جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پسوه

پیرانشهر | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز پسوه

اذان صبح: ٠٥:٢١:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٤٣
اذان ظهر: ١٢:١٢:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٠١
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٠:٠٣

دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩
٠٩ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٦ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پسوه (شهرستان پیرانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ آبان ٩٩ شهر پسوه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر پسوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پسوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
اگر بگویند كه من انسانم این پیشداوری است. اما در میان انسانها نیز زندگی كرده ام و با هرچه كه انسانها احساس می كنند آشنا هستم، از چیزهای كوچك تا بزرگ.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پسوه

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پسوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پسوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پسوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پسوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پسوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٦:٠٩١٣:٢٨:٥٦٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:١٥٠٠:٤٣:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٤:٤٧١٣:٢٨:٤٢٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:١٠٠٠:٤٣:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٢١٠٦:٥٣:٢٦١٣:٢٨:٢٨٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٤٢:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٥٢:٠٦١٣:٢٨:١٤٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٤٢:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٥٠:٤٦١٣:٢٨:٠٠٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٤٢:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٩:٢٧١٣:٢٧:٤٧٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٤١:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٨:٠٩١٣:٢٧:٣٥٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٤١:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٦:٥١١٣:٢٧:٢٢٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٤١٠٠:٤١:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٤١٠٦:٤٥:٣٥١٣:٢٧:١١٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٤٠:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٠٦٠٦:٤٤:١٩١٣:٢٦:٥٩٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٤٠:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٣١٠٦:٤٣:٠٤١٣:٢٦:٤٨٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٤٠:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٤١:٥٠١٣:٢٦:٣٨٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٢٤٠٠:٣٩:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٤٠:٣٧١٣:٢٦:٢٨٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٣٩:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٩:٢٥١٣:٢٦:١٨٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:١٦٠٠:٣٩:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٨:١٤١٣:٢٦:٠٩٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:١٢٠٠:٣٨:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٧:٠٤١٣:٢٦:٠١٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٣٨:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:١٧٠٦:٣٥:٥٥١٣:٢٥:٥٣٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٣٨:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٣٤:٤٧١٣:٢٥:٤٦٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٣٧:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٨٠٦:٣٣:٤١١٣:٢٥:٣٩٢٠:١٨:١١٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٣٧:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥١٠٦:٣٢:٣٥١٣:٢٥:٣٢٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٨:٥١٠٠:٣٧:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٣١:٣١١٣:٢٥:٢٧٢٠:١٩:٥٦٢٠:٣٩:٤٧٠٠:٣٦:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٣٠:٢٨١٣:٢٥:٢٢٢٠:٢٠:٤٩٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٣٦:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٩:٢٦١٣:٢٥:١٧٢٠:٢١:٤١٢٠:٤١:٣٨٠٠:٣٦:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٨:٢٥١٣:٢٥:١٣٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٣٦:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٧:٢٦١٣:٢٥:١٠٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٣٥:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٦:٢٨١٣:٢٥:٠٧٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٤:٢٥٠٠:٣٥:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٥:٣١١٣:٢٥:٠٥٢٠:٢٥:٠٩٢٠:٤٥:٢٠٠٠:٣٥:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢٤:٣٦١٣:٢٥:٠٣٢٠:٢٦:٠١٢٠:٤٦:١٤٠٠:٣٥:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٢٣:٤٢١٣:٢٥:٠٢٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٧:٠٩٠٠:٣٥:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پسوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پسوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پسوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پسوه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر پسوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پسوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پسوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر پسوه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر پسوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر پسوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر پسوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پسوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پسوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پسوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر پسوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پسوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پسوه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر پسوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پسوه شهر پسوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پسوه شهر پسوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر پسوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پسوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر پسوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر پسوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پسوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر پسوه

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٢:٥٢١٢:١٣:٠٦١٧:٤٢:٥٠١٨:٠١:٣٣٢٣:٣٠:٤٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤٣:٤٩١٢:١٢:٥٧١٧:٤١:٣٦١٨:٠٠:٢١٢٣:٣٠:٣٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٤:٤٦١٢:١٢:٥٠١٧:٤٠:٢٣١٧:٥٩:١١٢٣:٣٠:٢٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٥:٤٤١٢:١٢:٤٣١٧:٣٩:١٢١٧:٥٨:٠١٢٣:٣٠:١٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٦:٤٣١٢:١٢:٣٦١٧:٣٨:٠١١٧:٥٦:٥٢٢٣:٣٠:٠٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٧:٤١١٢:١٢:٣١١٧:٣٦:٥٢١٧:٥٥:٤٥٢٣:٢٩:٥٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٨:٤٠١٢:١٢:٢٦١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٤:٣٩٢٣:٢٩:٤٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٩:٣٩١٢:١٢:٢٢١٧:٣٤:٣٦١٧:٥٣:٣٤٢٣:٢٩:٤٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥٠:٣٩١٢:١٢:١٩١٧:٣٣:٣١١٧:٥٢:٣١٢٣:٢٩:٣٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥١:٣٩١٢:١٢:١٦١٧:٣٢:٢٦١٧:٥١:٢٩٢٣:٢٩:٢٧
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٢:٣٩١٢:١٢:١٤١٧:٣١:٢٣١٧:٥٠:٢٨٢٣:٢٩:٢٢
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٣:٣٩١٢:١٢:١٤١٧:٣٠:٢١١٧:٤٩:٢٨٢٣:٢٩:١٨
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٤:٤٠١٢:١٢:١٣١٧:٢٩:٢١١٧:٤٨:٣٠٢٣:٢٩:١٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٥:٤٠١٢:١٢:١٤١٧:٢٨:٢٢١٧:٤٧:٣٤٢٣:٢٩:١١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٦:٤٢١٢:١٢:١٦١٧:٢٧:٢٤١٧:٤٦:٣٩٢٣:٢٩:٠٩
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٧:٤٣١٢:١٢:١٨١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٥:٤٥٢٣:٢٩:٠٨
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٨٠٦:٥٨:٤٤١٢:١٢:٢١١٧:٢٥:٣٤١٧:٤٤:٥٣٢٣:٢٩:٠٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٩:٤٦١٢:١٢:٢٦١٧:٢٤:٤١١٧:٤٤:٠٣٢٣:٢٩:٠٧
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٤٠٧:٠٠:٤٨١٢:١٢:٣١١٧:٢٣:٤٩١٧:٤٣:١٤٢٣:٢٩:٠٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٨٠٧:٠١:٥٠١٢:١٢:٣٦١٧:٢٢:٥٩١٧:٤٢:٢٧٢٣:٢٩:١٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠٢:٥٢١٢:١٢:٤٣١٧:٢٢:١١١٧:٤١:٤١٢٣:٢٩:١٣
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٣:٥٤١٢:١٢:٥١١٧:٢١:٢٥١٧:٤٠:٥٧٢٣:٢٩:١٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠٤:٥٦١٢:١٢:٥٩١٧:٢٠:٤٠١٧:٤٠:١٥٢٣:٢٩:٢١
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٥:٥٨١٢:١٣:٠٩١٧:١٩:٥٧١٧:٣٩:٣٥٢٣:٢٩:٢٦
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٧:٠٠١٢:١٣:١٩١٧:١٩:١٦١٧:٣٨:٥٦٢٣:٢٩:٣٢
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٨٠٧:٠٨:٠٢١٢:١٣:٣٠١٧:١٨:٣٦١٧:٣٨:١٩٢٣:٢٩:٣٩
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٩:٠٤١٢:١٣:٤٢١٧:١٧:٥٨١٧:٣٧:٤٤٢٣:٢٩:٤٦
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٤٠٧:١٠:٠٦١٢:١٣:٥٤١٧:١٧:٢٢١٧:٣٧:١١٢٣:٢٩:٥٥
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٧٠٧:١١:٠٧١٢:١٤:٠٨١٧:١٦:٤٨١٧:٣٦:٣٩٢٣:٣٠:٠٤
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٠٠٧:١٢:٠٩١٢:١٤:٢٢١٧:١٦:١٦١٧:٣٦:٠٩٢٣:٣٠:١٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پسوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر پسوه شهر پسوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر پسوه شهر پسوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پسوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پسوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پسوه

پسوه، روستایی است از توابع بخش لاجان و در شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی ایران

شهر پسوه در ویکیپدیا

شهر پسوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پسوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پسوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پسوه بر روی نقشه

شهر پسوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پسوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پسوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پسوه
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر پسوه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر پسوه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر پسوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پسوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر پسوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پسوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پسوه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پسوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پسوه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پسوه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پسوه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پسوه
زمان پخش اذان زنده به افق پسوه
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ پسوه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پسوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پسوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو