جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پلنگ آباد

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز پلنگ آباد


اذان صبح: ٠٥:٥٨:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:١١
اذان ظهر: ١٢:٣١:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٣١
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٤٢

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پلنگ آباد (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای پلنگ آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای پلنگ آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پلنگ آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

لئوبوسكالیا
امروز بر پایه‌ی خاطره‌ی [=یادبود] دیروز، داوری نكن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پلنگ آباد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پلنگ آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پلنگ آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پلنگ آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پلنگ آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پلنگ آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٤٦٠٦:٤٠:٠٦١٣:١٨:٤٨١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:٢٥٠٠:٣٤:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٩:٠٠١٣:١٨:٣٨١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:١٢٠٠:٣٤:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٧:٥٦١٣:١٨:٢٨١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٠٠٠٠:٣٤:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٦:٥٢١٣:١٨:١٩٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٨:٤٧٠٠:٣٣:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٥:٥٠١٣:١٨:١٠٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٣٥٠٠:٣٣:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٤:٤٨١٣:١٨:٠٢٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٣٣:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٣:٤٧١٣:١٧:٥٤٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:١٠٠٠:٣٣:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٢:٤٨١٣:١٧:٤٧٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢١:٥٧٠٠:٣٢:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣١:٤٩١٣:١٧:٤٠٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٣٢:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٧:٣٤٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٣٢:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٩:٥٥١٣:١٧:٢٩٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٣٢:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٩:٠٠١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٣١:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٧:١٩٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٣١:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٧:١٣١٣:١٧:١٥٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٣١:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٦:٢١١٣:١٧:١٢٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٣١:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٥:٣١١٣:١٧:٠٩٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:١٧٠٠:٣٠:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٤:٤٢١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٠:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٧:٠٥٢٠:١٠:٤٢٢٠:٢٩:٥١٠٠:٣٠:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٣:٠٧١٣:١٧:٠٤٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٣٠:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٢:٢٢١٣:١٧:٠٣٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٢٥٠٠:٣٠:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢١:٣٨١٣:١٧:٠٣٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:١١٠٠:٣٠:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٠:٥٥١٣:١٧:٠٤٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٩:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢٠:١٤١٣:١٧:٠٥٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٩:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٩:٣٤١٣:١٧:٠٧٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٩:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٨:٥٦١٣:١٧:١٠٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٩:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٨:١٩١٣:١٧:١٣٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢٩:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٧:٤٤١٣:١٧:١٦٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٢٩:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٧:١٠١٣:١٧:٢٠٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٢٩:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٦:٣٧١٣:١٧:٢٥٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٨:١٢٠٠:٢٩:٢١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٦:٠٦١٣:١٧:٣٠٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٨:٥٥٠٠:٢٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پلنگ آباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای پلنگ آباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای پلنگ آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پلنگ آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای پلنگ آباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٥:٤١٠٧:٢٢:٤٦١٢:٢٢:٠٢١٧:٢١:٢٢١٧:٤٠:٥٤٢٣:٣٨:٤٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢٣:٠٥١٢:٢٢:٣١١٧:٢٢:٠٢١٧:٤١:٣٤٢٣:٣٩:١٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢٣:٢٤١٢:٢٣:٠١١٧:٢٢:٤٣١٧:٤٢:١٤٢٣:٣٩:٤٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:٤٤٠٧:٢٣:٤٠١٢:٢٣:٢٩١٧:٢٣:٢٥١٧:٤٢:٥٥٢٣:٤٠:١٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٧:٠٢٠٧:٢٣:٥٥١٢:٢٣:٥٨١٧:٢٤:٠٨١٧:٤٣:٣٧٢٣:٤٠:٤٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٧:١٨٠٧:٢٤:٠٨١٢:٢٤:٢٦١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٤:٢١٢٣:٤١:١٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٤:١٩١٢:٢٤:٥٤١٧:٢٥:٣٨١٧:٤٥:٠٥٢٣:٤١:٤٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:٤٧٠٧:٢٤:٢٨١٢:٢٥:٢٢١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٥:٥٠٢٣:٤٢:١٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:٥٩٠٧:٢٤:٣٦١٢:٢٥:٤٩١٧:٢٧:١١١٧:٤٦:٣٦٢٣:٤٢:٤١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٨:١٠٠٧:٢٤:٤١١٢:٢٦:١٦١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٧:٢٣٢٣:٤٣:٠٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:١٩٠٧:٢٤:٤٥١٢:٢٦:٤٢١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٨:١١٢٣:٤٣:٣٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:٢٧٠٧:٢٤:٤٨١٢:٢٧:٠٨١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٨:٥٩٢٣:٤٤:٠٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:٣٢٠٧:٢٤:٤٨١٢:٢٧:٣٣١٧:٣٠:٣٠١٧:٤٩:٤٩٢٣:٤٤:٣٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٣٧٠٧:٢٤:٤٦١٢:٢٧:٥٨١٧:٣١:٢١١٧:٥٠:٣٨٢٣:٤٥:٠٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٤٠٠٧:٢٤:٤٣١٢:٢٨:٢٢١٧:٣٢:١٣١٧:٥١:٢٩٢٣:٤٥:٢٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٤١٠٧:٢٤:٣٨١٢:٢٨:٤٦١٧:٣٣:٠٦١٧:٥٢:٢٠٢٣:٤٥:٥٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٤٠٠٧:٢٤:٣١١٢:٢٩:٠٩١٧:٣٤:٠٠١٧:٥٣:١٢٢٣:٤٦:١٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٣٨٠٧:٢٤:٢٢١٢:٢٩:٣١١٧:٣٤:٥٤١٧:٥٤:٠٤٢٣:٤٦:٤٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٤:١١١٢:٢٩:٥٣١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٤:٥٧٢٣:٤٧:٠٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٢٣:٥٩١٢:٣٠:١٤١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٥:٥٠٢٣:٤٧:٣٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٨:٢٢٠٧:٢٣:٤٥١٢:٣٠:٣٤١٧:٣٧:٣٩١٧:٥٦:٤٣٢٣:٤٧:٥٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٨:١٤٠٧:٢٣:٢٩١٢:٣٠:٥٤١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٧:٣٧٢٣:٤٨:١٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٣:١١١٢:٣١:١٣١٧:٣٩:٣١١٧:٥٨:٣٢٢٣:٤٨:٤٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:٥٢٠٧:٢٢:٥٢١٢:٣١:٣٢١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٩:٢٦٢٣:٤٩:٠٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٧:٣٨٠٧:٢٢:٣١١٢:٣١:٤٩١٧:٤١:٢٥١٨:٠٠:٢١٢٣:٤٩:٢٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٧:٢٣٠٧:٢٢:٠٨١٢:٣٢:٠٦١٧:٤٢:٢٢١٨:٠١:١٦٢٣:٤٩:٤٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٧:٠٦٠٧:٢١:٤٣١٢:٣٢:٢٢١٧:٤٣:٢٠١٨:٠٢:١١٢٣:٥٠:٠٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:٤٨٠٧:٢١:١٧١٢:٣٢:٣٨١٧:٤٤:١٧١٨:٠٣:٠٦٢٣:٥٠:٢٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٠:٤٩١٢:٣٢:٥٢١٧:٤٥:١٥١٨:٠٤:٠٢٢٣:٥٠:٤١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢٠:١٩١٢:٣٣:٠٦١٧:٤٦:١٣١٨:٠٤:٥٧٢٣:٥٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای پلنگ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پلنگ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پلنگ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پلنگ آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پلنگ آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پلنگ آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای پلنگ آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پلنگ آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پلنگ آباد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٢٠٧:٢٠:١٣١٢:١٩:٠٣١٧:١٧:٥٢١٧:٣٧:٢٧٢٣:٣٥:٤٢
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٢٠٧:٢٠:٤٣١٢:١٩:٣٣١٧:١٨:٢٤١٧:٣٧:٥٨٢٣:٣٦:١٢
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٠٠٧:٢١:١٠١٢:٢٠:٠٣١٧:١٨:٥٧١٧:٣٨:٣١٢٣:٣٦:٤٢
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٧٠٧:٢١:٣٧١٢:٢٠:٣٣١٧:١٩:٣١١٧:٣٩:٠٥٢٣:٣٧:١٢
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٣٠٧:٢٢:٠١١٢:٢١:٠٣١٧:٢٠:٠٧١٧:٣٩:٤٠٢٣:٣٧:٤٢
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٨٠٧:٢٢:٢٤١٢:٢١:٣٢١٧:٢٠:٤٤١٧:٤٠:١٧٢٣:٣٨:١٣
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤١٠٧:٢٢:٤٦١٢:٢٢:٠٢١٧:٢١:٢٢١٧:٤٠:٥٤٢٣:٣٨:٤٣
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢٣:٠٥١٢:٢٢:٣١١٧:٢٢:٠٢١٧:٤١:٣٤٢٣:٣٩:١٣
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢٣:٢٤١٢:٢٣:٠١١٧:٢٢:٤٣١٧:٤٢:١٤٢٣:٣٩:٤٣
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٤٠٧:٢٣:٤٠١٢:٢٣:٢٩١٧:٢٣:٢٥١٧:٤٢:٥٥٢٣:٤٠:١٣
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٢٠٧:٢٣:٥٥١٢:٢٣:٥٨١٧:٢٤:٠٨١٧:٤٣:٣٧٢٣:٤٠:٤٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٨٠٧:٢٤:٠٨١٢:٢٤:٢٦١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٤:٢١٢٣:٤١:١٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٤:١٩١٢:٢٤:٥٤١٧:٢٥:٣٨١٧:٤٥:٠٥٢٣:٤١:٤٢
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٧٠٧:٢٤:٢٨١٢:٢٥:٢٢١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٥:٥٠٢٣:٤٢:١٢
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٩٠٧:٢٤:٣٦١٢:٢٥:٤٩١٧:٢٧:١١١٧:٤٦:٣٦٢٣:٤٢:٤١
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٠٠٧:٢٤:٤١١٢:٢٦:١٦١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٧:٢٣٢٣:٤٣:٠٩
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٩٠٧:٢٤:٤٥١٢:٢٦:٤٢١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٨:١١٢٣:٤٣:٣٨
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٧٠٧:٢٤:٤٨١٢:٢٧:٠٨١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٨:٥٩٢٣:٤٤:٠٦
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٢٠٧:٢٤:٤٨١٢:٢٧:٣٣١٧:٣٠:٣٠١٧:٤٩:٤٩٢٣:٤٤:٣٣
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٧٠٧:٢٤:٤٦١٢:٢٧:٥٨١٧:٣١:٢١١٧:٥٠:٣٨٢٣:٤٥:٠٠
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٠٠٧:٢٤:٤٣١٢:٢٨:٢٢١٧:٣٢:١٣١٧:٥١:٢٩٢٣:٤٥:٢٧
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤١٠٧:٢٤:٣٨١٢:٢٨:٤٦١٧:٣٣:٠٦١٧:٥٢:٢٠٢٣:٤٥:٥٣
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٠٠٧:٢٤:٣١١٢:٢٩:٠٩١٧:٣٤:٠٠١٧:٥٣:١٢٢٣:٤٦:١٩
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٨٠٧:٢٤:٢٢١٢:٢٩:٣١١٧:٣٤:٥٤١٧:٥٤:٠٤٢٣:٤٦:٤٤
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٤:١١١٢:٢٩:٥٣١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٤:٥٧٢٣:٤٧:٠٩
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٢٣:٥٩١٢:٣٠:١٤١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٥:٥٠٢٣:٤٧:٣٣
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٢٠٧:٢٣:٤٥١٢:٣٠:٣٤١٧:٣٧:٣٩١٧:٥٦:٤٣٢٣:٤٧:٥٦
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٤٠٧:٢٣:٢٩١٢:٣٠:٥٤١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٧:٣٧٢٣:٤٨:١٩
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٣:١١١٢:٣١:١٣١٧:٣٩:٣١١٧:٥٨:٣٢٢٣:٤٨:٤٢
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٢٠٧:٢٢:٥٢١٢:٣١:٣٢١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٩:٢٦٢٣:٤٩:٠٣

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پلنگ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پلنگ آباد روستای پلنگ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پلنگ آباد روستای پلنگ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پلنگ آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پلنگ آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پلنگ آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پلنگ آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پلنگ آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پلنگ آباد

روستای پلنگ آباد بر روی نقشه

روستای پلنگ آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پلنگ آباد
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای پلنگ آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای پلنگ آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پلنگ آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پلنگ آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق پلنگ آباد
زمان پخش اذان زنده به افق پلنگ آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پلنگ آباد
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ پلنگ آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پلنگ آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پلنگ آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پلنگ آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پلنگ آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو