جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پلنگ آباد

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز پلنگ آباد

اذان صبح: ٠٥:٠٥:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٤٥
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٠٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤١:٢٠

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پلنگ آباد (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای پلنگ آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای پلنگ آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پلنگ آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پلنگ آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پلنگ آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پلنگ آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پلنگ آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پلنگ آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پلنگ آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:١٣٠٦:٥٢:٠١١٣:٢٠:٥٨١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٣٨:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥٠:٤٨١٣:٢٠:٤٤١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:١٤٠٠:٣٧:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٩:٣٦١٣:٢٠:٣٠١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٠٠٠٠:٣٧:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٨:٢٤١٣:٢٠:١٦١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٠:٤٦٠٠:٣٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٧:١٣١٣:٢٠:٠٢١٩:٥٣:٢٣٢٠:١١:٣٢٠٠:٣٦:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٦:٠٢١٣:١٩:٤٩١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:١٩٠٠:٣٦:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٤:٥٢١٣:١٩:٣٧١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٠٦٠٠:٣٦:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٣:٤٣١٣:١٩:٢٤١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٣:٥٢٠٠:٣٥:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٢:٣٥١٣:١٩:١٣١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٣٩٠٠:٣٥:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤١:٢٨١٣:١٩:٠١١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٢٦٠٠:٣٥:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٠٥٠٦:٤٠:٢١١٣:١٨:٥٠١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:١٣٠٠:٣٤:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٩:١٥١٣:١٨:٤٠١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٠٠٠٠:٣٤:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٨:١١١٣:١٨:٣٠١٩:٥٩:١٩٢٠:١٧:٤٧٠٠:٣٤:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٧:٠٧١٣:١٨:٢٠٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٨:٣٤٠٠:٣٣:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٦:٠٤١٣:١٨:١١٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٢٢٠٠:٣٣:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٥:٠٢١٣:١٨:٠٣٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٣٣:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٤:٠١١٣:١٧:٥٥٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٣٣:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٣:٠١١٣:١٧:٤٧٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢١:٤٤٠٠:٣٢:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٧:٤١٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٣٢:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:١٤٠٦:٣١:٠٤١٣:١٧:٣٤٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:١٩٠٠:٣٢:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٣٠:٠٨١٣:١٧:٢٩٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٣٢:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٩:١٢١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٣١:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٨:١٨١٣:١٧:١٩٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٣١:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٧:٢٥١٣:١٧:١٥٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٣١:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٦:٣٣١٣:١٧:١٢٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:١٨٠٠:٣١:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٧:٠٩٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٣٠:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٣٠:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٤:٠٥١٣:١٧:٠٥٢٠:١٠:٣١٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٣٠:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٣:١٨١٣:١٧:٠٤٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٣٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پلنگ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پلنگ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پلنگ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پلنگ آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای پلنگ آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پلنگ آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پلنگ آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای پلنگ آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای پلنگ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای پلنگ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای پلنگ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پلنگ آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پلنگ آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پلنگ آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای پلنگ آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پلنگ آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پلنگ آباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای پلنگ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پلنگ آباد روستای پلنگ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پلنگ آباد روستای پلنگ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پلنگ آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پلنگ آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پلنگ آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگ آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پلنگ آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پلنگ آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٧:١٠١٣:٢٧:١٢٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٦:٢٢٠٠:٣٩:٤٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٧:٥٠١٣:٢٧:١٤٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٥:٤٣٠٠:٣٩:٥٦
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٨:٣٠١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٤٠:٠٦
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٩:١١١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٤:٢٠٠٠:٤٠:١٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٩:٥١١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٤٠:٢٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٣٠:٣٢١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٣:٣٣٢٠:٤٢:٥١٠٠:٤٠:٣٣
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٣١:١٣١٣:٢٧:١٣٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٢:٠٤٠٠:٤٠:٤١
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٣١:٥٤١٣:٢٧:١٢٢٠:٢٢:٠٤٢٠:٤١:١٦٠٠:٤٠:٤٨
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣١٠٦:٣٢:٣٥١٣:٢٧:٠٩٢٠:٢١:١٧٢٠:٤٠:٢٧٠٠:٤٠:٥٤
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٣:١٧١٣:٢٧:٠٦٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٤١:٠٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٣١٠٦:٣٣:٥٨١٣:٢٧:٠٢٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٤١:٠٥
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٤:٤٠١٣:٢٦:٥٨٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٤١:١٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٥:٢١١٣:٢٦:٥٣٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٤١:١٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣٦:٠٣١٣:٢٦:٤٧٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٤١:١٧
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٦:٤٥١٣:٢٦:٤١٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٤١:٢٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٧:٢٦١٣:٢٦:٣٤٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٤١:٢٢
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٨:٠٨١٣:٢٦:٢٦٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٤١:٢٤
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٨:٥٠١٣:٢٦:١٩٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٤١:٢٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٩:٣٢١٣:٢٦:١٠٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٠٢٠٠:٤١:٢٥
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٩٠٦:٤٠:١٣١٣:٢٦:٠١٢٠:١١:٢٠٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٤١:٢٤
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٢٩٠٦:٤٠:٥٥١٣:٢٥:٥١٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٤١:٢٣
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٨٠٦:٤١:٣٧١٣:٢٥:٤١٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٤١:٢١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٦٠٦:٤٢:١٨١٣:٢٥:٣٠٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٤١:١٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٣:٠٠١٣:٢٥:١٩٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٤١:١٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٣:٤١١٣:٢٥:٠٧٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٤١:١٢
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٤:٢٣١٣:٢٤:٥٥٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٣:٢١٠٠:٤١:٠٨
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٥:٠٤١٣:٢٤:٤٢٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:١٢٠٠:٤١:٠٣
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٥:٤٦١٣:٢٤:٢٩٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٠١٠٠:٤٠:٥٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٦:٢٧١٣:٢٤:١٥٢٠:٠١:٣٣٢٠:١٩:٥٠٠٠:٤٠:٥٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٧:٠٨١٣:٢٤:٠١٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٨:٣٨٠٠:٤٠:٤٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٧:٤٩١٣:٢٣:٤٦١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٢٥٠٠:٤٠:٣٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پلنگ آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پلنگ آباد روستای پلنگ آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پلنگ آباد روستای پلنگ آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پلنگ آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پلنگ آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پلنگ آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پلنگ آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پلنگ آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پلنگ آباد

روستای پلنگ آباد بر روی نقشه

روستای پلنگ آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پلنگ آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای پلنگ آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای پلنگ آباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای پلنگ آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پلنگ آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پلنگ آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پلنگ آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق پلنگ آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پلنگ آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پلنگ آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پلنگ آباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پلنگ آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پلنگ آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پلنگ آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پلنگ آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پلنگ آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو