جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پل زال

اندیمشک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز پل زال

اذان صبح: ٠٤:٤٧:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٠٩:١٤
غروب آفتاب: ١٨:١٠:٠٣
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٨:٥٨

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پل زال (شهرستان اندیمشک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر پل زال)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر پل زال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پل زال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى (یعنى محلّ سجده) او را ببوسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پل زال

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پل زال در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پل زال ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پل زال (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پل زال ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پل زال
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٨:٠٨١٣:١٧:٤٢١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٣٤:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٦:٥٦١٣:١٧:٢٨١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٣١٠٠:٣٤:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٥:٤٥١٣:١٧:١٤١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:١٦٠٠:٣٤:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٤:٣٤١٣:١٧:٠٠١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٣٣:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٣:٢٥١٣:١٦:٤٧١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٣٣:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٢:١٦١٣:١٦:٣٥١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٣٣:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤١:٠٧١٣:١٦:٢٣١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:١٩٠٠:٣٢:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٠:٠٠١٣:١٦:١١١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٠٥٠٠:٣٢:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٨:٥٣١٣:١٥:٥٩١٩:٥٣:٣٦٢٠:١١:٥٢٠٠:٣٢:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٧:٤٧١٣:١٥:٤٨١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٣٨٠٠:٣١:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٦:٤٢١٣:١٥:٣٨١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٢٤٠٠:٣١:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٥:٣٨١٣:١٥:٢٨١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:١٠٠٠:٣١:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٤:٣٥١٣:١٥:١٨١٩:٥٦:٣١٢٠:١٤:٥٧٠٠:٣١:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٣:٣٣١٣:١٥:٠٩١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٤٤٠٠:٣٠:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٢:٣٢١٣:١٥:٠١١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٣٠٠٠:٣٠:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣١:٣١١٣:١٤:٥٣١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:١٧٠٠:٣٠:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٠:٣٢١٣:١٤:٤٦١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٠٤٠٠:٢٩:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٩:٣٤١٣:١٤:٣٩٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٩:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٨:٣٧١٣:١٤:٣٣٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٩:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٧:٤١١٣:١٤:٢٧٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٢٩:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٦:٤٦١٣:١٤:٢٢٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٩:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٤:١٧٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢١:٥٨٠٠:٢٨:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٥:٠٠١٣:١٤:١٣٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢٨:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٤:٠٩١٣:١٤:١٠٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٨:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٣:١٩١٣:١٤:٠٧٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:١٩٠٠:٢٨:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٢:٣٠١٣:١٤:٠٥٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٨:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢١:٤٣١٣:١٤:٠٣٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٢٧:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٢٠:٥٦١٣:١٤:٠٢٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢٧:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٢٠:١١١٣:١٤:٠٢٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٢٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پل زال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پل زال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پل زال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پل زال

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر پل زال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پل زال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پل زال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر پل زال

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر پل زال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر پل زال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر پل زال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پل زال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پل زال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پل زال

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر پل زال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پل زال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پل زال

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر پل زال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پل زال شهر پل زال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پل زال شهر پل زال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر پل زال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پل زال برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پل زال

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر پل زال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پل زال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پل زال

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٥:٥٦١٢:١٠:١٦١٨:١٤:٠٦١٨:٣١:٣٣٢٣:٢٩:٥٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٦:٣٦١٢:٠٩:٥٥١٨:١٢:٤٥١٨:٣٠:١١٢٣:٢٩:٣٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٧:١٥١٢:٠٩:٣٤١٨:١١:٢٤١٨:٢٨:٥٠٢٣:٢٩:١٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٧:٥٤١٢:٠٩:١٤١٨:١٠:٠٣١٨:٢٧:٢٩٢٣:٢٨:٥٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٨:٣٤١٢:٠٨:٥٣١٨:٠٨:٤٢١٨:٢٦:٠٨٢٣:٢٨:٣٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٩:١٤١٢:٠٨:٣٣١٨:٠٧:٢٢١٨:٢٤:٤٨٢٣:٢٨:٢٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:٠٩:٥٤١٢:٠٨:١٢١٨:٠٦:٠١١٨:٢٣:٢٨٢٣:٢٨:٠١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٠:٣٤١٢:٠٧:٥٢١٨:٠٤:٤١١٨:٢٢:٠٨٢٣:٢٧:٤٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١١:١٤١٢:٠٧:٣٣١٨:٠٣:٢٢١٨:٢٠:٤٨٢٣:٢٧:٢٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٥٠٦:١١:٥٥١٢:٠٧:١٣١٨:٠٢:٠٢١٨:١٩:٢٩٢٣:٢٧:٠٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٢:٣٥١٢:٠٦:٥٤١٨:٠٠:٤٣١٨:١٨:١١٢٣:٢٦:٤٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٣:١٧١٢:٠٦:٣٥١٧:٥٩:٢٥١٨:١٦:٥٣٢٣:٢٦:٢٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٣:٥٨١٢:٠٦:١٧١٧:٥٨:٠٦١٨:١٥:٣٥٢٣:٢٦:١٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٤:٣٩١٢:٠٥:٥٩١٧:٥٦:٤٩١٨:١٤:١٨٢٣:٢٥:٥٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٥:٢١١٢:٠٥:٤١١٧:٥٥:٣١١٨:١٣:٠١٢٣:٢٥:٣٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٦:٠٤١٢:٠٥:٢٤١٧:٥٤:١٥١٨:١١:٤٥٢٣:٢٥:١٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٦:٤٦١٢:٠٥:٠٧١٧:٥٢:٥٨١٨:١٠:٣٠٢٣:٢٥:٠٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٧:٢٩١٢:٠٤:٥٠١٧:٥١:٤٣١٨:٠٩:١٥٢٣:٢٤:٤٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٨:١٢١٢:٠٤:٣٤١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٨:٠١٢٣:٢٤:٢٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:١٨:٥٦١٢:٠٤:١٩١٧:٤٩:١٣١٨:٠٦:٤٧٢٣:٢٤:١٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٧٠٦:١٩:٤٠١٢:٠٤:٠٤١٧:٤٨:٠٠١٨:٠٥:٣٥٢٣:٢٣:٥٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٠:٢٤١٢:٠٣:٤٩١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٤:٢٣٢٣:٢٣:٣٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢١:٠٩١٢:٠٣:٣٥١٧:٤٥:٣٤١٨:٠٣:١٢٢٣:٢٣:٢٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٤٠٦:٢١:٥٤١٢:٠٣:٢٢١٧:٤٤:٢٣١٨:٠٢:٠١٢٣:٢٣:١٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٢:٣٩١٢:٠٣:٠٩١٧:٤٣:١٢١٨:٠٠:٥٢٢٣:٢٢:٥٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٣:٢٥١٢:٠٢:٥٧١٧:٤٢:٠٢١٧:٥٩:٤٣٢٣:٢٢:٤٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٤:١٢١٢:٠٢:٤٦١٧:٤٠:٥٣١٧:٥٨:٣٦٢٣:٢٢:٢٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٤:٥٨١٢:٠٢:٣٥١٧:٣٩:٤٥١٧:٥٧:٢٩٢٣:٢٢:١٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٥:٤٥١٢:٠٢:٢٤١٧:٣٨:٣٧١٧:٥٦:٢٣٢٣:٢٢:٠٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٦:٣٢١٢:٠٢:١٥١٧:٣٧:٣١١٧:٥٥:١٨٢٣:٢١:٥٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پل زال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پل زال شهر پل زال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پل زال شهر پل زال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پل زال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پل زال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پل زال

پل‌زال، روستایی از توابع بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک در استان خوزستان ایران است.

شهر پل زال در ویکیپدیا

شهر پل زال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پل زال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پل زال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پل زال بر روی نقشه

شهر پل زال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پل زال

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پل زال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پل زال
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر پل زال + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر پل زال + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر پل زال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پل زال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر پل زال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پل زال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پل زال رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پل زال
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پل زال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پل زال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ پل زال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ پل زال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پل زال
زمان پخش اذان آنلاین به افق پل زال
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پل زال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پل زال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو