جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پلنگ دره

عسگریه | پیشوا | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز پلنگ دره


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٢٦
اذان ظهر: ١١:٥٨:١٤
غروب آفتاب: ١٦:٥١:٥٧
اذان مغرب: ١٧:١٢:٠٧
نیمه شب: ٢٣:١٣:٤٤

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پلنگ دره (شهرستان پیشوا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای پلنگ دره)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پلنگ دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پلنگ دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

والت ویتمن
خیال می كنم كه همه قهرمان ها و تمامی شعرهای آزاد در هوای آزاد به تصور درآمده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پلنگ دره

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پلنگ دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پلنگ دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پلنگ دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پلنگ دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پلنگ دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٩:٣٦١٣:٠١:٢٦١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:٤٦٠٠:١٥:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٨:٢٦١٣:٠١:١٦١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٥:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٧:١٧١٣:٠١:٠٦١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٥:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٤:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٥:٠١١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٦:١٦٠٠:١٤:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٤:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٣:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١١:٤٥١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٣:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٠:٤٢١٣:٠٠:١٨١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٣:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠٠:١٢١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٣:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:٣١٠٠:١٢:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٠:٠١١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٢:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٣:١٥٠٠:١٢:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٢:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٥٩٠٠:١١:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٥١٠٠:١١:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٢:٥٩١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:٤٣٠٠:١١:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:٣٤٠٠:١١:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠١:١٦١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٨:٢٥٠٠:١١:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٣٧٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥٩:٤١١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٩:١٦٠٠:١٠:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٩:٤١٢٠:٠٠:١١٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٠:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:٥٢١٢:٥٩:٤٢٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٠:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٩:٤٣٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٤٧٠٠:١٠:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٠٩٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٩:٤٥٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٠:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٩:٤٧٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٣:٢٧٠٠:١٠:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٤٠٥:٥٦:٠١١٢:٥٩:٥٠٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٤:١٥٠٠:١٠:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٥:٢٢١٢:٥٩:٥٤٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٠٩:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥٤:٤٤١٢:٥٩:٥٨٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٠٩:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:١١٠٥:٥٤:٠٨١٣:٠٠:٠٢٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٠٩:٤٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:١٦٠٥:٥٣:٣٤١٣:٠٠:٠٨٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٠٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پلنگ دره

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پلنگ دره

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای پلنگ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پلنگ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پلنگ دره

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٥٠:٣٠١١:٥١:٠٧١٦:٥١:٢٩١٧:١١:١٤٢٣:٠٧:٢٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٥١:٢٦١١:٥١:٢٨١٦:٥١:١٥١٧:١١:٠٢٢٣:٠٧:٣٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥٢:٢١١١:٥١:٤٩١٦:٥١:٠٣١٧:١٠:٥٢٢٣:٠٧:٥٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥٣:١٥١١:٥٢:١١١٦:٥٠:٥٣١٧:١٠:٤٤٢٣:٠٨:١٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥٤:٠٩١١:٥٢:٣٣١٦:٥٠:٤٥١٧:١٠:٣٨٢٣:٠٨:٣٥
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٥:٠٢١١:٥٢:٥٧١٦:٥٠:٣٩١٧:١٠:٣٣٢٣:٠٨:٥٥
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٥:٥٥١١:٥٣:٢٠١٦:٥٠:٣٥١٧:١٠:٣١٢٣:٠٩:١٦
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٦:٤٦١١:٥٣:٤٥١٦:٥٠:٣٢١٧:١٠:٣٠٢٣:٠٩:٣٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٧:٣٧١١:٥٤:١٠١٦:٥٠:٣٢١٧:١٠:٣٢٢٣:٠٩:٥٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٨:٢٧١١:٥٤:٣٥١٦:٥٠:٣٤١٧:١٠:٣٥٢٣:١٠:٢٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٩:١٦١١:٥٥:٠١١٦:٥٠:٣٧١٧:١٠:٤٠٢٣:١٠:٤٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣٠:٥٣٠٧:٠٠:٠٣١١:٥٥:٢٧١٦:٥٠:٤٣١٧:١٠:٤٧٢٣:١١:٠٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣١:٣٥٠٧:٠٠:٥٠١١:٥٥:٥٤١٦:٥٠:٥٠١٧:١٠:٥٥٢٣:١١:٣٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣٢:١٧٠٧:٠١:٣٦١١:٥٦:٢١١٦:٥١:٠٠١٧:١١:٠٦٢٣:١١:٥٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٢:٥٨٠٧:٠٢:٢٠١١:٥٦:٤٩١٦:٥١:١١١٧:١١:١٨٢٣:١٢:٢٤
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٣:٣٧٠٧:٠٣:٠٣١١:٥٧:١٧١٦:٥١:٢٤١٧:١١:٣٣٢٣:١٢:٥٠
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٤:١٦٠٧:٠٣:٤٦١١:٥٧:٤٥١٦:٥١:٤٠١٧:١١:٤٩٢٣:١٣:١٧
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠٤:٢٦١١:٥٨:١٤١٦:٥١:٥٧١٧:١٢:٠٧٢٣:١٣:٤٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٥:٣١٠٧:٠٥:٠٦١١:٥٨:٤٣١٦:٥٢:١٦١٧:١٢:٢٦٢٣:١٤:١٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٥:٤٤١١:٥٩:١٢١٦:٥٢:٣٦١٧:١٢:٤٨٢٣:١٤:٤٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٦:٤٣٠٧:٠٦:٢١١١:٥٩:٤١١٦:٥٢:٥٩١٧:١٣:١١٢٣:١٥:٠٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٦:٥٦١٢:٠٠:١١١٦:٥٣:٢٤١٧:١٣:٣٦٢٣:١٥:٣٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٧:٣٠١٢:٠٠:٤٠١٦:٥٣:٥٠١٧:١٤:٠٢٢٣:١٦:٠٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٨:٠٢١٢:٠١:١٠١٦:٥٤:١٨١٧:١٤:٣٠٢٣:١٦:٣٥
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٨:٣٣١٢:٠١:٤٠١٦:٥٤:٤٨١٧:١٥:٠٠٢٣:١٧:٠٥
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٩:٠٢١٢:٠٢:١٠١٦:٥٥:١٩١٧:١٥:٣١٢٣:١٧:٣٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٩:٣٠١٢:٠٢:٤٠١٦:٥٥:٥٢١٧:١٦:٠٤٢٣:١٨:٠٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠٩:٥٥١٢:٠٣:١٠١٦:٥٦:٢٧١٧:١٦:٣٩٢٣:١٨:٣٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٤٠:٤٢٠٧:١٠:٢٠١٢:٠٣:٤٠١٦:٥٧:٠٣١٧:١٧:١٤٢٣:١٩:٠٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤١:٠٦٠٧:١٠:٤٢١٢:٠٤:١٠١٦:٥٧:٤١١٧:١٧:٥٢٢٣:١٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای پلنگ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پلنگ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پلنگ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پلنگ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پلنگ دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پلنگ دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پلنگ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پلنگ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پلنگ دره

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٤:٤٦١١:٤٩:١٩١٦:٥٣:٣٤١٧:١٣:٠٥٢٣:٠٥:٥٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٥:٤٤١١:٤٩:٣٥١٦:٥٣:٠٨١٧:١٢:٤٢٢٣:٠٦:٠٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٦:٤٢١١:٤٩:٥٢١٦:٥٢:٤٥١٧:١٢:٢١٢٣:٠٦:٢٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٧:٤٠١١:٥٠:٠٩١٦:٥٢:٢٣١٧:١٢:٠١٢٣:٠٦:٣٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٨:٣٧١١:٥٠:٢٨١٦:٥٢:٠٣١٧:١١:٤٤٢٣:٠٦:٥٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٩:٣٤١١:٥٠:٤٧١٦:٥١:٤٥١٧:١١:٢٨٢٣:٠٧:٠٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٥٠:٣٠١١:٥١:٠٧١٦:٥١:٢٩١٧:١١:١٤٢٣:٠٧:٢٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٥١:٢٦١١:٥١:٢٨١٦:٥١:١٥١٧:١١:٠٢٢٣:٠٧:٣٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥٢:٢١١١:٥١:٤٩١٦:٥١:٠٣١٧:١٠:٥٢٢٣:٠٧:٥٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥٣:١٥١١:٥٢:١١١٦:٥٠:٥٣١٧:١٠:٤٤٢٣:٠٨:١٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥٤:٠٩١١:٥٢:٣٣١٦:٥٠:٤٥١٧:١٠:٣٨٢٣:٠٨:٣٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٥:٠٢١١:٥٢:٥٧١٦:٥٠:٣٩١٧:١٠:٣٣٢٣:٠٨:٥٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٥:٥٥١١:٥٣:٢٠١٦:٥٠:٣٥١٧:١٠:٣١٢٣:٠٩:١٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٦:٤٦١١:٥٣:٤٥١٦:٥٠:٣٢١٧:١٠:٣٠٢٣:٠٩:٣٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٧:٣٧١١:٥٤:١٠١٦:٥٠:٣٢١٧:١٠:٣٢٢٣:٠٩:٥٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٨:٢٧١١:٥٤:٣٥١٦:٥٠:٣٤١٧:١٠:٣٥٢٣:١٠:٢٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٩:١٦١١:٥٥:٠١١٦:٥٠:٣٧١٧:١٠:٤٠٢٣:١٠:٤٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٧:٠٠:٠٣١١:٥٥:٢٧١٦:٥٠:٤٣١٧:١٠:٤٧٢٣:١١:٠٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٥٠٧:٠٠:٥٠١١:٥٥:٥٤١٦:٥٠:٥٠١٧:١٠:٥٥٢٣:١١:٣٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٧٠٧:٠١:٣٦١١:٥٦:٢١١٦:٥١:٠٠١٧:١١:٠٦٢٣:١١:٥٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٨٠٧:٠٢:٢٠١١:٥٦:٤٩١٦:٥١:١١١٧:١١:١٨٢٣:١٢:٢٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٧:٠٣:٠٣١١:٥٧:١٧١٦:٥١:٢٤١٧:١١:٣٣٢٣:١٢:٥٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٦٠٧:٠٣:٤٦١١:٥٧:٤٥١٦:٥١:٤٠١٧:١١:٤٩٢٣:١٣:١٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠٤:٢٦١١:٥٨:١٤١٦:٥١:٥٧١٧:١٢:٠٧٢٣:١٣:٤٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣١٠٧:٠٥:٠٦١١:٥٨:٤٣١٦:٥٢:١٦١٧:١٢:٢٦٢٣:١٤:١٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٥:٤٤١١:٥٩:١٢١٦:٥٢:٣٦١٧:١٢:٤٨٢٣:١٤:٤٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٣٠٧:٠٦:٢١١١:٥٩:٤١١٦:٥٢:٥٩١٧:١٣:١١٢٣:١٥:٠٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٦:٥٦١٢:٠٠:١١١٦:٥٣:٢٤١٧:١٣:٣٦٢٣:١٥:٣٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٧:٣٠١٢:٠٠:٤٠١٦:٥٣:٥٠١٧:١٤:٠٢٢٣:١٦:٠٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٨:٠٢١٢:٠١:١٠١٦:٥٤:١٨١٧:١٤:٣٠٢٣:١٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پلنگ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پلنگ دره روستای پلنگ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پلنگ دره روستای پلنگ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پلنگ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پلنگ دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پلنگ دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پلنگ دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پلنگ دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پلنگ دره

روستای پلنگ دره بر روی نقشه

روستای پلنگ دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پلنگ دره
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پلنگ دره + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای پلنگ دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پلنگ دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پلنگ دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ دره رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پلنگ دره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پلنگ دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پلنگ دره دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پلنگ دره دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پلنگ دره
زمان پخش اذان زنده به افق پلنگ دره
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پلنگ دره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا پلنگ دره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو