جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پلدشت

پلدشت | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز پلدشت


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٣:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٣٣:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٤٧:٥٣

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پلدشت (شهرستان پلدشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر پلدشت)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر پلدشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پلدشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

امام سجاد (ع)
بسیار عجیب است از كسانى كه براى این دنیاى زودگذر و فانى كار مى كنند و خون دل مى خورند ولى آخرت را كه باقى و ابدى است رها و فراموش كرده اند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پلدشت

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پلدشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پلدشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پلدشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پلدشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پلدشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٣٨:٢٨١٣:٢٧:٣٨٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٣٨:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١٤٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٧:٢٩٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٣٨:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣١٠٦:٣٥:٥١١٣:٢٧:٢٠٢٠:١٩:٢٧٢٠:٣٩:٤٥٠٠:٣٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٣٤:٣٤١٣:٢٧:١١٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣٧:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٣٣:١٨١٣:٢٧:٠٣٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤١:٥١٠٠:٣٦:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٣٢:٠٣١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٣٦:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٣٠:٥٠١٣:٢٦:٤٨٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٣٦:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢٩:٣٧١٣:٢٦:٤١٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٥٨٠٠:٣٥:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٨:٢٦١٣:٢٦:٣٥٢٠:٢٥:٢١٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٣٥:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٢٧:١٦١٣:٢٦:٢٩٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٧:٠٢٠٠:٣٥:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٦:٠٧١٣:٢٦:٢٤٢٠:٢٧:١٨٢٠:٤٨:٠٤٠٠:٣٥:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٢٥:٠٠١٣:٢٦:٢٠٢٠:٢٨:١٦٢٠:٤٩:٠٦٠٠:٣٤:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:٢٣:٥٤١٣:٢٦:١٦٢٠:٢٩:١٤٢٠:٥٠:٠٨٠٠:٣٤:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢٦:١٢٢٠:٣٠:١١٢٠:٥١:٠٩٠٠:٣٤:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٢١:٤٦١٣:٢٦:٠٩٢٠:٣١:٠٨٢٠:٥٢:١٠٠٠:٣٣:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢٦:٠٧٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٣:١١٠٠:٣٣:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١٩:٤٣١٣:٢٦:٠٥٢٠:٣٣:٠٢٢٠:٥٤:١١٠٠:٣٣:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٣٨٠٦:١٨:٤٤١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٣:٥٩٢٠:٥٥:١١٠٠:٣٣:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:١٢٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٤:٥٥٢٠:٥٦:١١٠٠:٣٢:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٤٨٠٦:١٦:٥١١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٥:٥٠٢٠:٥٧:١١٠٠:٣٢:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٢٤٠٦:١٥:٥٦١٣:٢٦:٠٥٢٠:٣٦:٤٦٢٠:٥٨:١٠٠٠:٣٢:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٠٣٠٦:١٥:٠٣١٣:٢٦:٠٦٢٠:٣٧:٤٠٢٠:٥٩:٠٨٠٠:٣٢:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٤٣٠٦:١٤:١٢١٣:٢٦:٠٨٢٠:٣٨:٣٥٢١:٠٠:٠٦٠٠:٣٢:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٢٥٠٦:١٣:٢٣١٣:٢٦:١٠٢٠:٣٩:٢٩٢١:٠١:٠٤٠٠:٣١:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٠٩٠٦:١٢:٣٥١٣:٢٦:١٣٢٠:٤٠:٢٢٢١:٠٢:٠٠٠٠:٣١:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٥٤٠٦:١١:٤٩١٣:٢٦:١٧٢٠:٤١:١٤٢١:٠٢:٥٧٠٠:٣١:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٤٢٠٦:١١:٠٤١٣:٢٦:٢١٢٠:٤٢:٠٦٢١:٠٣:٥٢٠٠:٣١:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣١٠٦:١٠:٢١١٣:٢٦:٢٥٢٠:٤٢:٥٨٢١:٠٤:٤٧٠٠:٣١:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٩:٤٠١٣:٢٦:٣١٢٠:٤٣:٤٨٢١:٠٥:٤١٠٠:٣١:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پلدشت

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر پلدشت

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر پلدشت

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٤:٢٠٠٧:٢٣:٢١١٣:٣٥:١٨١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٥٠:١٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٢:٣٥٠٧:٢١:٤٥١٣:٣٥:٠٠١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٤٩:٥٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٠:٤٩٠٧:٢٠:١٠١٣:٣٤:٤٢١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٤٩:٢٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٩:٠٣٠٧:١٨:٣٥١٣:٣٤:٢٤١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٠٠٠٠:٤٩:٠٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٧:٠٠١٣:٣٤:٠٦١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٠١٠٠:٤٨:٤١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٥:٣٠٠٧:١٥:٢٥١٣:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٥١٢٠:١٢:٠١٠٠:٤٨:١٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٣:٤٣٠٧:١٣:٥٠١٣:٣٣:٣٠١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٠٢٠٠:٤٧:٥٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤١:٥٦٠٧:١٢:١٦١٣:٣٣:١٢١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:٠٢٠٠:٤٧:٢٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٠:٠٩٠٧:١٠:٤٢١٣:٣٢:٥٥١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:٠٣٠٠:٤٧:٠٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٩:٠٨١٣:٣٢:٣٧١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:٠٣٠٠:٤٦:٤٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٧:٣٥١٣:٣٢:٢٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:٠٤٠٠:٤٦:١٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٤:٤٥٠٧:٠٦:٠٢١٣:٣٢:٠٣١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٠٥٠٠:٤٥:٥١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٢:٥٧٠٧:٠٤:٢٩١٣:٣١:٤٦١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٠٦٠٠:٤٥:٢٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣١:٠٩٠٧:٠٢:٥٧١٣:٣١:٢٩٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٤٥:٠٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٩:٢١٠٧:٠١:٢٥١٣:٣١:١٣٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٠٨٠٠:٤٤:٣٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٩:٥٤١٣:٣٠:٥٧٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٤٤:١٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٨:٢٣١٣:٣٠:٤١٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٣:١٠٠٠:٤٣:٤٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٥٦:٥٣١٣:٣٠:٢٥٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:١٢٠٠:٤٣:٢٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٥٥:٢٤١٣:٣٠:١٠٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:١٣٠٠:٤٢:٥٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٥٣:٥٥١٣:٢٩:٥٥٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:١٥٠٠:٤٢:٣٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٨:٣٤٠٦:٥٢:٢٧١٣:٢٩:٤١٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:١٧٠٠:٤٢:١١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٥٠:٥٩١٣:٢٩:٢٧٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:١٩٠٠:٤١:٤٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٩:٣٢١٣:٢٩:١٣٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٢١٠٠:٤١:٢٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٣:١٣٠٦:٤٨:٠٦١٣:٢٨:٥٩٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٤١:٠٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١١:٢٧٠٦:٤٦:٤١١٣:٢٨:٤٧٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٢٥٠٠:٤٠:٣٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٤٥:١٦١٣:٢٨:٣٤٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٤٠:١٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٤٣:٥٣١٣:٢٨:٢٢٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٩:٥٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١٠٠٦:٤٢:٣٠١٣:٢٨:١٠٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٣٩:٢٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٤١:٠٨١٣:٢٧:٥٩٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٣٩:٠٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٩:٤٧١٣:٢٧:٤٩٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٣٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر پلدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر پلدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر پلدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پلدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلدشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پلدشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پلدشت

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٢:٥٤١٢:٣٧:٠٥١٨:٤١:٥٦١٩:٠٠:٥٦٠٠:٢٢:٢٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٠٠٠٧:٣١:١٨١٣:٣٦:٤٨١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٥٧٠٠:٥٢:٠٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:١٧٠٧:٢٩:٤٣١٣:٣٦:٣٠١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٥١:٤٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٣٤٠٧:٢٨:٠٧١٣:٣٦:١٢١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٥١:٢٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٥٠٠٧:٢٦:٣٢١٣:٣٥:٥٤١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٥١:٠٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٠٥٠٧:٢٤:٥٦١٣:٣٥:٣٦١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٥٠:٣٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢٠٠٧:٢٣:٢١١٣:٣٥:١٨١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٥٠:١٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٣٥٠٧:٢١:٤٥١٣:٣٥:٠٠١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٤٩:٥٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٩٠٧:٢٠:١٠١٣:٣٤:٤٢١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٤٩:٢٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٣٠٧:١٨:٣٥١٣:٣٤:٢٤١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٠٠٠٠:٤٩:٠٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٧:٠٠١٣:٣٤:٠٦١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٠١٠٠:٤٨:٤١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٠٠٧:١٥:٢٥١٣:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٥١٢٠:١٢:٠١٠٠:٤٨:١٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٣٠٧:١٣:٥٠١٣:٣٣:٣٠١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٠٢٠٠:٤٧:٥٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٦٠٧:١٢:١٦١٣:٣٣:١٢١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:٠٢٠٠:٤٧:٢٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٩٠٧:١٠:٤٢١٣:٣٢:٥٥١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:٠٣٠٠:٤٧:٠٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٩:٠٨١٣:٣٢:٣٧١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:٠٣٠٠:٤٦:٤٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٧:٣٥١٣:٣٢:٢٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:٠٤٠٠:٤٦:١٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٥٠٧:٠٦:٠٢١٣:٣٢:٠٣١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٠٥٠٠:٤٥:٥١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٧٠٧:٠٤:٢٩١٣:٣١:٤٦١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٠٦٠٠:٤٥:٢٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٩٠٧:٠٢:٥٧١٣:٣١:٢٩٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٤٥:٠٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢١٠٧:٠١:٢٥١٣:٣١:١٣٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٠٨٠٠:٤٤:٣٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٩:٥٤١٣:٣٠:٥٧٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٤٤:١٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٨:٢٣١٣:٣٠:٤١٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٣:١٠٠٠:٤٣:٤٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٥٦:٥٣١٣:٣٠:٢٥٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:١٢٠٠:٤٣:٢٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٥٥:٢٤١٣:٣٠:١٠٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:١٣٠٠:٤٢:٥٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٥٣:٥٥١٣:٢٩:٥٥٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:١٥٠٠:٤٢:٣٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٤٠٦:٥٢:٢٧١٣:٢٩:٤١٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:١٧٠٠:٤٢:١١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٧٠٦:٥٠:٥٩١٣:٢٩:٢٧٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:١٩٠٠:٤١:٤٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٩:٣٢١٣:٢٩:١٣٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٢١٠٠:٤١:٢٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٣٠٦:٤٨:٠٦١٣:٢٨:٥٩٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٤١:٠٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٧٠٦:٤٦:٤١١٣:٢٨:٤٧٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٢٥٠٠:٤٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پلدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پلدشت شهر پلدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر پلدشت شهر پلدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پلدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلدشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پلدشت

پلدشت یکی از شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران است. این شهر مرکز سیاسی و اداری شهرستان پلدشت است

شهر پلدشت در ویکیپدیا

شهر پلدشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پلدشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پلدشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پلدشت بر روی نقشه

شهر پلدشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پلدشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پلدشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پلدشت
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر پلدشت + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر پلدشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پلدشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پلدشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پلدشت رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ پلدشت دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پلدشت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پلدشت
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پلدشت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پلدشت
زمان پخش اذان آنلاین به افق پلدشت
زمان پخش اذان زنده به افق پلدشت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پلدشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پلدشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو