جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پسوه

پیرانشهر | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز پسوه


اذان صبح: ٠٦:٠٩:٥١
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٨:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٢٥
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٥٩

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پسوه (شهرستان پیرانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر پسوه)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر پسوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پسوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفسیوس
تو نیكی را از دست مده، دیگران نیز خوب خواهند شد. وجود نیكان همچون باد و [ وجود ] بدان همچون گیاه است. هرجا باد بوزد، گیاه به ناچار سر فرود می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پسوه

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پسوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پسوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پسوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پسوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پسوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٠٩٠٦:٤٢:٤٦١٣:٢٦:٤٦٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٣٩:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٤١:٣٣١٣:٢٦:٣٦٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٣٨٠٠:٣٩:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٤٠:٢٠١٣:٢٦:٢٦٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٣٩:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٩:٠٩١٣:٢٦:١٧٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٨:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٧:٥٨١٣:٢٦:٠٨٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٣٨:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣٦:٤٨١٣:٢٦:٠٠٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٣٨:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣٥:٤٠١٣:٢٥:٥٢٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:١٨٠٠:٣٨:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣٤:٣٢١٣:٢٥:٤٥٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:١٤٠٠:٣٧:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٣٣:٢٦١٣:٢٥:٣٩٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:١٠٠٠:٣٧:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٣٢:٢٠١٣:٢٥:٣٢٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٣٧:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٣١:١٦١٣:٢٥:٢٧٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٣٦:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٣٠:١٤١٣:٢٥:٢٢٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٣٦:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٩:١٢١٣:٢٥:١٧٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤١:٥٣٠٠:٣٦:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٨:١٢١٣:٢٥:١٣٢٠:٢٢:٤٧٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣٦:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٧:١٢١٣:٢٥:١٠٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٣٥:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٦:١٥١٣:٢٥:٠٧٢٠:٢٤:٣١٢٠:٤٤:٣٨٠٠:٣٥:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٢٥:١٨١٣:٢٥:٠٥٢٠:٢٥:٢٢٢٠:٤٥:٣٣٠٠:٣٥:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٢٤:٢٣١٣:٢٥:٠٣٢٠:٢٦:١٤٢٠:٤٦:٢٨٠٠:٣٥:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:١١٠٦:٢٣:٣٠١٣:٢٥:٠٢٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٧:٢٢٠٠:٣٥:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٢٢:٣٨١٣:٢٥:٠٢٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٨:١٦٠٠:٣٤:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٤١٠٦:٢١:٤٧١٣:٢٥:٠٢٢٠:٢٨:٤٦٢٠:٤٩:١٠٠٠:٣٤:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٢٠:٥٨١٣:٢٥:٠٢٢٠:٢٩:٣٦٢٠:٥٠:٠٣٠٠:٣٤:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:١٧٠٦:٢٠:١٠١٣:٢٥:٠٤٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٥٠:٥٦٠٠:٣٤:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٩:٢٤١٣:٢٥:٠٥٢٠:٣١:١٥٢٠:٥١:٤٩٠٠:٣٤:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٨:٣٩١٣:٢٥:٠٨٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٢:٤١٠٠:٣٣:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٧:٥٦١٣:٢٥:١١٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٣:٣٢٠٠:٣٣:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١٧:١٥١٣:٢٥:١٤٢٠:٣٣:٤٠٢٠:٥٤:٢٤٠٠:٣٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١٦:٣٥١٣:٢٥:١٨٢٠:٣٤:٢٨٢٠:٥٥:١٤٠٠:٣٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١٥:٥٦١٣:٢٥:٢٣٢٠:٣٥:١٥٢٠:٥٦:٠٤٠٠:٣٣:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٤٧٠٦:١٥:٢٠١٣:٢٥:٢٨٢٠:٣٦:٠١٢٠:٥٦:٥٣٠٠:٣٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پسوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پسوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پسوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پسوه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر پسوه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر پسوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پسوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر پسوه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٨:٥٦٠٧:٤٠:١٨١٢:٣٠:٠٠١٧:١٩:٤٧١٧:٤٠:٢٥٢٣:٤٤:٣٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠٩:١٧٠٧:٤٠:٣٦١٢:٣٠:٣٠١٧:٢٠:٢٨١٧:٤١:٠٦٢٣:٤٥:٠٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠٩:٣٦٠٧:٤٠:٥٢١٢:٣٠:٥٩١٧:٢١:١١١٧:٤١:٤٨٢٣:٤٥:٣٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠٩:٥٤٠٧:٤١:٠٧١٢:٣١:٢٨١٧:٢١:٥٥١٧:٤٢:٣١٢٣:٤٦:٠٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٠:١٠٠٧:٤١:١٩١٢:٣١:٥٦١٧:٢٢:٤١١٧:٤٣:١٥٢٣:٤٦:٣٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٠:٢٥٠٧:٤١:٢٩١٢:٣٢:٢٥١٧:٢٣:٢٨١٧:٤٤:٠١٢٣:٤٧:٠٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٠:٣٧٠٧:٤١:٣٨١٢:٣٢:٥٣١٧:٢٤:١٦١٧:٤٤:٤٨٢٣:٤٧:٣٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٠:٤٩٠٧:٤١:٤٤١٢:٣٣:٢٠١٧:٢٥:٠٥١٧:٤٥:٣٦٢٣:٤٨:٠٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٠:٥٨٠٧:٤١:٤٩١٢:٣٣:٤٨١٧:٢٥:٥٦١٧:٤٦:٢٥٢٣:٤٨:٣١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١١:٠٦٠٧:٤١:٥١١٢:٣٤:١٤١٧:٢٦:٤٨١٧:٤٧:١٥٢٣:٤٩:٠٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١١:١٢٠٧:٤١:٥١١٢:٣٤:٤١١٧:٢٧:٤١١٧:٤٨:٠٦٢٣:٤٩:٢٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١١:١٧٠٧:٤١:٥٠١٢:٣٥:٠٦١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٨:٥٩٢٣:٤٩:٥٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١١:١٩٠٧:٤١:٤٦١٢:٣٥:٣٢١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٩:٥٢٢٣:٥٠:٢٥
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١١:٢٠٠٧:٤١:٤٠١٢:٣٥:٥٦١٧:٣٠:٢٥١٧:٥٠:٤٥٢٣:٥٠:٥٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١١:١٩٠٧:٤١:٣٣١٢:٣٦:٢٠١٧:٣١:٢٢١٧:٥١:٤٠٢٣:٥١:١٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١١:١٧٠٧:٤١:٢٣١٢:٣٦:٤٤١٧:٣٢:١٩١٧:٥٢:٣٦٢٣:٥١:٤٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١١:١٢٠٧:٤١:١١١٢:٣٧:٠٧١٧:٣٣:١٨١٧:٥٣:٣٢٢٣:٥٢:١٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١١:٠٦٠٧:٤٠:٥٧١٢:٣٧:٢٩١٧:٣٤:١٧١٧:٥٤:٢٩٢٣:٥٢:٣٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٠:٥٨٠٧:٤٠:٤٢١٢:٣٧:٥١١٧:٣٥:١٧١٧:٥٥:٢٦٢٣:٥٣:٠٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٠:٤٨٠٧:٤٠:٢٤١٢:٣٨:١٢١٧:٣٦:١٧١٧:٥٦:٢٥٢٣:٥٣:٢٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٠:٣٧٠٧:٤٠:٠٤١٢:٣٨:٣٣١٧:٣٧:١٨١٧:٥٧:٢٣٢٣:٥٣:٥١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٠:٢٣٠٧:٣٩:٤٣١٢:٣٨:٥٢١٧:٣٨:٢٠١٧:٥٨:٢٣٢٣:٥٤:١٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٠:٠٨٠٧:٣٩:١٩١٢:٣٩:١٢١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٩:٢٢٢٣:٥٤:٣٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٩:٥١٠٧:٣٨:٥٤١٢:٣٩:٣٠١٧:٤٠:٢٥١٨:٠٠:٢٣٢٣:٥٤:٥٩
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٩:٣٣٠٧:٣٨:٢٦١٢:٣٩:٤٨١٧:٤١:٢٨١٨:٠١:٢٣٢٣:٥٥:٢٠
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠٩:١٢٠٧:٣٧:٥٧١٢:٤٠:٠٤١٧:٤٢:٣١١٨:٠٢:٢٤٢٣:٥٥:٤١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠٨:٥٠٠٧:٣٧:٢٦١٢:٤٠:٢١١٧:٤٣:٣٥١٨:٠٣:٢٦٢٣:٥٦:٠٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠٨:٢٦٠٧:٣٦:٥٣١٢:٤٠:٣٦١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٤:٢٧٢٣:٥٦:٢٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٨:٠٠٠٧:٣٦:١٨١٢:٤٠:٥١١٧:٤٥:٤٤١٨:٠٥:٢٩٢٣:٥٦:٣٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٧:٣٢٠٧:٣٥:٤٢١٢:٤١:٠٤١٧:٤٦:٤٨١٨:٠٦:٣١٢٣:٥٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر پسوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پسوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پسوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پسوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پسوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر پسوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر پسوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پسوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر پسوه

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٢٠٠٧:٣٧:٥٠١٢:٢٧:٠١١٧:١٦:١٣١٧:٣٦:٥٣٢٣:٤١:٣١
٠٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٥٠٠٧:٣٨:١٩١٢:٢٧:٣١١٧:١٦:٤٤١٧:٣٧:٢٤٢٣:٤٢:٠١
٠٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:١٨٠٧:٣٨:٤٦١٢:٢٨:٠١١٧:١٧:١٧١٧:٣٧:٥٧٢٣:٤٢:٣١
٠٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٤٤٠٧:٣٩:١٢١٢:٢٨:٣١١٧:١٧:٥٢١٧:٣٨:٣٢٢٣:٤٣:٠١
٠٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:١٠٠٧:٣٩:٣٦١٢:٢٩:٠١١٧:١٨:٢٩١٧:٣٩:٠٨٢٣:٤٣:٣١
٠٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٣٣٠٧:٣٩:٥٨١٢:٢٩:٣١١٧:١٩:٠٧١٧:٣٩:٤٦٢٣:٤٤:٠٢
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٥٦٠٧:٤٠:١٨١٢:٣٠:٠٠١٧:١٩:٤٧١٧:٤٠:٢٥٢٣:٤٤:٣٢
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:١٧٠٧:٤٠:٣٦١٢:٣٠:٣٠١٧:٢٠:٢٨١٧:٤١:٠٦٢٣:٤٥:٠٢
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٦٠٧:٤٠:٥٢١٢:٣٠:٥٩١٧:٢١:١١١٧:٤١:٤٨٢٣:٤٥:٣٢
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٥٤٠٧:٤١:٠٧١٢:٣١:٢٨١٧:٢١:٥٥١٧:٤٢:٣١٢٣:٤٦:٠٣
١١ دی ١٣٩٨٠٦:١٠:١٠٠٧:٤١:١٩١٢:٣١:٥٦١٧:٢٢:٤١١٧:٤٣:١٥٢٣:٤٦:٣٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:١٠:٢٥٠٧:٤١:٢٩١٢:٣٢:٢٥١٧:٢٣:٢٨١٧:٤٤:٠١٢٣:٤٧:٠٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:١٠:٣٧٠٧:٤١:٣٨١٢:٣٢:٥٣١٧:٢٤:١٦١٧:٤٤:٤٨٢٣:٤٧:٣٢
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:١٠:٤٩٠٧:٤١:٤٤١٢:٣٣:٢٠١٧:٢٥:٠٥١٧:٤٥:٣٦٢٣:٤٨:٠٢
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٠:٥٨٠٧:٤١:٤٩١٢:٣٣:٤٨١٧:٢٥:٥٦١٧:٤٦:٢٥٢٣:٤٨:٣١
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:١١:٠٦٠٧:٤١:٥١١٢:٣٤:١٤١٧:٢٦:٤٨١٧:٤٧:١٥٢٣:٤٩:٠٠
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:١١:١٢٠٧:٤١:٥١١٢:٣٤:٤١١٧:٢٧:٤١١٧:٤٨:٠٦٢٣:٤٩:٢٩
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:١١:١٧٠٧:٤١:٥٠١٢:٣٥:٠٦١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٨:٥٩٢٣:٤٩:٥٧
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:١١:١٩٠٧:٤١:٤٦١٢:٣٥:٣٢١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٩:٥٢٢٣:٥٠:٢٥
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:١١:٢٠٠٧:٤١:٤٠١٢:٣٥:٥٦١٧:٣٠:٢٥١٧:٥٠:٤٥٢٣:٥٠:٥٢
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:١١:١٩٠٧:٤١:٣٣١٢:٣٦:٢٠١٧:٣١:٢٢١٧:٥١:٤٠٢٣:٥١:١٩
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:١١:١٧٠٧:٤١:٢٣١٢:٣٦:٤٤١٧:٣٢:١٩١٧:٥٢:٣٦٢٣:٥١:٤٦
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:١١:١٢٠٧:٤١:١١١٢:٣٧:٠٧١٧:٣٣:١٨١٧:٥٣:٣٢٢٣:٥٢:١٢
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:١١:٠٦٠٧:٤٠:٥٧١٢:٣٧:٢٩١٧:٣٤:١٧١٧:٥٤:٢٩٢٣:٥٢:٣٧
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٠:٥٨٠٧:٤٠:٤٢١٢:٣٧:٥١١٧:٣٥:١٧١٧:٥٥:٢٦٢٣:٥٣:٠٢
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٠:٤٨٠٧:٤٠:٢٤١٢:٣٨:١٢١٧:٣٦:١٧١٧:٥٦:٢٥٢٣:٥٣:٢٧
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٠:٣٧٠٧:٤٠:٠٤١٢:٣٨:٣٣١٧:٣٧:١٨١٧:٥٧:٢٣٢٣:٥٣:٥١
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٠:٢٣٠٧:٣٩:٤٣١٢:٣٨:٥٢١٧:٣٨:٢٠١٧:٥٨:٢٣٢٣:٥٤:١٤
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٠:٠٨٠٧:٣٩:١٩١٢:٣٩:١٢١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٩:٢٢٢٣:٥٤:٣٧
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٥١٠٧:٣٨:٥٤١٢:٣٩:٣٠١٧:٤٠:٢٥١٨:٠٠:٢٣٢٣:٥٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر پسوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر پسوه شهر پسوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر پسوه شهر پسوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پسوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پسوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پسوه

پسوه، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی ایران

شهر پسوه در ویکیپدیا

شهر پسوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پسوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پسوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پسوه بر روی نقشه

شهر پسوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پسوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پسوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پسوه
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر پسوه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر پسوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پسوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پسوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پسوه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق پسوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پسوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ پسوه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پسوه
زمان پخش اذان زنده به افق پسوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پسوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پسوه
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ پسوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پسوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو