جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پلور

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز پلور


اذان صبح: ٠٥:٤٠:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٥٧
اذان ظهر: ١٢:١٣:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:١٩:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٣٩:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٠٠

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پلور (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر پلور)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر پلور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پلور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وزیری
به ستایش ها و موفقیت های زودگذر تكیه نكنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پلور

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پلور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پلور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پلور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پلور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پلور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٧:٢١١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٣:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٦:٠٩١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٣:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٤:٥٩١٢:٥٩:٣٤١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٣:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٣:٤٩١٢:٥٩:٢٥١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٢:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٢:٤١١٢:٥٩:١٦١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٢:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١١:٣٣١٢:٥٩:٠٨١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٢:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٠:٢٧١٢:٥٩:٠٠١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٢:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٩:٢١١٢:٥٨:٥٣١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١١:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٨:٤٦١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:١٥٠٠:١١:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٨:٤٠١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٠٩٠٠:١١:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٨:٣٤١٩:٥١:٢٨٢٠:١١:٠٢٠٠:١٠:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٥:١١١٢:٥٨:٢٩١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٥٦٠٠:١٠:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٤:١١١٢:٥٨:٢٤١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٠:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٠:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٨:١٧١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:٣٥٠٠:٠٩:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٨:١٤١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:٢٨٠٠:٠٩:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٨:١٢١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٦:٢١٠٠:٠٩:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٨:١٠١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:١٣٠٠:٠٩:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٤١١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٨:٠٦٠٠:٠٩:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٥٨٠٠:٠٨:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:٤٩٠٠:٠٨:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥٦:١٤١٢:٥٨:٠٩٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:٤١٠٠:٠٨:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٣٦٠٥:٥٥:٢٨١٢:٥٨:١١٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٣٢٠٠:٠٨:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٢٩٠٥:٥٤:٤٤١٢:٥٨:١٣٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٠٨:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٤:٠١١٢:٥٨:١٥٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٣:١٣٠٠:٠٨:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٢٢٠٥:٥٣:١٩١٢:٥٨:١٨٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٠٨:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٠٠٥:٥٢:٤٠١٢:٥٨:٢١٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٠٧:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٢١٠٥:٥٢:٠١١٢:٥٨:٢٦٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:٤١٠٠:٠٧:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٢٣٠٥:٥١:٢٥١٢:٥٨:٣٠٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٠٧:٤٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٥٠:٤٩١٢:٥٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٧:١٦٠٠:٠٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پلور

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر پلور

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر پلور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر پلور

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٠:٤٠٠٧:١٠:٥٠١٢:٠٣:٠٧١٦:٥٥:٢٨١٧:١٥:٤٨٢٣:١٨:١٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤١:٠١٠٧:١١:٠٨١٢:٠٣:٣٦١٦:٥٦:٠٩١٧:١٦:٢٨٢٣:١٨:٤٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤١:٢١٠٧:١١:٢٥١٢:٠٤:٠٥١٦:٥٦:٥١١٧:١٧:٠٩٢٣:١٩:١٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤١:٣٩٠٧:١١:٤٠١٢:٠٤:٣٤١٦:٥٧:٣٥١٧:١٧:٥٢٢٣:١٩:٤٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤١:٥٦٠٧:١١:٥٣١٢:٠٥:٠٣١٦:٥٨:٢٠١٧:١٨:٣٦٢٣:٢٠:١٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤٢:١١٠٧:١٢:٠٤١٢:٠٥:٣١١٦:٥٩:٠٦١٧:١٩:٢١٢٣:٢٠:٤٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤٢:٢٤٠٧:١٢:١٣١٢:٠٥:٥٩١٦:٥٩:٥٤١٧:٢٠:٠٧٢٣:٢١:١٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤٢:٣٦٠٧:١٢:٢١١٢:٠٦:٢٧١٧:٠٠:٤٢١٧:٢٠:٥٥٢٣:٢١:٤٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٢:٤٧٠٧:١٢:٢٦١٢:٠٦:٥٤١٧:٠١:٣٢١٧:٢١:٤٣٢٣:٢٢:١٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٢:٥٥٠٧:١٢:٢٩١٢:٠٧:٢١١٧:٠٢:٢٣١٧:٢٢:٣٢٢٣:٢٢:٤٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٣:٠٢٠٧:١٢:٣١١٢:٠٧:٤٧١٧:٠٣:١٤١٧:٢٣:٢٢٢٣:٢٣:١١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٣:٠٧٠٧:١٢:٣٠١٢:٠٨:١٣١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٤:١٣٢٣:٢٣:٣٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٣:١١٠٧:١٢:٢٧١٢:٠٨:٣٨١٧:٠٥:٠١١٧:٢٥:٠٥٢٣:٢٤:٠٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٣:١٣٠٧:١٢:٢٣١٢:٠٩:٠٣١٧:٠٥:٥٦١٧:٢٥:٥٨٢٣:٢٤:٣٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٣:١٣٠٧:١٢:١٦١٢:٠٩:٢٧١٧:٠٦:٥١١٧:٢٦:٥٢٢٣:٢٥:٠١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٣:١١٠٧:١٢:٠٨١٢:٠٩:٥١١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٧:٤٦٢٣:٢٥:٢٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٣:٠٨٠٧:١١:٥٨١٢:١٠:١٤١٧:٠٨:٤٤١٧:٢٨:٤١٢٣:٢٥:٥٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٣:٠٣٠٧:١١:٤٥١٢:١٠:٣٦١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٩:٣٧٢٣:٢٦:١٩
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٢:٥٦٠٧:١١:٣١١٢:١٠:٥٨١٧:١٠:٤٠١٧:٣٠:٣٣٢٣:٢٦:٤٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤٢:٤٨٠٧:١١:١٥١٢:١١:١٩١٧:١١:٣٩١٧:٣١:٣٠٢٣:٢٧:٠٨
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤٢:٣٧٠٧:١٠:٥٧١٢:١١:٣٩١٧:١٢:٣٩١٧:٣٢:٢٧٢٣:٢٧:٣٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤٢:٢٥٠٧:١٠:٣٧١٢:١١:٥٩١٧:١٣:٣٩١٧:٣٣:٢٥٢٣:٢٧:٥٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤٢:١٢٠٧:١٠:١٥١٢:١٢:١٨١٧:١٤:٤٠١٧:٣٤:٢٣٢٣:٢٨:١٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤١:٥٦٠٧:٠٩:٥١١٢:١٢:٣٧١٧:١٥:٤١١٧:٣٥:٢٢٢٣:٢٨:٤٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٩:٢٥١٢:١٢:٥٤١٧:١٦:٤٢١٧:٣٦:٢١٢٣:٢٩:٠١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٨:٥٨١٢:١٣:١١١٧:١٧:٤٤١٧:٣٧:٢٠٢٣:٢٩:٢١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٨:٢٨١٢:١٣:٢٧١٧:١٨:٤٦١٧:٣٨:٢٠٢٣:٢٩:٤١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠٧:٥٧١٢:١٣:٤٣١٧:١٩:٤٨١٧:٣٩:٢٠٢٣:٣٠:٠٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٧:٢٤١٢:١٣:٥٧١٧:٢٠:٥١١٧:٤٠:٢٠٢٣:٣٠:١٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٦:٥٠١٢:١٤:١١١٧:٢١:٥٤١٧:٤١:٢٠٢٣:٣٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر پلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پلور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر پلور

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر پلور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر پلور

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٩:٢٥١٢:١٢:٥٤١٧:١٦:٤٢١٧:٣٦:٢١٢٣:٢٩:٠١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٨:٥٨١٢:١٣:١١١٧:١٧:٤٤١٧:٣٧:٢٠٢٣:٢٩:٢١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٨:٢٨١٢:١٣:٢٧١٧:١٨:٤٦١٧:٣٨:٢٠٢٣:٢٩:٤١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠٧:٥٧١٢:١٣:٤٣١٧:١٩:٤٨١٧:٣٩:٢٠٢٣:٣٠:٠٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٧:٢٤١٢:١٣:٥٧١٧:٢٠:٥١١٧:٤٠:٢٠٢٣:٣٠:١٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٦:٥٠١٢:١٤:١١١٧:٢١:٥٤١٧:٤١:٢٠٢٣:٣٠:٣٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٦:١٣١٢:١٤:٢٤١٧:٢٢:٥٧١٧:٤٢:٢١٢٣:٣٠:٥٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠٥:٣٥١٢:١٤:٣٦١٧:٢٤:٠٠١٧:٤٣:٢١٢٣:٣١:٠٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٤:٥٥١٢:١٤:٤٨١٧:٢٥:٠٣١٧:٤٤:٢١٢٣:٣١:٢٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٥٠٧:٠٤:١٤١٢:١٤:٥٨١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٥:٢٢٢٣:٣١:٣٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٣:٣١١٢:١٥:٠٨١٧:٢٧:٠٩١٧:٤٦:٢٢٢٣:٣١:٥١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٢:٤٦١٢:١٥:١٧١٧:٢٨:١٢١٧:٤٧:٢٣٢٣:٣٢:٠٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠١:٥٩١٢:١٥:٢٥١٧:٢٩:١٥١٧:٤٨:٢٣٢٣:٣٢:١٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠١:١١١٢:١٥:٣٢١٧:٣٠:١٧١٧:٤٩:٢٤٢٣:٣٢:٢٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٥٠٧:٠٠:٢٢١٢:١٥:٣٩١٧:٣١:٢٠١٧:٥٠:٢٤٢٣:٣٢:٣٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٩:٣١١٢:١٥:٤٤١٧:٣٢:٢٣١٧:٥١:٢٤٢٣:٣٢:٤٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٨:٣٨١٢:١٥:٤٩١٧:٣٣:٢٥١٧:٥٢:٢٤٢٣:٣٢:٥٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٧:٤٤١٢:١٥:٥٣١٧:٣٤:٢٧١٧:٥٣:٢٤٢٣:٣٣:٠٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٦:٤٩١٢:١٥:٥٦١٧:٣٥:٢٩١٧:٥٤:٢٣٢٣:٣٣:٠٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٤٠٦:٥٥:٥٢١٢:١٥:٥٨١٧:٣٦:٣١١٧:٥٥:٢٣٢٣:٣٣:١٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٤:٥٤١٢:١٦:٠٠١٧:٣٧:٣٢١٧:٥٦:٢٢٢٣:٣٣:١٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٣:٥٤١٢:١٦:٠٠١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٧:٢١٢٣:٣٣:٢٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٢:٥٤١٢:١٦:٠٠١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٨:٢٠٢٣:٣٣:٢٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥١:٥٢١٢:١٦:٠٠١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٩:١٨٢٣:٣٣:٢٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥٠:٤٨١٢:١٥:٥٨١٧:٤١:٣٦١٨:٠٠:١٧٢٣:٣٣:٢٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٤٩:٤٤١٢:١٥:٥٦١٧:٤٢:٣٦١٨:٠١:١٥٢٣:٣٣:٢٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٨:٣٨١٢:١٥:٥٣١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٢:١٣٢٣:٣٣:٢٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٧:٣٢١٢:١٥:٤٩١٧:٤٤:٣٦١٨:٠٣:١١٢٣:٣٣:٢٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٦:٢٤١٢:١٥:٤٥١٧:٤٥:٣٥١٨:٠٤:٠٨٢٣:٣٣:٢٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٤٥:١٥١٢:١٥:٤٠١٧:٤٦:٣٤١٨:٠٥:٠٦٢٣:٣٣:٢١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر پلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر پلور شهر پلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر پلور شهر پلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پلور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پلور

پلور، روستایی است از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران ایران

شهر پلور در ویکیپدیا

شهر پلور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پلور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پلور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پلور بر روی نقشه

شهر پلور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پلور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پلور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پلور
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر پلور + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر پلور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پلور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پلور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پلور رسیده اید.

جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ پلور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پلور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا پلور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پلور دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پلور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا پلور دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پلور
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پلور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پلور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو