جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پل پا

راستوپی | سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز پل پا


اذان صبح: ٠٥:١٥:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٥٤
نیمه شب: ٠٠:١٧:٣٢

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پل پا (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای پل پا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پل پا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پل پا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
دست را برای طعام خوردن كه بشویی به دستمال پاك مكن زیرا كه تا تری در دست هست بركت در طعام هست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پل پا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پل پا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پل پا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پل پا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پل پا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پل پا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٢:٠١١٢:٥٥:٤٥١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٩:١٣٠٠:٠٩:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٠:٥٠١٢:٥٥:٣٥١٩:٤٠:٥٥٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٠٩:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٥:٢٦١٩:٤١:٤٦٢٠:٠١:٠١٠٠:٠٨:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٥:١٧١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:٥٥٠٠:٠٨:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٧:٢٤١٢:٥٥:٠٩١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٠٨:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٥:٠١١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٠٧:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٥:١١١٢:٥٤:٥٤١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٠٧:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٥:٣١٠٠:٠٧:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٤:٤١١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٠٧:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٤:٣٦١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٧:١٩٠٠:٠٦:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٤:٣١١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٨:١٢٠٠:٠٦:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٤:٢٦١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٠٦:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٤:٢٢١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٠٦:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٤:١٩١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٥٣٠٠:٠٥:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥٤:١٦١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:٤٦٠٠:٠٥:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٦:١٣١٢:٥٤:١٤١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٢:٣٩٠٠:٠٥:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٥:٢٠١٢:٥٤:١٢١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٣:٣١٠٠:٠٥:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٥١٠٥:٥٤:٢٨١٢:٥٤:١١١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٤:٢٤٠٠:٠٥:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٣٨٠٥:٥٣:٣٨١٢:٥٤:١٠١٩:٥٥:١٢٢٠:١٥:١٦٠٠:٠٤:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥٢:٤٨١٢:٥٤:١٠١٩:٥٦:٠١٢٠:١٦:٠٨٠٠:٠٤:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:١٧٠٥:٥٢:٠١١٢:٥٤:١١١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٧:٠٠٠٠:٠٤:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٠٨٠٥:٥١:١٥١٢:٥٤:١٢١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:٥١٠٠:٠٤:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٠٢٠٥:٥٠:٣٠١٢:٥٤:١٤١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٨:٤٢٠٠:٠٤:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٩:٤٧١٢:٥٤:١٧١٩:٥٩:١٣٢٠:١٩:٣٢٠٠:٠٤:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٤٩:٠٥١٢:٥٤:٢٠٢٠:٠٠:٠٠٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٠٣:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٥١٠٥:٤٨:٢٥١٢:٥٤:٢٣٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢١:١٢٠٠:٠٣:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٤٧:٤٧١٢:٥٤:٢٧٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٢:٠١٠٠:٠٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٤٧:١٠١٢:٥٤:٣٢٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٠٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٤٦:٣٤١٢:٥٤:٣٧٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٠٣:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پل پا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پل پا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پل پا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پل پا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پل پا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای پل پا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پل پا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پل پا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٢:٣٤١٣:٠٣:٢٤١٩:١٤:٥٠١٩:٣٣:٠٣٠٠:٢٠:٣٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٦:١٧٠٦:٥١:٠٧١٣:٠٣:٠٦١٩:١٥:٤١١٩:٣٣:٥٤٠٠:٢٠:١٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٩:٤١١٣:٠٢:٤٨١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٤٥٠٠:١٩:٤٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٨:١٥١٣:٠٢:٣٠١٩:١٧:٢٢١٩:٣٥:٣٧٠٠:١٩:٢٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٦:٤٩١٣:٠٢:١٢١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:٢٨٠٠:١٩:٠٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٥:٢٣١٣:٠١:٥٥١٩:١٩:٠٢١٩:٣٧:١٩٠٠:١٨:٤١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٣:٥٧١٣:٠١:٣٧١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:١١٠٠:١٨:١٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٢:٣١١٣:٠١:١٩١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٩:٠٢٠٠:١٧:٥٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤١:٠٦١٣:٠١:٠١١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٥٤٠٠:١٧:٣٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٩:٤١١٣:٠٠:٤٤١٩:٢٢:٢٢١٩:٤٠:٤٥٠٠:١٧:٠٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٨:١٧١٣:٠٠:٢٧١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٣٧٠٠:١٦:٤٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٦:٥٢١٣:٠٠:١٠١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٢٩٠٠:١٦:٢٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٥:٢٨١٢:٥٩:٥٣١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٢٠٠٠:١٥:٥٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٤:٠٥١٢:٥٩:٣٦١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٤:١٢٠٠:١٥:٣٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٢:٤٢١٢:٥٩:٢٠١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٥:٠٤٠٠:١٥:١٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣١:٢٠١٢:٥٩:٠٣١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٥٦٠٠:١٤:٥٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٩:٥٨١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٨:١٣١٩:٤٦:٤٨٠٠:١٤:٢٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٨:٣٦١٢:٥٨:٣٢١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:٤١٠٠:١٤:٠٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٧:١٥١٢:٥٨:١٧١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:٣٣٠٠:١٣:٤٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٨:٠٢١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٢٦٠٠:١٣:٢٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٤:٣٥١٢:٥٧:٤٧١٩:٣١:٣٥١٩:٥٠:١٩٠٠:١٢:٥٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٣:١٦١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٢:٢٦١٩:٥١:١٢٠٠:١٢:٣٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢١:٥٨١٢:٥٧:٢٠١٩:٣٣:١٦١٩:٥٢:٠٥٠٠:١٢:١٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥١:١١٠٦:٢٠:٤١١٢:٥٧:٠٦١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٢:٥٨٠٠:١١:٥٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٩:٢٤١٢:٥٦:٥٣١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٥١٠٠:١١:٣٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٨:٠٨١٢:٥٦:٤١١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:٤٥٠٠:١١:٠٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٦:٥٣١٢:٥٦:٢٩١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٠:٤٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٥:٣٨١٢:٥٦:١٧١٩:٣٧:٣١١٩:٥٦:٣٢٠٠:١٠:٢٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٤:٢٥١٢:٥٦:٠٦١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٧:٢٦٠٠:١٠:٠٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٣:١٢١٢:٥٥:٥٥١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٩:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای پل پا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پل پا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پل پا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پل پا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پل پا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پل پا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای پل پا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پل پا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پل پا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:١١٠٦:٠١:١٣١٢:٠٥:١٢١٨:٠٩:٤٦١٨:٢٧:٥٤٢٣:٥٢:٤٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٩٠٦:٥٩:٤٧١٣:٠٤:٥٤١٩:١٠:٣٧١٩:٢٨:٤٦٠٠:٢٢:٢٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٨:٢٠١٣:٠٤:٣٦١٩:١١:٢٨١٩:٢٩:٣٧٠٠:٢٢:٠٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٦:٥٤١٣:٠٤:١٩١٩:١٢:١٩١٩:٣٠:٢٩٠٠:٢١:٣٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٥:٢٧١٣:٠٤:٠١١٩:١٣:٠٩١٩:٣١:٢٠٠٠:٢١:١٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٤:٠٠١٣:٠٣:٤٣١٩:١٤:٠٠١٩:٣٢:١١٠٠:٢٠:٥٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٢:٣٤١٣:٠٣:٢٤١٩:١٤:٥٠١٩:٣٣:٠٣٠٠:٢٠:٣٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٧٠٦:٥١:٠٧١٣:٠٣:٠٦١٩:١٥:٤١١٩:٣٣:٥٤٠٠:٢٠:١٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٩:٤١١٣:٠٢:٤٨١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٤٥٠٠:١٩:٤٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٨:١٥١٣:٠٢:٣٠١٩:١٧:٢٢١٩:٣٥:٣٧٠٠:١٩:٢٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٦:٤٩١٣:٠٢:١٢١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:٢٨٠٠:١٩:٠٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٥:٢٣١٣:٠١:٥٥١٩:١٩:٠٢١٩:٣٧:١٩٠٠:١٨:٤١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٣:٥٧١٣:٠١:٣٧١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:١١٠٠:١٨:١٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٢:٣١١٣:٠١:١٩١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٩:٠٢٠٠:١٧:٥٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤١:٠٦١٣:٠١:٠١١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٥٤٠٠:١٧:٣٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٩:٤١١٣:٠٠:٤٤١٩:٢٢:٢٢١٩:٤٠:٤٥٠٠:١٧:٠٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٨:١٧١٣:٠٠:٢٧١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٣٧٠٠:١٦:٤٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٦:٥٢١٣:٠٠:١٠١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٢٩٠٠:١٦:٢٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٥:٢٨١٢:٥٩:٥٣١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٢٠٠٠:١٥:٥٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٤:٠٥١٢:٥٩:٣٦١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٤:١٢٠٠:١٥:٣٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٢:٤٢١٢:٥٩:٢٠١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٥:٠٤٠٠:١٥:١٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣١:٢٠١٢:٥٩:٠٣١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٥٦٠٠:١٤:٥٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٩:٥٨١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٨:١٣١٩:٤٦:٤٨٠٠:١٤:٢٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٨:٣٦١٢:٥٨:٣٢١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:٤١٠٠:١٤:٠٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٧:١٥١٢:٥٨:١٧١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:٣٣٠٠:١٣:٤٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٨:٠٢١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٢٦٠٠:١٣:٢٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٤:٣٥١٢:٥٧:٤٧١٩:٣١:٣٥١٩:٥٠:١٩٠٠:١٢:٥٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٣:١٦١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٢:٢٦١٩:٥١:١٢٠٠:١٢:٣٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢١:٥٨١٢:٥٧:٢٠١٩:٣٣:١٦١٩:٥٢:٠٥٠٠:١٢:١٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:١١٠٦:٢٠:٤١١٢:٥٧:٠٦١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٢:٥٨٠٠:١١:٥٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٩:٢٤١٢:٥٦:٥٣١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٥١٠٠:١١:٣٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پل پا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پل پا روستای پل پا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پل پا روستای پل پا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پل پا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پل پا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پل پا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پل پا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پل پا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پل پا

روستای پل پا بر روی نقشه

روستای پل پا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پل پا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پل پا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پل پا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پل پا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای پل پا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پل پا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پل پا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پل پا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ پل پا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پل پا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پل پا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پل پا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پل پا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پل پا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پل پا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پل پا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پل پا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو