جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پلدشت

پلدشت | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز پلدشت

اذان صبح: ٠٤:٥٨:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٥٧
اذان ظهر: ١٢:١٩:١٥
غروب آفتاب: ١٨:١١:٥٧
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٥٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٥:٣٦

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پلدشت (شهرستان پلدشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر پلدشت)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر پلدشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پلدشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

پرمودا باترا
نسبت به همه، خوش‌بین باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پلدشت

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پلدشت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پلدشت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پلدشت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پلدشت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پلدشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٠٠٦:٥٢:٤٨١٣:٢٩:٤٤٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٤٢:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:١٣٠٦:٥١:٢٠١٣:٢٩:٣٠٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٤١:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٩:٥٣١٣:٢٩:١٦٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٤١:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤٨:٢٧١٣:٢٩:٠٣٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٤١:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٥٢٠٦:٤٧:٠١١٣:٢٨:٥٠٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:١٠٠٠:٤٠:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٠٦٠٦:٤٥:٣٧١٣:٢٨:٣٧٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:١٢٠٠:٤٠:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٤٤:١٣١٣:٢٨:٢٥٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:١٥٠٠:٣٩:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٤٢:٥٠١٣:٢٨:١٣٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:١٧٠٠:٣٩:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٤١:٢٨١٣:٢٨:٠٢٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:١٩٠٠:٣٩:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٤٠:٠٧١٣:٢٧:٥١٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٣٨:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٢١٠٦:٣٨:٤٦١٣:٢٧:٤٠٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٣٨:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٣٧:٢٧١٣:٢٧:٣٠٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٣٨:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٣٦:٠٩١٣:٢٧:٢١٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٣٧:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:٣٤:٥١١٣:٢٧:١٢٢٠:٢٠:١١٢٠:٤٠:٣٢٠٠:٣٧:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:٣٣:٣٥١٣:٢٧:٠٣٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:٣٤٠٠:٣٧:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥١٠٦:٣٢:٢٠١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٢:٣٦٠٠:٣٦:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:١١٠٦:٣١:٠٦١٣:٢٦:٤٨٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٦:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٩:٥٤١٣:٢٦:٤١٢٠:٢٤:٠٧٢٠:٤٤:٤١٠٠:٣٦:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٨:٤٢١٣:٢٦:٣٥٢٠:٢٥:٠٥٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٣٥:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢٧:٣٢١٣:٢٦:٢٩٢٠:٢٦:٠٤٢٠:٤٦:٤٦٠٠:٣٥:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٢٦:٢٣١٣:٢٦:٢٤٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٧:٤٨٠٠:٣٥:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٢٥:١٥١٣:٢٦:٢٠٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٨:٥٠٠٠:٣٤:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٣١٠٦:٢٤:٠٩١٣:٢٦:١٦٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:٥٢٠٠:٣٤:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٢٣:٠٤١٣:٢٦:١٢٢٠:٢٩:٥٦٢٠:٥٠:٥٣٠٠:٣٤:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٦:٠٩٢٠:٣٠:٥٤٢٠:٥١:٥٥٠٠:٣٣:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٢٠:٥٨١٣:٢٦:٠٧٢٠:٣١:٥١٢٠:٥٢:٥٦٠٠:٣٣:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٩:٥٧١٣:٢٦:٠٦٢٠:٣٢:٤٨٢٠:٥٣:٥٦٠٠:٣٣:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٨:٥٨١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٣:٤٥٢٠:٥٤:٥٧٠٠:٣٣:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١٨:٠٠١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٤:٤١٢٠:٥٥:٥٧٠٠:٣٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پلدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پلدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پلدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پلدشت

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر پلدشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پلدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر پلدشت

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر پلدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر پلدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر پلدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پلدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلدشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پلدشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر پلدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پلدشت

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر پلدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پلدشت شهر پلدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پلدشت شهر پلدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر پلدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلدشت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پلدشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پلدشت

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٧:٣١١٢:٢٢:١٩١٨:٢٦:٢٧١٨:٤٥:٢٥٢٣:٣٨:١٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٨:٢٧١٢:٢١:٥٨١٨:٢٤:٥٠١٨:٤٣:٤٧٢٣:٣٨:٠٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١١٠٦:١٩:٢٢١٢:٢١:٣٧١٨:٢٣:١٢١٨:٤٢:١٠٢٣:٣٧:٤٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٠:١٨١٢:٢١:١٦١٨:٢١:٣٥١٨:٤٠:٣٢٢٣:٣٧:٢٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢١:١٤١٢:٢٠:٥٥١٨:١٩:٥٨١٨:٣٨:٥٥٢٣:٣٧:٠٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٢:١٠١٢:٢٠:٣٥١٨:١٨:٢١١٨:٣٧:١٨٢٣:٣٦:٤٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٣:٠٧١٢:٢٠:١٥١٨:١٦:٤٥١٨:٣٥:٤٢٢٣:٣٦:٣٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٤:٠٣١٢:١٩:٥٥١٨:١٥:٠٨١٨:٣٤:٠٦٢٣:٣٦:١٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٥:٠٠١٢:١٩:٣٥١٨:١٣:٣٢١٨:٣٢:٣٠٢٣:٣٥:٥٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٥:٥٧١٢:١٩:١٥١٨:١١:٥٧١٨:٣٠:٥٤٢٣:٣٥:٣٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٦:٥٤١٢:١٨:٥٦١٨:١٠:٢١١٨:٢٩:٢٠٢٣:٣٥:١٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٧:٥٢١٢:١٨:٣٧١٨:٠٨:٤٦١٨:٢٧:٤٥٢٣:٣٥:٠١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٨:٤٩١٢:١٨:١٩١٨:٠٧:١٢١٨:٢٦:١١٢٣:٣٤:٤٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٩:٤٧١٢:١٨:٠١١٨:٠٥:٣٨١٨:٢٤:٣٨٢٣:٣٤:٢٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٠:٤٥١٢:١٧:٤٣١٨:٠٤:٠٤١٨:٢٣:٠٥٢٣:٣٤:٠٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣١:٤٤١٢:١٧:٢٦١٨:٠٢:٣١١٨:٢١:٣٣٢٣:٣٣:٥١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٢:٤٣١٢:١٧:٠٩١٨:٠٠:٥٩١٨:٢٠:٠٢٢٣:٣٣:٣٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٣:٤٢١٢:١٦:٥٢١٧:٥٩:٢٧١٨:١٨:٣١٢٣:٣٣:١٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٤:٤٢١٢:١٦:٣٦١٧:٥٧:٥٦١٨:١٧:٠١٢٣:٣٣:٠٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٥:٤١١٢:١٦:٢١١٧:٥٦:٢٥١٨:١٥:٣١٢٣:٣٢:٤٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٦:٤٢١٢:١٦:٠٦١٧:٥٤:٥٥١٨:١٤:٠٣٢٣:٣٢:٣٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٧:٤٢١٢:١٥:٥٢١٧:٥٣:٢٦١٨:١٢:٣٥٢٣:٣٢:١٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٨:٤٣١٢:١٥:٣٨١٧:٥١:٥٨١٨:١١:٠٨٢٣:٣٢:٠٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٩:٤٤١٢:١٥:٢٤١٧:٥٠:٣٠١٨:٠٩:٤٢٢٣:٣١:٤٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٠١٠٦:٤٠:٤٦١٢:١٥:١٢١٧:٤٩:٠٣١٨:٠٨:١٧٢٣:٣١:٣٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤١:٤٨١٢:١٥:٠٠١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٦:٥٣٢٣:٣١:١٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٢:٥٠١٢:١٤:٤٨١٧:٤٦:١٢١٨:٠٥:٢٩٢٣:٣١:٠٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٣:٥٣١٢:١٤:٣٧١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٤:٠٧٢٣:٣٠:٥٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٤:٥٥١٢:١٤:٢٧١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٢:٤٦٢٣:٣٠:٣٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٥:٥٩١٢:١٤:١٧١٧:٤٢:٠٣١٨:٠١:٢٥٢٣:٣٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پلدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پلدشت شهر پلدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پلدشت شهر پلدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پلدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلدشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پلدشت

پلدشت یکی از شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران است. این شهر مرکز سیاسی و اداری شهرستان پلدشت است

شهر پلدشت در ویکیپدیا

شهر پلدشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پلدشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پلدشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پلدشت بر روی نقشه

شهر پلدشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پلدشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پلدشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پلدشت
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر پلدشت + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر پلدشت + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر پلدشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پلدشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر پلدشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پلدشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پلدشت رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق پلدشت
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پلدشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پلدشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا پلدشت دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پلدشت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پلدشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پلدشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ پلدشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پلدشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو