جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پلدختر

پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز پلدختر

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:١٣
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٣١:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٢:٠٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٤:٠٣

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پلدختر (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر پلدختر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر پلدختر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پلدختر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً دهان شما راهی برای (بیان و فهماندن) قرآن است پس با مسواك زدن، دهان‌های خود را پاكیزه كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پلدختر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پلدختر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پلدختر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پلدختر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پلدختر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پلدختر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٠:٢٨١٣:١٩:٢٥١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٣٦:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٩:١٥١٣:١٩:١١١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٧:٤١٠٠:٣٦:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٨:٠٣١٣:١٨:٥٧١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٣٥:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٦:٥١١٣:١٨:٤٣١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:١٣٠٠:٣٥:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٥:٤٠١٣:١٨:٢٩١٩:٥١:٥٠٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٣٥:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٤:٢٩١٣:١٨:١٦١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٠:٤٦٠٠:٣٤:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٣:١٩١٣:١٨:٠٤١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٣٢٠٠:٣٤:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٢:١٠١٣:١٧:٥١١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:١٩٠٠:٣٤:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:١٨٠٦:٤١:٠٢١٣:١٧:٤٠١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٠٦٠٠:٣٣:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٧:٢٨١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٣:٥٣٠٠:٣٣:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٨:٤٨١٣:١٧:١٧١٩:٥٦:١٧٢٠:١٤:٤٠٠٠:٣٣:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٧:٤٣١٣:١٧:٠٧١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٢٧٠٠:٣٢:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٣٦:٣٨١٣:١٦:٥٧١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:١٤٠٠:٣٢:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٦:٤٧١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٠١٠٠:٣٢:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٤:٣١١٣:١٦:٣٨١٩:٥٩:١٦٢٠:١٧:٤٩٠٠:٣٢:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٣:٢٩١٣:١٦:٣٠٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٣٦٠٠:٣١:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٢:٢٨١٣:١٦:٢٢٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٢٣٠٠:٣١:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣١:٢٨١٣:١٦:١٤٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:١١٠٠:٣١:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٣٠:٢٩١٣:١٦:٠٨٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٣٠:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٩:٣١١٣:١٦:٠١٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٤٦٠٠:٣٠:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٥:٥٦٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٣٠:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٧:٣٩١٣:١٥:٥١٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٣٠:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٦:٤٥١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٣٠:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٥:٥٢١٣:١٥:٤٢٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٩:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٥:٠٠١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٩:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٤:٠٩١٣:١٥:٣٦٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٩:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٣:٢٠١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:١٩٠٠:٢٩:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٥:٣٢٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٢٩:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢١:٤٥١٣:١٥:٣١٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پلدختر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پلدختر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پلدختر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پلدختر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر پلدختر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پلدختر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلدختر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر پلدختر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر پلدختر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر پلدختر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر پلدختر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پلدختر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلدختر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پلدختر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر پلدختر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلدختر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پلدختر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر پلدختر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پلدختر شهر پلدختر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پلدختر شهر پلدختر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر پلدختر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلدختر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پلدختر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر پلدختر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پلدختر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پلدختر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:١٠:٣٩١٣:٢١:٠٢٢٠:٣١:٢٥٢٠:٥١:٤٤٠٠:٣٠:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٠:٥٣١٣:٢١:١٥٢٠:٣١:٣٧٢٠:٥١:٥٦٠٠:٣١:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:١١:٠٨١٣:٢١:٢٨٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥٢:٠٥٠٠:٣١:١٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٦:١١:٢٥١٣:٢١:٤١٢٠:٣١:٥٥٢٠:٥٢:١٣٠٠:٣١:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:١١:٤٢١٣:٢١:٥٤٢٠:٣٢:٠٢٢٠:٥٢:٢٠٠٠:٣١:٤٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:١٢:٠١١٣:٢٢:٠٧٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٢:٢٥٠٠:٣٢:٠٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:١٢:٢٢١٣:٢٢:١٩٢٠:٣٢:١٢٢٠:٥٢:٢٨٠٠:٣٢:١٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:١٢:٤٣١٣:٢٢:٣١٢٠:٣٢:١٤٢٠:٥٢:٣٠٠٠:٣٢:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١٣:٠٥١٣:٢٢:٤٣٢٠:٣٢:١٥٢٠:٥٢:٢٩٠٠:٣٢:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٦:١٣:٢٩١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٢:١٤٢٠:٥٢:٢٨٠٠:٣٣:٠١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٣:٥٤١٣:٢٣:٠٧٢٠:٣٢:١٢٢٠:٥٢:٢٤٠٠:٣٣:١٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢١٠٦:١٤:١٩١٣:٢٣:١٨٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٢:١٩٠٠:٣٣:٣٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٦٠٦:١٤:٤٦١٣:٢٣:٢٩٢٠:٣٢:٠٢٢٠:٥٢:١٢٠٠:٣٣:٤٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١٥:١٣١٣:٢٣:٤٠٢٠:٣١:٥٥٢٠:٥٢:٠٤٠٠:٣٤:٠٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١١٠٦:١٥:٤٢١٣:٢٣:٥٠٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥١:٥٤٠٠:٣٤:١٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٦:١١١٣:٢٤:٠٠٢٠:٣١:٣٦٢٠:٥١:٤٢٠٠:٣٤:٣٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٦:٤١١٣:٢٤:٠٩٢٠:٣١:٢٥٢٠:٥١:٢٩٠٠:٣٤:٥٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٧:١٢١٣:٢٤:١٨٢٠:٣١:١١٢٠:٥١:١٣٠٠:٣٥:٠٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٧:٤٤١٣:٢٤:٢٧٢٠:٣٠:٥٦٢٠:٥٠:٥٧٠٠:٣٥:٢٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٨:١٧١٣:٢٤:٣٦٢٠:٣٠:٤٠٢٠:٥٠:٣٨٠٠:٣٥:٣٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٨:٥٠١٣:٢٤:٤٤٢٠:٣٠:٢١٢٠:٥٠:١٨٠٠:٣٥:٥٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٨٠٦:١٩:٢٤١٣:٢٤:٥١٢٠:٣٠:٠٢٢٠:٤٩:٥٦٠٠:٣٦:٠٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٩:٥٩١٣:٢٤:٥٨٢٠:٢٩:٤٠٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٣٦:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٢٠:٣٥١٣:٢٥:٠٥٢٠:٢٩:١٧٢٠:٤٩:٠٨٠٠:٣٦:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٢١:١١١٣:٢٥:١١٢٠:٢٨:٥٣٢٠:٤٨:٤١٠٠:٣٦:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:٢١:٤٧١٣:٢٥:١٦٢٠:٢٨:٢٧٢٠:٤٨:١٢٠٠:٣٧:٠٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٢٢:٢٤١٣:٢٥:٢١٢٠:٢٧:٥٩٢٠:٤٧:٤٣٠٠:٣٧:١٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢٣:٠٢١٣:٢٥:٢٦٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٧:١١٠٠:٣٧:٢٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢٣:٤٠١٣:٢٥:٣٠٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٦:٣٨٠٠:٣٧:٣٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٤:١٩١٣:٢٥:٣٤٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٦:٠٣٠٠:٣٧:٥٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢٥:٣٧٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٥:٢٧٠٠:٣٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پلدختر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پلدختر شهر پلدختر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پلدختر شهر پلدختر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پلدختر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پلدختر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پلدختر

پُلدُختَر شهری است در جنوب استان لرستان و بر سر راه قدیم تهران - جنوب قرار داشت اما اکنون جادهٔ تهران - جنوب از شهر خرم‌آباد به واسطهٔ آزادراه خرم زال، به جنوب متصل شده‌است. این شهر مرکز شهرستان پلدختر است

شهر پلدختر در ویکیپدیا

شهر پلدختر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پلدختر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پلدختر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پلدختر بر روی نقشه

شهر پلدختر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پلدختر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پلدختر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پلدختر
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر پلدختر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر پلدختر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر پلدختر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پلدختر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر پلدختر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پلدختر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پلدختر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پلدختر
زمان پخش اذان آنلاین به افق پلدختر
افق شرعی امروز فردا پلدختر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پلدختر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پلدختر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پلدختر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پلدختر
زمان پخش اذان زنده به افق پلدختر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پلدختر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو