جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پسین دره

گیفان | بجنورد | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز پسین دره


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٥٩
اذان ظهر: ١١:٢٦:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٢١:٥٥
نیمه شب: ٢٢:٤٤:٠٣

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پسین دره (شهرستان بجنورد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای پسین دره)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای پسین دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پسین دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

گای فینلی
اگر شیوه ی نگریستن خود را به زندگی دگرگون كنید، زندگی‌تان دگرگون می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پسین دره

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پسین دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پسین دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پسین دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پسین دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پسین دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٤١٠٥:٥٢:٢٦١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٦:٠٨٢٣:٥١:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٠٤٠٥:٥١:١١١٢:٣٨:٥٧١٩:٢٧:٢١١٩:٤٧:٠٦٢٣:٥٠:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٩:٥٦١٢:٣٨:٤٨١٩:٢٨:١٦١٩:٤٨:٠٥٢٣:٥٠:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٨:٤٣١٢:٣٨:٣٩١٩:٢٩:١٢١٩:٤٩:٠٤٢٣:٥٠:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:١٧٠٥:٤٧:٣١١٢:٣٨:٣١١٩:٣٠:٠٧١٩:٥٠:٠٢٢٣:٤٩:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٤٦:٢٠١٢:٣٨:٢٣١٩:٣١:٠٣١٩:٥١:٠١٢٣:٤٩:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤٥:١٠١٢:٣٨:١٦١٩:٣١:٥٨١٩:٥١:٥٩٢٣:٤٩:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٨:٠٩١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٢:٥٨٢٣:٤٨:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٤٢:٥٣١٢:٣٨:٠٣١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٣:٥٦٢٣:٤٨:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٤١:٤٧١٢:٣٧:٥٧١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٤:٥٥٢٣:٤٨:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٤٠:٤٢١٢:٣٧:٥٢١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٥:٥٣٢٣:٤٨:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٣٩:٣٨١٢:٣٧:٤٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٦:٥١٢٣:٤٧:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٠٨٠٥:٣٨:٣٥١٢:٣٧:٤٤١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٧:٤٩٢٣:٤٧:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٤١٠٥:٣٧:٣٣١٢:٣٧:٤٠١٩:٣٨:٢١١٩:٥٨:٤٦٢٣:٤٧:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٦:٣٣١٢:٣٧:٣٨١٩:٣٩:١٥١٩:٥٩:٤٤٢٣:٤٧:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٥٢٠٥:٣٥:٣٥١٢:٣٧:٣٥١٩:٤٠:٠٩٢٠:٠٠:٤١٢٣:٤٦:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٣٠٠٥:٣٤:٣٧١٢:٣٧:٣٤١٩:٤١:٠٢٢٠:٠١:٣٨٢٣:٤٦:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٣٣:٤٢١٢:٣٧:٣٣١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٢:٣٥٢٣:٤٦:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٠:٤٩٠٥:٣٢:٤٧١٢:٣٧:٣٢١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٣:٣١٢٣:٤٦:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:٣٠٠٥:٣١:٥٤١٢:٣٧:٣٢١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٤:٢٧٢٣:٤٥:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:١٣٠٥:٣١:٠٣١٢:٣٧:٣٣١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٥:٢٣٢٣:٤٥:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٦:٥٨٠٥:٣٠:١٣١٢:٣٧:٣٤١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٦:١٨٢٣:٤٥:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٥:٤٥٠٥:٢٩:٢٥١٢:٣٧:٣٦١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٧:١٣٢٣:٤٥:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٤:٣٣٠٥:٢٨:٣٨١٢:٣٧:٣٨١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٨:٠٧٢٣:٤٥:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٣:٢٢٠٥:٢٧:٥٣١٢:٣٧:٤١١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٩:٠٠٢٣:٤٥:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٢:١٤٠٥:٢٧:١٠١٢:٣٧:٤٥١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٩:٥٤٢٣:٤٤:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٠٨٠٥:٢٦:٢٨١٢:٣٧:٤٩١٩:٤٩:٣٧٢٠:١٠:٤٦٢٣:٤٤:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:٠٣٠٥:٢٥:٤٨١٢:٣٧:٥٣١٩:٥٠:٢٥٢٠:١١:٣٨٢٣:٤٤:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:٠٠٠٥:٢٥:٠٩١٢:٣٧:٥٩١٩:٥١:١٣٢٠:١٢:٢٩٢٣:٤٤:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پسین دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پسین دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پسین دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پسین دره

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای پسین دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پسین دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پسین دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای پسین دره

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای پسین دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای پسین دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای پسین دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پسین دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پسین دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای پسین دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پسین دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پسین دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای پسین دره

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٢٩:١٥١١:٣٣:٤١١٧:٣٧:٣٠١٧:٥٦:٠٤٢٢:٥٠:٣٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٣٠:٠٧١١:٣٣:٢٠١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٤:٣٠٢٢:٥٠:٢٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٠:٥٩١١:٣٢:٥٩١٧:٣٤:٢٣١٧:٥٢:٥٧٢٢:٥٠:٠٢
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٣١:٥١١١:٣٢:٣٩١٧:٣٢:٥٠١٧:٥١:٢٤٢٢:٤٩:٤٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٣٢:٤٣١١:٣٢:١٨١٧:٣١:١٧١٧:٤٩:٥١٢٢:٤٩:٢٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٣٣:٣٥١١:٣١:٥٨١٧:٢٩:٤٤١٧:٤٨:١٨٢٢:٤٩:٠٧
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٣٤:٢٨١١:٣١:٣٨١٧:٢٨:١٢١٧:٤٦:٤٦٢٢:٤٨:٤٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٣٥:٢١١١:٣١:١٨١٧:٢٦:٤٠١٧:٤٥:١٤٢٢:٤٨:٣١
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٢٠٥:٣٦:١٤١١:٣٠:٥٩١٧:٢٥:٠٨١٧:٤٣:٤٢٢٢:٤٨:١٣
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٨٠٥:٣٧:٠٧١١:٣٠:٣٩١٧:٢٣:٣٦١٧:٤٢:١١٢٢:٤٧:٥٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٤٠٥:٣٨:٠٠١١:٣٠:٢٠١٧:٢٢:٠٥١٧:٤٠:٤٠٢٢:٤٧:٣٧
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٩٠٥:٣٨:٥٤١١:٣٠:٠٢١٧:٢٠:٣٤١٧:٣٩:١٠٢٢:٤٧:١٩
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٤٠٥:٣٩:٤٨١١:٢٩:٤٣١٧:١٩:٠٤١٧:٣٧:٤٠٢٢:٤٧:٠٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٠:٤٢١١:٢٩:٢٥١٧:١٧:٣٤١٧:٣٦:١١٢٢:٤٦:٤٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤١:٣٦١١:٢٩:٠٨١٧:١٦:٠٥١٧:٣٤:٤٢٢٢:٤٦:٢٧
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٩٠٥:٤٢:٣١١١:٢٨:٥٠١٧:١٤:٣٦١٧:٣٣:١٤٢٢:٤٦:١٠
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٣:٢٦١١:٢٨:٣٤١٧:١٣:٠٧١٧:٣١:٤٧٢٢:٤٥:٥٣
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٤:٢١١١:٢٨:١٧١٧:١١:٣٩١٧:٣٠:٢٠٢٢:٤٥:٣٦
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٥:١٦١١:٢٨:٠١١٧:١٠:١٢١٧:٢٨:٥٤٢٢:٤٥:٢٠
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٤٦:١٢١١:٢٧:٤٦١٧:٠٨:٤٦١٧:٢٧:٢٨٢٢:٤٥:٠٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٢٠٥:٤٧:٠٨١١:٢٧:٣١١٧:٠٧:٢٠١٧:٢٦:٠٤٢٢:٤٤:٤٨
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٧٠٥:٤٨:٠٥١١:٢٧:١٦١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٤:٤٠٢٢:٤٤:٣٣
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٩:٠٢١١:٢٧:٠٢١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٣:١٧٢٢:٤٤:١٨
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٤٩:٥٩١١:٢٦:٤٩١٧:٠٣:٠٧١٧:٢١:٥٥٢٢:٤٤:٠٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٠:٥٦١١:٢٦:٣٦١٧:٠١:٤٤١٧:٢٠:٣٣٢٢:٤٣:٤٩
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥١:٥٤١١:٢٦:٢٤١٧:٠٠:٢٢١٧:١٩:١٣٢٢:٤٣:٣٥
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٢:٥٢١١:٢٦:١٣١٦:٥٩:٠١١٧:١٧:٥٤٢٢:٤٣:٢٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٣:٥١١١:٢٦:٠٢١٦:٥٧:٤١١٧:١٦:٣٥٢٢:٤٣:٠٩
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٤:٥٠١١:٢٥:٥٢١٦:٥٦:٢١١٧:١٥:١٨٢٢:٤٢:٥٧
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٥:٤٩١١:٢٥:٤٢١٦:٥٥:٠٣١٧:١٤:٠٢٢٢:٤٢:٤٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پسین دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای پسین دره روستای پسین دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای پسین دره روستای پسین دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پسین دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پسین دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پسین دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پسین دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پسین دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پسین دره

روستای پسین دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پسین دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پسین دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پسین دره
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای پسین دره + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای پسین دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پسین دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پسین دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پسین دره رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق پسین دره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پسین دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پسین دره
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ پسین دره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پسین دره
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پسین دره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پسین دره
جدول اوقات شرعی امروز فردا پسین دره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پسین دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو