جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پلدشت

پلدشت | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز پلدشت


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٢١
اذان ظهر: ١٢:١٣:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:١٧:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٣٨:٠٥
نیمه شب: ٢٣:٢٨:٤١

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پلدشت (شهرستان پلدشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر پلدشت)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر پلدشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پلدشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژرژ هربرت
با مردمان نیك نشست و برخاست كن تا خودت هم یكی از آنها شوی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پلدشت

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پلدشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پلدشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پلدشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پلدشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پلدشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١٤٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٧:٢٩٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٣٨:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣١٠٦:٣٥:٥١١٣:٢٧:٢٠٢٠:١٩:٢٧٢٠:٣٩:٤٥٠٠:٣٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٣٤:٣٤١٣:٢٧:١١٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣٧:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٣٣:١٨١٣:٢٧:٠٣٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤١:٥١٠٠:٣٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٣٢:٠٣١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٣٦:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٣٠:٥٠١٣:٢٦:٤٨٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٣٦:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢٩:٣٧١٣:٢٦:٤١٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٥٨٠٠:٣٥:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٨:٢٦١٣:٢٦:٣٥٢٠:٢٥:٢١٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٣٥:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٢٧:١٦١٣:٢٦:٢٩٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٧:٠٢٠٠:٣٥:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٦:٠٧١٣:٢٦:٢٤٢٠:٢٧:١٨٢٠:٤٨:٠٤٠٠:٣٥:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٢٥:٠٠١٣:٢٦:٢٠٢٠:٢٨:١٦٢٠:٤٩:٠٦٠٠:٣٤:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:٢٣:٥٤١٣:٢٦:١٦٢٠:٢٩:١٤٢٠:٥٠:٠٨٠٠:٣٤:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢٦:١٢٢٠:٣٠:١١٢٠:٥١:٠٩٠٠:٣٤:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٢١:٤٦١٣:٢٦:٠٩٢٠:٣١:٠٨٢٠:٥٢:١٠٠٠:٣٣:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢٦:٠٧٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٣:١١٠٠:٣٣:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١٩:٤٣١٣:٢٦:٠٥٢٠:٣٣:٠٢٢٠:٥٤:١١٠٠:٣٣:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٣٨٠٦:١٨:٤٤١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٣:٥٩٢٠:٥٥:١١٠٠:٣٣:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:١٢٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٤:٥٥٢٠:٥٦:١١٠٠:٣٢:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٤٨٠٦:١٦:٥١١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٥:٥٠٢٠:٥٧:١١٠٠:٣٢:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٢٤٠٦:١٥:٥٦١٣:٢٦:٠٥٢٠:٣٦:٤٦٢٠:٥٨:١٠٠٠:٣٢:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٠٣٠٦:١٥:٠٣١٣:٢٦:٠٦٢٠:٣٧:٤٠٢٠:٥٩:٠٨٠٠:٣٢:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٤٣٠٦:١٤:١٢١٣:٢٦:٠٨٢٠:٣٨:٣٥٢١:٠٠:٠٦٠٠:٣٢:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٢٥٠٦:١٣:٢٣١٣:٢٦:١٠٢٠:٣٩:٢٩٢١:٠١:٠٤٠٠:٣١:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٠٩٠٦:١٢:٣٥١٣:٢٦:١٣٢٠:٤٠:٢٢٢١:٠٢:٠٠٠٠:٣١:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٥٤٠٦:١١:٤٩١٣:٢٦:١٧٢٠:٤١:١٤٢١:٠٢:٥٧٠٠:٣١:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٤٢٠٦:١١:٠٤١٣:٢٦:٢١٢٠:٤٢:٠٦٢١:٠٣:٥٢٠٠:٣١:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣١٠٦:١٠:٢١١٣:٢٦:٢٥٢٠:٤٢:٥٨٢١:٠٤:٤٧٠٠:٣١:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٩:٤٠١٣:٢٦:٣١٢٠:٤٣:٤٨٢١:٠٥:٤١٠٠:٣١:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:١٦٠٦:٠٩:٠١١٣:٢٦:٣٦٢٠:٤٤:٣٨٢١:٠٦:٣٤٠٠:٣٠:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پلدشت

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر پلدشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پلدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر پلدشت

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر پلدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پلدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پلدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پلدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلدشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پلدشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر پلدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پلدشت

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٧:١٦١٢:١٤:٠٥١٧:٤٠:٢١١٧:٥٩:٤٦٢٣:٣٠:١٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٨:٢٠١٢:١٣:٥٦١٧:٣٩:٠١١٧:٥٨:٢٨٢٣:٣٠:٠١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٩:٢٤١٢:١٣:٤٩١٧:٣٧:٤٢١٧:٥٧:١٢٢٣:٢٩:٥١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٥٠:٢٨١٢:١٣:٤٢١٧:٣٦:٢٤١٧:٥٥:٥٦٢٣:٢٩:٤٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٥١:٣٣١٢:١٣:٣٦١٧:٣٥:٠٨١٧:٥٤:٤٢٢٣:٢٩:٣٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٥٢:٣٩١٢:١٣:٣١١٧:٣٣:٥٢١٧:٥٣:٢٩٢٣:٢٩:٢٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥٣:٤٤١٢:١٣:٢٧١٧:٣٢:٣٨١٧:٥٢:١٧٢٣:٢٩:١٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٤:٥٠١٢:١٣:٢٣١٧:٣١:٢٥١٧:٥١:٠٧٢٣:٢٩:١٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٥:٥٦١٢:١٣:٢٠١٧:٣٠:١٤١٧:٤٩:٥٨٢٣:٢٩:٠٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٧:٠٢١٢:١٣:١٨١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٨:٥٠٢٣:٢٨:٥٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٨:٠٩١٢:١٣:١٦١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٧:٤٤٢٣:٢٨:٥٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥٩:١٥١٢:١٣:١٦١٧:٢٦:٤٧١٧:٤٦:٣٩٢٣:٢٨:٤٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٨٠٧:٠٠:٢٢١٢:١٣:١٦١٧:٢٥:٤١١٧:٤٥:٣٥٢٣:٢٨:٤٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٧:٠١:٢٩١٢:١٣:١٧١٧:٢٤:٣٦١٧:٤٤:٣٤٢٣:٢٨:٤١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٦٠٧:٠٢:٣٦١٢:١٣:١٩١٧:٢٣:٣٣١٧:٤٣:٣٣٢٣:٢٨:٣٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٤٠٧:٠٣:٤٤١٢:١٣:٢١١٧:٢٢:٣٢١٧:٤٢:٣٤٢٣:٢٨:٣٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٣٠٧:٠٤:٥١١٢:١٣:٢٥١٧:٢١:٣٢١٧:٤١:٣٧٢٣:٢٨:٣٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤١٠٧:٠٥:٥٩١٢:١٣:٢٩١٧:٢٠:٣٣١٧:٤٠:٤١٢٣:٢٨:٣٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٧:٠٦١٢:١٣:٣٤١٧:١٩:٣٦١٧:٣٩:٤٧٢٣:٢٨:٣٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٨٠٧:٠٨:١٤١٢:١٣:٤٠١٧:١٨:٤١١٧:٣٨:٥٥٢٣:٢٨:٣٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٩:٢١١٢:١٣:٤٧١٧:١٧:٤٨١٧:٣٨:٠٥٢٣:٢٨:٤١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٤٠٧:١٠:٢٩١٢:١٣:٥٥١٧:١٦:٥٦١٧:٣٧:١٦٢٣:٢٨:٤٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:١١:٣٦١٢:١٤:٠٣١٧:١٦:٠٦١٧:٣٦:٢٩٢٣:٢٨:٤٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٠٠٧:١٢:٤٣١٢:١٤:١٣١٧:١٥:١٨١٧:٣٥:٤٤٢٣:٢٨:٥٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:١٣:٥١١٢:١٤:٢٣١٧:١٤:٣١١٧:٣٥:٠٠٢٣:٢٨:٥٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٦٠٧:١٤:٥٨١٢:١٤:٣٤١٧:١٣:٤٧١٧:٣٤:١٩٢٣:٢٩:٠٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٣٠٧:١٦:٠٥١٢:١٤:٤٦١٧:١٣:٠٤١٧:٣٣:٣٩٢٣:٢٩:١٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٠٠٧:١٧:١١١٢:١٤:٥٩١٧:١٢:٢٤١٧:٣٣:٠١٢٣:٢٩:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٧٠٧:١٨:١٨١٢:١٥:١٢١٧:١١:٤٥١٧:٣٢:٢٦٢٣:٢٩:٣٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٤٠٧:١٩:٢٤١٢:١٥:٢٧١٧:١١:٠٩١٧:٣١:٥٢٢٣:٢٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر پلدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پلدشت شهر پلدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پلدشت شهر پلدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پلدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلدشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پلدشت

پلدشت یکی از شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران است. این شهر مرکز سیاسی و اداری شهرستان پلدشت است

شهر پلدشت در ویکیپدیا

شهر پلدشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پلدشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پلدشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پلدشت بر روی نقشه

شهر پلدشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پلدشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پلدشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پلدشت
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر پلدشت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر پلدشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پلدشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پلدشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پلدشت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پلدشت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پلدشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پلدشت
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پلدشت دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق پلدشت
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ پلدشت دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پلدشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پلدشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پلدشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو