جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پنبه کار

میانکوه شرقی | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز پنبه کار


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٢:٣٢
اذان ظهر: ١٢:١٢:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:١١:٣٧
اذان مغرب: ١٧:٣١:٠٨
نیمه شب: ٢٣:٢٨:٥٣

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پنبه کار (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای پنبه کار)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پنبه کار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پنبه کار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
اگر تاكنون چندین بار شكست خورده اید، نگویید كه شكست خوردم، تنها بگویید تنبلی كردم. زیرا اگر شخص تنبل نباشد، هیچ گاه شكست نخواهد خورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پنبه کار

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پنبه کار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پنبه کار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پنبه کار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پنبه کار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پنبه کار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٦:٤٠١٣:١٥:١٨١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٢:٥٠٠٠:٣١:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٥:٣٥١٣:١٥:٠٨١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٣٧٠٠:٣٠:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٤:٣١١٣:١٤:٥٩١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٢٤٠٠:٣٠:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٣:٢٧١٣:١٤:٤٩١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:١١٠٠:٣٠:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٢:٢٥١٣:١٤:٤١١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٥:٥٩٠٠:٣٠:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣١:٢٣١٣:١٤:٣٢١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٩:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٢٦٠٦:٣٠:٢٣١٣:١٤:٢٥١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٣٤٠٠:٢٩:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٩:٢٣١٣:١٤:١٧١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٩:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٤:١١٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢٩:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٤:٠٥٢٠:٠١:١٠٢٠:١٩:٥٦٠٠:٢٨:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٦:٣١١٣:١٣:٥٩٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٢٨:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٣:٥٤٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٨:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٤:٤٢١٣:١٣:٤٩٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٨:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٣:٤٥٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٧:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٣:٤٢٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٢٧:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٢:٠٧١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٧:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢١:١٨١٣:١٣:٣٧٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢٧:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٣:٣٥٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢٧:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٩:٤٤١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٠١٠٠:٢٦:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٨:٥٩١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٢٦:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٨:١٥١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٢٦:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٧:٣٢١٣:١٣:٣٤٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٢٦:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٦:٥١١٣:١٣:٣٦٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٦:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٦:١٢١٣:١٣:٣٧٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢٦:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٥:٣٣١٣:١٣:٤٠٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢٦:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٤:٥٧١٣:١٣:٤٣٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٦:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٤:٢١١٣:١٣:٤٦٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٦:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٣:٤٧١٣:١٣:٥٠٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٥:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٣:١٥١٣:١٣:٥٥٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٢٥:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٢:٤٤١٣:١٤:٠٠٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢٥:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنبه کار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنبه کار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنبه کار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پنبه کار

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پنبه کار

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای پنبه کار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنبه کار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پنبه کار

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٩:١٢١٢:٠٥:٠٠١٧:١٠:٣٤١٧:٢٩:٤٢٢٣:٢٢:٢٧
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٤:٢١٠٧:٠٠:٠٥١٢:٠٥:٢٠١٧:١٠:٢٣١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢٢:٤٥
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٥:٠٧٠٧:٠٠:٥٧١٢:٠٥:٤٢١٧:١٠:١٣١٧:٢٩:٢٦٢٣:٢٣:٠٣
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠١:٤٩١٢:٠٦:٠٤١٧:١٠:٠٦١٧:٢٩:٢٠٢٣:٢٣:٢٢
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٢:٤٠١٢:٠٦:٢٦١٧:١٠:٠١١٧:٢٩:١٦٢٣:٢٣:٤١
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠٣:٣٠١٢:٠٦:٤٩١٧:٠٩:٥٧١٧:٢٩:١٤٢٣:٢٤:٠٢
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠٤:٢٠١٢:٠٧:١٣١٧:٠٩:٥٥١٧:٢٩:١٤٢٣:٢٤:٢٣
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٥:٠٩١٢:٠٧:٣٨١٧:٠٩:٥٦١٧:٢٩:١٦٢٣:٢٤:٤٤
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٥:٥٨١٢:٠٨:٠٢١٧:٠٩:٥٨١٧:٢٩:١٩٢٣:٢٥:٠٦
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٦:٤٥١٢:٠٨:٢٨١٧:١٠:٠١١٧:٢٩:٢٤٢٣:٢٥:٢٩
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٧:٣٢١٢:٠٨:٥٤١٧:١٠:٠٧١٧:٢٩:٣١٢٣:٢٥:٥٣
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٨:١٨١٢:٠٩:٢٠١٧:١٠:١٤١٧:٢٩:٤٠٢٣:٢٦:١٧
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٢:٢٠٠٧:٠٩:٠٣١٢:٠٩:٤٧١٧:١٠:٢٤١٧:٢٩:٥٠٢٣:٢٦:٤٢
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٣:٠٠٠٧:٠٩:٤٧١٢:١٠:١٤١٧:١٠:٣٥١٧:٣٠:٠٣٢٣:٢٧:٠٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٣:٣٩٠٧:١٠:٣٠١٢:١٠:٤٢١٧:١٠:٤٧١٧:٣٠:١٦٢٣:٢٧:٣٣
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٤:١٨٠٧:١١:١٢١٢:١١:١٠١٧:١١:٠٢١٧:٣٠:٣٢٢٣:٢٧:٥٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٤:٥٦٠٧:١١:٥٣١٢:١١:٣٨١٧:١١:١٨١٧:٣٠:٤٩٢٣:٢٨:٢٦
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١٢:٣٢١٢:١٢:٠٧١٧:١١:٣٧١٧:٣١:٠٨٢٣:٢٨:٥٣
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٣:١١١٢:١٢:٣٥١٧:١١:٥٦١٧:٣١:٢٨٢٣:٢٩:٢١
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٦:٤٥٠٧:١٣:٤٨١٢:١٣:٠٥١٧:١٢:١٨١٧:٣١:٥٠٢٣:٢٩:٤٩
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٤٧:١٩٠٧:١٤:٢٤١٢:١٣:٣٤١٧:١٢:٤١١٧:٣٢:١٤٢٣:٣٠:١٧
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٤٧:٥٣٠٧:١٤:٥٩١٢:١٤:٠٤١٧:١٣:٠٦١٧:٣٢:٣٩٢٣:٣٠:٤٦
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٤٨:٢٦٠٧:١٥:٣٣١٢:١٤:٣٣١٧:١٣:٣٣١٧:٣٣:٠٦٢٣:٣١:١٥
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٤٨:٥٧٠٧:١٦:٠٥١٢:١٥:٠٣١٧:١٤:٠١١٧:٣٣:٣٤٢٣:٣١:٤٤
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٤٩:٢٨٠٧:١٦:٣٥١٢:١٥:٣٣١٧:١٤:٣١١٧:٣٤:٠٤٢٣:٣٢:١٤
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٤٩:٥٧٠٧:١٧:٠٥١٢:١٦:٠٣١٧:١٥:٠٢١٧:٣٤:٣٦٢٣:٣٢:٤٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٠:٢٦٠٧:١٧:٣٢١٢:١٦:٣٣١٧:١٥:٣٥١٧:٣٥:٠٨٢٣:٣٣:١٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٠:٥٣٠٧:١٧:٥٨١٢:١٧:٠٣١٧:١٦:٠٩١٧:٣٥:٤٢٢٣:٣٣:٤٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥١:١٩٠٧:١٨:٢٣١٢:١٧:٣٣١٧:١٦:٤٥١٧:٣٦:١٧٢٣:٣٤:١٤
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥١:٤٤٠٧:١٨:٤٦١٢:١٨:٠٢١٧:١٧:٢٢١٧:٣٦:٥٤٢٣:٣٤:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای پنبه کار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پنبه کار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پنبه کار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پنبه کار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنبه کار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پنبه کار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پنبه کار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنبه کار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پنبه کار

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٣:٤٩١٢:٠٣:١٢١٧:١٢:١٨١٧:٣١:١٤٢٣:٢١:٠٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٤:٤٣١٢:٠٣:٢٨١٧:١١:٥٦١٧:٣٠:٥٤٢٣:٢١:١٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٥:٣٨١٢:٠٣:٤٥١٧:١١:٣٦١٧:٣٠:٣٦٢٣:٢١:٢٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٦:٣٢١٢:٠٤:٠٢١٧:١١:١٧١٧:٣٠:٢٠٢٣:٢١:٤٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٧:٢٦١٢:٠٤:٢١١٧:١١:٠١١٧:٣٠:٠٥٢٣:٢١:٥٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٨:١٩١٢:٠٤:٤٠١٧:١٠:٤٦١٧:٢٩:٥٣٢٣:٢٢:١١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٩:١٢١٢:٠٥:٠٠١٧:١٠:٣٤١٧:٢٩:٤٢٢٣:٢٢:٢٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢١٠٧:٠٠:٠٥١٢:٠٥:٢٠١٧:١٠:٢٣١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢٢:٤٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٧٠٧:٠٠:٥٧١٢:٠٥:٤٢١٧:١٠:١٣١٧:٢٩:٢٦٢٣:٢٣:٠٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠١:٤٩١٢:٠٦:٠٤١٧:١٠:٠٦١٧:٢٩:٢٠٢٣:٢٣:٢٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٢:٤٠١٢:٠٦:٢٦١٧:١٠:٠١١٧:٢٩:١٦٢٣:٢٣:٤١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠٣:٣٠١٢:٠٦:٤٩١٧:٠٩:٥٧١٧:٢٩:١٤٢٣:٢٤:٠٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠٤:٢٠١٢:٠٧:١٣١٧:٠٩:٥٥١٧:٢٩:١٤٢٣:٢٤:٢٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٥:٠٩١٢:٠٧:٣٨١٧:٠٩:٥٦١٧:٢٩:١٦٢٣:٢٤:٤٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٥:٥٨١٢:٠٨:٠٢١٧:٠٩:٥٨١٧:٢٩:١٩٢٣:٢٥:٠٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٦:٤٥١٢:٠٨:٢٨١٧:١٠:٠١١٧:٢٩:٢٤٢٣:٢٥:٢٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٧:٣٢١٢:٠٨:٥٤١٧:١٠:٠٧١٧:٢٩:٣١٢٣:٢٥:٥٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٨:١٨١٢:٠٩:٢٠١٧:١٠:١٤١٧:٢٩:٤٠٢٣:٢٦:١٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٠٠٧:٠٩:٠٣١٢:٠٩:٤٧١٧:١٠:٢٤١٧:٢٩:٥٠٢٣:٢٦:٤٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٠٠٧:٠٩:٤٧١٢:١٠:١٤١٧:١٠:٣٥١٧:٣٠:٠٣٢٣:٢٧:٠٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٩٠٧:١٠:٣٠١٢:١٠:٤٢١٧:١٠:٤٧١٧:٣٠:١٦٢٣:٢٧:٣٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٨٠٧:١١:١٢١٢:١١:١٠١٧:١١:٠٢١٧:٣٠:٣٢٢٣:٢٧:٥٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٦٠٧:١١:٥٣١٢:١١:٣٨١٧:١١:١٨١٧:٣٠:٤٩٢٣:٢٨:٢٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١٢:٣٢١٢:١٢:٠٧١٧:١١:٣٧١٧:٣١:٠٨٢٣:٢٨:٥٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٣:١١١٢:١٢:٣٥١٧:١١:٥٦١٧:٣١:٢٨٢٣:٢٩:٢١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٥٠٧:١٣:٤٨١٢:١٣:٠٥١٧:١٢:١٨١٧:٣١:٥٠٢٣:٢٩:٤٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٩٠٧:١٤:٢٤١٢:١٣:٣٤١٧:١٢:٤١١٧:٣٢:١٤٢٣:٣٠:١٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٣٠٧:١٤:٥٩١٢:١٤:٠٤١٧:١٣:٠٦١٧:٣٢:٣٩٢٣:٣٠:٤٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٦٠٧:١٥:٣٣١٢:١٤:٣٣١٧:١٣:٣٣١٧:٣٣:٠٦٢٣:٣١:١٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٧٠٧:١٦:٠٥١٢:١٥:٠٣١٧:١٤:٠١١٧:٣٣:٣٤٢٣:٣١:٤٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پنبه کار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پنبه کار روستای پنبه کار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پنبه کار روستای پنبه کار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پنبه کار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنبه کار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پنبه کار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پنبه کار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پنبه کار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پنبه کار

روستای پنبه کار بر روی نقشه

روستای پنبه کار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پنبه کار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پنبه کار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پنبه کار
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پنبه کار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای پنبه کار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پنبه کار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پنبه کار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پنبه کار رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پنبه کار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پنبه کار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پنبه کار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پنبه کار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پنبه کار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پنبه کار
زمان پخش اذان زنده به افق پنبه کار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پنبه کار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پنبه کار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو