جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پل سرا

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز پل سرا


اذان صبح: ٠٣:٥٩:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:١٠
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٢٣:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٤٤:٢٥
نیمه شب: ٠٠:١٠:٥٧

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پل سرا (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر پل سرا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر پل سرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پل سرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میگوئل سروانتس ساآودِرا
برای یك زندگی آرام و بدون دردسر، شوهر باید كر و زن باید لال باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پل سرا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پل سرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پل سرا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پل سرا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پل سرا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پل سرا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٣:٣٨١٣:٠٦:١٨١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٢٨٠٠:٢١:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣٢:١٦١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٩:٢٣٠٠:٢٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٠:٥٥١٣:٠٥:٤٩١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢٠:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٩:٣٥١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:١٢٠٠:١٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:٠٧٠٠:١٩:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٣:٠٣٠٠:١٩:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:٥٨٠٠:١٨:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٥٣٠٠:١٨:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٤:٣٢١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٨:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٤:٢١١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٤٤٠٠:١٧:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٤:١٠١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٧:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٩:٢١١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٧:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٣:٥٠١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٦:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٣:٤٠١٩:٥٠:٥٩٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٦:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٣:٣١١٩:٥١:٥١٢٠:١١:٢٢٠٠:١٦:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٣:٢٣١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٢:١٧٠٠:١٥:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٣:١٥١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:١٣٠٠:١٥:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٥:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٠١٠٦:١١:١٣١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٤:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٦:١٤٢٠:١٦:٠٠٠٠:١٤:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٤:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:٥١٠٠:١٤:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٣:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٣:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٣:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٤:٠٢١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢١:٣٢٠٠:١٣:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣٢٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:٢٢٠٠:١٢:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠١:١٦١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٢:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر پل سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر پل سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر پل سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پل سرا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر پل سرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پل سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پل سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر پل سرا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر پل سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر پل سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر پل سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پل سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پل سرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر پل سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر پل سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پل سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر پل سرا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٥٠٥:٥٤:١٠١٣:٠٢:٤٠٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٢:١٩٠٠:١١:٠٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٤٠٥:٥٣:٣٢١٣:٠٢:٤٥٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٣:٠٩٠٠:١٠:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٥٢:٥٦١٣:٠٢:٥٠٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٥٨٠٠:١٠:٥٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٥٢:٢١١٣:٠٢:٥٥٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٤:٤٧٠٠:١٠:٤٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٥١:٤٧١٣:٠٣:٠١٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٥:٣٤٠٠:١٠:٤٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٥١:١٦١٣:٠٣:٠٨٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٦:٢١٠٠:١٠:٤٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠١٠٥:٥٠:٤٦١٣:٠٣:١٥٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٧:٠٧٠٠:١٠:٣٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٣٠٥:٥٠:١٨١٣:٠٣:٢٣٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٧:٥٢٠٠:١٠:٣٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٤٩:٥١١٣:٠٣:٣١٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٨:٣٦٠٠:١٠:٣٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٤٩:٢٧١٣:٠٣:٣٩٢٠:١٨:١١٢٠:٣٩:٢٠٠٠:١٠:٣٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠١٠٥:٤٩:٠٣١٣:٠٣:٤٨٢٠:١٨:٥٠٢٠:٤٠:٠٢٠٠:١٠:٣٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٢٠٥:٤٨:٤٢١٣:٠٣:٥٧٢٠:١٩:٢٩٢٠:٤٠:٤٣٠٠:١٠:٣٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٥٠٥:٤٨:٢٢١٣:٠٤:٠٦٢٠:٢٠:٠٧٢٠:٤١:٢٣٠٠:١٠:٣٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٠٠٥:٤٨:٠٥١٣:٠٤:١٦٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤٢:٠٢٠٠:١٠:٤١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٤٧:٤٨١٣:٠٤:٢٦٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤٢:٤٠٠٠:١٠:٤٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٨٠٥:٤٧:٣٤١٣:٠٤:٣٧٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤٣:١٦٠٠:١٠:٤٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤١٠٥:٤٧:٢١١٣:٠٤:٤٨٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٣:٥١٠٠:١٠:٥٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٦٠٥:٤٧:١٠١٣:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٠٠٢٠:٤٤:٢٥٠٠:١٠:٥٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٤٧:٠١١٣:٠٥:١٠٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٤:٥٨٠٠:١١:٠٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٤٦:٥٣١٣:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٠١٢٠:٤٥:٣٠٠٠:١١:٠٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٧٠٥:٤٦:٤٨١٣:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٦:٠٠٠٠:١١:١٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٤٦:٤٤١٣:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٦:٢٨٠٠:١١:٢٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٤٦:٤١١٣:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٢٣٢٠:٤٦:٥٥٠٠:١١:٣٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤١٠٥:٤٦:٤١١٣:٠٦:١١٢٠:٢٥:٤٨٢٠:٤٧:٢١٠٠:١١:٤١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٥٠٥:٤٦:٤٢١٣:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٧:٤٥٠٠:١١:٥١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣١٠٥:٤٦:٤٥١٣:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:٣٣٢٠:٤٨:٠٨٠٠:١٢:٠٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٤٦:٤٩١٣:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٨:٢٩٠٠:١٢:١٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣١٠٥:٤٦:٥٦١٣:٠٧:٠٢٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٨:٤٨٠٠:١٢:٢٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٦٠٥:٤٧:٠٣١٣:٠٧:١٥٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٩:٠٦٠٠:١٢:٣٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٤٧:١٣١٣:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:٤٦٢٠:٤٩:٢٢٠٠:١٢:٤٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٢٠٥:٤٧:٢٤١٣:٠٧:٤٢٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٩:٣٧٠٠:١٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پل سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر پل سرا شهر پل سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر پل سرا شهر پل سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پل سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پل سرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پل سرا

پل سرا، روستایی است از توابع بخش نشتا شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران.

شهر پل سرا در ویکیپدیا

شهر پل سرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پل سرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پل سرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پل سرا بر روی نقشه

شهر پل سرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پل سرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پل سرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پل سرا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر پل سرا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر پل سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پل سرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پل سرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پل سرا رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پل سرا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پل سرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پل سرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق پل سرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پل سرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا پل سرا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پل سرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پل سرا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پل سرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو