جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پشتکوه

هیچان | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز پشتکوه


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٠٠
اذان ظهر: ١١:١٥:٥٧
غروب آفتاب: ١٦:٣٧:٤١
اذان مغرب: ١٦:٥٥:١٦
نیمه شب: ٢٢:٣٦:٢٩

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پشتکوه (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای پشتکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پشتکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پشتکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

محمد حجازی
اگر آنچه از گذشته تجربه آموخته ایم در آینده به كار بریم، مثل این است كه دو بار عمر كرده باشیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پشتکوه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پشتکوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشتکوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پشتکوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشتکوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پشتکوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٣٩٠٥:٥٦:٠٥١٢:٢٧:٢٩١٨:٥٩:١٥١٩:١٦:٢١٢٣:٤٦:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٥:١٤١٢:٢٧:١٩١٨:٥٩:٤٦١٩:١٦:٥٥٢٣:٤٦:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٣٥٠٥:٥٤:٢٥١٢:٢٧:١١١٩:٠٠:١٨١٩:١٧:٢٩٢٣:٤٦:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٣:٣٦١٢:٢٧:٠٢١٩:٠٠:٥٠١٩:١٨:٠٣٢٣:٤٦:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٣٣٠٥:٥٢:٤٩١٢:٢٦:٥٥١٩:٠١:٢٢١٩:١٨:٣٧٢٣:٤٥:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٢:٠٢١٢:٢٦:٤٧١٩:٠١:٥٤١٩:١٩:١١٢٣:٤٥:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥١:١٦١٢:٢٦:٤١١٩:٠٢:٢٧١٩:١٩:٤٥٢٣:٤٥:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٠:٣١١٢:٢٦:٣٤١٩:٠٢:٥٩١٩:٢٠:٢٠٢٣:٤٥:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٤١٠٥:٤٩:٤٧١٢:٢٦:٢٩١٩:٠٣:٣١١٩:٢٠:٥٤٢٣:٤٥:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٤٩:٠٤١٢:٢٦:٢٤١٩:٠٤:٠٤١٩:٢١:٢٩٢٣:٤٤:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٤٨:٢٢١٢:٢٦:١٩١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٢:٠٤٢٣:٤٤:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٤٧:٤١١٢:٢٦:١٥١٩:٠٥:٠٩١٩:٢٢:٣٩٢٣:٤٤:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٤٧:٠١١٢:٢٦:١٢١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٣:١٣٢٣:٤٤:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٦:٢٣١٢:٢٦:٠٩١٩:٠٦:١٥١٩:٢٣:٤٨٢٣:٤٤:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٤٥:٤٥١٢:٢٦:٠٧١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٤:٢٣٢٣:٤٤:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٣١٠٥:٤٥:٠٩١٢:٢٦:٠٥١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٤:٥٨٢٣:٤٤:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤٤:٣٣١٢:٢٦:٠٤١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٥:٣٣٢٣:٤٣:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٥٥٠٥:٤٣:٥٩١٢:٢٦:٠٣١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٦:٠٨٢٣:٤٣:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٣:٢٦١٢:٢٦:٠٣١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٦:٤٣٢٣:٤٣:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٢٤٠٥:٤٢:٥٤١٢:٢٦:٠٤١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٧:١٨٢٣:٤٣:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٢:٢٣١٢:٢٦:٠٥١٩:١٠:٠٥١٩:٢٧:٥٣٢٣:٤٣:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤١:٥٤١٢:٢٦:٠٧١٩:١٠:٣٨١٩:٢٨:٢٨٢٣:٤٣:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:١٨٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٦:١٠١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٠٣٢٣:٤٣:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٠:٥٩١٢:٢٦:١٢١٩:١١:٤٣١٩:٢٩:٣٧٢٣:٤٣:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٠:٣٣١٢:٢٦:١٦١٩:١٢:١٥١٩:٣٠:١٢٢٣:٤٣:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٠:٠٨١٢:٢٦:٢٠١٩:١٢:٤٨١٩:٣٠:٤٦٢٣:٤٣:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤٨٠٥:٣٩:٤٥١٢:٢٦:٢٥١٩:١٣:٢٠١٩:٣١:٢٠٢٣:٤٣:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:١٤٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢٦:٣٠١٩:١٣:٥١١٩:٣١:٥٤٢٣:٤٣:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٢:٤٢٠٥:٣٩:٠٢١٢:٢٦:٣٥١٩:١٤:٢٣١٩:٣٢:٢٧٢٣:٤٣:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشتکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشتکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشتکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پشتکوه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای پشتکوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پشتکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشتکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای پشتکوه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای پشتکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پشتکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پشتکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پشتکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشتکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پشتکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پشتکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشتکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پشتکوه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٣:١٥١١:١٥:٤١١٦:٣٧:٥٣١٦:٥٥:٢٦٢٢:٣٦:١٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٩٠٥:٥٤:٠٠١١:١٥:٥٧١٦:٣٧:٤١١٦:٥٥:١٦٢٢:٣٦:٢٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٧٠٥:٥٤:٤٥١١:١٦:١٤١٦:٣٧:٣٠١٦:٥٥:٠٧٢٢:٣٦:٤٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٦٠٥:٥٥:٣٠١١:١٦:٣١١٦:٣٧:٢١١٦:٥٤:٥٩٢٢:٣٦:٥٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٤٠٥:٥٦:١٥١١:١٦:٥٠١٦:٣٧:١٣١٦:٥٤:٥٣٢٢:٣٧:١٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٣٠٥:٥٧:٠٠١١:١٧:٠٩١٦:٣٧:٠٧١٦:٥٤:٤٨٢٢:٣٧:٢٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٢٠٥:٥٧:٤٥١١:١٧:٢٩١٦:٣٧:٠٢١٦:٥٤:٤٥٢٢:٣٧:٤٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣١٠٥:٥٨:٢٩١١:١٧:٤٩١٦:٣٦:٥٩١٦:٥٤:٤٤٢٢:٣٨:٠٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٠٠٥:٥٩:١٤١١:١٨:١١١٦:٣٦:٥٨١٦:٥٤:٤٤٢٢:٣٨:٢٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٨٠٥:٥٩:٥٨١١:١٨:٣٣١٦:٣٦:٥٨١٦:٥٤:٤٥٢٢:٣٨:٤٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٠:٤٢١١:١٨:٥٥١٦:٣٦:٥٩١٦:٥٤:٤٨٢٢:٣٩:٠٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠١:٢٦١١:١٩:١٨١٦:٣٧:٠٢١٦:٥٤:٥٣٢٢:٣٩:٢٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٢:٠٩١١:١٩:٤٢١٦:٣٧:٠٧١٦:٥٤:٥٩٢٢:٣٩:٤٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٢:٥٢١١:٢٠:٠٦١٦:٣٧:١٣١٦:٥٥:٠٦٢٢:٤٠:٠٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٣:٣٤١١:٢٠:٣١١٦:٣٧:٢١١٦:٥٥:١٥٢٢:٤٠:٢٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٤:١٦١١:٢٠:٥٧١٦:٣٧:٣٠١٦:٥٥:٢٥٢٢:٤٠:٥٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٤:٥٨١١:٢١:٢٣١٦:٣٧:٤١١٦:٥٥:٣٧٢٢:٤١:١٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٥:٣٩١١:٢١:٤٩١٦:٣٧:٥٣١٦:٥٥:٥٠٢٢:٤١:٤١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٦:١٩١١:٢٢:١٦١٦:٣٨:٠٧١٦:٥٦:٠٥٢٢:٤٢:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٦:٥٩١١:٢٢:٤٣١٦:٣٨:٢٢١٦:٥٦:٢١٢٢:٤٢:٣٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٧:٣٨١١:٢٣:١١١٦:٣٨:٣٩١٦:٥٦:٣٨٢٢:٤٢:٥٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٨:١٦١١:٢٣:٣٨١٦:٣٨:٥٦١٦:٥٦:٥٧٢٢:٤٣:٢٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٨:٥٤١١:٢٤:٠٧١٦:٣٩:١٦١٦:٥٧:١٧٢٢:٤٣:٥٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٠٩:٣١١١:٢٤:٣٥١٦:٣٩:٣٧١٦:٥٧:٣٨٢٢:٤٤:١٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٠:٠٧١١:٢٥:٠٤١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٨:٠١٢٢:٤٤:٤٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٠:٤٢١١:٢٥:٣٣١٦:٤٠:٢٢١٦:٥٨:٢٥٢٢:٤٥:١٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١١:١٧١١:٢٦:٠٣١٦:٤٠:٤٧١٦:٥٨:٥٠٢٢:٤٥:٤٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١١:٥٠١١:٢٦:٣٢١٦:٤١:١٣١٦:٥٩:١٦٢٢:٤٦:١٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٢٠٦:١٢:٢٣١١:٢٧:٠٢١٦:٤١:٤٠١٦:٥٩:٤٤٢٢:٤٦:٤٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٢:٥٤١١:٢٧:٣٢١٦:٤٢:٠٩١٧:٠٠:١٣٢٢:٤٧:١١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پشتکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پشتکوه روستای پشتکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پشتکوه روستای پشتکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پشتکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشتکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پشتکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پشتکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پشتکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پشتکوه

روستای پشتکوه بر روی نقشه

روستای پشتکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پشتکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پشتکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پشتکوه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پشتکوه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای پشتکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پشتکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پشتکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پشتکوه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق پشتکوه
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پشتکوه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پشتکوه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پشتکوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پشتکوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پشتکوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پشتکوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پشتکوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پشتکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو