جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پسکوه

فشارود | بیرجند | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز پسکوه


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٥٣
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:٣١
اذان مغرب: ١٩:١٢:١١
نیمه شب: ٢٣:٥٦:١٤

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پسکوه (شهرستان بیرجند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای پسکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پسکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پسکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

حضرت محمد (ص)
مدارا كردن با مردم، صدقه است. (زیرا انسان مهربانی را به دیگران بذل می¬كند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای پسکوه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پسکوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پسکوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پسکوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پسکوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پسکوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٢:٣١١٢:٣٢:٠١١٩:١٢:٠١١٩:٣٠:٢٦٢٣:٤٧:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥١:٢٧١٢:٣١:٥١١٩:١٢:٤٥١٩:٣١:١٣٢٣:٤٧:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٠:٢٤١٢:٣١:٤٢١٩:١٣:٣٠١٩:٣٢:٠٠٢٣:٤٧:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٤٩:٢١١٢:٣١:٣٣١٩:١٤:١٥١٩:٣٢:٤٧٢٣:٤٦:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٨:٢٠١٢:٣١:٢٥١٩:١٥:٠٠١٩:٣٣:٣٥٢٣:٤٦:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٢٥٠٥:٤٧:١٩١٢:٣١:١٧١٩:١٥:٤٥١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤٦:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٦:٢٠١٢:٣١:١٠١٩:١٦:٢٩١٩:٣٥:١٠٢٣:٤٦:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٥٢٠٥:٤٥:٢١١٢:٣١:٠٣١٩:١٧:١٤١٩:٣٥:٥٧٢٣:٤٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٤:٢٤١٢:٣٠:٥٧١٩:١٧:٥٩١٩:٣٦:٤٤٢٣:٤٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤٣:٢٨١٢:٣٠:٥١١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:٣٢٢٣:٤٥:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٢:٠٩٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٠:٤٦١٩:١٩:٢٨١٩:٣٨:١٩٢٣:٤٥:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٥٧٠٥:٤١:٣٩١٢:٣٠:٤٢١٩:٢٠:١٣١٩:٣٩:٠٧٢٣:٤٤:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٠:٤٦١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٩:٥٤٢٣:٤٤:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٣٩:٥٤١٢:٣٠:٣٤١٩:٢١:٤٢١٩:٤٠:٤١٢٣:٤٤:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٣٩:٠٤١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:٢٨٢٣:٤٤:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:١٩٠٥:٣٨:١٥١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٣:١٠١٩:٤٢:١٥٢٣:٤٤:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:١٣٠٥:٣٧:٢٧١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٣:٠٢٢٣:٤٤:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٣٦:٤٠١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٣:٤٩٢٣:٤٣:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣٥:٥٥١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٤:٣٥٢٣:٤٣:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٣٥:١١١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٥:٢١٢٣:٤٣:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:٠١٠٥:٣٤:٢٩١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٦:٠٨٢٣:٤٣:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٣٣:٤٨١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٦:٥٣٢٣:٤٣:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٣:٠٨١٢:٣٠:٣٠١٩:٢٨:١٥١٩:٤٧:٣٩٢٣:٤٣:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٣٢:٣٠١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٨:٢٤٢٣:٤٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٧:١٣٠٥:٣١:٥٣١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٩:٠٩٢٣:٤٣:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٦:٢٠٠٥:٣١:١٨١٢:٣٠:٣٩١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٩:٥٣٢٣:٤٢:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٥:٢٨٠٥:٣٠:٤٤١٢:٣٠:٤٣١٩:٣١:٠٣١٩:٥٠:٣٧٢٣:٤٢:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٤:٣٩٠٥:٣٠:١١١٢:٣٠:٤٧١٩:٣١:٤٤١٩:٥١:٢١٢٣:٤٢:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٥١٠٥:٢٩:٤١١٢:٣٠:٥٢١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٢:٠٤٢٣:٤٢:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پسکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پسکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پسکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پسکوه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پسکوه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای پسکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پسکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پسکوه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٩:٤١١٢:٣٩:٤٠١٨:٥٠:١٢١٩:٠٧:٤٦٢٣:٥٨:٢٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٨:٢٢١٢:٣٩:٢٢١٨:٥٠:٥٥١٩:٠٨:٣٠٢٣:٥٨:٠٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٥:١٣٠٦:٢٧:٠٢١٢:٣٩:٠٤١٨:٥١:٣٨١٩:٠٩:١٤٢٣:٥٧:٤٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٥:٤٣١٢:٣٨:٤٦١٨:٥٢:٢٢١٩:٠٩:٥٩٢٣:٥٧:٢٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٤:٢٤١٢:٣٨:٢٨١٨:٥٣:٠٥١٩:١٠:٤٣٢٣:٥٦:٥٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٣:٠٥١٢:٣٨:١١١٨:٥٣:٤٨١٩:١١:٢٧٢٣:٥٦:٣٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢١:٤٦١٢:٣٧:٥٣١٨:٥٤:٣١١٩:١٢:١١٢٣:٥٦:١٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٠:٢٧١٢:٣٧:٣٥١٨:٥٥:١٤١٩:١٢:٥٦٢٣:٥٥:٥٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٩:٠٩١٢:٣٧:١٧١٨:٥٥:٥٧١٩:١٣:٤٠٢٣:٥٥:٣٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٧:٥١١٢:٣٧:٠٠١٨:٥٦:٤١١٩:١٤:٢٤٢٣:٥٥:٠٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٦:٣٣١٢:٣٦:٤٣١٨:٥٧:٢٤١٩:١٥:٠٩٢٣:٥٤:٤٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٥:١٦١٢:٣٦:٢٦١٨:٥٨:٠٧١٩:١٥:٥٣٢٣:٥٤:٢٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٣:٥٩١٢:٣٦:٠٩١٨:٥٨:٥٠١٩:١٦:٣٨٢٣:٥٤:٠٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٩:١١٠٦:١٢:٤٣١٢:٣٥:٥٢١٨:٥٩:٣٣١٩:١٧:٢٣٢٣:٥٣:٣٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١١:٢٦١٢:٣٥:٣٦١٩:٠٠:١٦١٩:١٨:٠٨٢٣:٥٣:١٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٠:١١١٢:٣٥:١٩١٩:٠١:٠٠١٩:١٨:٥٣٢٣:٥٢:٥٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٨:٥٦١٢:٣٥:٠٣١٩:٠١:٤٣١٩:١٩:٣٨٢٣:٥٢:٣٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٧:٤١١٢:٣٤:٤٨١٩:٠٢:٢٧١٩:٢٠:٢٣٢٣:٥٢:١١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٦:٢٧١٢:٣٤:٣٣١٩:٠٣:١٠١٩:٢١:٠٩٢٣:٥١:٤٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٥:١٣١٢:٣٤:١٨١٩:٠٣:٥٤١٩:٢١:٥٤٢٣:٥١:٢٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٤:٠٠١٢:٣٤:٠٣١٩:٠٤:٣٨١٩:٢٢:٤٠٢٣:٥١:٠٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٢:٤٨١٢:٣٣:٤٩١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٢٦٢٣:٥٠:٤٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠١:٣٧١٢:٣٣:٣٥١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٤:١٢٢٣:٥٠:٢٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٠:٢٦١٢:٣٣:٢٢١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٤:٥٨٢٣:٥٠:٠٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٩:١٦١٢:٣٣:٠٩١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٥:٤٥٢٣:٤٩:٤٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٨:٠٦١٢:٣٢:٥٧١٩:٠٨:١٨١٩:٢٦:٣١٢٣:٤٩:٢٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٦:٥٨١٢:٣٢:٤٥١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:١٨٢٣:٤٩:٠٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٥:٥٠١٢:٣٢:٣٣١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٨:٠٤٢٣:٤٨:٤٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٤:٤٣١٢:٣٢:٢٢١٩:١٠:٣١١٩:٢٨:٥١٢٣:٤٨:٢٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣٢:١١١٩:١١:١٦١٩:٢٩:٣٨٢٣:٤٨:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای پسکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پسکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پسکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پسکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پسکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پسکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای پسکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پسکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پسکوه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٦٠٥:٣٧:٣٨١١:٤١:٢٨١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٣:٢٠٢٣:٣٠:٣١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٦:١٩١٢:٤١:١٠١٨:٤٦:٣٣١٩:٠٤:٠٥٠٠:٠٠:١٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٤:٥٩١٢:٤٠:٥٢١٨:٤٧:١٧١٩:٠٤:٤٩٢٣:٥٩:٥٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٣:٤٠١٢:٤٠:٣٥١٨:٤٨:٠١١٩:٠٥:٣٣٢٣:٥٩:٢٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٢:٢٠١٢:٤٠:١٧١٨:٤٨:٤٤١٩:٠٦:١٨٢٣:٥٩:٠٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣١:٠١١٢:٣٩:٥٩١٨:٤٩:٢٨١٩:٠٧:٠٢٢٣:٥٨:٤٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٩:٤١١٢:٣٩:٤٠١٨:٥٠:١٢١٩:٠٧:٤٦٢٣:٥٨:٢٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٨:٢٢١٢:٣٩:٢٢١٨:٥٠:٥٥١٩:٠٨:٣٠٢٣:٥٨:٠٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٣٠٦:٢٧:٠٢١٢:٣٩:٠٤١٨:٥١:٣٨١٩:٠٩:١٤٢٣:٥٧:٤٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٥:٤٣١٢:٣٨:٤٦١٨:٥٢:٢٢١٩:٠٩:٥٩٢٣:٥٧:٢٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٤:٢٤١٢:٣٨:٢٨١٨:٥٣:٠٥١٩:١٠:٤٣٢٣:٥٦:٥٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٣:٠٥١٢:٣٨:١١١٨:٥٣:٤٨١٩:١١:٢٧٢٣:٥٦:٣٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢١:٤٦١٢:٣٧:٥٣١٨:٥٤:٣١١٩:١٢:١١٢٣:٥٦:١٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٠:٢٧١٢:٣٧:٣٥١٨:٥٥:١٤١٩:١٢:٥٦٢٣:٥٥:٥٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٩:٠٩١٢:٣٧:١٧١٨:٥٥:٥٧١٩:١٣:٤٠٢٣:٥٥:٣٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٧:٥١١٢:٣٧:٠٠١٨:٥٦:٤١١٩:١٤:٢٤٢٣:٥٥:٠٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٦:٣٣١٢:٣٦:٤٣١٨:٥٧:٢٤١٩:١٥:٠٩٢٣:٥٤:٤٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٥:١٦١٢:٣٦:٢٦١٨:٥٨:٠٧١٩:١٥:٥٣٢٣:٥٤:٢٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٣:٥٩١٢:٣٦:٠٩١٨:٥٨:٥٠١٩:١٦:٣٨٢٣:٥٤:٠٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:١١٠٦:١٢:٤٣١٢:٣٥:٥٢١٨:٥٩:٣٣١٩:١٧:٢٣٢٣:٥٣:٣٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١١:٢٦١٢:٣٥:٣٦١٩:٠٠:١٦١٩:١٨:٠٨٢٣:٥٣:١٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٠:١١١٢:٣٥:١٩١٩:٠١:٠٠١٩:١٨:٥٣٢٣:٥٢:٥٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٨:٥٦١٢:٣٥:٠٣١٩:٠١:٤٣١٩:١٩:٣٨٢٣:٥٢:٣٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٧:٤١١٢:٣٤:٤٨١٩:٠٢:٢٧١٩:٢٠:٢٣٢٣:٥٢:١١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٦:٢٧١٢:٣٤:٣٣١٩:٠٣:١٠١٩:٢١:٠٩٢٣:٥١:٤٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٥:١٣١٢:٣٤:١٨١٩:٠٣:٥٤١٩:٢١:٥٤٢٣:٥١:٢٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٤:٠٠١٢:٣٤:٠٣١٩:٠٤:٣٨١٩:٢٢:٤٠٢٣:٥١:٠٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٢:٤٨١٢:٣٣:٤٩١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٢٦٢٣:٥٠:٤٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠١:٣٧١٢:٣٣:٣٥١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٤:١٢٢٣:٥٠:٢٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٠:٢٦١٢:٣٣:٢٢١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٤:٥٨٢٣:٥٠:٠٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٩:١٦١٢:٣٣:٠٩١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٥:٤٥٢٣:٤٩:٤٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پسکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پسکوه روستای پسکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پسکوه روستای پسکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پسکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پسکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پسکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پسکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پسکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پسکوه

روستای پسکوه بر روی نقشه

روستای پسکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پسکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پسکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پسکوه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پسکوه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای پسکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پسکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پسکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پسکوه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا پسکوه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پسکوه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پسکوه دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ پسکوه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پسکوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ پسکوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پسکوه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پسکوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پسکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو