جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پشت جو

میانکوه شرقی | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز پشت جو


اذان صبح: ٠٥:٤٥:١٦
طلوع آفتاب: ٠٧:١٢:٢٠
اذان ظهر: ١٢:١١:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:١١:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٢٨:٢٦

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پشت جو (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای پشت جو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پشت جو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پشت جو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
مرگ برای نصیحت كردن (انسان) و یقین برای بی‌نیازی كافی می‌باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پشت جو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پشت جو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشت جو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پشت جو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشت جو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پشت جو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٦:٠٩١٣:١٤:٥٤١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٣٣٠٠:٣٠:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٥:٠٤١٣:١٤:٤٤١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٢١٠٠:٣٠:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٣:٥٩١٣:١٤:٣٤١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٠٨٠٠:٣٠:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٤:٢٥١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٩:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣١:٥٣١٣:١٤:١٦١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٩:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣٠:٥١١٣:١٤:٠٨١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٩:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٩:٥١١٣:١٤:٠٠١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:١٨٠٠:٢٩:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٨:٥١١٣:١٣:٥٣١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٨:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٧:٥٢١٣:١٣:٤٦٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٥٤٠٠:٢٨:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٦:٥٥١٣:١٣:٤٠٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٤١٠٠:٢٨:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٣:٣٤٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٢٨:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٧:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٤:٠٩١٣:١٣:٢٥٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٧:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٣:١٦١٣:١٣:٢١٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٧:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٣:١٧٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٢٧:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢١:٣٤١٣:١٣:١٥٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٧:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٣:١٢٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:١٣٠٠:٢٦:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٩:٥٦١٣:١٣:١١٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٦:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٩:١٠١٣:١٣:١٠٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢٦:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٨:٢٤١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٢٦:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٧:٤٠١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٦:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٦:٥٨١٣:١٣:١٠٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٦:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٦:١٧١٣:١٣:١١٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٥:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢١٠٦:١٥:٣٧١٣:١٣:١٣٢٠:١١:١٣٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٥:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٤:٥٨١٣:١٣:١٥٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٢٤٠٠:٢٥:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٤:٢١١٣:١٣:١٨٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢٥:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٣:٤٦١٣:١٣:٢٢٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٣:١٢١٣:١٣:٢٦٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٥:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٢:٣٩١٣:١٣:٣١٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٥:٢٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٢:٠٨١٣:١٣:٣٦٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشت جو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشت جو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشت جو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پشت جو

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پشت جو

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای پشت جو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشت جو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پشت جو

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٨:٥٩١٢:٠٤:٣٥١٧:٠٩:٥٨١٧:٢٩:٠٨٢٣:٢٢:٠١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٩:٥١١٢:٠٤:٥٦١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٨:٥٨٢٣:٢٢:١٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٤:٤٩٠٧:٠٠:٤٤١٢:٠٥:١٧١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٨:٥١٢٣:٢٢:٣٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠١:٣٦١٢:٠٥:٣٩١٧:٠٩:٣٠١٧:٢٨:٤٦٢٣:٢٢:٥٥
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٦:١٩٠٧:٠٢:٢٧١٢:٠٦:٠٢١٧:٠٩:٢٥١٧:٢٨:٤٢٢٣:٢٣:١٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٣:١٧١٢:٠٦:٢٥١٧:٠٩:٢١١٧:٢٨:٤٠٢٣:٢٣:٣٥
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٤:٠٧١٢:٠٦:٤٩١٧:٠٩:١٩١٧:٢٨:٤٠٢٣:٢٣:٥٦
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠٤:٥٧١٢:٠٧:١٣١٧:٠٩:١٩١٧:٢٨:٤١٢٣:٢٤:١٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٣٩:١٥٠٧:٠٥:٤٥١٢:٠٧:٣٨١٧:٠٩:٢١١٧:٢٨:٤٤٢٣:٢٤:٣٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٦:٣٣١٢:٠٨:٠٣١٧:٠٩:٢٥١٧:٢٨:٥٠٢٣:٢٥:٠٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٧:٢٠١٢:٠٨:٢٩١٧:٠٩:٣١١٧:٢٨:٥٦٢٣:٢٥:٢٦
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤١:٢١٠٧:٠٨:٠٥١٢:٠٨:٥٦١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٩:٠٥٢٣:٢٥:٥٠
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٨:٥١١٢:٠٩:٢٢١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٩:١٥٢٣:٢٦:١٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٢:٤٢٠٧:٠٩:٣٥١٢:٠٩:٥٠١٧:٠٩:٥٨١٧:٢٩:٢٧٢٣:٢٦:٤٠
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٣:٢٢٠٧:١٠:١٨١٢:١٠:١٧١٧:١٠:١١١٧:٢٩:٤١٢٣:٢٧:٠٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٤:٠١٠٧:١١:٠٠١٢:١٠:٤٥١٧:١٠:٢٥١٧:٢٩:٥٧٢٣:٢٧:٣٢
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٤:٣٩٠٧:١١:٤٠١٢:١١:١٤١٧:١٠:٤٢١٧:٣٠:١٤٢٣:٢٧:٥٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٥:١٦٠٧:١٢:٢٠١٢:١١:٤٢١٧:١١:٠٠١٧:٣٠:٣٢٢٣:٢٨:٢٦
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٥:٥٢٠٧:١٢:٥٩١٢:١٢:١١١٧:١١:٢٠١٧:٣٠:٥٣٢٣:٢٨:٥٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٣:٣٦١٢:١٢:٤٠١٧:١١:٤١١٧:٣١:١٥٢٣:٢٩:٢٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٤:١٢١٢:١٣:٠٩١٧:١٢:٠٥١٧:٣١:٣٩٢٣:٢٩:٥٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٤:٤٧١٢:١٣:٣٩١٧:١٢:٢٩١٧:٣٢:٠٤٢٣:٣٠:١٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١٥:٢٠١٢:١٤:٠٩١٧:١٢:٥٦١٧:٣٢:٣١٢٣:٣٠:٤٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٤٨:٤٠٠٧:١٥:٥٢١٢:١٤:٣٩١٧:١٣:٢٤١٧:٣٢:٥٩٢٣:٣١:١٧
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٤٩:١٠٠٧:١٦:٢٣١٢:١٥:٠٨١٧:١٣:٥٤١٧:٣٣:٢٩٢٣:٣١:٤٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٤٩:٤٠٠٧:١٦:٥٢١٢:١٥:٣٨١٧:١٤:٢٥١٧:٣٤:٠٠٢٣:٣٢:١٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٠:٠٨٠٧:١٧:٢٠١٢:١٦:٠٨١٧:١٤:٥٨١٧:٣٤:٣٣٢٣:٣٢:٤٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٠:٣٥٠٧:١٧:٤٦١٢:١٦:٣٨١٧:١٥:٣٢١٧:٣٥:٠٧٢٣:٣٣:١٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥١:٠١٠٧:١٨:١١١٢:١٧:٠٨١٧:١٦:٠٨١٧:٣٥:٤٢٢٣:٣٣:٤٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥١:٢٦٠٧:١٨:٣٤١٢:١٧:٣٨١٧:١٦:٤٥١٧:٣٦:١٩٢٣:٣٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای پشت جو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پشت جو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پشت جو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پشت جو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشت جو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پشت جو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پشت جو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشت جو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پشت جو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٣:٣٤١٢:٠٢:٤٧١٧:١١:٤٣١٧:٣٠:٤٠٢٣:٢٠:٣٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٤:٢٩١٢:٠٣:٠٣١٧:١١:٢١١٧:٣٠:٢٠٢٣:٢٠:٤٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٥:٢٤١٢:٠٣:٢٠١٧:١١:٠١١٧:٣٠:٠٢٢٣:٢٠:٥٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٦:١٨١٢:٠٣:٣٨١٧:١٠:٤٢١٧:٢٩:٤٦٢٣:٢١:١٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٧:١٢١٢:٠٣:٥٦١٧:١٠:٢٦١٧:٢٩:٣١٢٣:٢١:٢٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٨:٠٥١٢:٠٤:١٥١٧:١٠:١١١٧:٢٩:١٩٢٣:٢١:٤٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٨:٥٩١٢:٠٤:٣٥١٧:٠٩:٥٨١٧:٢٩:٠٨٢٣:٢٢:٠١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٩:٥١١٢:٠٤:٥٦١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٨:٥٨٢٣:٢٢:١٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٩٠٧:٠٠:٤٤١٢:٠٥:١٧١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٨:٥١٢٣:٢٢:٣٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠١:٣٦١٢:٠٥:٣٩١٧:٠٩:٣٠١٧:٢٨:٤٦٢٣:٢٢:٥٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٩٠٧:٠٢:٢٧١٢:٠٦:٠٢١٧:٠٩:٢٥١٧:٢٨:٤٢٢٣:٢٣:١٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٣:١٧١٢:٠٦:٢٥١٧:٠٩:٢١١٧:٢٨:٤٠٢٣:٢٣:٣٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٤:٠٧١٢:٠٦:٤٩١٧:٠٩:١٩١٧:٢٨:٤٠٢٣:٢٣:٥٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠٤:٥٧١٢:٠٧:١٣١٧:٠٩:١٩١٧:٢٨:٤١٢٣:٢٤:١٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٥٠٧:٠٥:٤٥١٢:٠٧:٣٨١٧:٠٩:٢١١٧:٢٨:٤٤٢٣:٢٤:٣٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٦:٣٣١٢:٠٨:٠٣١٧:٠٩:٢٥١٧:٢٨:٥٠٢٣:٢٥:٠٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٧:٢٠١٢:٠٨:٢٩١٧:٠٩:٣١١٧:٢٨:٥٦٢٣:٢٥:٢٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢١٠٧:٠٨:٠٥١٢:٠٨:٥٦١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٩:٠٥٢٣:٢٥:٥٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٨:٥١١٢:٠٩:٢٢١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٩:١٥٢٣:٢٦:١٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٢٠٧:٠٩:٣٥١٢:٠٩:٥٠١٧:٠٩:٥٨١٧:٢٩:٢٧٢٣:٢٦:٤٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٢٠٧:١٠:١٨١٢:١٠:١٧١٧:١٠:١١١٧:٢٩:٤١٢٣:٢٧:٠٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠١٠٧:١١:٠٠١٢:١٠:٤٥١٧:١٠:٢٥١٧:٢٩:٥٧٢٣:٢٧:٣٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٩٠٧:١١:٤٠١٢:١١:١٤١٧:١٠:٤٢١٧:٣٠:١٤٢٣:٢٧:٥٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٦٠٧:١٢:٢٠١٢:١١:٤٢١٧:١١:٠٠١٧:٣٠:٣٢٢٣:٢٨:٢٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٢٠٧:١٢:٥٩١٢:١٢:١١١٧:١١:٢٠١٧:٣٠:٥٣٢٣:٢٨:٥٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٣:٣٦١٢:١٢:٤٠١٧:١١:٤١١٧:٣١:١٥٢٣:٢٩:٢٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٤:١٢١٢:١٣:٠٩١٧:١٢:٠٥١٧:٣١:٣٩٢٣:٢٩:٥٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٤:٤٧١٢:١٣:٣٩١٧:١٢:٢٩١٧:٣٢:٠٤٢٣:٣٠:١٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١٥:٢٠١٢:١٤:٠٩١٧:١٢:٥٦١٧:٣٢:٣١٢٣:٣٠:٤٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٠٠٧:١٥:٥٢١٢:١٤:٣٩١٧:١٣:٢٤١٧:٣٢:٥٩٢٣:٣١:١٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پشت جو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پشت جو روستای پشت جو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پشت جو روستای پشت جو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پشت جو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشت جو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پشت جو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پشت جو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پشت جو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پشت جو

روستای پشت جو بر روی نقشه

روستای پشت جو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پشت جو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پشت جو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پشت جو
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پشت جو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای پشت جو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پشت جو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پشت جو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پشت جو رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق پشت جو
زمان پخش اذان آنلاین به افق پشت جو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پشت جو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پشت جو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پشت جو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پشت جو
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پشت جو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پشت جو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پشت جو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو