جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پرنان

دانش | قدس | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز پرنان


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٣٠
اذان ظهر: ١٢:١٩:١١
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٢١
اذان مغرب: ١٨:٠٩:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٣٦:٥٩

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پرنان (شهرستان قدس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای پرنان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای پرنان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پرنان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام لینكلن
ادعا نمی‌كنم كه رویدادها را مهار كرده‌ام، بلكه با افسوس بی‌پایان، می‌گویم كه رویدادها مرا مهار كرده‌اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پرنان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پرنان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پرنان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پرنان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پرنان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پرنان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢١:١١١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٧:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٣:٢٠١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٧:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٣:١٠١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٦:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٧:٤١١٣:٠٣:٠١١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٦:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٢:٥٢١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٥٨٠٠:١٦:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٢:٤٤١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٦:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٢:٣٦١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٥:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٣:١٥١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:٣٨٠٠:١٥:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٢:١١١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٥:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٦٠٦:١١:٠٨١٣:٠٢:١٦١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٤:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٢:١١١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٤:١٨٠٠:١٤:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:١١٠٠:١٤:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٢:٠١١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:٠٤٠٠:١٤:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠١:٥٧١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٥٧٠٠:١٣:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٦:١٢١٣:٠١:٥٤١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٣:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٥:١٦١٣:٠١:٥١١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٣:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠١:٤٩١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٣:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:٢٦٠٠:١٣:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠١:٤٦٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢١:١٨٠٠:١٢:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠١:٤٨١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٢:١٠٠٠:١٢:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:١٠٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٢:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٠:١٢١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٥٢٠٠:١٢:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٤٣٠٠:١٢:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠١:٤٩٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٢:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٨:٠٠١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٦:٢٤٠٠:١١:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٤١٠٥:٥٧:١٩١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٧:١٣٠٠:١١:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٤٠٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٨:٠٢٠٠:١١:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤١٠٥:٥٦:٠١١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٨:٥٠٠٠:١١:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٤٤٠٥:٥٥:٢٥١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٩:٣٨٠٠:١١:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٤٩٠٥:٥٤:٥٠١٣:٠٢:١٢٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٣٠:٢٦٠٠:١١:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پرنان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای پرنان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای پرنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پرنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای پرنان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٢:٤٦٠٧:٠٩:٣٠١٢:١٨:٠١١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٦:١٤٢٣:٣٤:٣٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:١٧٠٧:٠٨:٥٢١٢:١٨:١٣١٧:٢٧:٥٦١٧:٤٧:١٤٢٣:٣٤:٥١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٨:١٣١٢:١٨:٢٤١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٨:١٥٢٣:٣٥:٠٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٧:٣١١٢:١٨:٣٥١٧:٣٠:٠١١٧:٤٩:١٥٢٣:٣٥:٢٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:٣٩٠٧:٠٦:٤٩١٢:١٨:٤٥١٧:٣١:٠٤١٧:٥٠:١٥٢٣:٣٥:٣٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٠:٠٣٠٧:٠٦:٠٤١٢:١٨:٥٤١٧:٣٢:٠٦١٧:٥١:١٥٢٣:٣٥:٤٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٥:١٨١٢:١٩:٠٢١٧:٣٣:٠٩١٧:٥٢:١٥٢٣:٣٥:٥٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠٤:٣٠١٢:١٩:٠٩١٧:٣٤:١١١٧:٥٣:١٥٢٣:٣٦:٠٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٣:٤١١٢:١٩:١٥١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:١٥٢٣:٣٦:١٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠٢:٥٠١٢:١٩:٢١١٧:٣٦:١٦١٧:٥٥:١٥٢٣:٣٦:٢٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠١:٥٨١٢:١٩:٢٥١٧:٣٧:١٨١٧:٥٦:١٤٢٣:٣٦:٣٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠١:٠٥١٢:١٩:٢٩١٧:٣٨:٢٠١٧:٥٧:١٤٢٣:٣٦:٤٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٥:٠٤٠٧:٠٠:٠٩١٢:١٩:٣٢١٧:٣٩:٢١١٧:٥٨:١٣٢٣:٣٦:٤٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٩:١٣١٢:١٩:٣٥١٧:٤٠:٢٣١٧:٥٩:١٢٢٣:٣٦:٥٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٣:٢٥٠٦:٥٨:١٥١٢:١٩:٣٦١٧:٤١:٢٤١٨:٠٠:١١٢٣:٣٦:٥٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٧:١٦١٢:١٩:٣٧١٧:٤٢:٢٥١٨:٠١:١٠٢٣:٣٧:٠٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٦:١٦١٢:١٩:٣٧١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٢:٠٨٢٣:٣٧:٠٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٥:١٤١٢:١٩:٣٦١٧:٤٤:٢٦١٨:٠٣:٠٦٢٣:٣٧:٠٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٩:٤٨٠٦:٥٤:١١١٢:١٩:٣٥١٧:٤٥:٢٦١٨:٠٤:٠٥٢٣:٣٧:٠٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٣:٠٧١٢:١٩:٣٢١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٥:٠٢٢٣:٣٧:٠٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٢:٠٢١٢:١٩:٢٩١٧:٤٧:٢٦١٨:٠٦:٠٠٢٣:٣٧:٠٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٠:٥٦١٢:١٩:٢٦١٧:٤٨:٢٥١٨:٠٦:٥٧٢٣:٣٧:٠٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٤٩:٤٨١٢:١٩:٢٢١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٧:٥٤٢٣:٣٧:٠٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤٨:٤٠١٢:١٩:١٧١٧:٥٠:٢٣١٨:٠٨:٥١٢٣:٣٧:٠٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٧:٣٠١٢:١٩:١١١٧:٥١:٢١١٨:٠٩:٤٨٢٣:٣٦:٥٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٦:٢٠١٢:١٩:٠٥١٧:٥٢:١٩١٨:١٠:٤٤٢٣:٣٦:٥٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٥:٠٩١٢:١٨:٥٨١٧:٥٣:١٧١٨:١١:٤٠٢٣:٣٦:٤٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٣:٥٦١٢:١٨:٥٠١٧:٥٤:١٤١٨:١٢:٣٦٢٣:٣٦:٤٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٢:٤٣١٢:١٨:٤٢١٧:٥٥:١١١٨:١٣:٣٢٢٣:٣٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای پرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پرنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پرنان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای پرنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای پرنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پرنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای پرنان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٧:٣٠١٢:١٩:١١١٧:٥١:٢١١٨:٠٩:٤٨٢٣:٣٦:٥٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٦:٢٠١٢:١٩:٠٥١٧:٥٢:١٩١٨:١٠:٤٤٢٣:٣٦:٥٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٥:٠٩١٢:١٨:٥٨١٧:٥٣:١٧١٨:١١:٤٠٢٣:٣٦:٤٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٣:٥٦١٢:١٨:٥٠١٧:٥٤:١٤١٨:١٢:٣٦٢٣:٣٦:٤٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٢:٤٣١٢:١٨:٤٢١٧:٥٥:١١١٨:١٣:٣٢٢٣:٣٦:٣٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤١:٢٩١٢:١٨:٣٣١٧:٥٦:٠٨١٨:١٤:٢٧٢٣:٣٦:٢٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٠:١٤١٢:١٨:٢٤١٧:٥٧:٠٥١٨:١٥:٢٢٢٣:٣٦:٢١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٣٨:٥٨١٢:١٨:١٤١٧:٥٨:٠١١٨:١٦:١٧٢٣:٣٦:١٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٧:٤٢١٢:١٨:٠٣١٧:٥٨:٥٦١٨:١٧:١١٢٣:٣٦:٠٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٦:٢٤١٢:١٧:٥٢١٧:٥٩:٥٢١٨:١٨:٠٥٢٣:٣٥:٥٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٥:٠٦١٢:١٧:٤١١٨:٠٠:٤٧١٨:١٨:٥٩٢٣:٣٥:٤١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٣:٤٨١٢:١٧:٢٩١٨:٠١:٤١١٨:١٩:٥٣٢٣:٣٥:٢٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٢:٢٨١٢:١٧:١٦١٨:٠٢:٣٦١٨:٢٠:٤٦٢٣:٣٥:١٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣١:٠٨١٢:١٧:٠٣١٨:٠٣:٣٠١٨:٢١:٣٩٢٣:٣٥:٠٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٢٩:٤٨١٢:١٦:٤٩١٨:٠٤:٢٤١٨:٢٢:٣٢٢٣:٣٤:٥١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٨٠٦:٢٨:٢٦١٢:١٦:٣٥١٨:٠٥:١٧١٨:٢٣:٢٥٢٣:٣٤:٣٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٧:٠٥١٢:١٦:٢١١٨:٠٦:١٠١٨:٢٤:١٧٢٣:٣٤:٢٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٥:٤٢١٢:١٦:٠٦١٨:٠٧:٠٣١٨:٢٥:٠٩٢٣:٣٤:٠٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٤:٢٠١٢:١٥:٥١١٨:٠٧:٥٥١٨:٢٦:٠١٢٣:٣٣:٥٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٢:٥٧١٢:١٥:٣٦١٨:٠٨:٤٨١٨:٢٦:٥٣٢٣:٣٣:٣٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢١:٣٣١٢:١٥:٢٠١٨:٠٩:٤٠١٨:٢٧:٤٥٢٣:٣٣:١٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٠:٠٩١٢:١٥:٠٤١٨:١٠:٣٢١٨:٢٨:٣٦٢٣:٣٣:٠٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٨:٤٥١٢:١٤:٤٧١٨:١١:٢٣١٨:٢٩:٢٨٢٣:٣٢:٤٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٧:٢٠١٢:١٤:٣١١٨:١٢:١٥١٨:٣٠:١٩٢٣:٣٢:٢٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٥:٥٦١٢:١٤:١٤١٨:١٣:٠٦١٨:٣١:١٠٢٣:٣٢:٠٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٤:٣١١٢:١٣:٥٧١٨:١٣:٥٧١٨:٣٢:٠١٢٣:٣١:٤٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٣:٠٥١٢:١٣:٤٠١٨:١٤:٤٨١٨:٣٢:٥٢٢٣:٣١:٢٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١١:٤٠١٢:١٣:٢٢١٨:١٥:٣٩١٨:٣٣:٤٣٢٣:٣١:٠٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٠:١٤١٢:١٣:٠٥١٨:١٦:٢٩١٨:٣٤:٣٤٢٣:٣٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای پرنان روستای پرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای پرنان روستای پرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پرنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پرنان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پرنان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پرنان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پرنان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پرنان

روستای پرنان بر روی نقشه

روستای پرنان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پرنان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پرنان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پرنان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای پرنان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای پرنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پرنان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پرنان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پرنان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پرنان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پرنان
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ پرنان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پرنان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پرنان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پرنان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق پرنان
زمان پخش اذان زنده به افق پرنان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پرنان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو