جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پشت قلعه

جابرانصار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز پشت قلعه


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٢٣
اذان ظهر: ١٣:١٤:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٠٩
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٤٠
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٥٣

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پشت قلعه (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای پشت قلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای پشت قلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پشت قلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

برایان تریسی
ریشه همه شكست ها و پریشانیها در احساس منفی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پشت قلعه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پشت قلعه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشت قلعه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پشت قلعه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشت قلعه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پشت قلعه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٧:٤٥١٣:١٨:٠١١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:١٤٠٠:٣٣:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٦:٤٢١٣:١٧:٥٢١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٠١٠٠:٣٣:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٥:٣٩١٣:١٧:٤٣٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٨:٤٨٠٠:٣٣:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٤:٣٨١٣:١٧:٣٥٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٣٥٠٠:٣٢:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٣:٣٨١٣:١٧:٢٨٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٣٢:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٢:٣٩١٣:١٧:٢٠٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:١٠٠٠:٣٢:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣١:٤١١٣:١٧:١٤٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢١:٥٧٠٠:٣٢:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٥٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٣١:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٩:٤٧١٣:١٧:٠٢٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٣١٠٠:٣١:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٨:٥٢١٣:١٦:٥٧٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:١٨٠٠:٣١:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٧:٥٩١٣:١٦:٥٢٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣١:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٣١:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٦:١٥١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٣٠:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٥:٢٥١٣:١٦:٤٢٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٣٠:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٦:٤٠٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:١٣٠٠:٣٠:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٣:٤٨١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٣٠:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٣:٠٢١٣:١٦:٣٧٢٠:١٠:٣٨٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٣٠:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٢٢:١٧١٣:١٦:٣٧٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢٩:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢١:٣٣١٣:١٦:٣٧٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:١٩٠٠:٢٩:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٠:٥١١٣:١٦:٣٧٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٩:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٢٠:١٠١٣:١٦:٣٩٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٩:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٩:٣١١٣:١٦:٤٠٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٩:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٨:٥٣١٣:١٦:٤٣٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٩:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٨:١٦١٣:١٦:٤٦٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٩:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٧:٤١١٣:١٦:٤٩٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢٩:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٧:٠٧١٣:١٦:٥٣٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٩:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٣٠٦:١٦:٣٥١٣:١٦:٥٨٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:١٧٠٠:٢٩:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٦:٠٥١٣:١٧:٠٣٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٢٩:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٥:٣٥١٣:١٧:٠٩٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٢٨:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشت قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشت قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشت قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پشت قلعه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای پشت قلعه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پشت قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشت قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای پشت قلعه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای پشت قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای پشت قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای پشت قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پشت قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشت قلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پشت قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای پشت قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشت قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پشت قلعه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٨:٢٥١٣:٢٢:٥٩١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:١٠٠٠:٤٠:٠٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٩:٠٥١٣:٢٢:٤٣١٩:٥٥:٥١٢٠:١٣:٥٦٠٠:٣٩:٥٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٤٩:٤٥١٣:٢٢:٢٧١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٢:٤٢٠٠:٣٩:٤٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٠:٢٥١٣:٢٢:١١١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٢٦٠٠:٣٩:٣٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥١:٠٥١٣:٢١:٥٤١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:١٠٠٠:٣٩:٢٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥١:٤٥١٣:٢١:٣٦١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٣٩:١٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٢:٢٤١٣:٢١:١٨١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٣٩:٠٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٣:٠٤١٣:٢١:٠٠١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:١٩٠٠:٣٨:٥٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٣:٤٣١٣:٢٠:٤٢١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٠١٠٠:٣٨:٤٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٤:٢٣١٣:٢٠:٢٣١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٣٨:٢٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٥:٠٢١٣:٢٠:٠٤١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٣٨:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٥:٤١١٣:١٩:٤٥١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٠٤٠٠:٣٨:٠٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٦:٢٠١٣:١٩:٢٥١٩:٤١:٥٩١٩:٥٩:٤٤٠٠:٣٧:٤٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٦:٥٩١٣:١٩:٠٥١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٢٤٠٠:٣٧:٣٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٧٠٦:٥٧:٣٨١٣:١٨:٤٥١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٠٣٠٠:٣٧:١٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٦٠٦:٥٨:١٧١٣:١٨:٢٥١٩:٣٨:٠١١٩:٥٥:٤٢٠٠:٣٧:٠٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٥٠٦:٥٨:٥٦١٣:١٨:٠٤١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٢١٠٠:٣٦:٤٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٣٠٦:٥٩:٣٥١٣:١٧:٤٤١٩:٣٥:٢١١٩:٥٢:٥٩٠٠:٣٦:٣١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٠:١٣١٣:١٧:٢٣١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٣٨٠٠:٣٦:١٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠٠:٥٢١٣:١٧:٠١١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:١٦٠٠:٣٥:٥٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠١:٣١١٣:١٦:٤٠١٩:٣١:١٩١٩:٤٨:٥٤٠٠:٣٥:٤١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٢٠٧:٠٢:٠٩١٣:١٦:١٩١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٣٢٠٠:٣٥:٢٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٩٠٧:٠٢:٤٨١٣:١٥:٥٨١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:٠٩٠٠:٣٥:٠٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٥٠٧:٠٣:٢٧١٣:١٥:٣٦١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٤٧٠٠:٣٤:٤٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢١٠٧:٠٤:٠٥١٣:١٥:١٥١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٢٥٠٠:٣٤:٣٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٦٠٧:٠٤:٤٤١٣:١٤:٥٣١٩:٢٤:٣١١٩:٤٢:٠٢٠٠:٣٤:١١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٢٠٧:٠٥:٢٣١٣:١٤:٣٢١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٠:٤٠٠٠:٣٣:٥٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٧٠٧:٠٦:٠٢١٣:١٤:١٠١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:١٧٠٠:٣٣:٣٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٢٠٧:٠٦:٤١١٣:١٣:٤٩١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٧:٥٥٠٠:٣٣:١٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٦٠٧:٠٧:٢٠١٣:١٣:٢٧١٩:١٩:٠٤١٩:٣٦:٣٣٠٠:٠٢:٥٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٧:٥٩١٢:١٣:٠٦١٨:١٧:٤٢١٨:٣٥:١١٢٣:٣٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پشت قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پشت قلعه روستای پشت قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پشت قلعه روستای پشت قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پشت قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشت قلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پشت قلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پشت قلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پشت قلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پشت قلعه

روستای پشت قلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پشت قلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پشت قلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پشت قلعه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای پشت قلعه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای پشت قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پشت قلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پشت قلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پشت قلعه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پشت قلعه
زمان پخش اذان مستقیم به افق پشت قلعه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پشت قلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پشت قلعه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پشت قلعه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پشت قلعه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پشت قلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق پشت قلعه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پشت قلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو