جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پنج برار

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز پنج برار


اذان صبح: ٠٥:٥٤:٤١
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٣١:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٣٥
اذان مغرب: ١٨:٠٣:١٧
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٢٨

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پنج برار (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای پنج برار)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای پنج برار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پنج برار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
لازم نیست آدم از كوهی بالا رود تا بفهمد بلند است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پنج برار

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پنج برار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پنج برار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پنج برار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پنج برار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پنج برار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٩:١٣١٣:١٧:٢٤١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٢٤٠٠:٣٣:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٨:٠٨١٣:١٧:١٤١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:١٠٠٠:٣٣:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٧:٠٥١٣:١٧:٠٤١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٥:٥٧٠٠:٣٢:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٦:٠٢١٣:١٦:٥٥١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٤٣٠٠:٣٢:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٥:٠٠١٣:١٦:٤٦١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٣٠٠٠:٣٢:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٣:٥٩١٣:١٦:٣٨١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:١٧٠٠:٣٢:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٢:٥٩١٣:١٦:٣٠٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٠٣٠٠:٣١:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٢:٠٠١٣:١٦:٢٣٢٠:٠١:١٤٢٠:١٩:٥٠٠٠:٣١:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٨٠٦:٣١:٠٣١٣:١٦:١٦٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٣١:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٣٠:٠٦١٣:١٦:١٠٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٢٤٠٠:٣١:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٩:١٠١٣:١٦:٠٥٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:١١٠٠:٣٠:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٨:١٦١٣:١٥:٥٩٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٣٠:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٥:٥٥٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٣٠:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٦:٣٠١٣:١٥:٥١٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٣١٠٠:٣٠:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٥:٣٩١٣:١٥:٤٨٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:١٧٠٠:٣٠:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٤:٤٩١٣:١٥:٤٥٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٢٩:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٤:٠١١٣:١٥:٤٢٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٩:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٣:١٤١٣:١٥:٤١٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢٩:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٥:٤٠٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٢٩:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢١:٤٣١٣:١٥:٣٩٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٩:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١٩٠٦:٢١:٠٠١٣:١٥:٣٩٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٩:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٠:١٨١٣:١٥:٤٠٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢٨:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٩:٣٧١٣:١٥:٤١٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٨:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٨:٥٨١٣:١٥:٤٣٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢٨:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٨:٢١١٣:١٥:٤٦٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٨:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٧:٤٤١٣:١٥:٤٩٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٧:١٠١٣:١٥:٥٢٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٨:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٦:٣٦١٣:١٥:٥٦٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٨:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٦:٠٤١٣:١٦:٠١٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٢٨:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٥:٣٤١٣:١٦:٠٦٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٢٨:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنج برار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنج برار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنج برار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پنج برار

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای پنج برار

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای پنج برار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنج برار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای پنج برار

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:٤٥٠٧:٢٠:٢٥١٢:٢٠:٣٨١٧:٢٠:٥٤١٧:٤٠:٢١٢٣:٣٧:٣١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٤:٠٧٠٧:٢٠:٤٥١٢:٢١:٠٧١٧:٢١:٣٤١٧:٤١:٠٠٢٣:٣٨:٠١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٤:٢٨٠٧:٢١:٠٣١٢:٢١:٣٦١٧:٢٢:١٤١٧:٤١:٤٠٢٣:٣٨:٣١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:٤٨٠٧:٢١:٢٠١٢:٢٢:٠٥١٧:٢٢:٥٦١٧:٤٢:٢١٢٣:٣٩:٠١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٥:٠٦٠٧:٢١:٣٥١٢:٢٢:٣٤١٧:٢٣:٣٩١٧:٤٣:٠٣٢٣:٣٩:٣١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٥:٢٣٠٧:٢١:٤٨١٢:٢٣:٠٢١٧:٢٤:٢٣١٧:٤٣:٤٦٢٣:٤٠:٠١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢١:٥٩١٢:٢٣:٣٠١٧:٢٥:٠٩١٧:٤٤:٣٠٢٣:٤٠:٣٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:٥٢٠٧:٢٢:٠٩١٢:٢٣:٥٨١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٥:١٥٢٣:٤٠:٥٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢٢:١٧١٢:٢٤:٢٥١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٦:٠١٢٣:٤١:٢٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٦:١٥٠٧:٢٢:٢٣١٢:٢٤:٥٢١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٦:٤٧٢٣:٤١:٥٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢٢:٢٧١٢:٢٥:١٨١٧:٢٨:١٩١٧:٤٧:٣٥٢٣:٤٢:٢٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٦:٣٢٠٧:٢٢:٣٠١٢:٢٥:٤٤١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٨:٢٣٢٣:٤٢:٥٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:٣٨٠٧:٢٢:٣١١٢:٢٦:٠٩١٧:٢٩:٥٩١٧:٤٩:١٢٢٣:٤٣:٢١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٦:٤٣٠٧:٢٢:٢٩١٢:٢٦:٣٤١٧:٣٠:٥٠١٧:٥٠:٠١٢٣:٤٣:٤٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:٤٦٠٧:٢٢:٢٦١٢:٢٦:٥٨١٧:٣١:٤١١٧:٥٠:٥١٢٣:٤٤:١٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:٤٨٠٧:٢٢:٢٢١٢:٢٧:٢٢١٧:٣٢:٣٤١٧:٥١:٤٢٢٣:٤٤:٤١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٦:٤٨٠٧:٢٢:١٥١٢:٢٧:٤٥١٧:٣٣:٢٧١٧:٥٢:٣٣٢٣:٤٥:٠٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٦:٤٦٠٧:٢٢:٠٧١٢:٢٨:٠٧١٧:٣٤:٢٠١٧:٥٣:٢٥٢٣:٤٥:٣٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٦:٤٣٠٧:٢١:٥٧١٢:٢٨:٢٩١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:١٧٢٣:٤٥:٥٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:٣٨٠٧:٢١:٤٥١٢:٢٨:٥٠١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٥:١٠٢٣:٤٦:٢٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٦:٣٢٠٧:٢١:٣١١٢:٢٩:١٠١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٦:٠٣٢٣:٤٦:٤٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢١:١٦١٢:٢٩:٣٠١٧:٣٨:٠٠١٧:٥٦:٥٦٢٣:٤٧:٠٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٦:١٤٠٧:٢٠:٥٩١٢:٢٩:٤٩١٧:٣٨:٥٥١٧:٥٧:٥٠٢٣:٤٧:٢٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٦:٠٢٠٧:٢٠:٤٠١٢:٣٠:٠٧١٧:٣٩:٥١١٧:٥٨:٤٤٢٣:٤٧:٥٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٠:١٩١٢:٣٠:٢٥١٧:٤٠:٤٨١٧:٥٩:٣٨٢٣:٤٨:١١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٥:٣٥٠٧:١٩:٥٧١٢:٣٠:٤٢١٧:٤١:٤٤١٨:٠٠:٣٣٢٣:٤٨:٣٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٥:١٩٠٧:١٩:٣٣١٢:٣٠:٥٨١٧:٤٢:٤١١٨:٠١:٢٧٢٣:٤٨:٥١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٥:٠١٠٧:١٩:٠٧١٢:٣١:١٤١٧:٤٣:٣٨١٨:٠٢:٢٢٢٣:٤٩:١٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:٤١٠٧:١٨:٤٠١٢:٣١:٢٨١٧:٤٤:٣٥١٨:٠٣:١٧٢٣:٤٩:٢٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:٢٠٠٧:١٨:١١١٢:٣١:٤٢١٧:٤٥:٣٢١٨:٠٤:١٢٢٣:٤٩:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای پنج برار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پنج برار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پنج برار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پنج برار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنج برار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای پنج برار

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای پنج برار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنج برار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای پنج برار

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٠:١٩١٢:٣٠:٢٥١٧:٤٠:٤٨١٧:٥٩:٣٨٢٣:٤٨:١١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٥٠٧:١٩:٥٧١٢:٣٠:٤٢١٧:٤١:٤٤١٨:٠٠:٣٣٢٣:٤٨:٣٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٩٠٧:١٩:٣٣١٢:٣٠:٥٨١٧:٤٢:٤١١٨:٠١:٢٧٢٣:٤٨:٥١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠١٠٧:١٩:٠٧١٢:٣١:١٤١٧:٤٣:٣٨١٨:٠٢:٢٢٢٣:٤٩:١٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤١٠٧:١٨:٤٠١٢:٣١:٢٨١٧:٤٤:٣٥١٨:٠٣:١٧٢٣:٤٩:٢٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٠٠٧:١٨:١١١٢:٣١:٤٢١٧:٤٥:٣٢١٨:٠٤:١٢٢٣:٤٩:٤٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٧٠٧:١٧:٤٠١٢:٣١:٥٥١٧:٤٦:٢٩١٨:٠٥:٠٦٢٣:٥٠:٠١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٣٠٧:١٧:٠٨١٢:٣٢:٠٧١٧:٤٧:٢٦١٨:٠٦:٠١٢٣:٥٠:١٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٧٠٧:١٦:٣٤١٢:٣٢:١٩١٧:٤٨:٢٤١٨:٠٦:٥٦٢٣:٥٠:٣١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٩٠٧:١٥:٥٨١٢:٣٢:٢٩١٧:٤٩:٢١١٨:٠٧:٥١٢٣:٥٠:٤٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٠٠٧:١٥:٢١١٢:٣٢:٣٩١٧:٥٠:١٧١٨:٠٨:٤٦٢٣:٥٠:٥٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٩٠٧:١٤:٤٢١٢:٣٢:٤٨١٧:٥١:١٤١٨:٠٩:٤٠٢٣:٥١:١٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٧٠٧:١٤:٠٢١٢:٣٢:٥٦١٧:٥٢:١١١٨:١٠:٣٥٢٣:٥١:٢٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٣٠٧:١٣:٢٠١٢:٣٣:٠٣١٧:٥٣:٠٧١٨:١١:٢٩٢٣:٥١:٣٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٧٠٧:١٢:٣٧١٢:٣٣:٠٩١٧:٥٤:٠٤١٨:١٢:٢٣٢٣:٥١:٤٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٠٠٧:١١:٥٢١٢:٣٣:١٥١٧:٥٥:٠٠١٨:١٣:١٧٢٣:٥١:٥٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤١٠٧:١١:٠٦١٢:٣٣:١٩١٧:٥٥:٥٥١٨:١٤:١٠٢٣:٥١:٥٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠١٠٧:١٠:١٩١٢:٣٣:٢٣١٧:٥٦:٥١١٨:١٥:٠٤٢٣:٥٢:٠٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٩٠٧:٠٩:٣٠١٢:٣٣:٢٦١٧:٥٧:٤٦١٨:١٥:٥٧٢٣:٥٢:١١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٦٠٧:٠٨:٤٠١٢:٣٣:٢٩١٧:٥٨:٤١١٨:١٦:٥٠٢٣:٥٢:١٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٢٠٧:٠٧:٤٨١٢:٣٣:٣٠١٧:٥٩:٣٦١٨:١٧:٤٣٢٣:٥٢:٢١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٦٠٧:٠٦:٥٦١٢:٣٣:٣١١٨:٠٠:٣١١٨:١٨:٣٥٢٣:٥٢:٢٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٨٠٧:٠٦:٠٢١٢:٣٣:٣١١٨:٠١:٢٥١٨:١٩:٢٧٢٣:٥٢:٢٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٠٠٧:٠٥:٠٧١٢:٣٣:٣٠١٨:٠٢:١٩١٨:٢٠:١٩٢٣:٥٢:٢٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٩٠٧:٠٤:١٠١٢:٣٣:٢٩١٨:٠٣:١٢١٨:٢١:١١٢٣:٥٢:٣٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٣:١٣١٢:٣٣:٢٦١٨:٠٤:٠٥١٨:٢٢:٠٢٢٣:٥٢:٣٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٢:١٤١٢:٣٣:٢٣١٨:٠٤:٥٨١٨:٢٢:٥٣٢٣:٥٢:٣٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠١٠٧:٠١:١٥١٢:٣٣:٢٠١٨:٠٥:٥١١٨:٢٣:٤٤٢٣:٥٢:٢٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٠:١٤١٢:٣٣:١٥١٨:٠٦:٤٣١٨:٢٤:٣٥٢٣:٥٢:٢٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٩٠٦:٥٩:١٢١٢:٣٣:١١١٨:٠٧:٣٥١٨:٢٥:٢٥٢٣:٥٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پنج برار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای پنج برار روستای پنج برار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای پنج برار روستای پنج برار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پنج برار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنج برار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پنج برار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پنج برار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پنج برار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پنج برار

روستای پنج برار بر روی نقشه

روستای پنج برار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پنج برار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پنج برار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پنج برار
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای پنج برار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای پنج برار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پنج برار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پنج برار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پنج برار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پنج برار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پنج برار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پنج برار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق پنج برار
جدول اوقات شرعی امروز فردا پنج برار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پنج برار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پنج برار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پنج برار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پنج برار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو