جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پلنگپشت

چوبر | شفت | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز پلنگپشت


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٥٧
اذان ظهر: ١٣:١٥:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٥٤
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٣١:٢٤

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پلنگپشت (شهرستان شفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای پلنگپشت)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پلنگپشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پلنگپشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هرمان هسه
آنان كه نمی توانند مسئولیت بپذیرند، به رهبر نیاز دارند و برای داشتن رهبر، داد و فریاد راه می اندازند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پلنگپشت

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پلنگپشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پلنگپشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پلنگپشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پلنگپشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پلنگپشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٤:٥١١٣:١٠:٢١١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٣:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٣:٣٨١٣:١٠:١١١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٢:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:١٦٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٠:٠٢١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٢:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٢١:١٤١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٤٦٠٠:٢٢:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:١١٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢١:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢١:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٧:٤٦١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٣٦٠٠:٢١:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٠:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١١٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٠:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٠:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٦٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٢٠:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٦:١٨٠٠:١٩:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١١:٢١١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٧:١٤٠٠:١٩:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٨:١٠٠٠:١٩:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٩:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٣٠:٠١٠٠:١٨:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٧:٣١١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٥٦٠٠:١٨:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠٨:٤٧٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:٥١٠٠:١٨:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٤٦٠٠:١٨:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٤٠٠٠:١٨:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٤:٣٤٠٠:١٧:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٤٣٠٦:٠٣:١٤١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٥:٢٨٠٠:١٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٢٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٦:٢١٠٠:١٧:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٣٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٧:١٤٠٠:١٧:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٦٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٨:٠٦٠٠:١٧:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١١٠٦:٠٠:١٧١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٨:٥٨٠٠:١٧:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٧٠٥:٥٩:٣٦١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:٤٩٠٠:١٧:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٥٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٩:٤٤٢٠:٤٠:٣٩٠٠:١٦:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٥٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠٩:١٣٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤١:٢٩٠٠:١٦:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگپشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگپشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگپشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پلنگپشت

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پلنگپشت

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگپشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پلنگپشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پلنگپشت

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٦:٤٨١٣:١٨:٠٠١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٨:١٨٠٠:٣٤:٢٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٩:٠٧٠٧:٠٥:١٩١٣:١٧:٤٢١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٩:١٢٠٠:٣٤:٠٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٣:٤٩١٣:١٧:٢٤١٩:٣١:٣٦١٩:٥٠:٠٧٠٠:٣٣:٤٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٥:٥٠٠٧:٠٢:٢٠١٣:١٧:٠٦١٩:٣٢:٢٩١٩:٥١:٠١٠٠:٣٣:٢٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:١١٠٧:٠٠:٥١١٣:١٦:٤٨١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٥٥٠٠:٣٢:٥٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٩:٢٣١٣:١٦:٣٠١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٤٩٠٠:٣٢:٣٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٧:٥٤١٣:١٦:١٣١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٤٤٠٠:٣٢:١١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٦:٢٦١٣:١٥:٥٥١٩:٣٦:٠١١٩:٥٤:٣٨٠٠:٣١:٤٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٤:٥٧١٣:١٥:٣٧١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:٣٣٠٠:٣١:٢٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥٣:٣٠١٣:١٥:٢٠١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٦:٢٧٠٠:٣١:٠٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٤:١٣٠٦:٥٢:٠٢١٣:١٥:٠٣١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٢٢٠٠:٣٠:٣٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٥٠:٣٥١٣:١٤:٤٥١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:١٦٠٠:٣٠:١٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٩:٠٨١٣:١٤:٢٩١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٩:١١٠٠:٢٩:٤٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٧:٤٢١٣:١٤:١٢١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٢٩:٢٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٦:١٦١٣:١٣:٥٥١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:٠١٠٠:٢٩:٠٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٤:٥١١٣:١٣:٣٩١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٥٦٠٠:٢٨:٣٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٤:١٣٠٦:٤٣:٢٦١٣:١٣:٢٣١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٥١٠٠:٢٨:١٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٢:٣٣٠٦:٤٢:٠٢١٣:١٣:٠٨١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٧:٥٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٠:٥٤٠٦:٤٠:٣٨١٣:١٢:٥٣١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٤١٠٠:٢٧:٢٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٩:١٥١٣:١٢:٣٨١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٧:٠٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٧:٥٣١٣:١٢:٢٣١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٦:٤٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٦:٣١١٣:١٢:٠٩١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٦:٢١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٥:١٠١٣:١١:٥٥١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٢٥:٥٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣٣:٥٠١٣:١١:٤٢١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٢٥:٣٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠١:٠١٠٦:٣٢:٣٠١٣:١١:٢٩١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٥:١٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٣١:١٢١٣:١١:١٧١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:١٣٠٠:٢٤:٥٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٩:٥٤١٣:١١:٠٥١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٤:٣١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٨:٣٧١٣:١٠:٥٣١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٠٦٠٠:٢٤:١٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٧:٢١١٣:١٠:٤٢١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢٣:٤٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٦:٠٥١٣:١٠:٣١١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای پلنگپشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پلنگپشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پلنگپشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پلنگپشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پلنگپشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پلنگپشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای پلنگپشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پلنگپشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پلنگپشت

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٥:٤٥١٢:١٩:٤٨١٨:٢٤:٢٧١٨:٤٢:٥٢٠٠:٠٦:٣٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٩٠٧:١٤:١٦١٣:١٩:٣٠١٩:٢٥:٢١١٩:٤٣:٤٧٠٠:٣٦:١٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٣٠٧:١٢:٤٦١٣:١٩:١٢١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:٤١٠٠:٣٥:٥٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٧٠٧:١١:١٧١٣:١٨:٥٤١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٥:٣٥٠٠:٣٥:٣٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٠٠٧:٠٩:٤٧١٣:١٨:٣٦١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٦:٢٩٠٠:٣٥:١٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٣٠٧:٠٨:١٨١٣:١٨:١٨١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٢٤٠٠:٣٤:٥٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٦:٤٨١٣:١٨:٠٠١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٨:١٨٠٠:٣٤:٢٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٧٠٧:٠٥:١٩١٣:١٧:٤٢١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٩:١٢٠٠:٣٤:٠٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٣:٤٩١٣:١٧:٢٤١٩:٣١:٣٦١٩:٥٠:٠٧٠٠:٣٣:٤٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٠٠٧:٠٢:٢٠١٣:١٧:٠٦١٩:٣٢:٢٩١٩:٥١:٠١٠٠:٣٣:٢٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١١٠٧:٠٠:٥١١٣:١٦:٤٨١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٥٥٠٠:٣٢:٥٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٩:٢٣١٣:١٦:٣٠١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٤٩٠٠:٣٢:٣٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٧:٥٤١٣:١٦:١٣١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٤٤٠٠:٣٢:١١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٦:٢٦١٣:١٥:٥٥١٩:٣٦:٠١١٩:٥٤:٣٨٠٠:٣١:٤٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٤:٥٧١٣:١٥:٣٧١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:٣٣٠٠:٣١:٢٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥٣:٣٠١٣:١٥:٢٠١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٦:٢٧٠٠:٣١:٠٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٣٠٦:٥٢:٠٢١٣:١٥:٠٣١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٢٢٠٠:٣٠:٣٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٥٠:٣٥١٣:١٤:٤٥١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:١٦٠٠:٣٠:١٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٩:٠٨١٣:١٤:٢٩١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٩:١١٠٠:٢٩:٤٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٧:٤٢١٣:١٤:١٢١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٢٩:٢٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٦:١٦١٣:١٣:٥٥١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:٠١٠٠:٢٩:٠٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٤:٥١١٣:١٣:٣٩١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٥٦٠٠:٢٨:٣٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٣٠٦:٤٣:٢٦١٣:١٣:٢٣١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٥١٠٠:٢٨:١٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٣٠٦:٤٢:٠٢١٣:١٣:٠٨١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٧:٥٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٤٠٦:٤٠:٣٨١٣:١٢:٥٣١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٤١٠٠:٢٧:٢٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٩:١٥١٣:١٢:٣٨١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٧:٠٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٧:٥٣١٣:١٢:٢٣١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٦:٤٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٦:٣١١٣:١٢:٠٩١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٦:٢١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٥:١٠١٣:١١:٥٥١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٢٥:٥٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣٣:٥٠١٣:١١:٤٢١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٢٥:٣٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠١٠٦:٣٢:٣٠١٣:١١:٢٩١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٥:١٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پلنگپشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پلنگپشت روستای پلنگپشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پلنگپشت روستای پلنگپشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پلنگپشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پلنگپشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پلنگپشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پلنگپشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پلنگپشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پلنگپشت

روستای پلنگپشت بر روی نقشه

روستای پلنگپشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پلنگپشت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پلنگپشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پلنگپشت
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پلنگپشت + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای پلنگپشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پلنگپشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پلنگپشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پلنگپشت رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق پلنگپشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پلنگپشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پلنگپشت
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پلنگپشت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پلنگپشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پلنگپشت
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پلنگپشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پلنگپشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پلنگپشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو