جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پشتکوه

هیچان | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز پشتکوه

اذان صبح: ٠٤:١٧:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:١٤
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٣٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥١:٤٩

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پشتکوه (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای پشتکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پشتکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پشتکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
عشق بلایی است كه همه خواستارش هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پشتکوه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پشتکوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشتکوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پشتکوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشتکوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پشتکوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:١٠٠٦:٠٧:٢٢١٢:٢٩:٥٩١٨:٥٢:٥٩١٩:٠٩:٤٤٢٣:٥٠:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٠١٠٦:٠٦:٢٣١٢:٢٩:٤٤١٨:٥٣:٢٩١٩:١٠:١٦٢٣:٥٠:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٥:٢٤١٢:٢٩:٣٠١٨:٥٣:٥٩١٩:١٠:٤٧٢٣:٤٩:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٤:٢٦١٢:٢٩:١٦١٨:٥٤:٢٩١٩:١١:١٩٢٣:٤٩:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٣:٢٩١٢:٢٩:٠٣١٨:٥٥:٠٠١٩:١١:٥١٢٣:٤٩:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٢:٣٣١٢:٢٨:٥٠١٨:٥٥:٣٠١٩:١٢:٢٣٢٣:٤٨:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠١:٣٧١٢:٢٨:٣٧١٨:٥٦:٠٠١٩:١٢:٥٥٢٣:٤٨:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٠:٤٢١٢:٢٨:٢٥١٨:٥٦:٣١١٩:١٣:٢٨٢٣:٤٨:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:١١٠٥:٥٩:٤٧١٢:٢٨:١٣١٨:٥٧:٠٢١٩:١٤:٠٠٢٣:٤٨:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٩:٠٦٠٥:٥٨:٥٣١٢:٢٨:٠٢١٨:٥٧:٣٣١٩:١٤:٣٣٢٣:٤٧:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٠١٠٥:٥٨:٠٠١٢:٢٧:٥١١٨:٥٨:٠٤١٩:١٥:٠٦٢٣:٤٧:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٥٧٠٥:٥٧:٠٨١٢:٢٧:٤٠١٨:٥٨:٣٥١٩:١٥:٣٩٢٣:٤٧:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٥٣٠٥:٥٦:١٦١٢:٢٧:٣٠١٨:٥٩:٠٦١٩:١٦:١٢٢٣:٤٦:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٥١٠٥:٥٥:٢٦١٢:٢٧:٢١١٨:٥٩:٣٨١٩:١٦:٤٦٢٣:٤٦:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٤:٣٦١٢:٢٧:١٢١٩:٠٠:٠٩١٩:١٧:١٩٢٣:٤٦:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٣:٤٧١٢:٢٧:٠٣١٩:٠٠:٤١١٩:١٧:٥٣٢٣:٤٦:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٢:٥٩١٢:٢٦:٥٥١٩:٠١:١٣١٩:١٨:٢٧٢٣:٤٦:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٢:١٢١٢:٢٦:٤٨١٩:٠١:٤٥١٩:١٩:٠١٢٣:٤٥:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥١:٢٦١٢:٢٦:٤١١٩:٠٢:١٧١٩:١٩:٣٥٢٣:٤٥:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٠:٤١١٢:٢٦:٣٥١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:١٠٢٣:٤٥:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٤٩:٥٦١٢:٢٦:٢٩١٩:٠٣:٢٢١٩:٢٠:٤٥٢٣:٤٥:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٤٩:١٣١٢:٢٦:٢٤١٩:٠٣:٥٥١٩:٢١:١٩٢٣:٤٤:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٤٨:٣١١٢:٢٦:١٩١٩:٠٤:٢٧١٩:٢١:٥٤٢٣:٤٤:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٤٧:٥٠١٢:٢٦:١٥١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:٢٩٢٣:٤٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:١٥٠٥:٤٧:١٠١٢:٢٦:١٢١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:٠٤٢٣:٤٤:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٦:٣١١٢:٢٦:٠٩١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:٣٩٢٣:٤٤:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٥:٥٤١٢:٢٦:٠٧١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٤:١٤٢٣:٤٤:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٥:١٧١٢:٢٦:٠٥١٩:٠٧:١٢١٩:٢٤:٥٠٢٣:٤٤:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٤٤:٤١١٢:٢٦:٠٤١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٥:٢٥٢٣:٤٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پشتکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پشتکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پشتکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پشتکوه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پشتکوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پشتکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشتکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پشتکوه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای پشتکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پشتکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پشتکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پشتکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشتکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پشتکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای پشتکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشتکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پشتکوه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پشتکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پشتکوه روستای پشتکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پشتکوه روستای پشتکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پشتکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشتکوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پشتکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشتکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشتکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پشتکوه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٣٧:٤٣١٢:٣١:٣٥١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٥٧٢٣:٤٧:٠١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٣٧:٥٧١٢:٣١:٤٨١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٤:٠٩٢٣:٤٧:١٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥١٠٥:٣٨:١٢١٢:٣٢:٠١١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٤:٢٠٢٣:٤٧:٢٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٣٨:٢٧١٢:٣٢:١٤١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٢٩٢٣:٤٧:٤٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٣٨:٤٤١٢:٣٢:٢٧١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:٣٧٢٣:٤٧:٥٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٣٩:٠١١٢:٣٢:٣٩١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٤٤٢٣:٤٨:١١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٧٠٥:٣٩:٢٠١٢:٣٢:٥٢١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٥٠٢٣:٤٨:٢٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٠٠٥:٣٩:٣٩١٢:٣٣:٠٤١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٥٤٢٣:٤٨:٣٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٣٠٥:٣٩:٥٨١٢:٣٣:١٦١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٥٧٢٣:٤٨:٥٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٨٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٣:٢٨١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٥٩٢٣:٤٩:٠٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٤٠٥:٤٠:٤٠١٢:٣٣:٣٩١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٥٩٢٣:٤٩:٢٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١١٠٥:٤١:٠٢١٢:٣٣:٥١١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٥٨٢٣:٤٩:٣٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤١:٢٥١٢:٣٤:٠٢١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٥٦٢٣:٤٩:٥٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٩٠٥:٤١:٤٨١٢:٣٤:١٢١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٥٣٢٣:٥٠:٠٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٩٠٥:٤٢:١٢١٢:٣٤:٢٢١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٤٨٢٣:٥٠:١٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٤١٢٣:٥٠:٣١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٣:٠١١٢:٣٤:٤٢١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٣٤٢٣:٥٠:٤٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٦٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣٤:٥١١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٢٥٢٣:٥٠:٥٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٣:٥٣١٢:٣٥:٠٠١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:١٤٢٣:٥١:١١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٤:١٩١٢:٣٥:٠٨١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:٠٣٢٣:٥١:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٤:٤٦١٢:٣٥:١٦١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٥٠٢٣:٥١:٣٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٥:١٤١٢:٣٥:٢٤١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:٣٥٢٣:٥١:٤٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٥:٤٢١٢:٣٥:٣١١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٣:١٩٢٣:٥٢:٠١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٤٦:١٠١٢:٣٥:٣٧١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٠٢٢٣:٥٢:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٥:٤٤١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:٤٤٢٣:٥٢:٢٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٥:٤٧:٠٧١٢:٣٥:٤٩١٩:٢٤:١٨١٩:٤٢:٢٤٢٣:٥٢:٣٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٤٧:٣٦١٢:٣٥:٥٤١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٢:٠٣٢٣:٥٢:٤٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٥:٥٩١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:٤٠٢٣:٥٢:٥٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٣٠٥:٤٨:٣٥١٢:٣٦:٠٣١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:١٧٢٣:٥٣:٠٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٤٩:٠٥١٢:٣٦:٠٧١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٠:٥١٢٣:٥٣:١٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤٩:٣٥١٢:٣٦:٠٩١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٢٥٢٣:٥٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پشتکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پشتکوه روستای پشتکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پشتکوه روستای پشتکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پشتکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشتکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پشتکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پشتکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پشتکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پشتکوه

روستای پشتکوه بر روی نقشه

روستای پشتکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پشتکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پشتکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پشتکوه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پشتکوه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای پشتکوه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پشتکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پشتکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پشتکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پشتکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پشتکوه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا پشتکوه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پشتکوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پشتکوه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پشتکوه دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ پشتکوه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا پشتکوه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پشتکوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق پشتکوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پشتکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو