جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پشت پر

دشتستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز پشت پر


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:١٨:٢٣
نیمه شب: ٠٠:١٥:٣٤

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پشت پر (شهرستان دشتستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ شهر پشت پر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر پشت پر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پشت پر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

نیچه
آدمی با رنج عمیق درونی از دیگران جدا می شود و والا می گردد. انسان های آزاده، دلِ شكسته و پر غرور خود را پنهان می كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پشت پر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پشت پر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پشت پر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پشت پر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پشت پر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پشت پر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٤٥٠٦:٣٨:٢٢١٣:٠٣:٢٨١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:١٣٠٠:٢٢:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٧:١٧١٣:٠٣:١٣١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٦:٥٠٠٠:٢٢:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٦:١٣١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٠:١١١٩:٤٧:٢٨٠٠:٢٢:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٥:١٠١٣:٠٢:٤٥١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:٠٥٠٠:٢١:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٤:٠٧١٣:٠٢:٣٢١٩:٣١:٢٣١٩:٤٨:٤٣٠٠:٢١:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٣١٠٦:٣٣:٠٥١٣:٠٢:١٩١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٢٠٠٠:٢١:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٢:٠٦١٩:٣٢:٣٤١٩:٤٩:٥٨٠٠:٢٠:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣١:٠٣١٣:٠١:٥٤١٩:٣٣:١٠١٩:٥٠:٣٦٠٠:٢٠:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠١:٤٢١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:١٤٠٠:٢٠:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٩:٠٤١٣:٠١:٣١١٩:٣٤:٢٣١٩:٥١:٥٢٠٠:١٩:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٨:٠٦١٣:٠١:٢٠١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٣١٠٠:١٩:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠١:٠٩١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٠٩٠٠:١٩:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٠:٥٩١٩:٣٦:١٢١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٩:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٠:٥٠١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٨:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٠:٤١١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٠٦٠٠:١٨:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٠:٣٢١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٤٥٠٠:١٨:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٢:٣٤١٣:٠٠:٢٤١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٢٤٠٠:١٨:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٠:١٧١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٠٣٠٠:١٧:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٠:١٠١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٧:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٠:٠١١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٢٢٠٠:١٧:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٩:١٢١٢:٥٩:٥٨١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٧:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١١٠٦:١٨:٢٤١٢:٥٩:٥٣١٩:٤١:٤٦١٩:٥٩:٤٢٠٠:١٦:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٧:٣٧١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٦:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٦:٥١١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٠١٠٠:١٦:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٩:٤١١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٤١٠٠:١٦:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١١٠٦:١٥:٢٣١٢:٥٩:٣٨١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٢١٠٠:١٦:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٤:٤١١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٠١٠٠:١٦:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٤:٠٠١٢:٥٩:٣٤١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٤١٠٠:١٥:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٣:٢٠١٢:٥٩:٣٣١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٥:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر پشت پر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر پشت پر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر پشت پر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پشت پر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر پشت پر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پشت پر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پشت پر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر پشت پر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر پشت پر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر پشت پر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر پشت پر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پشت پر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پشت پر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر پشت پر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر پشت پر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پشت پر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر پشت پر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٨:١٠١٢:٥٩:٥٠١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٥:٠٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٥:٠١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٣٥٠٠:١٥:٠٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:١٢٠٠:١٤:٥٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٠:١١١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٤:٥٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٠:١٨١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٥:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٥:٠٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٥:٠٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:١٠٠٠:١٥:٠٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٤٤٠٠:١٥:٠٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٤:٤٣١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:١٧٠٠:١٥:١٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٤:٣٠١٣:٠١:٠٦١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٤٩٠٠:١٥:١٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٤:١٨١٣:٠١:١٦١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٢١٠٠:١٥:٢٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠١:٢٦١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٥:٢٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٣:٥٩١٣:٠١:٣٦١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٥:٣٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٣:٥١١٣:٠١:٤٦١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٥:٤٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٣:٤٤١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٢١٠٠:١٥:٤٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٢:٠٨٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٤٩٠٠:١٥:٥٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:١٦٠٠:١٦:٠٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٢:٣١٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٤٢٠٠:١٦:١٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٦:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٢:٥٥٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٣١٠٠:١٦:٣١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٦:٤١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٣:٢٠٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:١٦٠٠:١٦:٥٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٧:٠٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٣:٤٦٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٧:١٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٣:٥٩٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:١٦٠٠:١٧:٢٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٤:٠٢١٣:٠٤:١٢٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٣٤٠٠:١٧:٣٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٤:١١١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٥٠٠٠:١٧:٥١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٤:٣٨٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٠٦٠٠:١٨:٠٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٤:٥١٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٢٠٠٠:١٨:١٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پشت پر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر پشت پر شهر پشت پر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر پشت پر شهر پشت پر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پشت پر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پشت پر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پشت پر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پشت پر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پشت پر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پشت پر

شهر پشت پر بر روی نقشه

شهر پشت پر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پشت پر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پشت پر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پشت پر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر پشت پر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر پشت پر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پشت پر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پشت پر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پشت پر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پشت پر
جدول اوقات شرعی امروز فردا پشت پر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پشت پر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پشت پر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پشت پر
افق شرعی امروز فردا پشت پر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پشت پر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پشت پر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پشت پر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو