جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پلور

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز پلور


اذان صبح: ٠٥:١٤:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٢٠
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٢٥

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پلور (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر پلور)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر پلور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پلور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

محمد اقبال
اگر تنها از امید انتظار معجزه داری، در اشتباهی؛ امید باید با حركت همراه باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پلور

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پلور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پلور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پلور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پلور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پلور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٦:٠٩١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٣:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٤:٥٩١٢:٥٩:٣٤١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٣:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٣:٤٩١٢:٥٩:٢٥١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٢:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٢:٤١١٢:٥٩:١٦١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٢:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١١:٣٣١٢:٥٩:٠٨١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٢:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٠:٢٧١٢:٥٩:٠٠١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٢:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٩:٢١١٢:٥٨:٥٣١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١١:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٨:٤٦١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:١٥٠٠:١١:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٨:٤٠١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٠٩٠٠:١١:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٨:٣٤١٩:٥١:٢٨٢٠:١١:٠٢٠٠:١٠:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٥:١١١٢:٥٨:٢٩١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٥٦٠٠:١٠:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٤:١١١٢:٥٨:٢٤١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٠:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٠:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٨:١٧١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:٣٥٠٠:٠٩:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٨:١٤١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:٢٨٠٠:٠٩:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٨:١٢١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٦:٢١٠٠:٠٩:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٨:١٠١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:١٣٠٠:٠٩:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٤١١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٨:٠٦٠٠:٠٩:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٥٨٠٠:٠٨:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:٤٩٠٠:٠٨:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥٦:١٤١٢:٥٨:٠٩٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:٤١٠٠:٠٨:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٣٦٠٥:٥٥:٢٨١٢:٥٨:١١٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٣٢٠٠:٠٨:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٢٩٠٥:٥٤:٤٤١٢:٥٨:١٣٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٠٨:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٤:٠١١٢:٥٨:١٥٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٣:١٣٠٠:٠٨:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٢٢٠٥:٥٣:١٩١٢:٥٨:١٨٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٠٨:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٠٠٥:٥٢:٤٠١٢:٥٨:٢١٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٠٧:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٢١٠٥:٥٢:٠١١٢:٥٨:٢٦٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:٤١٠٠:٠٧:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٢٣٠٥:٥١:٢٥١٢:٥٨:٣٠٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٠٧:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٥٠:٤٩١٢:٥٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٧:١٦٠٠:٠٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پلور

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر پلور

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر پلور

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٦:٣٤١٣:٠٧:٢٣١٩:١٨:٤٧١٩:٣٦:٥٨٠٠:٢٤:٣٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٥:٠٨١٣:٠٧:٠٥١٩:١٩:٣٧١٩:٣٧:٤٩٠٠:٢٤:١٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٣:٤٢١٣:٠٦:٤٧١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٨:٤٠٠٠:٢٣:٥٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٧:١٦٠٦:٥٢:١٦١٣:٠٦:٢٩١٩:٢١:١٧١٩:٣٩:٣١٠٠:٢٣:٢٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥٠:٥٠١٣:٠٦:١١١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٢٢٠٠:٢٣:٠٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٤٩:٢٤١٣:٠٥:٥٣١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:١٣٠٠:٢٢:٤٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٧:٥٩١٣:٠٥:٣٥١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٢:٠٤٠٠:٢٢:٢١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٦:٣٤١٣:٠٥:١٧١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٥٥٠٠:٢١:٥٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٥:٠٩١٣:٠٥:٠٠١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٤٦٠٠:٢١:٣٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٣:٤٤١٣:٠٤:٤٢١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٣٧٠٠:٢١:١٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٢:٢٠١٣:٠٤:٢٥١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:٢٩٠٠:٢٠:٤٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٠:٥٦١٣:٠٤:٠٨١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٦:٢٠٠٠:٢٠:٢٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٩:٣٢١٣:٠٣:٥١١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:١٢٠٠:٢٠:٠٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١١:١٩٠٦:٣٨:٠٩١٣:٠٣:٣٤١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٨:٠٣٠٠:١٩:٣٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٦:٤٦١٣:٠٣:١٨١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:٥٥٠٠:١٩:١٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٥:٢٤١٣:٠٣:٠٢١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:٤٧٠٠:١٨:٥٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٢:٤٦١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٠:٣٩٠٠:١٨:٣٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٢:٤١١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٣١٠٠:١٨:٠٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٢:١٥١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٢:٢٣٠٠:١٧:٤٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٢:٠٠١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:١٥٠٠:١٧:٢٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٨:٤١١٣:٠١:٤٦١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٤:٠٨٠٠:١٧:٠٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٧:٢٢١٣:٠١:٣٢١٩:٣٦:١٦١٩:٥٥:٠٠٠٠:١٦:٣٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٦:٠٥١٣:٠١:١٨١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٥٣٠٠:١٦:١٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠١:٠٥١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٤٦٠٠:١٥:٥٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٠:٥٢١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٥:٣٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٢:١٥١٣:٠٠:٣٩١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٥:١٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢١:٠٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٤:٥٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٩:٤٦١٣:٠٠:١٥١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:١٩٠٠:١٤:٣٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٢:١٠٢٠:٠١:١٢٠٠:١٤:١١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٧:٢١١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر پلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر پلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر پلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پلور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پلور

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پلور

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٥:١٢١٢:٠٩:١٠١٨:١٣:٤٤١٨:٣١:٥١٢٣:٥٦:٤٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٥٠٧:٠٣:٤٦١٣:٠٨:٥٣١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:٤٢٠٠:٢٦:٢٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٢:١٩١٣:٠٨:٣٥١٩:١٥:٢٥١٩:٣٣:٣٣٠٠:٢٦:٠٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٠:٥٣١٣:٠٨:١٧١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٢٤٠٠:٢٥:٤١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٧٠٦:٥٩:٢٧١٣:٠٧:٥٩١٩:١٧:٠٦١٩:٣٥:١٥٠٠:٢٥:٢٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٨:٠٠١٣:٠٧:٤١١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:٠٦٠٠:٢٤:٥٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٦:٣٤١٣:٠٧:٢٣١٩:١٨:٤٧١٩:٣٦:٥٨٠٠:٢٤:٣٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٥:٠٨١٣:٠٧:٠٥١٩:١٩:٣٧١٩:٣٧:٤٩٠٠:٢٤:١٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٣:٤٢١٣:٠٦:٤٧١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٨:٤٠٠٠:٢٣:٥٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٦٠٦:٥٢:١٦١٣:٠٦:٢٩١٩:٢١:١٧١٩:٣٩:٣١٠٠:٢٣:٢٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥٠:٥٠١٣:٠٦:١١١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٢٢٠٠:٢٣:٠٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٤٩:٢٤١٣:٠٥:٥٣١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:١٣٠٠:٢٢:٤٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٧:٥٩١٣:٠٥:٣٥١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٢:٠٤٠٠:٢٢:٢١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٦:٣٤١٣:٠٥:١٧١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٥٥٠٠:٢١:٥٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٥:٠٩١٣:٠٥:٠٠١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٤٦٠٠:٢١:٣٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٣:٤٤١٣:٠٤:٤٢١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٣٧٠٠:٢١:١٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٢:٢٠١٣:٠٤:٢٥١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:٢٩٠٠:٢٠:٤٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٠:٥٦١٣:٠٤:٠٨١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٦:٢٠٠٠:٢٠:٢٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٩:٣٢١٣:٠٣:٥١١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:١٢٠٠:٢٠:٠٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٩٠٦:٣٨:٠٩١٣:٠٣:٣٤١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٨:٠٣٠٠:١٩:٣٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٦:٤٦١٣:٠٣:١٨١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:٥٥٠٠:١٩:١٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٥:٢٤١٣:٠٣:٠٢١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:٤٧٠٠:١٨:٥٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٢:٤٦١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٠:٣٩٠٠:١٨:٣٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٢:٤١١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٣١٠٠:١٨:٠٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٢:١٥١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٢:٢٣٠٠:١٧:٤٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٢:٠٠١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:١٥٠٠:١٧:٢٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٨:٤١١٣:٠١:٤٦١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٤:٠٨٠٠:١٧:٠٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٧:٢٢١٣:٠١:٣٢١٩:٣٦:١٦١٩:٥٥:٠٠٠٠:١٦:٣٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٦:٠٥١٣:٠١:١٨١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٥٣٠٠:١٦:١٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠١:٠٥١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٤٦٠٠:١٥:٥٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٠:٥٢١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٥:٣٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پلور شهر پلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پلور شهر پلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پلور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پلور

پلور، روستایی است از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران ایران

شهر پلور در ویکیپدیا

شهر پلور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پلور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پلور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پلور بر روی نقشه

شهر پلور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پلور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پلور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پلور
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر پلور + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر پلور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پلور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پلور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پلور رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پلور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پلور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پلور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پلور
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پلور دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ پلور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پلور
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ پلور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پلور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو