جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پل سرا

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز پل سرا

اذان صبح: ٠٤:٣١:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٢٨
اذان ظهر: ١١:٥٧:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٥٨:٠٨
اذان مغرب: ١٨:١٦:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٥:٢٠

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پل سرا (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر پل سرا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر پل سرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پل سرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر كه پیوسته به مسجد رود به یكى از این هشت فایده مى‌رسد: 1ـ نشانه‌اى استوار (فهم آیات الهى) 2ـ دوستى قابل استفاده 3ـ دانشى تازه 4ـ رحمتى مورد انتظار 5ـ سخنى كه به راه راستش كشد 6ـ یا سخنى كه او را از پستى برهاند 7ـ و ترك گناهان به خاطر شرم از خدا 8ـ یا تر

اوقات شرعی ماه جاری شهر پل سرا

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پل سرا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پل سرا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پل سرا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پل سرا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پل سرا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣٢:١٦١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٩:٢٣٠٠:٢٠:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٠:٥٥١٣:٠٥:٤٩١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢٠:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٩:٣٥١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:١٢٠٠:١٩:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:٠٧٠٠:١٩:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٣:٠٣٠٠:١٩:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:٥٨٠٠:١٨:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٥٣٠٠:١٨:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٤:٣٢١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٨:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٤:٢١١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٤٤٠٠:١٧:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٤:١٠١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٧:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٩:٢١١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٧:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٣:٥٠١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٦:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٣:٤٠١٩:٥٠:٥٩٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٦:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٣:٣١١٩:٥١:٥١٢٠:١١:٢٢٠٠:١٦:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٣:٢٣١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٢:١٧٠٠:١٥:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٣:١٥١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:١٣٠٠:١٥:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٥:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٠١٠٦:١١:١٣١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٤:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٦:١٤٢٠:١٦:٠٠٠٠:١٤:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٤:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:٥١٠٠:١٤:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٣:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٣:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٣:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٤:٠٢١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢١:٣٢٠٠:١٣:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٢:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣٢٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:٢٢٠٠:١٢:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠١:١٦١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٢:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٥٩٠٦:٠٠:٢٤١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٥:١٠٠٠:١٢:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پل سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پل سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پل سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پل سرا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر پل سرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پل سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پل سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر پل سرا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر پل سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر پل سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر پل سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پل سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پل سرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پل سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر پل سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پل سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پل سرا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر پل سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پل سرا شهر پل سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پل سرا شهر پل سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر پل سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پل سرا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پل سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر پل سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پل سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پل سرا

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٤:٠٢١١:٥٨:٣٨١٨:٠٢:٣٩١٨:٢٠:٥٧٢٣:١٦:١٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٤:٥٠١١:٥٨:١٧١٨:٠١:٠٩١٨:١٩:٢٦٢٣:١٥:٥٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٥:٣٩١١:٥٧:٥٦١٧:٥٩:٣٨١٨:١٧:٥٥٢٣:١٥:٣٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٦:٢٨١١:٥٧:٣٥١٧:٥٨:٠٨١٨:١٦:٢٥٢٣:١٥:٢٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٥:٥٧:١٧١١:٥٧:١٥١٧:٥٦:٣٨١٨:١٤:٥٥٢٣:١٥:٠١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٨:٠٦١١:٥٦:٥٤١٧:٥٥:٠٨١٨:١٣:٢٥٢٣:١٤:٤٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٥:٥٨:٥٦١١:٥٦:٣٤١٧:٥٣:٣٨١٨:١١:٥٥٢٣:١٤:٢٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٥:٥٩:٤٥١١:٥٦:١٤١٧:٥٢:٠٩١٨:١٠:٢٦٢٣:١٤:٠٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٠:٣٥١١:٥٥:٥٤١٧:٥٠:٤٠١٨:٠٨:٥٧٢٣:١٣:٤٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠١:٢٥١١:٥٥:٣٥١٧:٤٩:١١١٨:٠٧:٢٨٢٣:١٣:٢٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٢:١٥١١:٥٥:١٦١٧:٤٧:٤٢١٨:٠٦:٠١٢٣:١٣:١١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٣:٠٦١١:٥٤:٥٧١٧:٤٦:١٤١٨:٠٤:٣٣٢٣:١٢:٥٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٣:٥٦١١:٥٤:٣٨١٧:٤٤:٤٧١٨:٠٣:٠٦٢٣:١٢:٣٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٤:٤٧١١:٥٤:٢٠١٧:٤٣:٢٠١٨:٠١:٣٩٢٣:١٢:١٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٥:٣٩١١:٥٤:٠٣١٧:٤١:٥٣١٨:٠٠:١٤٢٣:١٢:٠٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٦:٣٠١١:٥٣:٤٥١٧:٤٠:٢٧١٧:٥٨:٤٨٢٣:١١:٤٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٧:٢٢١١:٥٣:٢٨١٧:٣٩:٠١١٧:٥٧:٢٤٢٣:١١:٢٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٨:١٥١١:٥٣:١٢١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٦:٠٠٢٣:١١:١٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٩:٠٧١١:٥٢:٥٦١٧:٣٦:١٢١٧:٥٤:٣٦٢٣:١٠:٥٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٠:٠٠١١:٥٢:٤٠١٧:٣٤:٤٨١٧:٥٣:١٤٢٣:١٠:٣٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٠:٥٣١١:٥٢:٢٦١٧:٣٣:٢٥١٧:٥١:٥٢٢٣:١٠:٢١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٨٠٦:١١:٤٧١١:٥٢:١١١٧:٣٢:٠٣١٧:٥٠:٣١٢٣:١٠:٠٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٢:٤١١١:٥١:٥٧١٧:٣٠:٤١١٧:٤٩:١٠٢٣:٠٩:٥١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٣:٣٦١١:٥١:٤٤١٧:٢٩:٢١١٧:٤٧:٥١٢٣:٠٩:٣٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٤:٣٠١١:٥١:٣١١٧:٢٨:٠١١٧:٤٦:٣٣٢٣:٠٩:٢٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٥:٢٥١١:٥١:١٩١٧:٢٦:٤١١٧:٤٥:١٥٢٣:٠٩:٠٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٦:٢١١١:٥١:٠٧١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٣:٥٨٢٣:٠٨:٥٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٧:١٦١١:٥٠:٥٦١٧:٢٤:٠٦١٧:٤٢:٤٢٢٣:٠٨:٤٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٨:١٣١١:٥٠:٤٦١٧:٢٢:٤٩١٧:٤١:٢٨٢٣:٠٨:٣١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٩:٠٩١١:٥٠:٣٦١٧:٢١:٣٤١٧:٤٠:١٤٢٣:٠٨:١٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پل سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پل سرا شهر پل سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پل سرا شهر پل سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پل سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پل سرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پل سرا

پل سرا، روستایی است از توابع بخش نشتا شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران.

شهر پل سرا در ویکیپدیا

شهر پل سرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پل سرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پل سرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پل سرا بر روی نقشه

شهر پل سرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پل سرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پل سرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پل سرا
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر پل سرا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر پل سرا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر پل سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پل سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر پل سرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پل سرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پل سرا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ پل سرا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پل سرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پل سرا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پل سرا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پل سرا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پل سرا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پل سرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پل سرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پل سرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو