جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پشته گچ

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز پشته گچ


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٤١
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٢١
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٣

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پشته گچ (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای پشته گچ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای پشته گچ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پشته گچ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پشته گچ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پشته گچ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشته گچ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پشته گچ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشته گچ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پشته گچ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٧:٣١١٢:٤٩:٤٢١٩:٢٢:١٦١٩:٣٩:٣٣٠٠:٠٨:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٦:٣٧١٢:٤٩:٣٢١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٠:٠٩٠٠:٠٨:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٥:٤٥١٢:٤٩:٢٣١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:٤٤٠٠:٠٨:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٤:٥٣١٢:٤٩:١٤١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٢١٠٠:٠٧:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٤:٠٣١٢:٤٩:٠٦١٩:٢٤:٣٢١٩:٤١:٥٧٠٠:٠٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٣:١٣١٢:٤٨:٥٨١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٢:٣٣٠٠:٠٧:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٢:٢٤١٢:٤٨:٥١١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٠٩٠٠:٠٧:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١١:٣٦١٢:٤٨:٤٤١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٤٦٠٠:٠٧:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٠:٤٩١٢:٤٨:٣٨١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:٢٢٠٠:٠٦:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٠:٠٣١٢:٤٨:٣٢١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٤:٥٩٠٠:٠٦:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٠٩:١٨١٢:٤٨:٢٧١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٣٦٠٠:٠٦:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٨:٣٤١٢:٤٨:٢٢١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٦:١٣٠٠:٠٦:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٠٧:٥١١٢:٤٨:١٩١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٥٠٠٠:٠٦:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٧:١٠١٢:٤٨:١٥١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٢٦٠٠:٠٥:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٠٦:٢٩١٢:٤٨:١٢١٩:٣٠:١٦١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٥:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٥:٤٩١٢:٤٨:١٠١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٤٠٠٠:٠٥:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٥:١١١٢:٤٨:٠٨١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:١٧٠٠:٠٥:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٤:٣٤١٢:٤٨:٠٧١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٥:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٣:٥٨١٢:٤٨:٠٧١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:٣١٠٠:٠٥:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٣:٢٣١٢:٤٨:٠٧١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٠٨٠٠:٠٥:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٢:٤٩١٢:٤٨:٠٧١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:٤٥٠٠:٠٤:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٢:١٧١٢:٤٨:٠٩١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:٢١٠٠:٠٤:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠١:٤٦١٢:٤٨:١١١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٥٨٠٠:٠٤:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠١:١٦١٢:٤٨:١٣١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠٤:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٠:٤٧١٢:٤٨:١٦١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٤:١١٠٠:٠٤:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٠:٢٠١٢:٤٨:١٩١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:٤٧٠٠:٠٤:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥٩:٥٤١٢:٤٨:٢٤١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٢٢٠٠:٠٤:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٩:٢٩١٢:٤٨:٢٨١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٥٨٠٠:٠٤:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٩:٠٦١٢:٤٨:٣٣١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:٣٣٠٠:٠٤:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشته گچ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشته گچ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشته گچ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پشته گچ

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای پشته گچ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پشته گچ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشته گچ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای پشته گچ

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای پشته گچ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای پشته گچ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای پشته گچ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پشته گچ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشته گچ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پشته گچ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای پشته گچ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشته گچ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پشته گچ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥٤:٣٠١٩:٢٢:٢٧١٩:٣٩:٣١٠٠:١٤:٢٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٦:٣٨١٢:٥٤:١٤١٩:٢١:٢٦١٩:٣٨:٢٨٠٠:١٤:١٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٢٧:٠٧١٢:٥٣:٥٨١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٧:٢٥٠٠:١٤:٠٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٢٧:٣٦١٢:٥٣:٤١١٩:١٩:٢٢١٩:٣٦:٢١٠٠:١٣:٥٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٢٨:٠٤١٢:٥٣:٢٤١٩:١٨:٢٠١٩:٣٥:١٧٠٠:١٣:٤٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٢٨:٣٣١٢:٥٣:٠٧١٩:١٧:١٦١٩:٣٤:١٢٠٠:١٣:٢٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٢٩:٠١١٢:٥٢:٤٩١٩:١٦:١٢١٩:٣٣:٠٦٠٠:١٣:١٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٢٩:٢٩١٢:٥٢:٣١١٩:١٥:٠٨١٩:٣٢:٠٠٠٠:١٣:٠٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٢٩:٥٨١٢:٥٢:١٣١٩:١٤:٠٣١٩:٣٠:٥٤٠٠:١٢:٤٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٠:٢٥١٢:٥١:٥٤١٩:١٢:٥٧١٩:٢٩:٤٧٠٠:١٢:٣٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٠:٥٣١٢:٥١:٣٥١٩:١١:٥٢١٩:٢٨:٤٠٠٠:١٢:٢٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣١:٢١١٢:٥١:١٥١٩:١٠:٤٥١٩:٢٧:٣٢٠٠:١٢:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣١:٤٩١٢:٥٠:٥٦١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٦:٢٤٠٠:١١:٥٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٢:١٦١٢:٥٠:٣٦١٩:٠٨:٣١١٩:٢٥:١٥٠٠:١١:٣٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٢:٤٣١٢:٥٠:١٦١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٤:٠٧٠٠:١١:١٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٣:١١١٢:٤٩:٥٥١٩:٠٦:١٥١٩:٢٢:٥٨٠٠:١١:٠١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٣:٣٨١٢:٤٩:٣٥١٩:٠٥:٠٧١٩:٢١:٤٨٠٠:١٠:٤٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٣٤:٠٥١٢:٤٩:١٤١٩:٠٣:٥٩١٩:٢٠:٣٩٠٠:١٠:٢٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٦٠٦:٣٤:٣٢١٢:٤٨:٥٣١٩:٠٢:٥٠١٩:١٩:٢٩٠٠:١٠:٠٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٣٤:٥٩١٢:٤٨:٣٢١٩:٠١:٤١١٩:١٨:١٩٠٠:٠٩:٥٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٣٠٦:٣٥:٢٦١٢:٤٨:١١١٩:٠٠:٣١١٩:١٧:٠٩٠٠:٠٩:٣٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٦٠٦:٣٥:٥٢١٢:٤٧:٥٠١٨:٥٩:٢٢١٩:١٥:٥٨٠٠:٠٩:١٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٣٦:١٩١٢:٤٧:٢٨١٨:٥٨:١٢١٩:١٤:٤٨٠٠:٠٨:٥٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٣٦:٤٦١٢:٤٧:٠٧١٨:٥٧:٠٢١٩:١٣:٣٧٠٠:٠٨:٣٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٣٧:١٣١٢:٤٦:٤٥١٨:٥٥:٥٢١٩:١٢:٢٧٠٠:٠٨:١٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٣٧:٤٠١٢:٤٦:٢٤١٨:٥٤:٤٢١٩:١١:١٦٠٠:٠٨:٠٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٧٠٦:٣٨:٠٧١٢:٤٦:٠٢١٨:٥٣:٣٢١٩:١٠:٠٦٠٠:٠٧:٤١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٣٨:٣٤١٢:٤٥:٤١١٨:٥٢:٢٢١٩:٠٨:٥٦٠٠:٠٧:٢١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٣٩:٠١١٢:٤٥:١٩١٨:٥١:١٢١٩:٠٧:٤٥٠٠:٠٧:٠٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٣٩:٢٩١٢:٤٤:٥٨١٨:٥٠:٠٢١٩:٠٦:٣٥٢٣:٣٦:٤٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٣٩:٥٦١١:٤٤:٣٧١٧:٤٨:٥٣١٨:٠٥:٢٥٢٣:٠٦:٢٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پشته گچ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پشته گچ روستای پشته گچ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پشته گچ روستای پشته گچ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پشته گچ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشته گچ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پشته گچ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پشته گچ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پشته گچ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پشته گچ

روستای پشته گچ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پشته گچ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پشته گچ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پشته گچ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای پشته گچ + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای پشته گچ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پشته گچ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پشته گچ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پشته گچ رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق پشته گچ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پشته گچ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پشته گچ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ پشته گچ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پشته گچ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پشته گچ
زمان پخش اذان مستقیم به افق پشته گچ
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پشته گچ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پشته گچ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو