جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پسوه

پیرانشهر | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز پسوه


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٤١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٠٤
اذان ظهر: ١٢:١٢:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٤٢:١٦
نیمه شب: ٢٣:٢٩:١١

دوشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٨
١٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پسوه (شهرستان پیرانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آبان ٩٨ شهر پسوه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر پسوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پسوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لابرویر
تواضعِ بی جا آخرین حد تكبر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پسوه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پسوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پسوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پسوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پسوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پسوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٤٠:٢٠١٣:٢٦:٢٦٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٣٩:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٩:٠٩١٣:٢٦:١٧٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٨:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٧:٥٨١٣:٢٦:٠٨٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٣٨:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣٦:٤٨١٣:٢٦:٠٠٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٣٨:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣٥:٤٠١٣:٢٥:٥٢٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:١٨٠٠:٣٨:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣٤:٣٢١٣:٢٥:٤٥٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:١٤٠٠:٣٧:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٣٣:٢٦١٣:٢٥:٣٩٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:١٠٠٠:٣٧:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٣٢:٢٠١٣:٢٥:٣٢٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٣٧:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٣١:١٦١٣:٢٥:٢٧٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٣٦:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٣٠:١٤١٣:٢٥:٢٢٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٣٦:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٩:١٢١٣:٢٥:١٧٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤١:٥٣٠٠:٣٦:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٨:١٢١٣:٢٥:١٣٢٠:٢٢:٤٧٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣٦:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٧:١٢١٣:٢٥:١٠٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٣٥:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٦:١٥١٣:٢٥:٠٧٢٠:٢٤:٣١٢٠:٤٤:٣٨٠٠:٣٥:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٢٥:١٨١٣:٢٥:٠٥٢٠:٢٥:٢٢٢٠:٤٥:٣٣٠٠:٣٥:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٢٤:٢٣١٣:٢٥:٠٣٢٠:٢٦:١٤٢٠:٤٦:٢٨٠٠:٣٥:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:١١٠٦:٢٣:٣٠١٣:٢٥:٠٢٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٧:٢٢٠٠:٣٥:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٢٢:٣٨١٣:٢٥:٠٢٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٨:١٦٠٠:٣٤:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٤١٠٦:٢١:٤٧١٣:٢٥:٠٢٢٠:٢٨:٤٦٢٠:٤٩:١٠٠٠:٣٤:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٢٠:٥٨١٣:٢٥:٠٢٢٠:٢٩:٣٦٢٠:٥٠:٠٣٠٠:٣٤:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:١٧٠٦:٢٠:١٠١٣:٢٥:٠٤٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٥٠:٥٦٠٠:٣٤:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٩:٢٤١٣:٢٥:٠٥٢٠:٣١:١٥٢٠:٥١:٤٩٠٠:٣٤:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٨:٣٩١٣:٢٥:٠٨٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٢:٤١٠٠:٣٣:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٧:٥٦١٣:٢٥:١١٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٣:٣٢٠٠:٣٣:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١٧:١٥١٣:٢٥:١٤٢٠:٣٣:٤٠٢٠:٥٤:٢٤٠٠:٣٣:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١٦:٣٥١٣:٢٥:١٨٢٠:٣٤:٢٨٢٠:٥٥:١٤٠٠:٣٣:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١٥:٥٦١٣:٢٥:٢٣٢٠:٣٥:١٥٢٠:٥٦:٠٤٠٠:٣٣:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٤٧٠٦:١٥:٢٠١٣:٢٥:٢٨٢٠:٣٦:٠١٢٠:٥٦:٥٣٠٠:٣٣:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٠:٥٠٠٦:١٤:٤٥١٣:٢٥:٣٤٢٠:٣٦:٤٧٢٠:٥٧:٤٢٠٠:٣٣:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پسوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پسوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پسوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پسوه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر پسوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پسوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پسوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر پسوه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر پسوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پسوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پسوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پسوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پسوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پسوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر پسوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پسوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پسوه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٣:٠٣١٢:١٣:٠٢١٧:٤٢:٣١١٨:٠١:١٥٢٣:٣٠:٣٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٤:٠١١٢:١٢:٥٤١٧:٤١:١٧١٨:٠٠:٠٣٢٣:٣٠:٢٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٤:٥٩١٢:١٢:٤٧١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٨:٥٣٢٣:٣٠:١٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٥:٥٧١٢:١٢:٤٠١٧:٣٨:٥٤١٧:٥٧:٤٤٢٣:٣٠:٠٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٦:٥٥١٢:١٢:٣٤١٧:٣٧:٤٣١٧:٥٦:٣٥٢٣:٣٠:٠٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٧:٥٤١٢:١٢:٢٩١٧:٣٦:٣٤١٧:٥٥:٢٩٢٣:٢٩:٥٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٨:٥٣١٢:١٢:٢٤١٧:٣٥:٢٧١٧:٥٤:٢٣٢٣:٢٩:٤٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٩:٥٣١٢:١٢:٢١١٧:٣٤:٢٠١٧:٥٣:١٩٢٣:٢٩:٣٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥٠:٥٣١٢:١٢:١٨١٧:٣٣:١٥١٧:٥٢:١٥٢٣:٢٩:٣١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥١:٥٣١٢:١٢:١٥١٧:٣٢:١١١٧:٥١:١٤٢٣:٢٩:٢٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٢:٥٣١٢:١٢:١٤١٧:٣١:٠٨١٧:٥٠:١٣٢٣:٢٩:٢١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٣:٥٤١٢:١٢:١٣١٧:٣٠:٠٦١٧:٤٩:١٤٢٣:٢٩:١٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٤:٥٤١٢:١٢:١٤١٧:٢٩:٠٦١٧:٤٨:١٧٢٣:٢٩:١٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٥:٥٥١٢:١٢:١٥١٧:٢٨:٠٨١٧:٤٧:٢١٢٣:٢٩:١١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٤٠٦:٥٦:٥٦١٢:١٢:١٦١٧:٢٧:١١١٧:٤٦:٢٦٢٣:٢٩:٠٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥٧:٥٨١٢:١٢:١٩١٧:٢٦:١٥١٧:٤٥:٣٣٢٣:٢٩:٠٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٨:٥٩١٢:١٢:٢٣١٧:٢٥:٢١١٧:٤٤:٤١٢٣:٢٩:٠٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٤٠٧:٠٠:٠١١٢:١٢:٢٧١٧:٢٤:٢٨١٧:٤٣:٥١٢٣:٢٩:٠٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٧٠٧:٠١:٠٣١٢:١٢:٣٢١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٣:٠٢٢٣:٢٩:٠٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠٢:٠٤١٢:١٢:٣٨١٧:٢٢:٤٧١٧:٤٢:١٦٢٣:٢٩:١١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠٣:٠٦١٢:١٢:٤٥١٧:٢٢:٠٠١٧:٤١:٣٠٢٣:٢٩:١٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٧٠٧:٠٤:٠٨١٢:١٢:٥٢١٧:٢١:١٣١٧:٤٠:٤٧٢٣:٢٩:١٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٠٠٧:٠٥:١٠١٢:١٣:٠١١٧:٢٠:٢٩١٧:٤٠:٠٥٢٣:٢٩:٢١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٦:١٢١٢:١٣:١٠١٧:١٩:٤٦١٧:٣٩:٢٥٢٣:٢٩:٢٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٧٠٧:٠٧:١٤١٢:١٣:٢٠١٧:١٩:٠٥١٧:٣٨:٤٦٢٣:٢٩:٣٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٨:١٦١٢:١٣:٣١١٧:١٨:٢٦١٧:٣٨:١٠٢٣:٢٩:٣٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٣٠٧:٠٩:١٧١٢:١٣:٤٣١٧:١٧:٤٩١٧:٣٧:٣٥٢٣:٢٩:٤٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٦٠٧:١٠:١٩١٢:١٣:٥٦١٧:١٧:١٣١٧:٣٧:٠٢٢٣:٢٩:٥٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٩٠٧:١١:٢٠١٢:١٤:١٠١٧:١٦:٣٩١٧:٣٦:٣١٢٣:٣٠:٠٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣١٠٧:١٢:٢٢١٢:١٤:٢٤١٧:١٦:٠٨١٧:٣٦:٠٢٢٣:٣٠:١٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر پسوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پسوه شهر پسوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پسوه شهر پسوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پسوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پسوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پسوه

پسوه، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی ایران

شهر پسوه در ویکیپدیا

شهر پسوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پسوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پسوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پسوه بر روی نقشه

شهر پسوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پسوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پسوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پسوه
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر پسوه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر پسوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پسوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پسوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پسوه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پسوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پسوه
زمان پخش اذان آنلاین به افق پسوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پسوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق پسوه
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ پسوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پسوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پسوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پسوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو