جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پل سفید

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز پل سفید


اذان صبح: ٠٥:١٦:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٠٦
نیمه شب: ٠٠:١٧:٤٥

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پل سفید (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر پل سفید)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر پل سفید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پل سفید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

بزرگمهر
فر و شكوه زمانی فزونی می یابد كه دانا در نزد ما ارجمند باشد و كام بدخواه را به زهر بی اعتنایی بیالاییم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پل سفید

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پل سفید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پل سفید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پل سفید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پل سفید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پل سفید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١١:٤٢١٢:٥٥:٤١١٩:٤٠:١٤١٩:٥٩:٢٦٠٠:٠٩:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٩٠٦:١٠:٣١١٢:٥٥:٣١١٩:٤١:٠٦٢٠:٠٠:٢١٠٠:٠٨:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٩:٢١١٢:٥٥:٢٢١٩:٤١:٥٧٢٠:٠١:١٥٠٠:٠٨:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٨:١٢١٢:٥٥:١٣١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٠٨:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٠٨:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٥:٥٧١٢:٥٤:٥٧١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٧:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٤:٥٠١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٠٧:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٣:٤٦١٢:٥٤:٤٤١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٠٧:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٦:٤١٠٠:٠٦:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠١:٤٠١٢:٥٤:٣٢١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٠٦:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٠:٣٨١٢:٥٤:٢٧١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٠٦:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥٤:٢٢١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٠٦:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٨:٣٩١٢:٥٤:١٨١٩:٥٠:٢٩٢٠:١٠:١٧٠٠:٠٥:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٧:٤١١٢:٥٤:١٥١٩:٥١:١٩٢٠:١١:١٠٠٠:٠٥:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥٤:١٢١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٢:٠٤٠٠:٠٥:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٥:٥٠١٢:٥٤:١٠١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٥٧٠٠:٠٥:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢٣٠٥:٥٤:٥٦١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٣:٥٠٠٠:٠٤:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٤:٠٤١٢:٥٤:٠٧١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:٤٣٠٠:٠٤:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٥٥٠٥:٥٣:١٣١٢:٥٤:٠٦١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٥:٣٦٠٠:٠٤:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٤٣٠٥:٥٢:٢٤١٢:٥٤:٠٦١٩:٥٦:١٨٢٠:١٦:٢٨٠٠:٠٤:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٣٣٠٥:٥١:٣٦١٢:٥٤:٠٧١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٧:٢٠٠٠:٠٤:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٢٤٠٥:٥٠:٤٩١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٨:١٢٠٠:٠٤:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:١٦٠٥:٥٠:٠٤١٢:٥٤:١٠١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٩:٠٣٠٠:٠٣:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:١١٠٥:٤٩:٢١١٢:٥٤:١٣١٩:٥٩:٣١٢٠:١٩:٥٤٠٠:٠٣:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٤٨:٣٩١٢:٥٤:١٦٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٠٣:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٤٧:٥٩١٢:٥٤:١٩٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢١:٣٤٠٠:٠٣:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٤٧:٢٠١٢:٥٤:٢٣٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٠٣:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٤٦:٤٣١٢:٥٤:٢٨٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٣:١٢٠٠:٠٣:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٤٦:٠٧١٢:٥٤:٣٣٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٠٣:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پل سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پل سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پل سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پل سفید

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر پل سفید

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر پل سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پل سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر پل سفید

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٢:٢٧١٣:٠٣:٢٠١٩:١٤:٥٠١٩:٣٣:٠٤٠٠:٢٠:٢٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥١:٠٠١٣:٠٣:٠٢١٩:١٥:٤٠١٩:٣٣:٥٦٠٠:٢٠:٠٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٩:٣٣١٣:٠٢:٤٤١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٤٧٠٠:١٩:٤٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٨:٠٧١٣:٠٢:٢٦١٩:١٧:٢٢١٩:٣٥:٣٩٠٠:١٩:١٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٦:٤٠١٣:٠٢:٠٨١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:٣١٠٠:١٨:٥٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٥:١٤١٣:٠١:٥١١٩:١٩:٠٣١٩:٣٧:٢٣٠٠:١٨:٣١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٣:٤٨١٣:٠١:٣٣١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:١٥٠٠:١٨:٠٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٢:٢٢١٣:٠١:١٥١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٩:٠٦٠٠:١٧:٤٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٠:٥٦١٣:٠٠:٥٧١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٥٨٠٠:١٧:٢٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٩:٣١١٣:٠٠:٤٠١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٥٠٠٠:١٦:٥٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٨:٠٦١٣:٠٠:٢٣١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٤٢٠٠:١٦:٣٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٦:٤١١٣:٠٠:٠٦١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٣٤٠٠:١٦:١٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٥:١٧١٢:٥٩:٤٩١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:٢٦٠٠:١٥:٤٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٣:٥٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:١٩٠٠:١٥:٢٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٢:٣٠١٢:٥٩:١٦١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:١١٠٠:١٥:٠٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣١:٠٧١٢:٥٨:٥٩١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٦:٠٤٠٠:١٤:٤٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٩:٤٤١٢:٥٨:٤٤١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٥٦٠٠:١٤:١٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٨:٢٣١٢:٥٨:٢٨١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:٤٩٠٠:١٣:٥٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٧:٠١١٢:٥٨:١٣١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:٤٢٠٠:١٣:٣١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٥:٤١١٢:٥٧:٥٨١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:٣٥٠٠:١٣:٠٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٤:٢١١٢:٥٧:٤٣١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:٢٨٠٠:١٢:٤٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٣:٠١١٢:٥٧:٢٩١٩:٣٢:٣٣١٩:٥١:٢١٠٠:١٢:٢٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢١:٤٣١٢:٥٧:١٦١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٢:١٥٠٠:١٢:٠٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٠:٢٥١٢:٥٧:٠٢١٩:٣٤:١٥١٩:٥٣:٠٨٠٠:١١:٤١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٦:٤٩١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٤:٠٢٠٠:١١:١٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٧:٥١١٢:٥٦:٣٧١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٥٦٠٠:١٠:٥٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٦:٣٦١٢:٥٦:٢٥١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٠:٣٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٥:٢١١٢:٥٦:١٣١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٦:٤٤٠٠:١٠:١٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٤:٠٧١٢:٥٦:٠٢١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:٣٨٠٠:٠٩:٥٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٢:٥٤١٢:٥٥:٥١١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠٩:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر پل سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر پل سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر پل سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پل سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پل سفید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پل سفید

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر پل سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پل سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پل سفید

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠١:٠٩١٢:٠٥:٠٨١٨:٠٩:٤٢١٨:٢٧:٥٣٢٣:٥٢:٣٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٣٠٦:٥٩:٤٢١٣:٠٤:٥٠١٩:١٠:٣٤١٩:٢٨:٤٥٠٠:٢٢:١٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٠٠٦:٥٨:١٥١٣:٠٤:٣٢١٩:١١:٢٥١٩:٢٩:٣٧٠٠:٢١:٥١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٦:٤٨١٣:٠٤:١٥١٩:١٢:١٦١٩:٣٠:٢٩٠٠:٢١:٣٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٥٥:٢١١٣:٠٣:٥٧١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:٢١٠٠:٢١:٠٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٣:٥٤١٣:٠٣:٣٩١٩:١٣:٥٩١٩:٣٢:١٢٠٠:٢٠:٤٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٢:٢٧١٣:٠٣:٢٠١٩:١٤:٥٠١٩:٣٣:٠٤٠٠:٢٠:٢٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥١:٠٠١٣:٠٣:٠٢١٩:١٥:٤٠١٩:٣٣:٥٦٠٠:٢٠:٠٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٩:٣٣١٣:٠٢:٤٤١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٤٧٠٠:١٩:٤٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٨:٠٧١٣:٠٢:٢٦١٩:١٧:٢٢١٩:٣٥:٣٩٠٠:١٩:١٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٦:٤٠١٣:٠٢:٠٨١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:٣١٠٠:١٨:٥٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٥:١٤١٣:٠١:٥١١٩:١٩:٠٣١٩:٣٧:٢٣٠٠:١٨:٣١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٣:٤٨١٣:٠١:٣٣١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:١٥٠٠:١٨:٠٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٢:٢٢١٣:٠١:١٥١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٩:٠٦٠٠:١٧:٤٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٠:٥٦١٣:٠٠:٥٧١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٥٨٠٠:١٧:٢٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٩:٣١١٣:٠٠:٤٠١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٥٠٠٠:١٦:٥٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٨:٠٦١٣:٠٠:٢٣١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٤٢٠٠:١٦:٣٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٦:٤١١٣:٠٠:٠٦١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٣٤٠٠:١٦:١٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٥:١٧١٢:٥٩:٤٩١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:٢٦٠٠:١٥:٤٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٣:٥٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:١٩٠٠:١٥:٢٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٢:٣٠١٢:٥٩:١٦١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:١١٠٠:١٥:٠٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣١:٠٧١٢:٥٨:٥٩١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٦:٠٤٠٠:١٤:٤٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٩:٤٤١٢:٥٨:٤٤١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٥٦٠٠:١٤:١٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٨:٢٣١٢:٥٨:٢٨١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:٤٩٠٠:١٣:٥٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٧:٠١١٢:٥٨:١٣١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:٤٢٠٠:١٣:٣١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٥:٤١١٢:٥٧:٥٨١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:٣٥٠٠:١٣:٠٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٤:٢١١٢:٥٧:٤٣١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:٢٨٠٠:١٢:٤٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٣:٠١١٢:٥٧:٢٩١٩:٣٢:٣٣١٩:٥١:٢١٠٠:١٢:٢٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢١:٤٣١٢:٥٧:١٦١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٢:١٥٠٠:١٢:٠٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٠:٢٥١٢:٥٧:٠٢١٩:٣٤:١٥١٩:٥٣:٠٨٠٠:١١:٤١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٦:٤٩١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٤:٠٢٠٠:١١:١٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پل سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پل سفید شهر پل سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پل سفید شهر پل سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پل سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پل سفید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پل سفید

پل سفید مرکز شهرستان سوادکوه واقع در استان مازندران است. پل سفید همچنین نام پلی در داخل این شهر است. شهر پل سفید از جنوب به روستای دوآب و از شمال به شهرهای زیرآب و شیرگاه راه دارد. جاده تهران-فیروزکوه-ساری و راه‌آهن مازندران از این شهر می‌گذرد

شهر پل سفید در ویکیپدیا

شهر پل سفید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پل سفید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پل سفید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پل سفید بر روی نقشه

شهر پل سفید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پل سفید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پل سفید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پل سفید
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر پل سفید + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر پل سفید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پل سفید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پل سفید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پل سفید رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پل سفید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پل سفید
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ پل سفید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پل سفید
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پل سفید دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پل سفید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق پل سفید
افق شرعی امروز فردا پل سفید دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پل سفید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو