جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پنج پیکر

جعفربای جنوبی | ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز پنج پیکر


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٢١
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٠٢
نیمه شب: ٠٠:١١:١٦

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پنج پیکر (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای پنج پیکر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پنج پیکر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پنج پیکر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
مدارا كردن با مردم، صدقه است. (زیرا انسان مهربانی را به دیگران بذل می¬كند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای پنج پیکر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پنج پیکر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پنج پیکر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پنج پیکر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پنج پیکر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پنج پیکر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥١:١٧١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٦:٣٥٠٠:٠٤:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥١:٠٨١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٧:٣١٠٠:٠٣:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٨:٢٧٠٠:٠٣:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٩:٢٤٠٠:٠٣:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠١:١٦١٢:٥٠:٤١١٩:٤٠:٤٢٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٠٢:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٠:٣٤١٩:٤١:٣٥٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٢:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٢:١٣٠٠:٠٢:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٧:٥٢١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٠٢:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٠:١٤١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٠١:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٥:٤٢١٢:٥٠:٠٨١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٥:٠١٠٠:٠١:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٤٧٠٥:٥٤:٣٩١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٠١:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٢٢٠٥:٥٣:٣٧١٢:٤٩:٥٨١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٠٠:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٥٨٠٥:٥٢:٣٦١٢:٤٩:٥٤١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٠٠:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٣٥٠٥:٥١:٣٧١٢:٤٩:٥١١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٠٠:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:١٤٠٥:٥٠:٣٩١٢:٤٩:٤٨١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٠٠:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٥٣٠٥:٤٩:٤٢١٢:٤٩:٤٦١٩:٥٠:٢١٢٠:١٠:٣٥٢٣:٥٩:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٨:٤٧١٢:٤٩:٤٤١٩:٥١:١٣٢٠:١١:٣٠٢٣:٥٩:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤٧:٥٣١٢:٤٩:٤٣١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٢:٢٤٢٣:٥٩:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٤٧:٠٠١٢:٤٩:٤٣١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٣:١٩٢٣:٥٩:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٤٦:٠٩١٢:٤٩:٤٣١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٤:١٣٢٣:٥٩:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٤٥:١٩١٢:٤٩:٤٣١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٥:٠٧٢٣:٥٨:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٤٤:٣١١٢:٤٩:٤٥١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٦:٠٠٢٣:٥٨:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:١٠٠٥:٤٣:٤٥١٢:٤٩:٤٦١٩:٥٦:١٦٢٠:١٦:٥٣٢٣:٥٨:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:٠١٠٥:٤٣:٠٠١٢:٤٩:٤٩١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٧:٤٥٢٣:٥٨:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:٥٤٠٥:٤٢:١٧١٢:٤٩:٥٢١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٨:٣٧٢٣:٥٨:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٤٩٠٥:٤١:٣٥١٢:٤٩:٥٥١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٩:٢٨٢٣:٥٨:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٤٦٠٥:٤٠:٥٥١٢:٤٩:٥٩١٩:٥٩:٣٠٢٠:٢٠:١٩٢٣:٥٨:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٤٠:١٦١٢:٥٠:٠٤٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢١:٠٩٢٣:٥٨:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٤٦٠٥:٣٩:٣٩١٢:٥٠:٠٩٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢١:٥٩٢٣:٥٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنج پیکر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنج پیکر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنج پیکر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پنج پیکر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پنج پیکر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنج پیکر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنج پیکر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پنج پیکر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٧:٤٨١٢:٥٨:٥٧١٩:١٠:٤٢١٩:٢٩:٠٨٠٠:١٥:٣٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٦:١٩١٢:٥٨:٣٩١٩:١١:٣٥١٩:٣٠:٠٢٠٠:١٥:٠٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٤:٥٠١٢:٥٨:٢١١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:٥٦٠٠:١٤:٤٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٣:٢٢١٢:٥٨:٠٣١٩:١٣:٢١١٩:٣١:٥٠٠٠:١٤:٢٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤١:٥٣١٢:٥٧:٤٥١٩:١٤:١٣١٩:٣٢:٤٤٠٠:١٣:٥٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤٠:٢٤١٢:٥٧:٢٧١٩:١٥:٠٦١٩:٣٣:٣٨٠٠:١٣:٣٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٨:٥٦١٢:٥٧:٠٩١٩:١٥:٥٩١٩:٣٤:٣٢٠٠:١٣:١٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٧:٢٨١٢:٥٦:٥١١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:٢٦٠٠:١٢:٥٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٦:٠١١٢:٥٦:٣٤١٩:١٧:٤٤١٩:٣٦:٢٠٠٠:١٢:٢٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٤:٣٣١٢:٥٦:١٦١٩:١٨:٣٦١٩:٣٧:١٤٠٠:١٢:٠٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٣:٠٦١٢:٥٥:٥٩١٩:١٩:٢٩١٩:٣٨:٠٨٠٠:١١:٣٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣١:٣٩١٢:٥٥:٤٢١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٠٢٠٠:١١:١٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣٠:١٣١٢:٥٥:٢٥١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:٥٧٠٠:١٠:٥٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٨:٤٧١٢:٥٥:٠٨١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٥١٠٠:١٠:٢٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٧:٢٢١٢:٥٤:٥٢١٩:٢٢:٥٩١٩:٤١:٤٦٠٠:١٠:٠٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٥:٥٧١٢:٥٤:٣٦١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠٩:٤٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٤:٣٢١٢:٥٤:٢٠١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٣:٣٥٠٠:٠٩:١٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٣:٠٨١٢:٥٤:٠٤١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٤:٣٠٠٠:٠٨:٥٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢١:٤٥١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٥:٢٥٠٠:٠٨:٣٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٦:٢٠٠٠:٠٨:٠٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٣:٢٠١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:١٥٠٠:٠٧:٤٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٧:٣٩١٢:٥٣:٠٦١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:١١٠٠:٠٧:٢٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٦:١٨١٢:٥٢:٥٢١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٩:٠٦٠٠:٠٧:٠٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:٠٢٠٠:٠٦:٤٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٣:٣٩١٢:٥٢:٢٦١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٥٨٠٠:٠٦:١٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٢:٢١١٢:٥٢:١٣١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٥٤٠٠:٠٥:٥٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:١٠٠٦:١١:٠٣١٢:٥٢:٠١١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠٥:٣٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥١:٤٩١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:٤٦٠٠:٠٥:١٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٨:٣١١٢:٥١:٣٨١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٤:٤٢٠٠:٠٤:٥٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٧:١٦١٢:٥١:٢٨١٩:٣٦:١٥١٩:٥٥:٣٨٠٠:٠٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای پنج پیکر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پنج پیکر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پنج پیکر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پنج پیکر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنج پیکر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پنج پیکر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنج پیکر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنج پیکر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پنج پیکر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٦:٤٣١٢:٠٠:٤٤١٨:٠٥:٢٢١٨:٢٣:٤٥٢٣:٤٧:٤٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٥:١٤١٣:٠٠:٢٧١٩:٠٦:١٦١٩:٢٤:٣٩٠٠:١٧:١٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٣:٤٥١٣:٠٠:٠٩١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٥:٣٣٠٠:١٦:٥٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٢:١٦١٢:٥٩:٥١١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٦:٢٧٠٠:١٦:٣٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٠:٤٦١٢:٥٩:٣٣١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٧:٢١٠٠:١٦:١٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٩:١٧١٢:٥٩:١٥١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٨:١٥٠٠:١٥:٥٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٧:٤٨١٢:٥٨:٥٧١٩:١٠:٤٢١٩:٢٩:٠٨٠٠:١٥:٣٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٦:١٩١٢:٥٨:٣٩١٩:١١:٣٥١٩:٣٠:٠٢٠٠:١٥:٠٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٤:٥٠١٢:٥٨:٢١١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:٥٦٠٠:١٤:٤٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٣:٢٢١٢:٥٨:٠٣١٩:١٣:٢١١٩:٣١:٥٠٠٠:١٤:٢٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤١:٥٣١٢:٥٧:٤٥١٩:١٤:١٣١٩:٣٢:٤٤٠٠:١٣:٥٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤٠:٢٤١٢:٥٧:٢٧١٩:١٥:٠٦١٩:٣٣:٣٨٠٠:١٣:٣٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٨:٥٦١٢:٥٧:٠٩١٩:١٥:٥٩١٩:٣٤:٣٢٠٠:١٣:١٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٧:٢٨١٢:٥٦:٥١١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:٢٦٠٠:١٢:٥٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٦:٠١١٢:٥٦:٣٤١٩:١٧:٤٤١٩:٣٦:٢٠٠٠:١٢:٢٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٤:٣٣١٢:٥٦:١٦١٩:١٨:٣٦١٩:٣٧:١٤٠٠:١٢:٠٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٣:٠٦١٢:٥٥:٥٩١٩:١٩:٢٩١٩:٣٨:٠٨٠٠:١١:٣٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣١:٣٩١٢:٥٥:٤٢١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٠٢٠٠:١١:١٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣٠:١٣١٢:٥٥:٢٥١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:٥٧٠٠:١٠:٥٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٨:٤٧١٢:٥٥:٠٨١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٥١٠٠:١٠:٢٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٧:٢٢١٢:٥٤:٥٢١٩:٢٢:٥٩١٩:٤١:٤٦٠٠:١٠:٠٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٥:٥٧١٢:٥٤:٣٦١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠٩:٤٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٤:٣٢١٢:٥٤:٢٠١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٣:٣٥٠٠:٠٩:١٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٣:٠٨١٢:٥٤:٠٤١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٤:٣٠٠٠:٠٨:٥٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢١:٤٥١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٥:٢٥٠٠:٠٨:٣٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٦:٢٠٠٠:٠٨:٠٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٣:٢٠١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:١٥٠٠:٠٧:٤٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٧:٣٩١٢:٥٣:٠٦١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:١١٠٠:٠٧:٢٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٦:١٨١٢:٥٢:٥٢١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٩:٠٦٠٠:٠٧:٠٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:٠٢٠٠:٠٦:٤٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٣:٣٩١٢:٥٢:٢٦١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٥٨٠٠:٠٦:١٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پنج پیکر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پنج پیکر روستای پنج پیکر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پنج پیکر روستای پنج پیکر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پنج پیکر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنج پیکر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پنج پیکر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پنج پیکر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پنج پیکر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پنج پیکر

روستای پنج پیکر بر روی نقشه

روستای پنج پیکر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پنج پیکر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پنج پیکر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پنج پیکر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پنج پیکر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای پنج پیکر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پنج پیکر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پنج پیکر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پنج پیکر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پنج پیکر
افق شرعی امروز فردا پنج پیکر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پنج پیکر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پنج پیکر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق پنج پیکر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پنج پیکر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پنج پیکر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا پنج پیکر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پنج پیکر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو