جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پرپای بالا

حومه | سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز پرپای بالا

اذان صبح: ٠٤:٠١:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٤٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٧:٣٧

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پرپای بالا (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای پرپای بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پرپای بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پرپای بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اپیكور
برای شاد كردن دیگران، آرزوهایشان را بفهم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پرپای بالا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پرپای بالا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پرپای بالا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پرپای بالا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پرپای بالا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پرپای بالا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٢:٥٦١٢:٥٤:٣٤١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٥:٢٥٠٠:١٠:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢١:٣٧١٢:٥٤:١٩١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٦:١٧٠٠:٠٩:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢٠:١٨١٢:٥٤:٠٥١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:١٠٠٠:٠٩:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٣:٥١١٩:٢٩:١٨١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٨:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٧:٤٣١٢:٥٣:٣٨١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:٥٥٠٠:٠٨:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٦:٢٦١٢:٥٣:٢٥١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٩:٤٨٠٠:٠٨:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٥:١١١٢:٥٣:١٢١٩:٣١:٤٩١٩:٥٠:٤١٠٠:٠٧:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٣:٠٠١٩:٣٢:٣٩١٩:٥١:٣٤٠٠:٠٧:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٢:٤٢١٢:٥٢:٤٨١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٧:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١١:٢٨١٢:٥٢:٣٧١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٣:٢٠٠٠:٠٦:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٠:١٦١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٥:١٠١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٦:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٢:١٥١٩:٣٦:٠١١٩:٥٥:٠٦٠٠:٠٦:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٦:٥١١٩:٥٥:٥٩٠٠:٠٥:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥١:٥٦١٩:٣٧:٤١١٩:٥٦:٥٢٠٠:٠٥:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥١:٤٧١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٥:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥١:٣٨١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٨:٣٩٠٠:٠٤:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٣:٢١١٢:٥١:٣٠١٩:٤٠:١٣١٩:٥٩:٣٢٠٠:٠٤:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٢:١٦١٢:٥١:٢٣١٩:٤١:٠٣٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٠٤:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠١:١١١٢:٥١:١٦١٩:٤١:٥٤٢٠:٠١:١٩٠٠:٠٤:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥١:١٠١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٢:١٣٠٠:٠٣:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٥٩:٠٦١٢:٥١:٠٤١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٠٣:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٠٣:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٧:٠٥١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٠٣:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٦:٠٧١٢:٥٠:٥١١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٠٢:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٥:١٠١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٠٢:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:١١٠٥:٥٤:١٤١٢:٥٠:٤٤١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٠٢:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٥٤٠٥:٥٣:١٩١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٠٢:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٥:٣٩٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٠:٤٠١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٩:١٧٠٠:٠١:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥١:٣٥١٢:٥٠:٣٩١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:١٠٠٠:٠١:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پرپای بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پرپای بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پرپای بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پرپای بالا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پرپای بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پرپای بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پرپای بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پرپای بالا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای پرپای بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پرپای بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پرپای بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پرپای بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پرپای بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پرپای بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای پرپای بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پرپای بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پرپای بالا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پرپای بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پرپای بالا روستای پرپای بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پرپای بالا روستای پرپای بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پرپای بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پرپای بالا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پرپای بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای پرپای بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پرپای بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پرپای بالا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤١٠٥:٣٨:٣٧١٢:٥٦:١٠٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٠٢:٥٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٦٠٥:٣٨:٥١١٢:٥٦:٢٤٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٠٣:٠٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٣٠٥:٣٩:٠٦١٢:٥٦:٣٧٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٥:١٨٠٠:٠٣:١٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٣٩:٢٣١٢:٥٦:٥٠٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٠٣:٣٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٣٩:٤٢١٢:٥٧:٠٢٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٠٣:٤٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٧٠٥:٤٠:٠١١٢:٥٧:١٥٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٠٤:٠٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٤٠٥:٤٠:٢٢١٢:٥٧:٢٧٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٠٤:١٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٢٠٥:٤٠:٤٥١٢:٥٧:٤٠٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٠٤:٣٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٢٠٥:٤١:٠٨١٢:٥٧:٥٢٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٠٤:٥١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٥٠٥:٤١:٣٣١٢:٥٨:٠٤٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٠٥:٠٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٤١:٥٩١٢:٥٨:١٥٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٠٥:٢٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٤٢:٢٦١٢:٥٨:٢٦٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٥:٢١٠٠:٠٥:٤١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٤٢:٥٥١٢:٥٨:٣٧٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٥:١٣٠٠:٠٥:٥٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٤٣:٢٤١٢:٥٨:٤٨٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٠٦:١٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٨٠٥:٤٣:٥٤١٢:٥٨:٥٨٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٠٦:٣٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٢٠٥:٤٤:٢٦١٢:٥٩:٠٨٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٠٦:٤٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٤٤:٥٨١٢:٥٩:١٨٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٤:١٩٠٠:٠٧:٠٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٤٥:٣٢١٢:٥٩:٢٧٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٤:٠١٠٠:٠٧:٢٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٥٠٥:٤٦:٠٦١٢:٥٩:٣٦٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٠٧:٣٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٤٦:٤٢١٢:٥٩:٤٤٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٠٧:٥٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٧٠٥:٤٧:١٨١٢:٥٩:٥٢٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٠٨:١٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١١٠٥:٤٧:٥٥١٢:٥٩:٥٩٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٠٨:٢٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٤٨:٣٣١٣:٠٠:٠٦٢٠:١١:٢١٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٠٨:٤٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٤٩:١١١٣:٠٠:١٣٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣١:٣٦٠٠:٠٨:٥٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٤٩:٥١١٣:٠٠:١٩٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣١:٠٦٠٠:٠٩:١٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٥٠:٣١١٣:٠٠:٢٥٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٠٩:٢٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٥١:١٢١٣:٠٠:٣٠٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٠٩:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٥١:٥٣١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٠٩:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٥٢:٣٥١٣:٠٠:٣٩٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٤٧٠٠:١٠:١١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٣٠٥:٥٣:١٧١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٨:٠٨٠٠:١٠:٢٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٦٠٥:٥٤:٠٠١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٠:٣٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پرپای بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پرپای بالا روستای پرپای بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پرپای بالا روستای پرپای بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پرپای بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پرپای بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پرپای بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پرپای بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پرپای بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پرپای بالا

روستای پرپای بالا بر روی نقشه

روستای پرپای بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پرپای بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پرپای بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پرپای بالا
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پرپای بالا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای پرپای بالا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پرپای بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پرپای بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پرپای بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پرپای بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پرپای بالا رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق پرپای بالا
زمان پخش اذان مستقیم به افق پرپای بالا
افق شرعی امروز فردا پرپای بالا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پرپای بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پرپای بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پرپای بالا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پرپای بالا
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ پرپای بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پرپای بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو