جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پنجاه منی

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز پنجاه منی

اذان صبح: ٠٥:١٠:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٣٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٤٩

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پنجاه منی (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای پنجاه منی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای پنجاه منی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پنجاه منی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

حضرت محمد (ص)
دست خدا (یاری خدا) همراه با جماعت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پنجاه منی

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پنجاه منی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پنجاه منی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پنجاه منی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پنجاه منی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پنجاه منی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٣:٣٦١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٧:٢٥٠٠:١٧:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٢:٣٥١٢:٥٦:٣٨١٩:٢١:٠٤١٩:٣٧:٥٨٠٠:١٦:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣١:٣٦١٢:٥٦:٢٤١٩:٢١:٣٦١٩:٣٨:٣١٠٠:١٦:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٧٠٦:٣٠:٣٦١٢:٥٦:١٠١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٠٤٠٠:١٦:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٠٨٠٦:٢٩:٣٨١٢:٥٥:٥٦١٩:٢٢:٣٩١٩:٣٩:٣٧٠٠:١٥:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٨:٤٠١٢:٥٥:٤٣١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:١١٠٠:١٥:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٧:٤٣١٢:٥٥:٣١١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٠:٤٥٠٠:١٥:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٦:٤٦١٢:٥٥:١٨١٩:٢٤:١٥١٩:٤١:١٨٠٠:١٤:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٥:٥٠١٢:٥٥:٠٦١٩:٢٤:٤٧١٩:٤١:٥٢٠٠:١٤:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٤:٥٥١٢:٥٤:٥٥١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٢٧٠٠:١٤:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٤:٠٠١٢:٥٤:٤٤١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:٠١٠٠:١٤:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٣:٠٧١٢:٥٤:٣٤١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٣٥٠٠:١٣:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١١٠٦:٢٢:١٤١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:١٠٠٠:١٣:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢١:٢٢١٢:٥٤:١٤١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٤٥٠٠:١٣:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٠:٣١١٢:٥٤:٠٥١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٢٠٠٠:١٣:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٩٠٦:١٩:٤١١٢:٥٣:٥٧١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٥:٥٥٠٠:١٢:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٨:٥١١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٣٠٠٠:١٢:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٨:٠٣١٢:٥٣:٤١١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٢:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٧:١٦١٢:٥٣:٣٥١٩:٣٠:١٦١٩:٤٧:٤٢٠٠:١٢:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٦:٢٩١٢:٥٣:٢٨١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:١٧٠٠:١١:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٥:٤٤١٢:٥٣:٢٣١٩:٣١:٢٣١٩:٤٨:٥٣٠٠:١١:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٤:٥٩١٢:٥٣:١٧١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٢٩٠٠:١١:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٤:١٦١٢:٥٣:١٣١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٠٥٠٠:١١:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٣:٣٤١٢:٥٣:٠٩١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٤٢٠٠:١١:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٢:٥٣١٢:٥٣:٠٥١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:١٨٠٠:١٠:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٢:١٣١٢:٥٣:٠٣١٩:٣٤:١٣١٩:٥١:٥٤٠٠:١٠:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١١:٣٤١٢:٥٣:٠٠١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٣١٠٠:١٠:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٢:٥٩١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٠٧٠٠:١٠:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٠:١٩١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٤٣٠٠:١٠:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پنجاه منی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پنجاه منی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پنجاه منی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پنجاه منی

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای پنجاه منی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پنجاه منی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنجاه منی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای پنجاه منی

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای پنجاه منی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای پنجاه منی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای پنجاه منی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پنجاه منی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنجاه منی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای پنجاه منی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای پنجاه منی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنجاه منی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای پنجاه منی

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای پنجاه منی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای پنجاه منی روستای پنجاه منی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای پنجاه منی روستای پنجاه منی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پنجاه منی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنجاه منی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای پنجاه منی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای پنجاه منی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنجاه منی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای پنجاه منی

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٣:٢٤٠٥:٥٩:٣١١٢:٠٣:٤٦١٨:٠٨:٢٤١٨:٢٤:٥٤٢٣:٥٥:١٩
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:١٥٠٦:٥٨:٢٥١٣:٠٣:٢٨١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٥:٢٥٠٠:٢٥:٠٠
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٠٤٠٦:٥٧:١٨١٣:٠٣:١٠١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٥:٥٥٠٠:٢٤:٤٠
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٥٤٠٦:٥٦:١٢١٣:٠٢:٥١١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٦:٢٦٠٠:٢٤:١٩
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٤٣٠٦:٥٥:٠٥١٣:٠٢:٣٣١٩:١٠:٢٦١٩:٢٦:٥٧٠٠:٢٣:٥٩
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٣٢٠٦:٥٣:٥٩١٣:٠٢:١٥١٩:١٠:٥٦١٩:٢٧:٢٨٠٠:٢٣:٣٨
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٢١٠٦:٥٢:٥٢١٣:٠١:٥٧١٩:١١:٢٦١٩:٢٧:٥٨٠٠:٢٣:١٨
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٠٩٠٦:٥١:٤٦١٣:٠١:٣٩١٩:١١:٥٦١٩:٢٨:٢٩٠٠:٢٢:٥٧
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥٧٠٦:٥٠:٤٠١٣:٠١:٢١١٩:١٢:٢٦١٩:٢٩:٠٠٠٠:٢٢:٣٦
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٤٩:٣٤١٣:٠١:٠٢١٩:١٢:٥٦١٩:٢٩:٣٠٠٠:٢٢:١٥
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٣٣٠٦:٤٨:٢٨١٣:٠٠:٤٤١٩:١٣:٢٦١٩:٣٠:٠١٠٠:٢١:٥٤
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٢١٠٦:٤٧:٢٢١٣:٠٠:٢٧١٩:١٣:٥٦١٩:٣٠:٣٢٠٠:٢١:٣٣
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٤٦:١٦١٣:٠٠:٠٩١٩:١٤:٢٦١٩:٣١:٠٣٠٠:٢١:١١
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٤٥:١١١٢:٥٩:٥١١٩:١٤:٥٦١٩:٣١:٣٤٠٠:٢٠:٥٠
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٤٤:٠٦١٢:٥٩:٣٤١٩:١٥:٢٦١٩:٣٢:٠٥٠٠:٢٠:٢٩
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٤٣:٠١١٢:٥٩:١٦١٩:١٥:٥٧١٩:٣٢:٣٧٠٠:٢٠:٠٨
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤١:٥٧١٢:٥٨:٥٩١٩:١٦:٢٧١٩:٣٣:٠٨٠٠:١٩:٤٧
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٠:٥٢١٢:٥٨:٤٣١٩:١٦:٥٧١٩:٣٣:٤٠٠٠:١٩:٢٧
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٥٦٠٦:٣٩:٤٩١٢:٥٨:٢٦١٩:١٧:٢٨١٩:٣٤:١١٠٠:١٩:٠٦
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٣٨:٤٥١٢:٥٨:١٠١٩:١٧:٥٨١٩:٣٤:٤٣٠٠:١٨:٤٥
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٣٢٠٦:٣٧:٤٣١٢:٥٧:٥٤١٩:١٨:٢٩١٩:٣٥:١٥٠٠:١٨:٢٥
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٢١٠٦:٣٦:٤٠١٢:٥٧:٣٨١٩:١٩:٠٠١٩:٣٥:٤٧٠٠:١٨:٠٥
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٠٩٠٦:٣٥:٣٨١٢:٥٧:٢٢١٩:١٩:٣١١٩:٣٦:٢٠٠٠:١٧:٤٥
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٥٨٠٦:٣٤:٣٧١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٦:٥٢٠٠:١٧:٢٥
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٣:٣٦١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٧:٢٥٠٠:١٧:٠٥
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٢:٣٥١٢:٥٦:٣٨١٩:٢١:٠٤١٩:٣٧:٥٨٠٠:١٦:٤٦
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣١:٣٦١٢:٥٦:٢٤١٩:٢١:٣٦١٩:٣٨:٣١٠٠:١٦:٢٧
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:١٧٠٦:٣٠:٣٦١٢:٥٦:١٠١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٠٤٠٠:١٦:٠٨
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٠٨٠٦:٢٩:٣٨١٢:٥٥:٥٦١٩:٢٢:٣٩١٩:٣٩:٣٧٠٠:١٥:٤٩
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٨:٤٠١٢:٥٥:٤٣١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:١١٠٠:١٥:٣١
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٧:٤٣١٢:٥٥:٣١١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٠:٤٥٠٠:١٥:١٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای پنجاه منی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای پنجاه منی روستای پنجاه منی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای پنجاه منی روستای پنجاه منی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پنجاه منی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنجاه منی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پنجاه منی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پنجاه منی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پنجاه منی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پنجاه منی

روستای پنجاه منی بر روی نقشه

روستای پنجاه منی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پنجاه منی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پنجاه منی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پنجاه منی
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای پنجاه منی + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای پنجاه منی + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای پنجاه منی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پنجاه منی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پنجاه منی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پنجاه منی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پنجاه منی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پنجاه منی
زمان پخش اذان آنلاین به افق پنجاه منی
زمان پخش اذان مستقیم به افق پنجاه منی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پنجاه منی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پنجاه منی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پنجاه منی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پنجاه منی
زمان پخش اذان زنده به افق پنجاه منی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پنجاه منی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو