جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پشت طاوه سفلی

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز پشت طاوه سفلی

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٢٣
اذان ظهر: ١٣:١٤:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٠٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٧:٣٦

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پشت طاوه سفلی (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای پشت طاوه سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پشت طاوه سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پشت طاوه سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
گسترش شهر، تا زمانی كه یكپارچگی آن را به خطر نیندازد، مجاز است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پشت طاوه سفلی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پشت طاوه سفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشت طاوه سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پشت طاوه سفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشت طاوه سفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پشت طاوه سفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٢:٥٣١٣:٠٩:٣٩١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٢٦٠٠:٢٨:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:١٢٠٦:٤١:٤٥١٣:٠٩:٢٤١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢٧:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٠:٣٨١٣:٠٩:١٠١٩:٣٨:١٢١٩:٥٥:٤٨٠٠:٢٧:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٩:٣١١٣:٠٨:٥٦١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٢٩٠٠:٢٧:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٤٠٦:٣٨:٢٤١٣:٠٨:٤٣١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:١١٠٠:٢٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٧:١٩١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٠:١٠١٩:٥٧:٥٢٠٠:٢٦:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٦:١٤١٣:٠٨:١٧١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٦:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٩٠٦:٣٥:٠٩١٣:٠٨:٠٥١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:١٥٠٠:٢٥:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٤:٠٦١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٢:٠٩١٩:٥٩:٥٧٠٠:٢٥:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٢٥:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٢:٠١١٣:٠٧:٣١١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٤:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٢٤:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٠:٠٠١٣:٠٧:١٠١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٤:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٩:٠١١٣:٠٧:٠١١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٢٣:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٣:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٣:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٦:٠٨١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٣:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٢:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٦:٢١١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٢٢:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠٦:١٥١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٢:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٢٢:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٢:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٦:٠٠١٩:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢١:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٣٨٠٠:٢١:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٩:١٥١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٢١٠٠:٢١:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٨:٢٩١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢١:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢١:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢٠:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٦:١٦١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:١٣٠٠:٢٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پشت طاوه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پشت طاوه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پشت طاوه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پشت طاوه سفلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پشت طاوه سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پشت طاوه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشت طاوه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پشت طاوه سفلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای پشت طاوه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پشت طاوه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پشت طاوه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پشت طاوه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشت طاوه سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پشت طاوه سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای پشت طاوه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشت طاوه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پشت طاوه سفلی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پشت طاوه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پشت طاوه سفلی روستای پشت طاوه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پشت طاوه سفلی روستای پشت طاوه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پشت طاوه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشت طاوه سفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پشت طاوه سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشت طاوه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشت طاوه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پشت طاوه سفلی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٦:٣٧١٣:١١:١٦٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٢٣:١٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٦:٥١١٣:١١:٢٩٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٢٣:٢٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٧:٠٦١٣:١١:٤٢٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٢٣:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٧:٢٢١٣:١١:٥٥٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢٣:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٧:٤٠١٣:١٢:٠٨٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٤:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٢:٢٠٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:١٥٠٠:٢٤:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٨:١٨١٣:١٢:٣٣٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٤:٣٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٨:٣٨١٣:١٢:٤٥٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢٤:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٩:٠٠١٣:١٢:٥٧٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٢٥:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٩:٢٢١٣:١٣:٠٩٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢٥:٢٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٩:٤٦١٣:١٣:٢٠٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٥:٣٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٨٠٦:١٠:١٠١٣:١٣:٣٢٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:١٧٠٠:٢٥:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠١٠٦:١٠:٣٥١٣:١٣:٤٢٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:١٢٠٠:٢٦:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١١:٠١١٣:١٣:٥٣٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٦:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:١١:٢٨١٣:١٤:٠٣٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٦:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١١:٥٦١٣:١٤:١٣٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٢٦:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٢:٢٤١٣:١٤:٢٣٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢٧:٠٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٢:٥٣١٣:١٤:٣٢٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٢٧:٢١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٣:٢٣١٣:١٤:٤١٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٧:٣٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٣:٥٣١٣:١٤:٤٩٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٢٧:٥٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٤:٢٥١٣:١٤:٥٧٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٨:٠٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٤:٥٦١٣:١٥:٠٥٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٨:١٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٥:٢٩١٣:١٥:١٢٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٨:٣١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٦:٠٢١٣:١٥:١٨٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢٨:٤٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٦:٣٥١٣:١٥:٢٤٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٨:٥٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٧:٠٩١٣:١٥:٣٠٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٩:٠٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٧:٤٣١٣:١٥:٣٥٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٩:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٨:١٨١٣:١٥:٤٠٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢٩:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٨:٥٣١٣:١٥:٤٤٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:١٨٠٠:٢٩:٤٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٩:٢٩١٣:١٥:٤٧٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٩:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢٠:٠٥١٣:١٥:٥٠٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:١٣٠٠:٣٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پشت طاوه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پشت طاوه سفلی روستای پشت طاوه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پشت طاوه سفلی روستای پشت طاوه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پشت طاوه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشت طاوه سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پشت طاوه سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پشت طاوه سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پشت طاوه سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پشت طاوه سفلی

روستای پشت طاوه سفلی بر روی نقشه

روستای پشت طاوه سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پشت طاوه سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پشت طاوه سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پشت طاوه سفلی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پشت طاوه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای پشت طاوه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پشت طاوه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پشت طاوه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پشت طاوه سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پشت طاوه سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پشت طاوه سفلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پشت طاوه سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پشت طاوه سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پشت طاوه سفلی
زمان پخش اذان زنده به افق پشت طاوه سفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پشت طاوه سفلی دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ پشت طاوه سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پشت طاوه سفلی
افق شرعی امروز فردا پشت طاوه سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پشت طاوه سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو