جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پشت قلعه

جابرانصار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز پشت قلعه


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:١٠
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٥٠:١٩

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پشت قلعه (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای پشت قلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای پشت قلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پشت قلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
آنجا كه جویندگان زمامداری، گدایان و گرسنگان باشند كه می‌خواهند از این راه كسب مال كنند، هرگز حكومت درستكار برپا نخواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پشت قلعه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پشت قلعه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشت قلعه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پشت قلعه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشت قلعه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پشت قلعه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٩:٥٤١٣:١٨:٢١١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٤٠٠٠:٣٤:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٨:٤٩١٣:١٨:١١١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:٢٧٠٠:٣٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٧:٤٥١٣:١٨:٠١١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:١٤٠٠:٣٣:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٦:٤٢١٣:١٧:٥٢١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٠١٠٠:٣٣:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٥:٣٩١٣:١٧:٤٣٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٨:٤٨٠٠:٣٣:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٤:٣٨١٣:١٧:٣٥٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٣٥٠٠:٣٢:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٣:٣٨١٣:١٧:٢٨٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٣٢:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٢:٣٩١٣:١٧:٢٠٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:١٠٠٠:٣٢:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣١:٤١١٣:١٧:١٤٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢١:٥٧٠٠:٣٢:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٥٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٣١:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٩:٤٧١٣:١٧:٠٢٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٣١٠٠:٣١:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٨:٥٢١٣:١٦:٥٧٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:١٨٠٠:٣١:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٧:٥٩١٣:١٦:٥٢٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣١:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٣١:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٦:١٥١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٣٠:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٥:٢٥١٣:١٦:٤٢٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٣٠:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٦:٤٠٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:١٣٠٠:٣٠:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٣:٤٨١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٣٠:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٣:٠٢١٣:١٦:٣٧٢٠:١٠:٣٨٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٣٠:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٢٢:١٧١٣:١٦:٣٧٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢٩:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢١:٣٣١٣:١٦:٣٧٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:١٩٠٠:٢٩:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٠:٥١١٣:١٦:٣٧٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٩:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٢٠:١٠١٣:١٦:٣٩٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٩:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٩:٣١١٣:١٦:٤٠٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٩:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٨:٥٣١٣:١٦:٤٣٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٩:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٨:١٦١٣:١٦:٤٦٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٩:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٧:٤١١٣:١٦:٤٩٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢٩:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٧:٠٧١٣:١٦:٥٣٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٩:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٣٠٦:١٦:٣٥١٣:١٦:٥٨٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:١٧٠٠:٢٩:٠٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٦:٠٥١٣:١٧:٠٣٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٢٩:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشت قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشت قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشت قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پشت قلعه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای پشت قلعه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای پشت قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشت قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای پشت قلعه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٤:٥٩٠٧:٢١:٥١١٢:٢١:٣٥١٧:٢١:٢٢١٧:٤٠:٥٢٢٣:٣٨:٢٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٥:٢١٠٧:٢٢:١١١٢:٢٢:٠٤١٧:٢٢:٠٢١٧:٤١:٣١٢٣:٣٨:٥٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٢:٢٩١٢:٢٢:٣٤١٧:٢٢:٤٣١٧:٤٢:١١٢٣:٣٩:٢٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:٠١٠٧:٢٢:٤٦١٢:٢٣:٠٣١٧:٢٣:٢٥١٧:٤٢:٥٢٢٣:٣٩:٥٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٦:٢٠٠٧:٢٣:٠١١٢:٢٣:٣١١٧:٢٤:٠٨١٧:٤٣:٣٤٢٣:٤٠:٢٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٦:٣٦٠٧:٢٣:١٤١٢:٢٤:٠٠١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٤:١٨٢٣:٤٠:٥٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٦:٥١٠٧:٢٣:٢٥١٢:٢٤:٢٨١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٥:٠٢٢٣:٤١:٢١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:٠٥٠٧:٢٣:٣٥١٢:٢٤:٥٥١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٥:٤٧٢٣:٤١:٥١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٣:٤٢١٢:٢٥:٢٢١٧:٢٧:١١١٧:٤٦:٣٣٢٣:٤٢:٢٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٧:٢٨٠٧:٢٣:٤٨١٢:٢٥:٤٩١٧:٢٧:٥٩١٧:٤٧:٢٠٢٣:٤٢:٤٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٧:٣٧٠٧:٢٣:٥٢١٢:٢٦:١٥١٧:٢٨:٤٨١٧:٤٨:٠٧٢٣:٤٣:١٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٧:٤٥٠٧:٢٣:٥٥١٢:٢٦:٤١١٧:٢٩:٣٨١٧:٤٨:٥٦٢٣:٤٣:٤٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٧:٥١٠٧:٢٣:٥٥١٢:٢٧:٠٦١٧:٣٠:٢٨١٧:٤٩:٤٥٢٣:٤٤:١٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٧:٥٦٠٧:٢٣:٥٤١٢:٢٧:٣١١٧:٣١:٢٠١٧:٥٠:٣٤٢٣:٤٤:٣٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٧:٥٩٠٧:٢٣:٥١١٢:٢٧:٥٥١٧:٣٢:١٢١٧:٥١:٢٥٢٣:٤٥:٠٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٠٠٠٧:٢٣:٤٦١٢:٢٨:١٩١٧:٣٣:٠٤١٧:٥٢:١٦٢٣:٤٥:٣٢
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٠٠٠٧:٢٣:٣٩١٢:٢٨:٤٢١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٣:٠٧٢٣:٤٥:٥٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٧:٥٨٠٧:٢٣:٣٠١٢:٢٩:٠٤١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٣:٥٩٢٣:٤٦:٢٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٧:٥٤٠٧:٢٣:٢٠١٢:٢٩:٢٦١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٤:٥١٢٣:٤٦:٤٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٧:٤٩٠٧:٢٣:٠٨١٢:٢٩:٤٧١٧:٣٦:٤١١٧:٥٥:٤٤٢٣:٤٧:١٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٧:٤٣٠٧:٢٢:٥٤١٢:٣٠:٠٨١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٦:٣٨٢٣:٤٧:٣٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٢:٣٨١٢:٣٠:٢٧١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٧:٣١٢٣:٤٧:٥٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٢٤٠٧:٢٢:٢١١٢:٣٠:٤٦١٧:٣٩:٢٨١٧:٥٨:٢٥٢٣:٤٨:٢٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:١٣٠٧:٢٢:٠٢١٢:٣١:٠٥١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٩:٢٠٢٣:٤٨:٤٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٦:٥٩٠٧:٢١:٤١١٢:٣١:٢٢١٧:٤١:٢١١٨:٠٠:١٤٢٣:٤٩:٠٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:٤٥٠٧:٢١:١٨١٢:٣١:٣٩١٧:٤٢:١٨١٨:٠١:٠٩٢٣:٤٩:٢٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٠:٥٤١٢:٣١:٥٥١٧:٤٣:١٥١٨:٠٢:٠٤٢٣:٤٩:٤٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٠:٢٨١٢:٣٢:١١١٧:٤٤:١٢١٨:٠٢:٥٩٢٣:٥٠:٠١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢٠:٠٠١٢:٣٢:٢٥١٧:٤٥:١٠١٨:٠٣:٥٤٢٣:٥٠:١٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٥:٢٩٠٧:١٩:٣١١٢:٣٢:٣٩١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٤:٤٩٢٣:٥٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای پشت قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پشت قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پشت قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پشت قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشت قلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای پشت قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای پشت قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشت قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای پشت قلعه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٩٠٧:٢١:٤١١٢:٣١:٢٢١٧:٤١:٢١١٨:٠٠:١٤٢٣:٤٩:٠٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٥٠٧:٢١:١٨١٢:٣١:٣٩١٧:٤٢:١٨١٨:٠١:٠٩٢٣:٤٩:٢٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٠:٥٤١٢:٣١:٥٥١٧:٤٣:١٥١٨:٠٢:٠٤٢٣:٤٩:٤٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٠:٢٨١٢:٣٢:١١١٧:٤٤:١٢١٨:٠٢:٥٩٢٣:٥٠:٠١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢٠:٠٠١٢:٣٢:٢٥١٧:٤٥:١٠١٨:٠٣:٥٤٢٣:٥٠:١٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٩٠٧:١٩:٣١١٢:٣٢:٣٩١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٤:٤٩٢٣:٥٠:٣٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٦٠٧:١٩:٠٠١٢:٣٢:٥٢١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٥:٤٤٢٣:٥٠:٥٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤١٠٧:١٨:٢٧١٢:٣٣:٠٤١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٦:٤٠٢٣:٥١:٠٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٤٠٧:١٧:٥٢١٢:٣٣:١٦١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٧:٣٥٢٣:٥١:٢٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٦٠٧:١٧:١٧١٢:٣٣:٢٦١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٨:٣٠٢٣:٥١:٣٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٧٠٧:١٦:٣٩١٢:٣٣:٣٦١٧:٥٠:٥٤١٨:٠٩:٢٥٢٣:٥١:٥٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٦٠٧:١٦:٠٠١٢:٣٣:٤٥١٧:٥١:٥١١٨:١٠:٢٠٢٣:٥٢:٠٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٣٠٧:١٥:١٩١٢:٣٣:٥٣١٧:٥٢:٤٨١٨:١١:١٥٢٣:٥٢:١٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٨٠٧:١٤:٣٧١٢:٣٤:٠٠١٧:٥٣:٤٥١٨:١٢:٠٩٢٣:٥٢:٢٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٣٠٧:١٣:٥٤١٢:٣٤:٠٦١٧:٥٤:٤٢١٨:١٣:٠٤٢٣:٥٢:٣٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٥٠٧:١٣:٠٩١٢:٣٤:١٢١٧:٥٥:٣٨١٨:١٣:٥٨٢٣:٥٢:٤٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٦٠٧:١٢:٢٢١٢:٣٤:١٧١٧:٥٦:٣٤١٨:١٤:٥٢٢٣:٥٢:٥٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٥٠٧:١١:٣٤١٢:٣٤:٢١١٧:٥٧:٣٠١٨:١٥:٤٦٢٣:٥٢:٥٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٣٠٧:١٠:٤٥١٢:٣٤:٢٤١٧:٥٨:٢٦١٨:١٦:٣٩٢٣:٥٣:٠٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٠٠٧:٠٩:٥٤١٢:٣٤:٢٦١٧:٥٩:٢٢١٨:١٧:٣٣٢٣:٥٣:٠٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٥٠٧:٠٩:٠٣١٢:٣٤:٢٧١٨:٠٠:١٧١٨:١٨:٢٦٢٣:٥٣:١٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٩٠٧:٠٨:٠٩١٢:٣٤:٢٨١٨:٠١:١٢١٨:١٩:١٩٢٣:٥٣:١٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢١٠٧:٠٧:١٥١٢:٣٤:٢٨١٨:٠٢:٠٦١٨:٢٠:١١٢٣:٥٣:١٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٢٠٧:٠٦:١٩١٢:٣٤:٢٧١٨:٠٣:٠٠١٨:٢١:٠٣٢٣:٥٣:٢١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤١٠٧:٠٥:٢٣١٢:٣٤:٢٦١٨:٠٣:٥٤١٨:٢١:٥٦٢٣:٥٣:٢٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٩٠٧:٠٤:٢٥١٢:٣٤:٢٤١٨:٠٤:٤٨١٨:٢٢:٤٧٢٣:٥٣:٢٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٦٠٧:٠٣:٢٦١٢:٣٤:٢١١٨:٠٥:٤٢١٨:٢٣:٣٩٢٣:٥٣:٢٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٢:٢٦١٢:٣٤:١٧١٨:٠٦:٣٥١٨:٢٤:٣٠٢٣:٥٣:٢٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠١:٢٥١٢:٣٤:١٣١٨:٠٧:٢٧١٨:٢٥:٢١٢٣:٥٣:١٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٩٠٧:٠٠:٢٢١٢:٣٤:٠٨١٨:٠٨:٢٠١٨:٢٦:١٢٢٣:٥٣:١٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پشت قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای پشت قلعه روستای پشت قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای پشت قلعه روستای پشت قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پشت قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشت قلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پشت قلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پشت قلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پشت قلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پشت قلعه

روستای پشت قلعه بر روی نقشه

روستای پشت قلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پشت قلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پشت قلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پشت قلعه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای پشت قلعه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای پشت قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پشت قلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پشت قلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پشت قلعه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پشت قلعه
زمان پخش اذان آنلاین به افق پشت قلعه
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ پشت قلعه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پشت قلعه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پشت قلعه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پشت قلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق پشت قلعه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پشت قلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پشت قلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو