جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پشت گچ

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز پشت گچ


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٤٠
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:١١
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٢٢
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٠٦

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پشت گچ (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای پشت گچ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پشت گچ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پشت گچ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه صبر كند از برای خدا بر كج خلقی زن خود حق تعالی ثواب شكر كنندگان او را كرامت فرماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پشت گچ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پشت گچ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشت گچ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پشت گچ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشت گچ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پشت گچ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٣:٠٨١٣:٠٩:٥٧١٩:٣٧:١٤١٩:٥٤:٤٨٠٠:٢٨:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٢:٠٠١٣:٠٩:٤٢١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٢٩٠٠:٢٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٠:٥٢١٣:٠٩:٢٨١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:١٠٠٠:٢٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٣٩:٤٥١٣:٠٩:١٤١٩:٣٩:١٢١٩:٥٦:٥١٠٠:٢٧:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٨:٣٨١٣:٠٩:٠١١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٣٣٠٠:٢٦:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٧:٣٣١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:١٤٠٠:٢٦:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٦:٢٨١٣:٠٨:٣٥١٩:٤١:١١١٩:٥٨:٥٦٠٠:٢٦:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٥:٢٣١٣:٠٨:٢٣١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٦:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:١١٠٦:٣٤:٢٠١٣:٠٨:١١١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٢٥:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٣:١٧١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢٥:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢٥:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣١:١٤١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٢٤:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٠:١٣١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٤:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٩:١٤١٣:٠٧:١٩١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢٤:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٧:١٠١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٢٣:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٧:٠١١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:١٧٠٠:٢٣:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٣:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٥:٢٦١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٢٣:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٤:٣١١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٢٢:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٢٢:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢٢:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٦:٢٢١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٢٢:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٦:١٧١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٢:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٦:١٣١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٠٢٠٠:٢١:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٢٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٦:١٠١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٤٥٠٠:٢١:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢١:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:١٢٠٠:٢١:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٧:١١١٣:٠٦:٠٣١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢١:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢١:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پشت گچ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پشت گچ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پشت گچ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پشت گچ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پشت گچ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پشت گچ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشت گچ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پشت گچ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای پشت گچ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پشت گچ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پشت گچ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پشت گچ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشت گچ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشت گچ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشت گچ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشت گچ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشت گچ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٠:٥٢١٣:٠٦:١٩٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٠٥٠٠:٢٠:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٩٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢٠:٠٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٦:٢٨٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٢٠:٠٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٠:٠٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٢٠:٠٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٠:٠٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٢٠:٠٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢٠:٠٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٠:١٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٠:١٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٧:٢٦٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢٠:١٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٠:١٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٧:٤٥٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٢٠:٢٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٠:٢٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٠:٣٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٨:١٥٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٠:٤٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٨:٢٦٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٠:٤٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٨:٣٧٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٠:٥٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢١:٠٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢١:١٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٩:١٢٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢١:١٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢١:٢٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢١:٣٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢١:٤٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٥:٤٤١٣:١٠:٠٢٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٢:٠٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٥:٤٩١٣:١٠:١٥٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٢:١١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٥:٥٥١٣:١٠:٢٨٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٢٢:٢٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٦:٠٣١٣:١٠:٤١٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٢:٣٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٦:١٢١٣:١٠:٥٤٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٢:٤٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٦:٢٢١٣:١١:٠٧٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٢٣:٠٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٦:٣٤١٣:١١:٢٠٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٢٣:١٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پشت گچ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشت گچ روستای پشت گچ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشت گچ روستای پشت گچ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پشت گچ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشت گچ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پشت گچ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پشت گچ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پشت گچ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پشت گچ

روستای پشت گچ بر روی نقشه

روستای پشت گچ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پشت گچ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پشت گچ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پشت گچ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پشت گچ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای پشت گچ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پشت گچ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پشت گچ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پشت گچ رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پشت گچ
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پشت گچ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پشت گچ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پشت گچ
افق شرعی امروز فردا پشت گچ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پشت گچ
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پشت گچ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پشت گچ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پشت گچ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو