جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پنگی سفلی

رقیچه | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز پنگی سفلی

اذان صبح: ٠٤:١٦:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٠١
اذان ظهر: ١٢:٣٩:١١
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٢:٥٠

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پنگی سفلی (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای پنگی سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای پنگی سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پنگی سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

استیو چندلر
اگر در این اندیشه باشیم كه برای زندگی كردن، یك دنیا زمان داریم، دچار اشتباه محض شده‌ایم و زمانهای خود را از دست داده‌ایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پنگی سفلی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پنگی سفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پنگی سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پنگی سفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پنگی سفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پنگی سفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٢:٤٨١٢:٣٤:١٨١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٤:٥٩٢٣:٤٩:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠١:٢٩١٢:٣٤:٠٤١٩:٠٧:١٣١٩:٢٥:٥١٢٣:٤٩:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٠:١١١٢:٣٣:٤٩١٩:٠٨:٠٣١٩:٢٦:٤٤٢٣:٤٩:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:١١٠٥:٥٨:٥٣١٢:٣٣:٣٦١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٧:٣٦٢٣:٤٨:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٧:٣٦١٢:٣٣:٢٢١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٨:٢٨٢٣:٤٨:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٦:٢٠١٢:٣٣:٠٩١٩:١٠:٣٣١٩:٢٩:٢١٢٣:٤٨:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٥:٠٥١٢:٣٢:٥٦١٩:١١:٢٣١٩:٣٠:١٣٢٣:٤٧:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٣:٥٠١٢:٣٢:٤٤١٩:١٢:١٣١٩:٣١:٠٦٢٣:٤٧:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٢:٣٢١٩:١٣:٠٣١٩:٣١:٥٨٢٣:٤٧:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥١:٢٣١٢:٣٢:٢١١٩:١٣:٥٣١٩:٣٢:٥١٢٣:٤٦:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٠:١١١٢:٣٢:١٠١٩:١٤:٤٣١٩:٣٣:٤٤٢٣:٤٦:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٥٦٠٥:٤٩:٠٠١٢:٣٢:٠٠١٩:١٥:٣٣١٩:٣٤:٣٧٢٣:٤٦:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٧:٤٩١٢:٣١:٥٠١٩:١٦:٢٤١٩:٣٥:٣٠٢٣:٤٥:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤٦:٤٠١٢:٣١:٤٠١٩:١٧:١٤١٩:٣٦:٢٣٢٣:٤٥:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٥:٣١١٢:٣١:٣١١٩:١٨:٠٤١٩:٣٧:١٦٢٣:٤٥:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٠٣٠٥:٤٤:٢٤١٢:٣١:٢٣١٩:١٨:٥٤١٩:٣٨:٠٩٢٣:٤٤:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٣:١٨١٢:٣١:١٥١٩:١٩:٤٤١٩:٣٩:٠٢٢٣:٤٤:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:١١٠٥:٤٢:١٢١٢:٣١:٠٧١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٩:٥٥٢٣:٤٤:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٤١:٠٨١٢:٣١:٠٠١٩:٢١:٢٥١٩:٤٠:٤٨٢٣:٤٣:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٤٠:٠٥١٢:٣٠:٥٤١٩:٢٢:١٥١٩:٤١:٤٢٢٣:٤٣:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٣٩:٠٣١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٢:٣٥٢٣:٤٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٣٨:٠٣١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٣:٢٨٢٣:٤٣:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:١٧٠٥:٣٧:٠٣١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٤:٢١٢٣:٤٢:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٣٦:٠٥١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٥:١٤٢٣:٤٢:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٣٥:٠٨١٢:٣٠:٣١١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٦:٠٧٢٣:٤٢:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٢٢٠٥:٣٤:١٣١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:٥٩٢٣:٤٢:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٠٦٠٥:٣٣:١٨١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٥٢٢٣:٤١:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٥١٠٥:٣٢:٢٥١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٨:٤٤٢٣:٤١:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٣٨٠٥:٣١:٣٤١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٩:٣٦٢٣:٤١:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پنگی سفلی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای پنگی سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پنگی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنگی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای پنگی سفلی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای پنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای پنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای پنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پنگی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنگی سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پنگی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای پنگی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنگی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پنگی سفلی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای پنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پنگی سفلی روستای پنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پنگی سفلی روستای پنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پنگی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنگی سفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پنگی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنگی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنگی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پنگی سفلی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٤٠٥:٣٤:٤٤١٢:٤٠:٣١١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٦:١١٢٣:٥٠:٤٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٩٠٥:٣٥:٢٧١٢:٤٠:٣٣١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٥:٢٨٢٣:٥٠:٥٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٦:١١١٢:٤٠:٣٤١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٤:٤٣٢٣:٥١:٠٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٣٦:٥٦١٢:٤٠:٣٥١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:٥٦٢٣:٥١:١٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٣٧:٤١١٢:٤٠:٣٥١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٣:٠٧٢٣:٥١:٢٧
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥١٠٥:٣٨:٢٦١٢:٤٠:٣٤١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٢:١٨٢٣:٥١:٣٧
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٣٩:١١١٢:٤٠:٣٣١٩:٤١:٢٧٢٠:٠١:٢٦٢٣:٥١:٤٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٣٩:٥٧١٢:٤٠:٣١١٩:٤٠:٣٧٢٠:٠٠:٣٣٢٣:٥١:٥٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٢٠٥:٤٠:٤٢١٢:٤٠:٢٩١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٩:٣٩٢٣:٥٢:٠٣
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٤١:٢٨١٢:٤٠:٢٥١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٨:٤٣٢٣:٥٢:١٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٤٢:١٥١٢:٤٠:٢٢١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٧:٤٦٢٣:٥٢:١٧
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٤٣:٠١١٢:٤٠:١٧١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٦:٤٨٢٣:٥٢:٢٣
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٣:٤٧١٢:٤٠:١٢١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٥:٤٨٢٣:٥٢:٢٩
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤٤:٣٤١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٤:٤٧٢٣:٥٢:٣٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٥:٢٠١٢:٤٠:٠٠١٩:٣٤:١٠١٩:٥٣:٤٤٢٣:٥٢:٣٨
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٦:٠٧١٢:٣٩:٥٤١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٢:٤٠٢٣:٥٢:٤٢
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣٩:٤٦١٩:٣٢:٠٧١٩:٥١:٣٦٢٣:٥٢:٤٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٩:٣٨١٩:٣١:٠٤١٩:٥٠:٣٠٢٣:٥٢:٤٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٠٠٥:٤٨:٢٨١٢:٣٩:٣٠١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:٢٢٢٣:٥٢:٤٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٩:٢١١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٨:١٤٢٣:٥٢:٥٠
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٥٠٥:٥٠:٠١١٢:٣٩:١١١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:٠٥٢٣:٥٢:٥٠
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٠:٤٨١٢:٣٩:٠١١٩:٢٦:٤١١٩:٤٥:٥٤٢٣:٥٢:٥٠
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥١:٣٥١٢:٣٨:٥٠١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٤:٤٣٢٣:٥٢:٤٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٢:٢٢١٢:٣٨:٣٩١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٣:٣٠٢٣:٥٢:٤٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٨:٢٧١٩:٢٣:١٢١٩:٤٢:١٧٢٣:٥٢:٤٥
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣٨:١٥١٩:٢٢:٠٠١٩:٤١:٠٣٢٣:٥٢:٤٢
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥٤:٤٣١٢:٣٨:٠٢١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٩:٤٧٢٣:٥٢:٣٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٥:٣٠١٢:٣٧:٤٩١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:٣١٢٣:٥٢:٣٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٦:١٦١٢:٣٧:٣٥١٩:١٨:٢٠١٩:٣٧:١٤٢٣:٥٢:٢٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٧:٠٣١٢:٣٧:٢١١٩:١٧:٠٥١٩:٣٥:٥٦٢٣:٥٢:٢٤
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٥٧:٤٩١٢:٣٧:٠٦١٩:١٥:٤٩١٩:٣٤:٣٨٢٣:٥٢:١٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پنگی سفلی روستای پنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پنگی سفلی روستای پنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پنگی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنگی سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پنگی سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پنگی سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پنگی سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پنگی سفلی

روستای پنگی سفلی بر روی نقشه

روستای پنگی سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پنگی سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پنگی سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پنگی سفلی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای پنگی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای پنگی سفلی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای پنگی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پنگی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پنگی سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پنگی سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پنگی سفلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پنگی سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پنگی سفلی
افق شرعی امروز فردا پنگی سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق پنگی سفلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پنگی سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پنگی سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق پنگی سفلی
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پنگی سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پنگی سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو