جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پره سر

رضوانشهر | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز پره سر

اذان صبح: ٠٥:٣٥:٢١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٠١:٢٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٢٧
اذان مغرب: ١٧:١٦:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:٢٠

جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩
١٢ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پره سر (شهرستان رضوانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ آذر ٩٩ شهر پره سر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر پره سر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پره سر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز نیروی دریایی

استیو چندلر
با ایجاد پندار نیرومند، می‌توان به بالا رفتن امكان هر رویدادی كمك فراوان كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پره سر

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پره سر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پره سر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پره سر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پره سر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پره سر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٤٠:١٩١٣:١٣:٥٩١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٨:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٨:٥٥١٣:١٣:٤٤١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:٢١٠٠:٢٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٧:٣٢١٣:١٣:٣٠١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:١٩٠٠:٢٧:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٦:٠٩١٣:١٣:١٦١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:١٦٠٠:٢٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٤:٤٨١٣:١٣:٠٣١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:١٣٠٠:٢٦:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٤٠٦:٣٣:٢٧١٣:١٢:٥٠١٩:٥٢:٥١٢٠:١٢:١١٠٠:٢٦:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٢:٣٧١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٥:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٢:٢٥١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٥:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٢:١٣١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٥:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٨:١١١٣:١٢:٠٢١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٤:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٦:٥٤١٣:١١:٥١١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٤:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٥:٣٨١٣:١١:٤٠١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٥٦٠٠:٢٤:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٤:٢٣١٣:١١:٣٠١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٥٤٠٠:٢٣:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٣:٠٩١٣:١١:٢١٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٥٢٠٠:٢٣:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢١:٥٦١٣:١١:١٢٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢٣:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٢٠:٤٤١٣:١١:٠٣٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢٢:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٩:٣٣١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٢:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٨:٢٤١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٢:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٧:١٥١٣:١٠:٤١٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢١:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٦:٠٨١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢١:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٥:٠٢١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٢١:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٣:٥٧١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٢٠:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٧٠٦:١٢:٥٣١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٢٠:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠١٠٦:١١:٥١١٣:١٠:١٦٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٢٠:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٥٠٦:١٠:٥٠١٣:١٠:١٢٢٠:١٠:٠٨٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٢٠:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٩:٥٠١٣:١٠:٠٩٢٠:١١:٠١٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٩:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٨:٥٢١٣:١٠:٠٧٢٠:١١:٥٥٢٠:٣٢:٢١٠٠:١٩:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠٧:٥٥١٣:١٠:٠٦٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٣:١٨٠٠:١٩:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٦:٥٩١٣:١٠:٠٤٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٤:١٤٠٠:١٩:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پره سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پره سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پره سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پره سر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر پره سر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پره سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پره سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر پره سر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر پره سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر پره سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر پره سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پره سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پره سر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پره سر

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر پره سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پره سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پره سر

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر پره سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پره سر شهر پره سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پره سر شهر پره سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر پره سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پره سر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر پره سر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر پره سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پره سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر پره سر

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٦٠٧:٠٠:٠٢١١:٥٩:٣٩١٦:٥٨:٥٧١٧:١٩:٠٧٢٣:١٤:٥٨
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٩٠٧:٠١:٠٥١١:٥٩:٥٥١٦:٥٨:٢٧١٧:١٨:٤٠٢٣:١٥:١٠
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٢٠٧:٠٢:٠٦١٢:٠٠:١٢١٦:٥٧:٥٩١٧:١٨:١٥٢٣:١٥:٢٢
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٥٠٧:٠٣:٠٧١٢:٠٠:٢٩١٦:٥٧:٣٣١٧:١٧:٥١٢٣:١٥:٣٥
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٨٠٧:٠٤:٠٨١٢:٠٠:٤٧١٦:٥٧:٠٩١٧:١٧:٣٠٢٣:١٥:٤٩
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٠٠٧:٠٥:٠٨١٢:٠١:٠٦١٦:٥٦:٤٧١٧:١٧:١٠٢٣:١٦:٠٤
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠٦:٠٨١٢:٠١:٢٦١٦:٥٦:٢٧١٧:١٦:٥٣٢٣:١٦:٢٠
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٢٠٧:٠٧:٠٧١٢:٠١:٤٦١٦:٥٦:٠٩١٧:١٦:٣٧٢٣:١٦:٣٦
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٣٠٧:٠٨:٠٥١٢:٠٢:٠٧١٦:٥٥:٥٤١٧:١٦:٢٤٢٣:١٦:٥٣
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٣٠٧:٠٩:٠٣١٢:٠٢:٢٩١٦:٥٥:٤٠١٧:١٦:١٢٢٣:١٧:١١
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٣٠٧:١٠:٠٠١٢:٠٢:٥١١٦:٥٥:٢٨١٧:١٦:٠٢٢٣:١٧:٣٠
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٢٠٧:١٠:٥٦١٢:٠٣:١٤١٦:٥٥:١٩١٧:١٥:٥٥٢٣:١٧:٥٠
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢١٠٧:١١:٥١١٢:٠٣:٣٧١٦:٥٥:١١١٧:١٥:٤٩٢٣:١٨:١٠
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٨٠٧:١٢:٤٥١٢:٠٤:٠١١٦:٥٥:٠٦١٧:١٥:٤٦٢٣:١٨:٣١
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٦٠٧:١٣:٣٩١٢:٠٤:٢٦١٦:٥٥:٠٣١٧:١٥:٤٤٢٣:١٨:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٢٠٧:١٤:٣١١٢:٠٤:٥١١٦:٥٥:٠١١٧:١٥:٤٥٢٣:١٩:١٥
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٨٠٧:١٥:٢٢١٢:٠٥:١٧١٦:٥٥:٠٢١٧:١٥:٤٨٢٣:١٩:٣٨
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٣٠٧:١٦:١٢١٢:٠٥:٤٤١٦:٥٥:٠٦١٧:١٥:٥٢٢٣:٢٠:٠١
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٧٠٧:١٧:٠١١٢:٠٦:١٠١٦:٥٥:١١١٧:١٥:٥٩٢٣:٢٠:٢٥
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٠٠٧:١٧:٤٩١٢:٠٦:٣٨١٦:٥٥:١٨١٧:١٦:٠٨٢٣:٢٠:٥٠
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١٨:٣٦١٢:٠٧:٠٥١٦:٥٥:٢٨١٧:١٦:١٨٢٣:٢١:١٦
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٤٠٧:١٩:٢١١٢:٠٧:٣٣١٦:٥٥:٣٩١٧:١٦:٣١٢٣:٢١:٤٢
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٤٠٧:٢٠:٠٥١٢:٠٨:٠٢١٦:٥٥:٥٣١٧:١٦:٤٦٢٣:٢٢:٠٨
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٤٠٧:٢٠:٤٧١٢:٠٨:٣٠١٦:٥٦:٠٩١٧:١٧:٠٢٢٣:٢٢:٣٥
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٢٠٧:٢١:٢٨١٢:٠٨:٥٩١٦:٥٦:٢٦١٧:١٧:٢١٢٣:٢٣:٠٣
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٣٩٠٧:٢٢:٠٨١٢:٠٩:٢٩١٦:٥٦:٤٦١٧:١٧:٤١٢٣:٢٣:٣١
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:١٥٠٧:٢٢:٤٦١٢:٠٩:٥٨١٦:٥٧:٠٨١٧:١٨:٠٣٢٣:٢٣:٥٩
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٥٠٠٧:٢٣:٢٢١٢:١٠:٢٨١٦:٥٧:٣١١٧:١٨:٢٧٢٣:٢٤:٢٧
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٢٤٠٧:٢٣:٥٧١٢:١٠:٥٧١٦:٥٧:٥٧١٧:١٨:٥٣٢٣:٢٤:٥٦
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٥٦٠٧:٢٤:٣٠١٢:١١:٢٧١٦:٥٨:٢٤١٧:١٩:٢١٢٣:٢٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پره سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر پره سر شهر پره سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر پره سر شهر پره سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پره سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پره سر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پره سر

پَره‌سَر یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است. پره سر در کناره جنوب غربی دریای خزر، در مسیر راه بندر انزلی ـ آستارا یا کریدور شمال–جنوب قرار دارد. پره سر در ۱۳۴۱ خورشیدی شهر شد و با تشکیل بخشِ پره سر در سال ۱۳۷۶ خورشیدی، به مرکزیت آن درآمد

شهر پره سر در ویکیپدیا

شهر پره سر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پره سر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پره سر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پره سر بر روی نقشه

شهر پره سر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پره سر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پره سر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پره سر
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر پره سر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر پره سر + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر پره سر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پره سر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر پره سر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پره سر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پره سر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا پره سر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پره سر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پره سر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پره سر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پره سر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پره سر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پره سر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا پره سر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پره سر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو