جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پل سرا

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز پل سرا


اذان صبح: ٠٥:٢١:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٣١
اذان ظهر: ١١:٥٢:٠١
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:١٢
اذان مغرب: ١٧:١٣:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٥١

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پل سرا (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ شهر پل سرا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر پل سرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پل سرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
آن كه مدام از كمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید، دوست خوبی برای تو نخواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پل سرا

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پل سرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پل سرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پل سرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پل سرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پل سرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٤٥٠٠:١٦:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٣:٣٩١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٤١٠٠:١٦:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٣:٣٠١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:٣٦٠٠:١٦:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٣:٢٢١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٥:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٣:١٢١٣:٠٣:١٤١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٥:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠٩٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٥:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٥:١٩٠٠:١٤:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٦:١٥٠٠:١٤:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٧:٢١٢٠:١٧:١١٠٠:١٤:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٨:١٣٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٤:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٩:٠١٠٠:١٣:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٣:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٣:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٣:٤٨١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٣:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٣٢٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٤١٠٠:١٢:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:١٤٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٣٥٠٠:١٢:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٥٧٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:٢٩٠٠:١٢:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٤١٠٦:٠٠:١٢١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٥:٢٣٠٠:١٢:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٩:٢١١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٦:١٧٠٠:١٢:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٧:١٠٠٠:١١:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٠٤٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٨:٠٢٠٠:١١:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٥٥٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٨:٥٥٠٠:١١:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٤٧٠٥:٥٦:١٤١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٤٧٠٠:١١:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٤١٠٥:٥٥:٣١١٣:٠٢:٣٢٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:٣٨٠٠:١١:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٣٧٠٥:٥٤:٥٠١٣:٠٢:٣٦٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣١:٢٩٠٠:١١:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٣٥٠٥:٥٤:١٠١٣:٠٢:٤٠٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٢:١٩٠٠:١١:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٣٤٠٥:٥٣:٣٢١٣:٠٢:٤٥٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٣:٠٩٠٠:١٠:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٥٢:٥٦١٣:٠٢:٥٠٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٥٨٠٠:١٠:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٥٢:٢١١٣:٠٢:٥٥٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٤:٤٧٠٠:١٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پل سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پل سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پل سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پل سرا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر پل سرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پل سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پل سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر پل سرا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر پل سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پل سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پل سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پل سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پل سرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر پل سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر پل سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پل سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر پل سرا

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٩٠٦:٥٠:٣١١١:٥٢:٠١١٦:٥٣:١٢١٧:١٣:٠٧٢٣:٠٧:٥١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣١٠٦:٥١:٣١١١:٥٢:١٧١٦:٥٢:٤٤١٧:١٢:٤٢٢٣:٠٨:٠٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٥٢:٣٢١١:٥٢:٣٤١٦:٥٢:١٩١٧:١٢:١٨٢٣:٠٨:١٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٥٣:٣١١١:٥٢:٥٢١٦:٥١:٥٥١٧:١١:٥٧٢٣:٠٨:٣٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥٤:٣١١١:٥٣:١٠١٦:٥١:٣٣١٧:١١:٣٧٢٣:٠٨:٤٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٥٥:٣٠١١:٥٣:٢٩١٦:٥١:١٣١٧:١١:٢٠٢٣:٠٩:٠٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٦:٢٨١١:٥٣:٤٩١٦:٥٠:٥٥١٧:١١:٠٤٢٣:٠٩:١٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٧:٢٦١١:٥٤:١٠١٦:٥٠:٣٩١٧:١٠:٥٠٢٣:٠٩:٣٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٨:٢٣١١:٥٤:٣١١٦:٥٠:٢٥١٧:١٠:٣٨٢٣:٠٩:٥١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٩:١٩١١:٥٤:٥٣١٦:٥٠:١٣١٧:١٠:٢٩٢٣:١٠:٠٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٥٠٧:٠٠:١٥١١:٥٥:١٦١٦:٥٠:٠٣١٧:١٠:٢١٢٣:١٠:٢٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٧:٠١:٠٩١١:٥٥:٣٩١٦:٤٩:٥٥١٧:١٠:١٥٢٣:١٠:٤٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤١٠٧:٠٢:٠٣١١:٥٦:٠٣١٦:٤٩:٥٠١٧:١٠:١١٢٣:١١:٠٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٧:٠٢:٥٧١١:٥٦:٢٧١٦:٤٩:٤٦١٧:١٠:٠٩٢٣:١١:٣٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٤٠٧:٠٣:٤٩١١:٥٦:٥٢١٦:٤٩:٤٤١٧:١٠:٠٩٢٣:١١:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٩٠٧:٠٤:٤٠١١:٥٧:١٧١٦:٤٩:٤٤١٧:١٠:١١٢٣:١٢:١٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠٥:٣٠١١:٥٧:٤٣١٦:٤٩:٤٧١٧:١٠:١٥٢٣:١٢:٣٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠٦:١٩١١:٥٨:٠٩١٦:٤٩:٥١١٧:١٠:٢٠٢٣:١٣:٠١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٧:٠٧١١:٥٨:٣٦١٦:٤٩:٥٨١٧:١٠:٢٨٢٣:١٣:٢٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠٧:٥٣١١:٥٩:٠٣١٦:٥٠:٠٦١٧:١٠:٣٨٢٣:١٣:٥١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٨:٣٩١١:٥٩:٣١١٦:٥٠:١٧١٧:١٠:٥٠٢٣:١٤:١٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٩:٢٣١١:٥٩:٥٩١٦:٥٠:٢٩١٧:١١:٠٣٢٣:١٤:٤٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٥٠٧:١٠:٠٦١٢:٠٠:٢٧١٦:٥٠:٤٣١٧:١١:١٨٢٣:١٥:٠٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٤٠٧:١٠:٤٧١٢:٠٠:٥٦١٦:٥١:٠٠١٧:١١:٣٦٢٣:١٥:٣٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١١٠٧:١١:٢٧١٢:٠١:٢٥١٦:٥١:١٨١٧:١١:٥٥٢٣:١٦:٠٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٨٠٧:١٢:٠٦١٢:٠١:٥٤١٦:٥١:٣٩١٧:١٢:١٦٢٣:١٦:٣١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٣٠٧:١٢:٤٣١٢:٠٢:٢٣١٦:٥٢:٠١١٧:١٢:٣٨٢٣:١٦:٥٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٨٠٧:١٣:١٩١٢:٠٢:٥٣١٦:٥٢:٢٥١٧:١٣:٠٣٢٣:١٧:٢٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣١٠٧:١٣:٥٣١٢:٠٣:٢٣١٦:٥٢:٥١١٧:١٣:٢٩٢٣:١٧:٥٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٣٠٧:١٤:٢٥١٢:٠٣:٥٢١٦:٥٣:١٩١٧:١٣:٥٧٢٣:١٨:٢٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر پل سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر پل سرا شهر پل سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر پل سرا شهر پل سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پل سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پل سرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پل سرا

پل سرا، روستایی است از توابع بخش نشتا شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران.

شهر پل سرا در ویکیپدیا

شهر پل سرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پل سرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پل سرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پل سرا بر روی نقشه

شهر پل سرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پل سرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پل سرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پل سرا
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر پل سرا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر پل سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پل سرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پل سرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پل سرا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پل سرا
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پل سرا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پل سرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پل سرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پل سرا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پل سرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پل سرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پل سرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پل سرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو