جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پرنان

دانش | قدس | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز پرنان

اذان صبح: ٠٥:٢٧:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:٠٤:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٢٢:٥٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٦:٤٨

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پرنان (شهرستان قدس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای پرنان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای پرنان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پرنان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

فلورانس اسكاول شین
هرگز نگذارید كه آرزوی قلبی شما به بیماری قلبی بدل شود. زمانی كه بیش از اندازه چیزی را خواهانید، همه ی كشش خود را از دست می دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پرنان

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پرنان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پرنان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پرنان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پرنان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پرنان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٥:٢٦١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٧:١٨٠٠:٢٠:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٥:١٢١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:١٠٠٠:٢٠:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣٠:١١١٣:٠٤:٥٨١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٠٣٠٠:٢٠:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٤:٤٤١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٥٥٠٠:١٩:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٤:٣١١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٩:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٦:٢٢١٣:٠٤:١٩١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٤٠٠٠:١٩:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٨:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١٨:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:١٩٠٠:١٨:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢١:٢٨١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:١٢٠٠:١٧:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٣:٢٢١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:٠٥٠٠:١٧:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٣:١٢١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٧:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:١١٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٣:٠٢١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٦:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٦:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٥:٤١١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٦:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٢:٣٧١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٥:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٢٤٠٠:١٥:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٢:٢٣١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:١٧٠٠:١٥:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١١:٢٢١٣:٠٢:١٦١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:١٠٠٠:١٤:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٢:١١١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٤:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٥٧٠٠:١٤:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٢:٠١١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٤:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠١:٥٧١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٣:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠١:٥٤١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٣٦٠٠:١٣:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠١:٥١١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٣:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٤:٣٥١٣:٠١:٤٩١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٩:٢١٠٠:١٣:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٠٣٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٠:٢٢٢٠:٢٠:١٤٠٠:١٣:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠١:٤٦٢٠:٠١:١١٢٠:٢١:٠٦٠٠:١٢:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠١:٤٥٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٢:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پرنان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای پرنان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پرنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پرنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای پرنان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای پرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای پرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای پرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پرنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پرنان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پرنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای پرنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پرنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پرنان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای پرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پرنان روستای پرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پرنان روستای پرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پرنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پرنان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پرنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای پرنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پرنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پرنان

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٩:٥٦١٣:٠٨:١٣١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢٣:٣١
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٠:٤٢١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٢٣:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٧:٤١١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٢٣:١٦
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٢٣:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٣:٠١١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٢:٥٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٣:٤٧١٣:٠٦:٥٠١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٥٥٠٠:٢٢:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٤:٣٣١٣:٠٦:٣٣١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٣١٠٠:٢٢:٣٨
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٥:١٨١٣:٠٦:١٤١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢٢:٢٧
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٦:٠٤١٣:٠٥:٥٦١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٤٣٠٠:٢٢:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٦:٥٠١٣:٠٥:٣٧١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٢:١٨٠٠:٢٢:٠٤
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٧:٣٥١٣:٠٥:١٨١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٥٢٠٠:٢١:٥٢
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:١٧٠٦:٣٨:٢٠١٣:٠٤:٥٩١٩:٣١:٠٢١٩:٤٩:٢٦٠٠:٢١:٣٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٩:٠٦١٣:٠٤:٣٩١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٠٠٠٠:٢١:٢٥
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٩:٥١١٣:٠٤:١٩١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:٣٣٠٠:٢١:١٢
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:١١٠٦:٤٠:٣٦١٣:٠٣:٥٩١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٥:٠٦٠٠:٢٠:٥٧
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤١:٢١١٣:٠٣:٣٨١٩:٢٥:٢١١٩:٤٣:٣٨٠٠:٢٠:٤٣
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٢:٠٧١٣:٠٣:١٨١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:١١٠٠:٢٠:٢٨
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٢:٥٢١٣:٠٢:٥٧١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٤٣٠٠:٢٠:١٣
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٣:٣٧١٣:٠٢:٣٦١٩:٢١:٠١١٩:٣٩:١٤٠٠:١٩:٥٧
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٤:٢٢١٣:٠٢:١٥١٩:١٩:٣٤١٩:٣٧:٤٦٠٠:١٩:٤١
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٥:٠٧١٣:٠١:٥٤١٩:١٨:٠٧١٩:٣٦:١٨٠٠:١٩:٢٥
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٥:٥٢١٣:٠١:٣٣١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:٤٩٠٠:١٩:٠٨
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٦:٣٨١٣:٠١:١٢١٩:١٥:١١١٩:٣٣:٢٠٠٠:١٨:٥٢
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٧:٢٣١٣:٠٠:٥١١٩:١٣:٤٤١٩:٣١:٥١٠٠:١٨:٣٤
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٤٨:٠٨١٣:٠٠:٢٩١٩:١٢:١٦١٩:٣٠:٢٣٠٠:١٨:١٧
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٨:٥٤١٣:٠٠:٠٨١٩:١٠:٤٧١٩:٢٨:٥٤٠٠:١٨:٠٠
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٢٠٦:٤٩:٣٩١٢:٥٩:٤٧١٩:٠٩:١٩١٩:٢٧:٢٥٠٠:١٧:٤٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٠:٢٥١٢:٥٩:٢٥١٩:٠٧:٥١١٩:٢٥:٥٦٠٠:١٧:٢٤
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥١:١١١٢:٥٩:٠٤١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٤:٢٧٠٠:١٧:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥١:٥٦١٢:٥٨:٤٣١٩:٠٤:٥٥١٩:٢٢:٥٨٢٣:٤٦:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٢:٤٢١١:٥٨:٢١١٨:٠٣:٢٧١٨:٢١:٣٠٢٣:١٦:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پرنان روستای پرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پرنان روستای پرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پرنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پرنان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پرنان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پرنان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پرنان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پرنان

روستای پرنان بر روی نقشه

روستای پرنان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پرنان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پرنان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پرنان
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای پرنان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای پرنان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای پرنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پرنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پرنان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پرنان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پرنان رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ پرنان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پرنان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پرنان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پرنان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پرنان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پرنان
زمان پخش اذان زنده به افق پرنان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پرنان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پرنان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو