جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پشتویه

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز پشتویه


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٤٥
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:١٠:١٤
نیمه شب: ٠٠:١٦:١٢

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پشتویه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای پشتویه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای پشتویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پشتویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

ویكتور هوگو
اگر نمی‌خواهی تو را بیازمایند، كار خود را درست انجام بده.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پشتویه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پشتویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشتویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پشتویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشتویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پشتویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٨:٥٦١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٢:٥٨٠٠:١٠:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٨:٠١١٢:٥١:٥٣١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٠:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٧:٠٧١٢:٥١:٤٤١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:١٣٠٠:١٠:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٦:١٤١٢:٥١:٣٥١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٥٠٠٠:٠٩:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٥:٢٢١٢:٥١:٢٧١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٩:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٤:٣١١٢:٥١:١٩١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:٠٦٠٠:٠٩:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٣:٤١١٢:٥١:١٢١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٩:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٢:٥٢١٢:٥١:٠٥١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٨:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٢:٠٣١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠٨:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١١٠٦:١١:١٦١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٨:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١١٠٦:١٠:٣٠١٢:٥٠:٤٨١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٨:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٥٣٠٠:٠٨:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٩:٠١١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٧:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:١٠٠٠:٠٧:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٧:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٦:٥٥١٢:٥٠:٣١١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٧:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٦:١٥١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٠٤٠٠:٠٧:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٤٣٠٠:٠٧:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٢١٠٠:٠٧:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٥٩٠٠:٠٧:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٣:٤٩١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٣٧٠٠:٠٦:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:١٤٠٠:٠٦:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٢:٤٤١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٥٢٠٠:٠٦:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٣٠٠٠:٠٦:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠١:٤٣١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٦:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠١:١٥١٢:٥٠:٤٠١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٤٤٠٠:٠٦:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٠:٤٨١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٦:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٠:٢٢١٢:٥٠:٤٩١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٦:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٠٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشتویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشتویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشتویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پشتویه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای پشتویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پشتویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشتویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای پشتویه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای پشتویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای پشتویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای پشتویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پشتویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشتویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پشتویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پشتویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشتویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پشتویه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:١٦٠٠:١٠:٠٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٦:١٥١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٠:٢٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٨:١٥١٢:٥٦:٢٨١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٣٧٠٠:١٠:٣٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٨:٣١١٢:٥٦:٤١١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٠:٥٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٦:٥٤١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٥٣٠٠:١١:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٩:٠٦١٢:٥٧:٠٦١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٥٩٠٠:١١:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٩:٢٥١٢:٥٧:١٩١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:٠٤٠٠:١١:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٧:٣١١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٠٨٠٠:١١:٤٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٠:٠٥١٢:٥٧:٤٣١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:١٠٠٠:١٢:٠٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥٧:٥٥١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:١٠٠٠:١٢:١٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٠:٥٠١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٢:٣١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠١:١٣١٢:٥٨:١٨١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٢:٤٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠١:٣٧١٢:٥٨:٢٩١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٣:٠٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٨:٤٠١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٣:١٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٨:٥٠١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٣:٢٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥٩:٠٠١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٣:٤٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٩:١٠١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٣:٥٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٩:١٩١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٤:١١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:١١٠٠:١٤:٢٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٤:٤٣١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٤:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٤:٥١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٥:٤١١٢:٥٩:٥١١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٢٥٠٠:١٥:٠٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٦:١١١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٥:١٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٤٧٠٠:١٥:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٠:١٠١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٢٦٠٠:١٥:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٠:١٦١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٠٤٠٠:١٥:٥٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٦:٠١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٠:٢٥١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:١٤٠٠:١٦:١٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٠:٢٨١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٦:٢١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٦:٣١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٠:٢١١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٦:٤٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پشتویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پشتویه روستای پشتویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پشتویه روستای پشتویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پشتویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشتویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای پشتویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پشتویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پشتویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پشتویه

روستای پشتویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پشتویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پشتویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پشتویه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای پشتویه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای پشتویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پشتویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پشتویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پشتویه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق پشتویه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پشتویه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پشتویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پشتویه
زمان پخش اذان آنلاین به افق پشتویه
افق شرعی امروز فردا پشتویه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پشتویه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پشتویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پشتویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو