جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پشت طاوه علیا

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز پشت طاوه علیا


اذان صبح: ٠٤:٣١:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:١٤
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٢٠

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پشت طاوه علیا (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای پشت طاوه علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پشت طاوه علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پشت طاوه علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

آنتونی رابینز
بدون هدف، همواره دستخوش نیروهای موافق [ =سازوار ] و مخالف و شرایط پیرامونتان خواهید بود، نه گزینش‌های خودتان.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پشت طاوه علیا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پشت طاوه علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشت طاوه علیا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پشت طاوه علیا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشت طاوه علیا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پشت طاوه علیا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٢:٥٤١٣:٠٩:٤١١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٤:٢٩٠٠:٢٨:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:١٢٠٦:٤١:٤٦١٣:٠٩:٢٦١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٧:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٠:٣٨١٣:٠٩:١٢١٩:٣٨:١٤١٩:٥٥:٥١٠٠:٢٧:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٩:٣١١٣:٠٨:٥٨١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٣٢٠٠:٢٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٤٠٦:٣٨:٢٥١٣:٠٨:٤٥١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:١٤٠٠:٢٦:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٧:١٩١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٠:١٢١٩:٥٧:٥٥٠٠:٢٦:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٦:١٤١٣:٠٨:١٩١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:٣٧٠٠:٢٦:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٩٠٦:٣٥:١٠١٣:٠٨:٠٧١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٥:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٤:٠٧١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٢٥:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٣:٠٤١٣:٠٧:٤٤١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٢٥:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٢:٠٢١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٢٤٠٠:٢٤:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣١:٠١١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٤:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٧:١٢١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢٤:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٩:٠١١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٣١٠٠:٢٤:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٣:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٣:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٦:٠٩١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٢٣:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢٢:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٢:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٦:١٧١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٢٢:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٦:١١١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣١٠٠:٢٢:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٦:٠٦١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢٢:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٦:٠١١٩:٥١:٣٦٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢١:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٤١٠٠:٢١:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٩:١٥١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٢٤٠٠:٢١:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٨:٢٩١٣:٠٥:٥١١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٠٧٠٠:٢١:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٥١٠٠:٢١:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٠:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٦:١٦١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:١٦٠٠:٢٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پشت طاوه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پشت طاوه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پشت طاوه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پشت طاوه علیا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پشت طاوه علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پشت طاوه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشت طاوه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پشت طاوه علیا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای پشت طاوه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پشت طاوه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پشت طاوه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پشت طاوه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشت طاوه علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشت طاوه علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشت طاوه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشت طاوه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشت طاوه علیا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٠:٤١١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١٩:٥٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٠:١٢١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٢٣٠٠:١٩:٥٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٠٣٠٠:١٩:٥٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٦:١٨٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:٤٢٠٠:١٩:٥٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٢١٠٠:١٩:٥٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٦:٣١٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٥٩٠٠:١٩:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٣٧٠٠:١٩:٥٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:١٤٠٠:١٩:٥٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٥١٠٠:١٩:٥٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٩:٥٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٠:٠١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢٠:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٦:٢٤١٣:٠٧:٢٩٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٠:١٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٢٠:١٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٧:٤٩٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢٠:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٢٠:٢٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٨:١٠٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٠:٣٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٨:٢١٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٠:٤٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٨:٣٣٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:١٣٠٠:٢٠:٤٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢٠:٥٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢١:٠٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢١:١٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٩:٢١٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢١:٢٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢١:٣٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢١:٤٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢١:٥٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٥:٤٦١٣:١٠:١٢٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢٢:٠٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٥:٥٣١٣:١٠:٢٥٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٢٢:٢١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٦:٠٢١٣:١٠:٣٨٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٢٢:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٦:١٢١٣:١٠:٥١٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٢:٤٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٦:٢٤١٣:١١:٠٤٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢٣:٠٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پشت طاوه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشت طاوه علیا روستای پشت طاوه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشت طاوه علیا روستای پشت طاوه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پشت طاوه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشت طاوه علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پشت طاوه علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پشت طاوه علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پشت طاوه علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پشت طاوه علیا

روستای پشت طاوه علیا بر روی نقشه

روستای پشت طاوه علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پشت طاوه علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پشت طاوه علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پشت طاوه علیا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پشت طاوه علیا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای پشت طاوه علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پشت طاوه علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پشت طاوه علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پشت طاوه علیا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پشت طاوه علیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پشت طاوه علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پشت طاوه علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا پشت طاوه علیا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پشت طاوه علیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پشت طاوه علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پشت طاوه علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پشت طاوه علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پشت طاوه علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو