جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پشتویه

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز پشتویه


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٢٠

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پشتویه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای پشتویه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پشتویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پشتویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میكل آنژ
انسان، با مغز نقاشی می‌كند نه با دست. هر كه اندیشه‌هایش گرفتار مسایل دیگر باشد، كارش رسوایی به بار می‌آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پشتویه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پشتویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشتویه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پشتویه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشتویه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پشتویه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٠:٠٣١٢:٥٤:٢٣١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:١٢٠٠:١٤:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٢٩:٠١١٢:٥٤:٠٨١٩:١٩:٤٢١٩:٣٦:٤٧٠٠:١٣:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٢٧:٥٨١٢:٥٣:٥٤١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:٢٣٠٠:١٣:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٢٦:٥٧١٢:٥٣:٤٠١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٧:٥٨٠٠:١٣:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢٥:٥٦١٢:٥٣:٢٧١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٢:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٤:٥٦١٢:٥٣:١٤١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:١٠٠٠:١٢:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٣:٥٦١٢:٥٣:٠١١٩:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٤٦٠٠:١٢:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٢:٥٧١٢:٥٢:٤٩١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:٢٢٠٠:١١:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢١:٥٩١٢:٥٢:٣٧١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٠:٥٩٠٠:١١:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢١:٠١١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٤:١٥١٩:٤١:٣٥٠٠:١١:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٠:٠٥١٢:٥٢:١٥١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:١٢٠٠:١١:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٩:٠٩١٢:٥٢:٠٤١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٢:٤٩٠٠:١٠:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٨:١٤١٢:٥١:٥٤١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٣:٢٦٠٠:١٠:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٧:٢٠١٢:٥١:٤٥١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٠:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٦:٢٦١٢:٥١:٣٦١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٤٠٠٠:٠٩:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٥:٣٤١٢:٥١:٢٧١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:١٧٠٠:٠٩:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٤:٤٢١٢:٥١:١٩١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٥:٥٥٠٠:٠٩:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٣:٥٢١٢:٥١:١٢١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٩:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٣:٠٢١٢:٥١:٠٥١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:١١٠٠:٠٨:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٢:١٤١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٧:٤٩٠٠:٠٨:٤٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١١:٢٦١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٢٧٠٠:٠٨:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٠:٤٠١٢:٥٠:٤٨١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٠٥٠٠:٠٨:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥٠:٤٣١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٤٣٠٠:٠٨:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٢١٠٠:٠٨:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٠٠٠٠:٠٧:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٣٨٠٠:٠٧:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٠:٣١١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١٧٠٠:٠٧:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠٧:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٣٣٠٠:٠٧:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پشتویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پشتویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پشتویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پشتویه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پشتویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پشتویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشتویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پشتویه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای پشتویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پشتویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پشتویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پشتویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشتویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشتویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشتویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشتویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشتویه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٠:٤٨١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٦:٣٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٠:٢٢١٢:٥٠:٤٩١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٦:٣٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٠٦:٢٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٩:٣٥١٢:٥١:٠٠١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٠٩٠٠:٠٦:٢٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٥:٥٩:١٣١٢:٥١:٠٦١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٤٥٠٠:٠٦:٣٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥١:١٣١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٠٦:٣١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥١:٢٠١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٠٦:٣٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٨:١٦١٢:٥١:٢٧١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٠٦:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥١:٣٥١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٠٦:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥١:٤٣١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٠٦:٤١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٧:٣١١٢:٥١:٥٢١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٠٦:٤٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٧:١٨١٢:٥٢:٠١١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٠٦:٤٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٧:٠٧١٢:٥٢:١١١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:١٠٠٠:٠٦:٥٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٦:٥٧١٢:٥٢:٢١١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٠٧:٠٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٦:٤٩١٢:٥٢:٣١١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٠٧:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٦:٤٢١٢:٥٢:٤١١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٧:١٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٦:٣٦١٢:٥٢:٥٢١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٠٧:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٣:٠٣١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٠٧:٢٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٣:١٥١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٠٧:٣٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٦:٢٧١٢:٥٣:٢٦١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٠٧:٤٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٦:٢٦١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٠٧:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٦:٢٧١٢:٥٣:٥٠١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:١٤٠٠:٠٨:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥٤:٠٣١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٣٧٠٠:٠٨:١٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٤:١٥١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٥٨٠٠:٠٨:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٤:٢٨١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:١٩٠٠:٠٨:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٥٦:٤٣١٢:٥٤:٤١١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٣٩٠٠:٠٨:٤٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٤:٥٤١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٥٨٠٠:٠٩:٠٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:١٥٠٠:٠٩:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٥٧:٠٧١٢:٥٥:٢٠١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٣٢٠٠:٠٩:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٧:١٨١٢:٥٥:٣٣١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٤٧٠٠:٠٩:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥٧:٢٩١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٠١٠٠:٠٩:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پشتویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشتویه روستای پشتویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشتویه روستای پشتویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پشتویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشتویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پشتویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پشتویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پشتویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پشتویه

روستای پشتویه بر روی نقشه

روستای پشتویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پشتویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پشتویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پشتویه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پشتویه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای پشتویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پشتویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پشتویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پشتویه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق پشتویه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پشتویه
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پشتویه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پشتویه
زمان پخش اذان آنلاین به افق پشتویه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پشتویه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پشتویه
جدول اوقات شرعی امروز فردا پشتویه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پشتویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو