جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پلنگ کلا

لنگارود شرقی | عباس آباد | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز پلنگ کلا


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٥٤
اذان ظهر: ١١:٥٨:٢٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:١٨
اذان مغرب: ١٨:٢١:٣٦
نیمه شب: ٢٣:١٥:٥٩

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پلنگ کلا (شهرستان عباس آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای پلنگ کلا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای پلنگ کلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پلنگ کلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

نیچه
هرگز آنچه را همه چیز دانان مغرور و آشفته سران می نویسند، نخوانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پلنگ کلا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پلنگ کلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پلنگ کلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پلنگ کلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پلنگ کلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پلنگ کلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٣:١٩١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٦:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٦:١٢١٣:٠٣:١٠١٩:٥٠:٤٣٢٠:١٠:١٠٠٠:١٥:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:١٢٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٣:٠١١٩:٥١:٣٥٢٠:١١:٠٦٠٠:١٥:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٥:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:١١٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٥:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١١:٣٧١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٤:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:١٤٠٦:١٠:٣١١٣:٠٢:٣١١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٤:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٢:٢٥١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٥:٤٥٠٠:١٤:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٢:٢٠١٩:٥٦:٥١٢٠:١٦:٤٠٠٠:١٣:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٢:١٤١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٣:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٢:١٠١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٨:٣١٠٠:١٣:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٣:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢٠:٢١٠٠:١٢:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠١:١٠٢٠:٢١:١٦٠٠:١٢:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٢:١٠٠٠:١٢:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٤٨٠٦:٠١:٣٠١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٣:٠٤٠٠:١٢:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٣١٠٦:٠٠:٣٦١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:٥٩٠٠:١١:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٩:٤٤١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٤:٥٢٠٠:١١:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٨:٥٤١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٥:٤٦٠٠:١١:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٤٩٠٥:٥٨:٠٥١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٦:٣٩٠٠:١١:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٧:١٧١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١١:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٢٩٠٥:٥٦:٣١١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٨:٢٤٠٠:١١:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٢١٠٥:٥٥:٤٧١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٠:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:١٥٠٥:٥٥:٠٤١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٣٠:٠٧٠٠:١٠:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:١١٠٥:٥٤:٢٣١٣:٠٢:٠٧٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:٥٨٠٠:١٠:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٠٩٠٥:٥٣:٤٣١٣:٠٢:١١٢٠:١١:٠٥٢٠:٣١:٤٩٠٠:١٠:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٠٩٠٥:٥٣:٠٥١٣:٠٢:١٦٢٠:١١:٥١٢٠:٣٢:٣٨٠٠:١٠:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:١٠٠٥:٥٢:٢٨١٣:٠٢:٢١٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٣:٢٧٠٠:١٠:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:١٣٠٥:٥١:٥٣١٣:٠٢:٢٦٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٤:١٦٠٠:١٠:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگ کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگ کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگ کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پلنگ کلا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای پلنگ کلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پلنگ کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پلنگ کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای پلنگ کلا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای پلنگ کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای پلنگ کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای پلنگ کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پلنگ کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پلنگ کلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پلنگ کلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای پلنگ کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پلنگ کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پلنگ کلا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٨:١٧١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٢٢:٥٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٩:٤٣١٣:٠٨:٠١١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٢٢:٤٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٣٠:٣٢١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٢١٠٠:٢٢:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٥٦٠٠:٢٢:٣٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣٢:٠٩١٣:٠٧:١١١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٣١٠٠:٢٢:٢٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٢:٥٧١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢٢:١٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٣:٤٥١٣:٠٦:٣٦١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٤٠٠٠:٢٢:٠٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٤:٣٤١٣:٠٦:١٨١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:١٣٠٠:٢١:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٥:٢٢١٣:٠٦:٠٠١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٤:٤٦٠٠:٢١:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٦:١٠١٣:٠٥:٤١١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٣:١٨٠٠:٢١:٣٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٦:٥٨١٣:٠٥:٢٢١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٥٠٠٠:٢١:١٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٧:٤٦١٣:٠٥:٠٣١٩:٣١:٤٣١٩:٥٠:٢٢٠٠:٢١:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٨:٣٤١٣:٠٤:٤٣١٩:٣٠:١٦١٩:٤٨:٥٣٠٠:٢٠:٥٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٩:٢٢١٣:٠٤:٢٣١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٢٣٠٠:٢٠:٣٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٩٠٦:٤٠:١٠١٣:٠٤:٠٣١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٥:٥٤٠٠:٢٠:٢٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤٠:٥٨١٣:٠٣:٤٣١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٤:٢٤٠٠:٢٠:١١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤١:٤٥١٣:٠٣:٢٢١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٢:٥٣٠٠:١٩:٥٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٢:٣٣١٣:٠٣:٠١١٩:٢٢:٥٤١٩:٤١:٢٣٠٠:١٩:٤١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٣:٢١١٣:٠٢:٤٠١٩:٢١:٢٤١٩:٣٩:٥٢٠٠:١٩:٢٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٤:٠٨١٣:٠٢:١٩١٩:١٩:٥٥١٩:٣٨:٢١٠٠:١٩:١٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٤:٥٦١٣:٠١:٥٨١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:٥٠٠٠:١٨:٥٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤٥:٤٣١٣:٠١:٣٧١٩:١٦:٥٤١٩:٣٥:١٨٠٠:١٨:٣٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٦:٣١١٣:٠١:١٥١٩:١٥:٢٤١٩:٣٣:٤٧٠٠:١٨:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٧:١٩١٣:٠٠:٥٤١٩:١٣:٥٤١٩:٣٢:١٦٠٠:١٨:٠٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٨:٠٦١٣:٠٠:٣٢١٩:١٢:٢٣١٩:٣٠:٤٤٠٠:١٧:٤٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٨:٥٤١٣:٠٠:١١١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:١٢٠٠:١٧:٢٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٤٩:٤٢١٢:٥٩:٤٩١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٤١٠٠:١٧:١١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٠:٣٠١٢:٥٩:٢٨١٩:٠٧:٥١١٩:٢٦:٠٩٠٠:١٦:٥٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٥١:١٨١٢:٥٩:٠٧١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٤:٣٨٠٠:١٦:٣٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٢:٠٦١٢:٥٨:٤٥١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٣:٠٧٢٣:٤٦:١٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٢:٥٤١١:٥٨:٢٤١٨:٠٣:١٨١٨:٢١:٣٦٢٣:١٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پلنگ کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پلنگ کلا روستای پلنگ کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پلنگ کلا روستای پلنگ کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پلنگ کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پلنگ کلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پلنگ کلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پلنگ کلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پلنگ کلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پلنگ کلا

روستای پلنگ کلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ کلا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ کلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پلنگ کلا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای پلنگ کلا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای پلنگ کلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پلنگ کلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پلنگ کلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ کلا رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق پلنگ کلا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پلنگ کلا
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ پلنگ کلا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ پلنگ کلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پلنگ کلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پلنگ کلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پلنگ کلا
زمان پخش اذان زنده به افق پلنگ کلا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ کلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو