١١:٤٠:٥٢١٦:٣٧:٤٥١٦:٥٧:٤٥٢٢:٥٦:٢٨
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١١٠٦:٤٤:٠٧١١:٤١:١٧١٦:٣٨:٣٩١٦:٥٨:٣٨٢٢:٥٦:٥٥
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١١٠٦:٤٤:٠١١١:٤١:٤١١٦:٣٩:٣٤١٦:٥٩:٣١٢٢:٥٧:٢٢
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٣:٥٢١١:٤٢:٠٤١٦:٤٠:٣٠١٧:٠٠:٢٥٢٢:٥٧:٤٩
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٣:٤٢١١:٤٢:٢٧١٦:٤١:٢٧١٧:٠١:٢٠٢٢:٥٨:١٤
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٤٣:٣٠١١:٤٢:٥٠١٦:٤٢:٢٤١٧:٠٢:١٥٢٢:٥٨:٤٠
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٣:١٦١١:٤٣:١٢١٦:٤٣:٢٢١٧:٠٣:١١٢٢:٥٩:٠٥
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٣:٠٠١١:٤٣:٣٣١٦:٤٤:٢١١٧:٠٤:٠٨٢٢:٥٩:٢٩
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٢:٤٣١١:٤٣:٥٣١٦:٤٥:٢٠١٧:٠٥:٠٥٢٢:٥٩:٥٣
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٢:٢٣١١:٤٤:١٣١٦:٤٦:٢٠١٧:٠٦:٠٢٢٣:٠٠:١٦
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٢:٠١١١:٤٤:٣٢١٦:٤٧:٢٠١٧:٠٧:٠٠٢٣:٠٠:٣٩
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤١:٣٨١١:٤٤:٥١١٦:٤٨:٢١١٧:٠٧:٥٩٢٣:٠١:٠١

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پنگی سفلی روستای پنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پنگی سفلی روستای پنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پنگی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنگی سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پنگی سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پنگی سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پنگی سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پنگی سفلی

روستای پنگی سفلی بر روی نقشه

روستای پنگی سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پنگی سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پنگی سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پنگی سفلی
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای پنگی سفلی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای پنگی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پنگی سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پنگی سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پنگی سفلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پنگی سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق پنگی سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پنگی سفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پنگی سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا پنگی سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق پنگی سفلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پنگی سفلی
افق شرعی امروز فردا پنگی سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پنگی سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو