جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پلنگ کلا

لنگارود شرقی | عباس آباد | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز پلنگ کلا


اذان صبح: ٠٣:٥٨:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٤٣
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٤٣:٥٤
نیمه شب: ٠٠:١٠:٢٩

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پلنگ کلا (شهرستان عباس آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ روستای پلنگ کلا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پلنگ کلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پلنگ کلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كیم وو چونگ
كسب و كار، فراتر از پول درآوردن است. گاهی، كمتر ضرر دادن نیز مهم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پلنگ کلا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پلنگ کلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پلنگ کلا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پلنگ کلا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پلنگ کلا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پلنگ کلا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٣:١٠١٣:٠٥:٤٩١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:٥٨٠٠:٢٠:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣١:٤٨١٣:٠٥:٣٥١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:٥٣٠٠:٢٠:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٠:٢٧١٣:٠٥:٢١١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٤٧٠٠:١٩:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٩:٠٧١٣:٠٥:٠٧١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٩:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٤:٥٣١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:٣٧٠٠:١٩:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٨:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٥:١١١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٨:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٤:١٥١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٨:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٥:١٨٠٠:١٧:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٧:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٣:٤١١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٧:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٣:٣١١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٦:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٧:٤١١٣:٠٣:٢١١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٦:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٣:١١١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٦:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٥:١٨١٣:٠٣:٠٢١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٥١٠٠:١٥:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٤٧٠٠:١٥:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٥:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١١:٥٢١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٤:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٤٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٤:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠٢:٢٥١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٣٠٠٠:١٤:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٢:٢٠١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٣:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠٢:١٤١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٧:٢١٠٠:١٣:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٢:١٠١٩:٥٨:٢١٢٠:١٨:١٦٠٠:١٣:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٩:١٣٢٠:١٩:١١٠٠:١٣:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٢:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٢:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠١:٥٧٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٢:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٦٠٦:٠١:٤٣١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٥١٠٠:١٢:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٩٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٤٥٠٠:١٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پلنگ کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پلنگ کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پلنگ کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پلنگ کلا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پلنگ کلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پلنگ کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پلنگ کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پلنگ کلا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای پلنگ کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پلنگ کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پلنگ کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پلنگ کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پلنگ کلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پلنگ کلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگ کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پلنگ کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پلنگ کلا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٩٠٥:٥٣:٤٣١٣:٠٢:١١٢٠:١١:٠٥٢٠:٣١:٤٩٠٠:١٠:٣٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٩٠٥:٥٣:٠٥١٣:٠٢:١٦٢٠:١١:٥١٢٠:٣٢:٣٨٠٠:١٠:٣١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٠٠٥:٥٢:٢٨١٣:٠٢:٢١٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٣:٢٧٠٠:١٠:٢٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٣٠٥:٥١:٥٣١٣:٠٢:٢٦٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٤:١٦٠٠:١٠:٢١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٩٠٥:٥١:٢٠١٣:٠٢:٣٢٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٥:٠٣٠٠:١٠:١٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٦٠٥:٥٠:٤٩١٣:٠٢:٣٩٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٥:٥٠٠٠:١٠:١٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٥٠:١٩١٣:٠٢:٤٦٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٦:٣٦٠٠:١٠:١١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٤٩:٥١١٣:٠٢:٥٤٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٧:٢١٠٠:١٠:٠٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠١٠٥:٤٩:٢٤١٣:٠٣:٠٢٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٨:٠٥٠٠:١٠:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٧٠٥:٤٨:٥٩١٣:٠٣:١٠٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٨:٤٩٠٠:١٠:٠٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٤٨:٣٦١٣:٠٣:١٩٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٩:٣١٠٠:١٠:٠٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٦٠٥:٤٨:١٥١٣:٠٣:٢٨٢٠:١٨:٥٨٢٠:٤٠:١٢٠٠:١٠:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٩٠٥:٤٧:٥٥١٣:٠٣:٣٧٢٠:١٩:٣٦٢٠:٤٠:٥٢٠٠:١٠:١٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٤٧:٣٧١٣:٠٣:٤٧٢٠:٢٠:١٣٢٠:٤١:٣١٠٠:١٠:١٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٢٠٥:٤٧:٢١١٣:٠٣:٥٧٢٠:٢٠:٤٩٢٠:٤٢:٠٨٠٠:١٠:١٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٤٧:٠٧١٣:٠٤:٠٨٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤٢:٤٥٠٠:١٠:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٥٠٥:٤٦:٥٤١٣:٠٤:١٩٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٣:٢٠٠٠:١٠:٢٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٤٦:٤٣١٣:٠٤:٣٠٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٣:٥٤٠٠:١٠:٢٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٨٠٥:٤٦:٣٤١٣:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٠٠٢٠:٤٤:٢٧٠٠:١٠:٣٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٩٠٥:٤٦:٢٦١٣:٠٤:٥٣٢٠:٢٣:٣٠٢٠:٤٤:٥٨٠٠:١٠:٤١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٢٠٥:٤٦:٢١١٣:٠٥:٠٥٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٥:٢٩٠٠:١٠:٤٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٧٠٥:٤٦:١٧١٣:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٢٦٢٠:٤٥:٥٧٠٠:١٠:٥٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٤٦:١٤١٣:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٦:٢٤٠٠:١١:٠٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٦٠٥:٤٦:١٤١٣:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:١٧٢٠:٤٦:٥٠٠٠:١١:١٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٠٠٥:٤٦:١٥١٣:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٤٠٢٠:٤٧:١٤٠٠:١١:٢٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٦٠٥:٤٦:١٨١٣:٠٦:٠٧٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٧:٣٧٠٠:١١:٣٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٤٦:٢٢١٣:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٢٣٢٠:٤٧:٥٨٠٠:١١:٤٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٦٠٥:٤٦:٢٩١٣:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٨:١٧٠٠:١١:٥٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١١٠٥:٤٦:٣٦١٣:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٨:٣٥٠٠:١٢:٠٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٧٠٥:٤٦:٤٦١٣:٠٧:٠٠٢٠:٢٧:١٥٢٠:٤٨:٥١٠٠:١٢:٢١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٤٦:٥٧١٣:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٩:٠٥٠٠:١٢:٣٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پلنگ کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پلنگ کلا روستای پلنگ کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پلنگ کلا روستای پلنگ کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پلنگ کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پلنگ کلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پلنگ کلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پلنگ کلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پلنگ کلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پلنگ کلا

روستای پلنگ کلا بر روی نقشه

روستای پلنگ کلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ کلا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ کلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پلنگ کلا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پلنگ کلا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای پلنگ کلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پلنگ کلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پلنگ کلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ کلا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا پلنگ کلا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پلنگ کلا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پلنگ کلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پلنگ کلا
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پلنگ کلا دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پلنگ کلا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پلنگ کلا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پلنگ کلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ کلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو