جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پشته ماژین

ماژین | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز پشته ماژین

اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٢١
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٤٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٩:٤٢

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پشته ماژین (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای پشته ماژین)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای پشته ماژین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پشته ماژین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
همانا برای خداوند بقعه‌های است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعا کننده را به اجابت برساند، و حائر حسین(ع) یکی از آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پشته ماژین

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پشته ماژین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشته ماژین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پشته ماژین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پشته ماژین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پشته ماژین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٠:٢٧١٣:١٩:١٠١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٣٦:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٩:١٤١٣:١٨:٥٥١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٣٦:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٨:٠٢١٣:١٨:٤١١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٣٥:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٦:٥١١٣:١٨:٢٧١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٣٥:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٥:٤٠١٣:١٨:١٤١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٣٥:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٤:٣٠١٣:١٨:٠١١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:١١٠٠:٣٤:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤٣:٢١١٣:١٧:٤٨١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٠:٥٧٠٠:٣٤:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٢:١٢١٣:١٧:٣٦١٩:٥٣:٣٠٢٠:١١:٤٣٠٠:٣٤:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤١:٠٥١٣:١٧:٢٤١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٢٩٠٠:٣٣:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٩:٥٨١٣:١٧:١٣١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:١٥٠٠:٣٣:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٨:٥٢١٣:١٧:٠٢١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٠٢٠٠:٣٣:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٧:٤٦١٣:١٦:٥١١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٤:٤٨٠٠:٣٢:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٦:٤٢١٣:١٦:٤١١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٣٥٠٠:٣٢:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٥:٣٩١٣:١٦:٣٢١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٢٢٠٠:٣٢:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٤:٣٦١٣:١٦:٢٣١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٠٩٠٠:٣١:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٣:٣٥١٣:١٦:١٤١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٧:٥٦٠٠:٣١:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٢:٣٤١٣:١٦:٠٦٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٤٣٠٠:٣١:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣١:٣٥١٣:١٥:٥٩٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٣٠٠٠:٣١:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٥:٥٢٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣٠:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٠٤٠٠:٣٠:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٨:٤٣١٣:١٥:٤٠٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢١:٥١٠٠:٣٠:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٧:٤٨١٣:١٥:٣٥٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٣٠:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٥:٣١٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٩:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٦:٠٢١٣:١٥:٢٧٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:١٣٠٠:٢٩:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٥:١٠١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٩:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٤:٢٠١٣:١٥:٢٠٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٩:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٣:٣١١٣:١٥:١٨٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢٩:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٥:١٧٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٢٨:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢١:٥٧١٣:١٥:١٥٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پشته ماژین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پشته ماژین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پشته ماژین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پشته ماژین

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای پشته ماژین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پشته ماژین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشته ماژین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای پشته ماژین

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای پشته ماژین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای پشته ماژین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای پشته ماژین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پشته ماژین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشته ماژین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پشته ماژین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای پشته ماژین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشته ماژین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پشته ماژین

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای پشته ماژین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پشته ماژین روستای پشته ماژین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پشته ماژین روستای پشته ماژین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پشته ماژین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشته ماژین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشته ماژین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پشته ماژین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پشته ماژین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشته ماژین

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٥:٥٣١٣:٢٥:٢٤٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٠٠٠٠:٣٨:٠٩
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٦:٣٢١٣:٢٥:٢٥٢٠:٢٣:٥٦٢٠:٤٣:٢١٠٠:٣٨:٢٠
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٧:١٢١٣:٢٥:٢٦٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٨:٣٠
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٧:٥٢١٣:٢٥:٢٧٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤١:٥٨٠٠:٣٨:٣٩
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٨:٣٢١٣:٢٥:٢٧٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤١:١٥٠٠:٣٨:٤٨
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٩:١٢١٣:٢٥:٢٦٢٠:٢١:١٦٢٠:٤٠:٣٠٠٠:٣٨:٥٦
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٩:٥٣١٣:٢٥:٢٥٢٠:٢٠:٣٣٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٣٩:٠٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٣٠:٣٤١٣:٢٥:٢٣٢٠:١٩:٤٨٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٣٩:١٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٣١:١٤١٣:٢٥:٢١٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٣٩:١٧
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٣١:٥٥١٣:٢٥:١٧٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٧:١٧٠٠:٣٩:٢٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٢:٣٦١٣:٢٥:١٤٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣٩:٢٨
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٠٠٦:٣٣:١٨١٣:٢٥:٠٩٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٣٩:٣٢
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٣:٥٩١٣:٢٥:٠٤٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٣٩:٣٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٤:٤٠١٣:٢٤:٥٨٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٣٩:٣٩
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٥:٢١١٣:٢٤:٥٢٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٣٩:٤٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٦:٠٣١٣:٢٤:٤٥٢٠:١٣:٠١٢٠:٣١:٤٨٠٠:٣٩:٤٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٦:٤٤١٣:٢٤:٣٨٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٣٩:٤٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٧:٢٥١٣:٢٤:٣٠٢٠:١١:٠٧٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٣٩:٤٦
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٨:٠٦١٣:٢٤:٢٢٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٣٩:٤٦
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٨:٤٨١٣:٢٤:١٢٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٣٩:٤٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٩:٢٩١٣:٢٤:٠٣٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٦:٤١٠٠:٣٩:٤٤
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٢٠٠٦:٤٠:١٠١٣:٢٣:٥٣٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٣٩:٤٢
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:١٩٠٦:٤٠:٥١١٣:٢٣:٤٢٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٣٩:٤٠
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:١٦٠٦:٤١:٣٢١٣:٢٣:٣١٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٣٩:٣٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:١٤٠٦:٤٢:١٣١٣:٢٣:١٩٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:١٨٠٠:٣٩:٣٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٢:٥٤١٣:٢٣:٠٧٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:١٠٠٠:٣٩:٢٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٣:٣٥١٣:٢٢:٥٤٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٠١٠٠:٣٩:٢٤
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٤:١٦١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٨:٥١٠٠:٣٩:١٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٤:٥٧١٣:٢٢:٢٧١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٧:٤٠٠٠:٣٩:١٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٥:٣٧١٣:٢٢:١٢١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٢٩٠٠:٣٩:٠٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٦:١٨١٣:٢١:٥٨١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:١٦٠٠:٣٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پشته ماژین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشته ماژین روستای پشته ماژین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پشته ماژین روستای پشته ماژین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پشته ماژین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پشته ماژین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پشته ماژین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پشته ماژین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پشته ماژین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پشته ماژین

روستای پشته ماژین بر روی نقشه

روستای پشته ماژین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پشته ماژین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پشته ماژین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پشته ماژین
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای پشته ماژین + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای پشته ماژین + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای پشته ماژین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پشته ماژین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پشته ماژین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پشته ماژین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پشته ماژین رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پشته ماژین
زمان پخش اذان زنده به افق پشته ماژین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پشته ماژین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پشته ماژین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پشته ماژین
زمان پخش اذان آنلاین به افق پشته ماژین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پشته ماژین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا پشته ماژین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پشته ماژین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو