جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پلور

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز پلور


اذان صبح: ٠٥:١٤:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٢١
اذان ظهر: ١١:٤٧:١٧
غروب آفتاب: ١٦:٥١:٥٣
اذان مغرب: ١٧:١١:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٤٥

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پلور (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر پلور)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر پلور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پلور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)‌
كسی كه به عمد، بر من دروغ ببندد، مقعد (‌نشیمنگاه‌اش) از آتش پر می¬شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پلور

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پلور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پلور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پلور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پلور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پلور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٤:٥٩١٢:٥٩:٣٤١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٣:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٣:٤٩١٢:٥٩:٢٥١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٢:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٢:٤١١٢:٥٩:١٦١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٢:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١١:٣٣١٢:٥٩:٠٨١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٢:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٠:٢٧١٢:٥٩:٠٠١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٢:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٩:٢١١٢:٥٨:٥٣١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١١:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٨:٤٦١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:١٥٠٠:١١:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٨:٤٠١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٠٩٠٠:١١:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٨:٣٤١٩:٥١:٢٨٢٠:١١:٠٢٠٠:١٠:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٥:١١١٢:٥٨:٢٩١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٥٦٠٠:١٠:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٤:١١١٢:٥٨:٢٤١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٠:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٠:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٨:١٧١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:٣٥٠٠:٠٩:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٨:١٤١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:٢٨٠٠:٠٩:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٨:١٢١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٦:٢١٠٠:٠٩:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٨:١٠١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:١٣٠٠:٠٩:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٤١١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٨:٠٦٠٠:٠٩:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٥٨٠٠:٠٨:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:٤٩٠٠:٠٨:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥٦:١٤١٢:٥٨:٠٩٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:٤١٠٠:٠٨:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٣٦٠٥:٥٥:٢٨١٢:٥٨:١١٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٣٢٠٠:٠٨:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٢٩٠٥:٥٤:٤٤١٢:٥٨:١٣٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٠٨:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٤:٠١١٢:٥٨:١٥٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٣:١٣٠٠:٠٨:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٢٢٠٥:٥٣:١٩١٢:٥٨:١٨٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٠٨:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٠٠٥:٥٢:٤٠١٢:٥٨:٢١٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٠٧:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٢١٠٥:٥٢:٠١١٢:٥٨:٢٦٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:٤١٠٠:٠٧:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٢٣٠٥:٥١:٢٥١٢:٥٨:٣٠٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٠٧:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٥٠:٤٩١٢:٥٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٧:١٦٠٠:٠٧:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٥٠:١٦١٢:٥٨:٤١٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٠٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پلور

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر پلور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پلور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر پلور

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر پلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پلور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پلور

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر پلور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پلور

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٥:٠٢١١:٤٦:١٠١٧:١٦:٤٨١٧:٣٥:١٨٢٣:٠٤:١٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٥:٥٧١١:٤٦:٠١١٧:١٥:٣٧١٧:٣٤:٠٨٢٣:٠٤:٠٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٦:٥٣١١:٤٥:٥٤١٧:١٤:٢٦١٧:٣٣:٠٠٢٣:٠٣:٥٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٧:٤٩١١:٤٥:٤٧١٧:١٣:١٧١٧:٣١:٥٣٢٣:٠٣:٤٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٨:٤٥١١:٤٥:٤١١٧:١٢:٠٩١٧:٣٠:٤٧٢٣:٠٣:٣٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٩:٤٢١١:٤٥:٣٦١٧:١١:٠٣١٧:٢٩:٤٢٢٣:٠٣:٣٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٠:٣٨١١:٤٥:٣٢١٧:٠٩:٥٧١٧:٢٨:٣٩٢٣:٠٣:٢٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢١:٣٦١١:٤٥:٢٨١٧:٠٨:٥٣١٧:٢٧:٣٧٢٣:٠٣:١٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٢:٣٣١١:٤٥:٢٥١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٦:٣٦٢٣:٠٣:١٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٣:٣١١١:٤٥:٢٣١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٥:٣٦٢٣:٠٣:٠٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٤:٢٩١١:٤٥:٢١١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٤:٣٨٢٣:٠٢:٥٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٥:٢٨١١:٤٥:٢١١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٣:٤١٢٣:٠٢:٥٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٦:٢٦١١:٤٥:٢١١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٢:٤٥٢٣:٠٢:٥٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٧:٢٥١١:٤٥:٢٢١٧:٠٢:٥٣١٧:٢١:٥١٢٣:٠٢:٤٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٨:٢٤١١:٤٥:٢٤١٧:٠١:٥٨١٧:٢٠:٥٨٢٣:٠٢:٤٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٩:٢٣١١:٤٥:٢٦١٧:٠١:٠٥١٧:٢٠:٠٧٢٣:٠٢:٤٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٠:٢٣١١:٤٥:٣٠١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:١٧٢٣:٠٢:٤٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣١:٢٢١١:٤٥:٣٤١٦:٥٩:٢٢١٧:١٨:٢٩٢٣:٠٢:٤٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٢:٢٢١١:٤٥:٣٩١٦:٥٨:٣٣١٧:١٧:٤٣٢٣:٠٢:٤٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٣:٢٢١١:٤٥:٤٥١٦:٥٧:٤٥١٧:١٦:٥٨٢٣:٠٢:٥٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٤:٢٢١١:٤٥:٥٢١٦:٥٦:٥٩١٧:١٦:١٤٢٣:٠٢:٥٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٥:٢١١١:٤٥:٥٩١٦:٥٦:١٥١٧:١٥:٣٢٢٣:٠٢:٥٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٦:٢١١١:٤٦:٠٨١٦:٥٥:٣٢١٧:١٤:٥٢٢٣:٠٣:٠١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٧:٢١١١:٤٦:١٧١٦:٥٤:٥١١٧:١٤:١٤٢٣:٠٣:٠٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢١٠٦:٣٨:٢١١١:٤٦:٢٧١٦:٥٤:١٢١٧:١٣:٣٧٢٣:٠٣:١٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٩:٢١١١:٤٦:٣٨١٦:٥٣:٣٥١٧:١٣:٠٢٢٣:٠٣:١٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤٠:٢١١١:٤٦:٥٠١٦:٥٢:٥٩١٧:١٢:٢٩٢٣:٠٣:٢٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٥٠٦:٤١:٢١١١:٤٧:٠٣١٦:٥٢:٢٥١٧:١١:٥٨٢٣:٠٣:٣٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٢:٢١١١:٤٧:١٧١٦:٥١:٥٣١٧:١١:٢٨٢٣:٠٣:٤٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٣:٢٠١١:٤٧:٣١١٦:٥١:٢٣١٧:١١:٠١٢٣:٠٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر پلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پلور شهر پلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پلور شهر پلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پلور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پلور

پلور، روستایی است از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران ایران

شهر پلور در ویکیپدیا

شهر پلور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پلور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پلور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پلور بر روی نقشه

شهر پلور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پلور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پلور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پلور
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر پلور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر پلور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پلور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پلور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پلور رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق پلور
زمان پخش اذان آنلاین به افق پلور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پلور
زمان پخش اذان مستقیم به افق پلور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پلور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پلور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پلور
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پلور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پلور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو