جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پل سفید

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز پل سفید

اذان صبح: ٠٤:٢٠:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٠٠
اذان ظهر: ١١:٥٠:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٥٠
اذان مغرب: ١٨:١٤:٠٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٨:٣٧

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پل سفید (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر پل سفید)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر پل سفید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پل سفید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری شهر پل سفید

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پل سفید در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پل سفید ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پل سفید (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پل سفید ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پل سفید
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٤:٤٠١٢:٥٧:٤٧١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:١٥٠٠:١٢:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٣:٢١١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:٠٩٠٠:١٢:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٢:٠٢١٢:٥٧:١٩١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٠٢٠٠:١٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٠:٤٤١٢:٥٧:٠٥١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٥٥٠٠:١١:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٩:٢٦١٢:٥٦:٥٢١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٣:٤٩٠٠:١١:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٨:١٠١٢:٥٦:٤٠١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:٤٣٠٠:١١:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٦:٢٨١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:٣٧٠٠:١٠:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٥:٣٩١٢:٥٦:١٦١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:٣٠٠٠:١٠:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٤:٢٥١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:٢٤٠٠:١٠:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٣:١١١٢:٥٥:٥٣١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:١٨٠٠:٠٩:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١٢٠٦:١١:٥٩١٢:٥٥:٤٣١٩:٤٠:٠١١٩:٥٩:١٢٠٠:٠٩:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٠:٤٨١٢:٥٥:٣٣١٩:٤٠:٥٢٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٠٩:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٥:٢٣١٩:٤١:٤٤٢٠:٠١:٠١٠٠:٠٨:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥٥:١٤١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:٥٥٠٠:٠٨:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٥:٠٦١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٠٨:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٤:٥٨١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٠٧:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٤:٥١١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٠٧:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٤:٤٤١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٠٧:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٠٦:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠١:٥٣١٢:٥٤:٣٢١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٦:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥٤:٢٧١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٨:١٥٠٠:٠٦:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٩:٥١١٢:٥٤:٢٢١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٠٦:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٨:٥٢١٢:٥٤:١٨١٩:٥٠:١٥٢٠:١٠:٠٣٠٠:٠٥:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٤:١٥١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:٥٧٠٠:٠٥:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥٤:١٢١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٥٠٠٠:٠٥:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥٤:١٠١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٢:٤٤٠٠:٠٥:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٤١٠٥:٥٥:٠٩١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:٣٧٠٠:٠٥:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٢٦٠٥:٥٤:١٦١٢:٥٤:٠٧١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٤:٣٠٠٠:٠٤:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٥:١٢٠٥:٥٣:٢٥١٢:٥٤:٠٦١٩:٥٥:١٧٢٠:١٥:٢٣٠٠:٠٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پل سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پل سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پل سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پل سفید

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر پل سفید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پل سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پل سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر پل سفید

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر پل سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر پل سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر پل سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پل سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پل سفید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پل سفید

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر پل سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پل سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پل سفید

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر پل سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پل سفید شهر پل سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پل سفید شهر پل سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر پل سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پل سفید برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر پل سفید

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر پل سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پل سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر پل سفید

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:١٢٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٠:٣٤١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٤٥٠٠:١٥:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٠:١٨١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٦:٢٤٠٠:١٥:٢٧
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٣٦:١٣١٩:٥٥:٠٢٠٠:١٥:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٤:٠٤١٢:٥٩:٤٦١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٥:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٤:٥١١٢:٥٩:٢٩١٩:٣٣:٣١١٩:٥٢:١٦٠٠:١٥:٠٢
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٥:٣٨١٢:٥٩:١١١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٥٢٠٠:١٤:٥٢
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٦:٢٥١٢:٥٨:٥٤١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٩:٢٧٠٠:١٤:٤٢
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٧:١٢١٢:٥٨:٣٦١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٨:٠٢٠٠:١٤:٣١
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٧:٥٩١٢:٥٨:١٧١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٣٦٠٠:١٤:٢٠
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٨:٤٥١٢:٥٧:٥٨١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٥:١٠٠٠:١٤:٠٨
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٩:٣٢١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٤٣٠٠:١٣:٥٦
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٠:١٨١٢:٥٧:٢٠١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:١٦٠٠:١٣:٤٣
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣١:٠٤١٢:٥٧:٠٠١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٤٩٠٠:١٣:٣٠
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣١:٥١١٢:٥٦:٤٠١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٢١٠٠:١٣:١٧
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٢:٣٧١٢:٥٦:٢٠١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:٥٣٠٠:١٣:٠٣
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٣:٢٣١٢:٥٦:٠٠١٩:١٨:٠١١٩:٣٦:٢٤٠٠:١٢:٤٨
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٤:٠٩١٢:٥٥:٣٩١٩:١٦:٣٣١٩:٣٤:٥٦٠٠:١٢:٣٣
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٤:٥٦١٢:٥٥:١٨١٩:١٥:٠٦١٩:٣٣:٢٧٠٠:١٢:١٨
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٥:٤٢١٢:٥٤:٥٨١٩:١٣:٣٨١٩:٣١:٥٧٠٠:١٢:٠٣
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٦:٢٨١٢:٥٤:٣٧١٩:١٢:١٠١٩:٣٠:٢٨٠٠:١١:٤٧
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٧:١٤١٢:٥٤:١٥١٩:١٠:٤١١٩:٢٨:٥٨٠٠:١١:٣١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٨:٠١١٢:٥٣:٥٤١٩:٠٩:١٣١٩:٢٧:٢٩٠٠:١١:١٤
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٨:٤٧١٢:٥٣:٣٣١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٥:٥٩٠٠:١٠:٥٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:١١٠٦:٣٩:٣٣١٢:٥٣:١٢١٩:٠٦:١٥١٩:٢٤:٢٩٠٠:١٠:٤١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٠:٢٠١٢:٥٢:٥٠١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٢:٥٩٠٠:١٠:٢٤
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٠١٠٦:٤١:٠٦١٢:٥٢:٢٩١٩:٠٣:١٧١٩:٢١:٢٩٠٠:١٠:٠٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤١:٥٣١٢:٥٢:٠٨١٩:٠١:٤٨١٩:١٩:٥٩٠٠:٠٩:٤٩
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٢:٤٠١٢:٥١:٤٦١٩:٠٠:١٨١٩:١٨:٢٩٠٠:٠٩:٣١
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٣:٢٦١٢:٥١:٢٥١٨:٥٨:٤٩١٩:١٦:٥٩٠٠:٠٩:١٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٤:١٣١٢:٥١:٠٤١٨:٥٧:٢٠١٩:١٥:٢٩٢٣:٣٨:٥٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٥:٠٠١١:٥٠:٤٣١٧:٥٥:٥٠١٨:١٤:٠٠٢٣:٠٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پل سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر پل سفید شهر پل سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر پل سفید شهر پل سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پل سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پل سفید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پل سفید

پل سفید مرکز شهرستان سوادکوه واقع در استان مازندران است. پل سفید همچنین نام پلی در داخل این شهر است. شهر پل سفید از جنوب به روستای دوآب و از شمال به شهرهای زیرآب و شیرگاه راه دارد. جاده تهران-فیروزکوه-ساری و راه‌آهن مازندران از این شهر می‌گذرد

شهر پل سفید در ویکیپدیا

شهر پل سفید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پل سفید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پل سفید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پل سفید بر روی نقشه

شهر پل سفید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پل سفید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پل سفید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پل سفید
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر پل سفید + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر پل سفید + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر پل سفید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پل سفید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر پل سفید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پل سفید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پل سفید رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق پل سفید
جدول اوقات شرعی امروز فردا پل سفید دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پل سفید
افق شرعی امروز فردا پل سفید دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ پل سفید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پل سفید
زمان پخش اذان مستقیم به افق پل سفید
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پل سفید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پل سفید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو